Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui.  Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură.

  (Romani 12:7) 

STUDIEREA ŞI APROFUNDAREA DIVERSELOR ASPECTE ŞI PROBLEME ALE NOŢIUNILOR DE FONETICĂ A LIMBII ROMÂNE Lecţii recapitulative pentru elevii din clasele V - XII

1

Prof. IOAN HAPCA

DEFINIŢIA FONETICII
FONETICA este o ramură a lingvisticii care studiază producerea, transmiterea, audiţia şi evoluţia sunetelor limbajului articulat. LINGVISTICA este ştiinţa care studiază limba şi legile ei de dezvoltare.

2

DENUMIREA NOŢIUNILOR DE FONETICĂ
s i l a b a, a c c e n t u l ş i i n t o n a ţ i a  v o c a l a, h i a t u l ş i d u b l e t u l  s e m i v o c a l a, d i f t o n g u l ş i t r i f t o n g u l  c o n s o a n a, ,, i ” s c u r t ş i a l f a b e t u l  a l t e r n a n ţ a f o n e t i c ă,  transcrierea fonetică  şi pronunţarea ortoepică  a s i m i l a r e a, d i s i m i l a r e a ş i s i n c o p a  c u v i n t e p r o b l e m a t i c e în e x p r i m a r e

3

ALCĂTUIREA SILABEI
CONŢINE OBLIGATORIU O VOCALĂ   O VOCALĂ CU SAU FĂRĂ ALTE SUNETE DINTR-UN CUVÂNT : inimioară = i -ni - mioa - ră ;   DOUĂ CUVINTE SCURTE ROSTITE ÎMPREUNĂ : nu-mi dă, mi-l dă, ţi-o duc, să-ţi duc, dămi, fă-ţi ;   UN CUVÂNT SCURT + UN FRAGMENT INIŢIAL : mi-arată, ne-aduce, m-alintă, ţi-apucă, şi-apoi ;   UN FRAGMENT FINAL + UN CUVÂNT SCURT :  a dus-o, ducă-mi, într-o, dintr-o, printr-un, dintr-un ;   UN FRAGMENT FINAL + UN FRAGMENT 4INIŢIAL : într-adevăr, floare-albastră, spune-acum ;

demers (substantiv) // de mers (verb la supin) oştire. oarecum // oare cum ? . a-ţi = (prepoziţia infinitivului + pronume) // aţi = (verb auxiliar) . verb auxiliar) . oarecând // oare când ? . nai (substantiv) // n-ai (adverb + verb) . oarecare // oare care ? . . a-l = (prepoziţie + pronume personal) // al = (articol posesiv) . alegeţi (voi) // alege-ţi (tu) . interjecţie. substantiv. ai da // a-i da . o tavă (articol + substantiv) . Acest fenomen favorizează comiterea celor mai frecvente greşeli de ortografie.           5 altădată (adverb = odinioară) // altă dată (adjectiv + substantiv) . altfel (adverb = altminteri) // alt fel (adjectiv + substantiv) . aţi pregăti // a-ţi pregăti . a-şi = (prepoziţie + pronume reflexiv) // aşi = (substantiv) .ALCĂTUIREA SILABEI ŞI OMOFONIA Omofonia este un fenomen fonetic care constă în rostirea identică a două structuri grafice diferite. a-i = (prepoziţie + pronume personal) ai = (articol. ca şters // c-a şters etc. otavă (substantiv) // o ştire. care pot fi prevenite numai prin însuşirea temeinică a cunoştinţelor de gramatică.

indiferent de poziţia faţă de ele: ai. ui. io.VOCALE ŞI SEMIVOCALE  Vocalele (emise prin vibraţia clară a coardelor vocale): a. ie. î. o. iute. când este combinată cu oricare dintre celelalte vocale. măi. este mai greu de sesizat şi de aceea este omis în scris. i. u. îi. mei. fiind semivocală şi rostindu-se asemănător cu primul. mâine. cui. şi chiar în combinaţie cu ea însăşi. ia. devenind semivocală. ca în cuvintele: rai.  Cea mai „instabilă" dintre acestea este „i” care îşi pierde calitatea de vocală. (â). doi.  (continuare în pagina următoare) 6 . ca în cuvântul vii. iod. e. iu. ă. dintre care ultimele patru pot deveni semivocale dacă sunt rostite împreună cu o altă vocală. ied. situaţie care creează dificultăţi în ortografiere deoarece al doilea i. ei. oi. iar. ăi.

eo. apoi împreună cu vocala „a”. molâu.  Pentru sesizarea deosebirii dintre vocale şi semivocale. rouă. i. ca în cuvintele: ziua. iu. ca în cuvântul: doar. ou. ştiu. iar vocala „o” îşi pierde această calitate numai când este antepusă vocalei „a”: oa. îu. nou. ca în cuvintele: rea şi vreo. poate apărea în destul de multe combinaţii: ua. u mai întâi singure. în calitate de semivocală. dau. seu. o. eu. ău. uă. cel mai simplu este să se compare rostirea fiecăreia dintre vocalele: e. 7  (continuare . au.VOCALE ŞI SEMIVOCALE din pagina precedentă)  Urmează „u” care.  Vocala „e” devine semivocală numai în combinaţie cu „a” şi „o” şi numai antepusă acestora: ea. zău.

C = consoană         { V — CV }: toa .l)V } : ne .ste .flă .zi . S = semivocală .ÎN SILABE (reguli şi exemple) V = vocală . { V — S } : plo .ia . { S — CV } : doi . { VC — CV } : şap . { V — C(r. { VCC — CV } : jert .tor .ri .e . 1) NOTĂ { VC — CCV } : pen . a .fă .e .tru . sculp .gre . mâi .tă .uă .me .te .u .ne . for . sea .ra .e . cin . jo . 2) NOTĂ 8 . a . { V — V } : po .na .

codru = co . t. x ” înainte de litere care notează consoane se desparte ca şi cum ar reprezenta un singur sunet.e .cru . cadavru = ca .mă .hli .dă . v.dru . mpt.di . pehlivan = pe . r ” sau . dovleac = do .În funcţie de punctaj.grar . izlaz = iz . mpţ.flu .le . stm : .clă . islamism = is .” 3) Litera . 9 .lă . rtf..za . g. p. rct.vru . aflu = a . Afrodita = A . izraelit = iz . h. adică mascând modul real de silabisire : a-xă [ak-să] .ta . l ” atrage numai consoanele : b. e-xa-men [eg-za-men] .ra . omletă = om . d.fro .blu . sculptorii astmatici şi delincvenţi vânează lincşii cei somptuoşi din ţinutul arctic şi aduc jertfă pentru redempţiune ( izbăvire ) un sendvici.lit .bru .da . atlet = a . c. ndv. cataplasmă = ca ta ... tex-til [tek-stil] . oglindă = o . işlic = iş . nct. cablu = ca . : abrutiza = a . cupru = cu . împotriva silabisirii normale.mism . iar celelalte consoane nu sunt atrase : gârlă = gâr .lă . ncv.pru . f. acru = a .glin .lic 2) Despărţirea se face numai după a doua consoană în grupurile : ltp. agrar = a .tru .NOTĂ LA DESPĂRŢIREA CUVINTELOR ÎN SILABE 1) A doua consoană . ncs.tă . ex-tra-fin [ek-stra-fin].vleac. buclă = bu . patru = pa ..van .plas .laz .ti . ncţ.tlet . vâslă = vâs .la .

DESPĂRŢIREA CUVINTELOR COMPUSE ÎN SILABE despre = de .  altundeva = alt .un .  voltamper = volt .am .va.a .de .poi  paisprezece = pai .al .spre .fel .lemn  astfel = ast .toi.  dinapoi = din .ghic  untdelemn = unt .ce 10  .  dreptunghic = drept .spre .  portaltoi = port .per .de .un .ze .

ar .vat  { derivate cu sufixele }: .  târgşor = târg .e .şor :  savantlâc = sa . 11  .vant .  dezarmat = dez .lâc .lâc.fa . . .gal .  analfabet = an .nic.a .  sublinia = sub .li .al .  vârstnic = vârst .şor .DESPĂRŢIREA CUVINTELOR DERIVATE ÎN SILABE { derivate cu prefixe } : inegal = in .dec .a .ni .mat  inadecvat = in .bet .nic .

INTERZICERA DESPĂRŢIRII ÎN SILABE LA SFÂRŞIT DE RÂND Nu se despart în rânduri diferite:  1) cuvintele compuse din abrevieri literale: UNESCO nu UNES-CO. etc. interj. ASIROM nu ASI-ROM etc. neacc. Emi-nescu nu Emines-cu. etc. neart.n. nehot.  4) substantivele proprii..m..d. Dra-gomir nu Drago-mir. al 8-lea. când se termină în silabe ce au valoarea unor cuvinte monosilabice cu un anumit sens: Sadoveanu nu Sadovea-nu.a..c. Cornea nu Cor-nea. î.. Floarea nu Floa-rea etc.e.  3) numeralele ordinale notate prin cifre romane şi arabe: al XX-lea. 12 . ş.. ROMSILVA nu ROM-SIL-VA..  2) abrevierile unor formule curente: a.

duşman.ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR  { — _|_ } : (ULTIMA) adevăr. Silaba accentuată este în contrast cu silabele neaccentuate. măsea. deschidere. valurile. bine. maleabil. înclinare. (al) nouăsprezecelea . antic. macara. { — _|_ — — — } : (ANTEANTEPENULTIMA) atitudinile. 13  . eroare. lapoviţă. literele. neastâmpăr. ficţiune. { — _|_ — } : (PENULTIMA) albastru. fenomen. codru. nouăsprezece. macaragiu. haos. garanţie. justificare. caracter. batjocură. (a 5-a)  Accentul unui cuvânt plurisilabic pune în evidenţă o silabă printr-o pronunţare mai intensă. dicţionar. vânturile . sever . civilizaţie. îndărătnică. doctoriţă. fabulă. matur. inaptitudine. (a patra de la sfârşit)        — _|_ — — — — } : douăsprezece. diferenţă. barbar. basma. { — _|_ — — } : (ANTEPENULTIMA) atitudine. lingură . castan. ilustru. aviator. gratitudine. autor. elastică. păsărele. lacună. obraznic. juxtapunere. bolnav.

dactil ( _|_ -.) = ritm dactilic._|_ ) = ritm iambic.) = ritm trohaic. amfibrah ( -. 14 ._|_ ) = ritm anapestic. anapest ( -. PICIORUL METRIC ŞI RITMUL PICIORUL METRIC ŞI RITMUL  troheul ( _|_ -.ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR. iamb ( -.-._|_ --) = ritm amfibrahic.-.

scutură. continuă. véselă. împrăştie . dar acele fete nu pot coase. suflecă. strică. dar se accentuează diferit (EXEMPLE: Acele se folosesc la cusut. acéle. pustii . duduie . tremură . suflă . adună . cântă. dură . masă. dotă . O fată veselă spală o veselă murdară. dezvoltă. comis . urmări. strigă . suportă. mânji. companie. bară . ară . modele. = scumpi . umbrele. căi .perpetuă. modele . voi. manevra . companie . adună. mări . împrăştie. masă . mură . ară. muri . birui . dezvoltă . dată. cântă . veselă . roşi. călătorii . continuă . boi . veseli . roşi . strigă.ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR ŞI OMOGRAFELE Omografele sunt cuvintele care coincid grafic. scutură . nota. muri. suportă . sări. stropii . umbrele . repede. 15  . snopii . strică . mârâi. veselă. birui. dură. mânji . fugi. scânteia. reclamă. cuminţi . scânteia . tremură. vesélă . cuminţi. comis . cotă. suflecă . dotă. clasă . copii . ieşi .)  ácele. suflă. veseli. snopii. mări. fugi . urmări . pustii. sări . repede . urmă. măsură . copii. haină . călătorii. ieşi. bară. urmă . manevra. clasă. mură. dată. măsură. mârâi . nota . perpetuă . voi.stropii. cotă . haină. scumpi. torturi. torturi . duduie. reclamă . boi. căi.

neutru ) : . neutru ): — Toţi înţeleg ce-ai spus. uneori. progenitură de origine romană !” (M.( modulaţia vocii în timpul rostirii cuvintelor )   INTONAŢIA    Apelativ — Imperativă ( ton apelativ pentru vocativ şi ton poruncitor sau rugător pentru imperativ ) : — Elevo. Eminescu) 16 . constant.. Eminescu). — Totuşi. intră în clasă ! Interogativă ( ton ascendent.De-oi muri — îşi zice-n sine — al meu nume o să-l poarte / Secolii din gură-n gură …(M. deseori.O ! te admir. Segmentelor incidente ( ton mai jos decât al enunţului constant. am impresia că nu suntem înţeleşi cum trebuie. Exclamativă ( ton constant.. cu prelungirea ultimei vocale ) : — Ce frumos e versul acesta ! . interogativ ) — Ai spus ceva ? — Nai auzit nimic ? Enunţiativă — Neutră ( ton descendent.

s. [ avěaĭ ] [ dŏar ] [ grâǔ ])  1 . h. g. f. i. v. i. t. ş. j. k'. din care :  7 v o c a l e : a. ă. plopi ori brazi . p. aceşti fraţi duc pomi. (Aveai doar grâu . o. ğ.  22 consoane: m. z. g'  4 semivocale : e. i ” scurt (nesilabic) : Pe dealuri. l. b. e. u .. c. ţ. carpeni. cireşi. d. č. â. u . o.SUNETELE LIMBII ROMÂNE 34 total sunete specifice limbii române.  17 . n. r.

). însuşi (2 sil.).). coji (1 sil. la finala unor adverbe ca : asemeni (3 sil. câţi (1 sil.).). precum şi în conjuncţia ori (1 sil.).). verzi (1 sil.).) la primii termeni ai unor cuvinte compuse cu ori şi câţi : oricare (3 sil.).). îşi (1 sil.). spălaşi (2 sil.) .).).) . (să) spălaţi (2 sil. câţiva (2 sil.).) . a unor moduri şi timpuri de felul : (să) rupi (1 sil.). oricând (2 sil..). acelaşi (3 sil. nimeni (2 sil. aceşti (2 sil. totuşi (2 sil.).). pentru feminine. cărţi (1 sil.). uneori (3 sil. oriunde (3 sil. să-mi (1 sil. orice (2 sil. albi (1 sil. (să) rupeţi (2 sil.).) .). astăzi (2 sil.).).). deunăzi (3 sil.). să-şi (1 sil. (să) speli (1 sil. iarăşi (2 sil. însumi (2 sil. în forme ale unor pronume sau adjective pronominale ca : îmi (1 sil.).). la persoana a II-a sg.). rupseşi (2 sil.). tari (1 sil. alţi (1 sil. buni (1 sil. însuţi (2 sil.).).).).).) . i ” scurt (nesilabic)      18 la forma nearticulată de plural sau.). să-ţi (1 sil.).).). îţi (1 sil. şi pl. cruzi (1 sil.) .). uşi (1 sil. corturi (2 sil. adeseori (4 sil. oricum (2 sil. paşi (1 sil. (şi) de genitiv-dativ singular a unor substantive şi adjective de felul : elevi (2 sil. oricine (3 sil. .. oricât (2 sil.).

iar cele sonore sunt excluse : /kt/ — act . č. v. /st/ — stuf . t. /ft/ — ofta .CLASIFICAREA CONSOANELOR  10 CONSOANE SURDE : c.  NOTĂ 19 : Înainte de consoane surde se pronunţă numai consoane surde. g'. s. /sč/ — scenă . . ţ . /şt/ — eşti . g. r. m. /sk/ — scor . p. k'. ş. j. z . /sk'/ — schi . /ht/ — ahtiat . /pt/ — opt . h. l. ğ.  12 CONSOANE SONORE : b. /st/ — este . f. d. /sp/ — sport . /sf/ — sfat. n.

.. gauşi).. mass-media) . . . (Poezia ideală e ambiguă în idee.zz” (mezzo-soprană)  .cc ” (accent). . (Vreau să iau ce tu voiai să iei când priveai printre pleoape o leoaică c-o aripioară.ii ”(fiinţă). . .ee” (licee).  Triftongul este grupul de sunete format dintr-o vocală şi două semivocale alăturate.. ..  Dublete în neologisme . ..rr ” (intrregional).uu ” (vacuum). Doi scriu trei poezii numai ziua.)  Dubletul este grupul de două litere identice alăturate într-un cuvânt : . rostite într-o singură silabă.. (gauss.tt ” (kilowatt).)  Diftongul este grupul de sunete format dintr-o vocală şi o semivocală alăturate.. ss ” (fortissimo). .. (loess).HIATUL.oo” (alcool).aa” (contraatac). pl.ll” 20 (allegro) .. nn ” (înnorat). TRIFTONGUL şi DUBLETUL (definiţii şi exemple) Hiatul este grupul de sunete format din două vocale alăturate rostite consecutiv în silabe diferite.. rostite într-o silabă. .. (pianissimo). . DIFTONGUL. (larghetto) .

oa. ia. ee. oo. ua. . [i = î] ou. au. eo.HIATURI ŞI DIFTONGI aa. io. ie. oi. uo. [a = ă] eu. ai. uu. ii. oe. ue. ao. iu. ui. 21 ae. ea. ei.

poet. î-i. faină. a-u. e-a. aur. naiv. e-o. scuar. sau din aceeaşi vocală. e-e. u-e. real. o-e. ziar. fluor. neon. diurnă. 22 . vie. a-o. vacuum. i-e. e-u. feeric. duet. suiş. ă-i. alcool. doime. boa. u-u. ca în cuvintele: aer. fior. o-u. poieziie şi altele). e-i. i-u. fapt inadmisibil în scriere. i-a. i-o. ca în cuvintele: supraaglomerat. căuş. u-i. viitor. a-i. u-o. â-a. o-o. repetată: a-a. dar destul de frecvent în vorbirea neîngrijită mai ales când a doua vocală a hiatului este e : aier.  Hiatul dispare dacă între cele două vocale se intercalează o semivocală.HIAT DIN VOCALE DIFERITE SAU DIN ACEEAŞI VOCALĂ  Hiatul poate fi format din vocale diferite: a-e. haos. i-i. u-a. mârâit. o-a. noutate. o-i. neuron. feieric. leit.

oa. rouă. cutii. îi. ia. iarbă. soare. tablou. (ai. pui. eo. căpătâi.  Diftongii ascendenţi sunt formaţi dintr-o semivocală + vocală /SV/: seară. tău. steaua. uă)  Diftongii descendenţi sunt formaţi dintr-o vocală + semivocală /VS/: mai. ău. io. fiu. meu. ii. râu. tei. ei. iepure. iolă.DIFTONGII ASCENDENŢI ŞI DIFTONGII DESCENDENŢI Diftongii sunt formaţi dintr-o vocală şi o semivocală. iubi. august. ua. iu. ăi. ui. au. (ea.) . căi. eu. îu. ii. noroi. 23 oi. ou. ie.

 eoa .  ioa .  iei .  24 [ să iau ] [ tu voiai ] [ să iei ] [ aripioară ] [ vreau ] [ priveai ] [ leoaică ] [ pleoape ] .  iai .  eau .TRIFTONGI iau .  oai .  eai .

având structura: semivocală + semivocală + vocală /SSV/ (leoarcă. iei. „ioa) sau semivocală + vocală + semivocală /SVS/ (priveai. lupoaică. biruiai. oai. vreau. eoa. 25 . (eai. vuiau. inimioară. iai. iau. eau. iei).STRUCTURA TRIFTONGILOR  Triftongii sunt formaţi dintr-o vocală şi două semivocale.

ghiaur nu sunt diftongi. g' nu există diftongi sau triftongi care să înceapă cu semivocalele e. în ceas. gheaţă. chiar. 26 . maghiar. În cuvinte ca ziceau. iar în cuvinte ca ziceau. ğ. i. Deci. vegheau sunt diftongi. geam.NOTĂ LA În DIFTONGI ŞI TRIFTONGI cuvintele care conţin consoanele č. vegheau nu sunt triftongi. k'.

fiul // fiu.  istoria // piatră. altruist // cui. alcool. teină // neicuţă.  real // deal. făină // dăinui. istorie // trebuie. acordeon // vreo.CUVINTE CU VOCALE ÎN HIAT ŞI DIFTONGI  contraatac.  coagula // poate.  a lua // ziua. aur // sau. păun // flăcău . zoologie. muzeul // muzeu . influenţă. naos. a vâjâi // câine . aeroport. fiinţă // fiică. (hiat la: ambiguu. poet. creez. reziduu) . noul // nou . a se boi // doi. atuuri // luă // rouă. duoden. 27 . tain // taină. unguent. coerent. biolog // iod.

. y.. N = .me”.. J = . t.ics”. Z = ... Ş = . b.je”  k.ve”.u”. K = . X = . o. Î = . ţ.. G = . V = .ghe”.ce”.fe”.ne”.pe”. w. L = .ţe”... n. R = .  u. î.. I = .chiu”. m. O = . h. Ă = .. D = . E = . ş. l. Ţ = .o”. d. j.  e..ALFABETUL LIMBII ROMÂNE ( 31 de litere rostite tradiţional) A = .ha”.e”. F = .. H = ...se”. x.î din a”.le”. Q = . P = .ă”. f. v.. p. i.î”. ă..i grec”. r.re”. U = .be”.. T = . W = .ve”. Y = . .. B = . Â = ....a”..ze” 28  a.. z.. C = . â. s.. S = .şe”. c. M = .  q....i”.. g.ca”.de”..te”..

chimice etc. 29 . ö : Köln. Fr. m şi n se citesc em şi en. literele au denumirea stabilită de limbajul ştiinţei respective . se folosesc litere pe care alfabetul limbii române nu le are . fizice. ü : Zürich. de exemplu. München etc. În scrierea cuvintelor străine. Röntgen. neadaptate ortografic. händelian . röntgenoterapie . de exemplu : ä : G. C. Händel.NOTĂ LA ALFABETUL LIMBII ROMÂNE ( 31 de litere) În simboluri matematice. W.

îţi. reîntors. preîntâmpinare. vârî …  . îl. subînţeles. pământ. reîncepe. pogorî.. â ”  . îmi. împărat.. dânsul fântână. sfânt. lucrând. neînsemnat. autoînchidere. hotărî. pseudoînchidere…  . întoarcere. coborî.. â ” se scrie în interiorul cuvântului : cântec.. macroîncăpere. îi. vânt… 30 . îşi…  . î ” se scrie în cuvântul compus şi cu prefix sau prefixoid :bineînţeles. î ” se scrie la sfârşitului cuvântului : amărî. pârî. multiîncercat. î ” se scrie la începutul cuvântului : înscriere.SCRIEREA CORECTĂ A LITERELOR ... urî. î ” ŞI . doborî.

la gen : negru / neagră .  Diferenţele se pot referi la număr: carte / cărţi . soare / sori . bancă / bănci . 31 . la caz : NA toţi / DG tuturor . la persoane : pot / poţi .ALTERNANŢA FONETICĂ (schimbarea regulată a unui sunet în rădăcina sau tema cuvântului)  Alternanţele fonetice sunt schimbări ale sunetelor unui cuvânt sau ale sunetelor din cuvintele aceleiaşi familii de cuvinte. la moduri : fac (indicativ) / făcut (participiu). seară / seri . cu ajutorul cărora se marchează diferenţa dintre formele gramaticale sau dintre derivate şi cuvântul de bază.

ALTERNANŢE VOCALICE a — e : fată // fete .  32 . masă // mese . a — ă : cană // căni . noră // nurori . tânăr // tineri . agaţă // agăţ . vândut // vindem.  ă — e : măr // meri . mort // muritor . şadă // şezi . sare // săruri . sanie // sănii . â — i : cuvânt // cuvinte . păr // peri . dor // durea . supăr // superi . mare // mări . pată // pete .  o — u : soră // surori . tânăr // tineri . văr // veri . aerian // aerieni .

iarnă // ierni . boală // boli  ău — ai sau âu — ai : ferăstrău // ferăstraie . iapă // iepe . plec // pleacă . măsea // măsele  o — oa sau oa — o : os // oase . măreţ // măreaţă . piatră // pietre . mor // moare . ros // roase . pârâu // pâraie  ia — ie sau ie — ia : băiat // băieţi . şcoală // şcoli . ied // iadă  33 .ALTERNANŢE CU DIFTONGI e — ea sau ea — e : creţ // creaţă .

ras // raşi . t — ţ : cumnat // cumnaţi . bas // başi . aud // auzi . caut // cauţi . frate // fraţi . s — ş : as // aşi . gras // graşi . molid // molizi . lat // laţi . cos // coşi . solid // solizi . 34 . grumaz // grumaji . văd // vezi . treaz // treji .ALTERNANŢE CONSONANTICE SIMPLE d — z : brad // brazi . z — j : obraz // obraji .

str — ştr : maistru // maiştri . 35  .  st — şt : basist // basişti . puşcă // puşti . degust // deguşti .  şc — şt : morişcă // morişti . albastru // albaştri . ciobănesc // ciobăneşti . mişcă // mişti . maşinist // maşinişti .ALTERNANŢE CONSONANTICE COMPUSE sc — şt : bască // băşti . numesc // numeşti . pişcă // pişti .

 g — g + e. ortodox // ortodocşi . parca // parchez . urc // urce // urci  c — ch + e. pică // să pice // pici . i : larg // largheţe . lung // lungi .ALTERNANŢE CONSONANTICE SIMPLE ŞI COMPUSE c — c + e. i : fulg // fulgi . i : amic // amice // amici . sparg // sparge // spargi . fix // ficşi . şterg // şterge // ştergi . stoca // stochez . i : bloca // blochez .  g — gh + e. 36 . naviga // navighez.  x — şc : sfinx // sfincşi .

TRANSCRIEREA FONETICĂ 1
[ v ] transcrie pe v şi / sau w ;  [ i ] transcrie pe i şi / sau y ;  [ č ] transcrie pe c + e, i ;  [ k' ] transcrie pe ch + e, i ;  [ĕ, ĭ, ŏ, ǔ] transcriu semivocalele.

37

TRANSCRIEREA FONETICĂ 2
[

k ] transcrie pe c, k şi qu [ ks şi gz ] transcriu pe x [ ğ ] transcrie pe g + e, i [g' ] transcrie pe gh + e, i [ ī ] transcrie pe ,, i ” scurt
38

NOTĂ LA TRANSCRIEREA FONETICĂ
Programul

„PowerPoint” nu permite transcrierea fonetică, corectă şi tradiţională, a semnelor distincte, de aceea, folosim alte semne: [ĕ, ĭ, ŏ, ǔ] transcriu semivocalele [ ī ] transcrie pe ,, i " scurt.
39

CUVINTE TRANSCRISE FONETIC
văcar [ văkar ], vacanţă [ vakanţă ], Weber [ nume propriu, se pronunţă : vebăr ], kilowatt [k'ilovat ], quasar [kuasar ] Quito [nume propriu, se pronunţă : k'ito ], kaliu [ kalĭu ] Irinuca [ irinuka ], yoga [ĭoga ], yankeu [ĭank'eǔ ], complex [ kompleks ], Alexandra [ aleksandra ] pix [ piks ], prefix [ prefiks ], excursie [ ekskursie ], exemplu [ egzemplu ] duce [ duče ], ceapă [ čapă ], baci [ bač ], cineva [ čineva ], ger [ğer ], frige [ friğe ], geamgerie [ ğamgerie ], ginere [ ğinere ], fragi [ frağ ], giardiază [ğardiază ]= boală parazitară chenar [ k'enar ], cheamă [k'amă ], unchi [ unk' ], chiar [ k'ar ], gheaţă [ g'aţă ], gherghină [ g'erg'ină ], ghimpe [ g'impe ], unghi [ ung' ], ghiol [ g'ol ] deal [ děal ], pleosc [ plěosk ], nuia [ nuĭa ], iepure [ ĭepure ], copii [ copiĭ ], iod [ ĭod ], cui [ kuĭ ], doar [ dŏar ], steaua [ stěaǔa ], ori [ orī ], îmi [ îmī ], vezi [ vezī ], 40 [ popī ], fraţi [ fraţī ], domni [ domnī ], Brâncuşi [ brânkuşī ] popi

Deci: girafă =6 litere. e şi i au valoare de sine stătătoare (notează un sunet). 6 sunete (g-i-r-a-f-ă). cine. când nu sunt urmate de h. prefix. Dar o literă poate reprezenta simultan două sunete. cort. exerciţiu etc. gard. exemplu. în aceste exemple. masă (4 sunete. fiindcă aceeaşi literă poate nota sunete diferite. 41  . există corespondenţă între sunet şi literă: o literă reprezintă un sunet: carte (5 sunete.  ks: sufix.CORESPONDENŢĂ RESPECTATĂ ŞI CORESPONDENŢĂ NERESPECTATĂ ÎNTRE SUNET ŞI LITERĂ În general. girafă. această corespondenţă nu se respectă. i. aceleaşi litere redau sunete care se rostesc ca în cuvintele cer. 4 litere)  Uneori. i. e. ger. reprezintă sunete care se rostesc ca în cuvintele: car. Astfel.  gz: examen.  Când sunt urmate de e. grabă.  Literele c şi g. excepţie. excursie etc. litera x reprezintă sunetele: ks şi gz. 5 litere).

înainte de e sau i. grupurile che. 4 sunete (f-r-a-gi). gheaţă. gheţar.. chitanţă. e şi i au valoare de sine stătătoare. 5 sunete (ch-e-n-a-r). Deci: fragi = 5 litere. ge. geam. ghimpe etc. Grupurile ch. iar h este literă ajutătoare (literele ajutătoare nu se pronunţă. Tot aşa. i şi h sunt numai litere ajutătoare. ciorbă. ca în cuvintele: deci. gi au valoarea unui singur sunet atunci când literele e şi i sunt folosite ca litere ajutătoare. 3 sunete (u-n-chi). chiar. Grupurile de litere ce. ele ajută numai la pronunţarea literelor împreună cu care apar). fragi.CORESPONDENŢĂ NERESPECTATĂ ÎNTRE SUNET ŞI LITERĂ     Prin două sau trei litere alăturate poate fi redat un singur sunet. gh. Deci unchi = 5 litere. ci. notează câte un singur sunet: chenar. Deci: chenar =6 litere. ghe. unghi. 42 . în aceste exemple. chi. ghi au valoarea unui singur sunet când e. ca în cuvintele: unchi. cheamă.

vânt…  Literele „î”. urî. îl. N. pseudoînchidere…. 43  . subînţeles.  dar şi cu „â” în interiorul cuvântului : cântec. Sîrbu. pământ. preîntâmpinare. sfânt. coborî. reîncepe. hotărî. îţi. pârî. neînsemnat. Agârbiceanu. Brâncuşi. reîntors. doborî. împărat. pogorî. C. întoarcere. lucrând.  la sfârşitului cuvântului : amărî. multiîncercat. macroîncăpere. îi. autoînchidere. Bîzu).  la cuvântul compus şi cu prefix sau prefixoid: bineînţeles. vârî …. îşi….ACELAŞI SUNET REDAT PRIN LITERE DIFERITE (1) Sunetul „î” este notat cu „î” la începutul cuvântului : înscriere. dânsul fântână. I. îmi. „â” sunt admise în nume proprii de familie după dorinţa purtătorilor lor (I.

 • Acest sunet se notează.  Sunetului „v” îi corespund literele „v” şi „w”. Quinet (nume propriu se pronunţă chiné). k': k'ilogram. 44 . iar lui „i” îi corespund literele „i” şi „y”.ACELAŞI SUNET REDAT PRIN LITERE DIFERITE (2)  Sunetul „c” este redat prin litera „c” în car. prin „k” în kaliu. urmate de „e”. kaliu. redau acelaşi sunet ca grupul de litere ch: kilogram. se pronunţă vébăr). în iar. k'ine. prin „q” în numele propriu Qatar (se pronunţă cátăr). katar. vopsea şi în watt. „i”.  Acest sunet se notează. în lucrări de fonetică. Weber (nume propriu.  Litera „k” şi grupul de litere „qu”. k: kar. în fonetică. în var. iaz şi în yankeu.

edil. eraţi [ ieraţi ]... echipă. ierbos. iepe. echinocţiu..PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ (rostirea corectă a cuvintelor ) . e [ ie ]. el [ iel ].  Se scrie . ecuaţie. este [ ieste ]. efort. numai în cuvintele : eu [ ieu ]. ieftin. egoism. eficient. în majoritatea neologismelor : echer..e” iniţial . iepure. echilibru. edificiu.. economie.ia”.e” iniţial. educaţie.ie” iniţial. ecuator. echivalent. Excepţie : ea [ se pronunţă . ierbar. iesle. eşti [ ieşti ]. ierarh..  Se pronunţă şi se scrie . dar se pronunţă . ieşire.iea” ]. echivoc. eclipsă. ecou. iernat. iertare.. 45 . echidistant. erau [ ierau ]. ieşean. nu . erai [ ierai ]. ierarhie. ecologie. în cuvinte vechi : ied. ie ” iniţial  Se pronunţă şi se scrie . editură.ie”.. e ” sau . ieri. efectiv etc. ele [ iele ]. ierburi. echitate. iezer . eram [ ieram ]. efect. era [ iera ]. elastic. ei [ iei ].

studioasa [studiuasă]. oa ” în interiorul cuvintelor se pronunţă . roşioară [roşiuară]< (roşior). Diftongul scris . preţioasă [preţiuasă]. înfioară [înfiuară]< (înfior). oarecine [uarečine].. ua ” : oablă [uablă]< (oblu). sfioasă [sfiuasă]. ua ” (1)   Diftongul scris . ua ” : căprioară [kăpriuară] < (căprior). oaste [uaste]< (ostaş).. soţioară [soţiuară]< (soţior). oa ” iniţial se pronunţă . gălbioară [gălbiuară]< (gălbior).. oa ” sau . mânioasă [mâniuasă]. vioară [viuară]. glorioasă [gloriuasă]. superioară [superiuară]< (superior).PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ (rostirea corectă a cuvintelor ) . deoarece [deuareče]. serioasă [seriuasă]. junioară [juniuară]< (junior) mioară [miuară]< (mioriţă). bunăoară [bunăuară]. odinioară [odiniuară]. victorioasă [viktoriuasă]. oarecând [uarekând]. linioară [liniuară]. aşchioară [aşk'iuară]. copioasă [kopiuasă].. oarbă [uarbă]< (orb). oase [uase]< (os). surioară [suriuară].. orgolioasă [orgoliuasă]. vicioasă [vičiuasă]. oacheş [uak'eş]< (ochi). farfurioară [farfuriuară]. 46 . capricioasă [kapričiuasă]. oarecum [uarekum]. oază [uază]. sălcioară [sălčiuară]. oală [uaie]< (olar). oaie [uaie]< (oi). oară [uară] (în prima oară [uară]). oameni [uaneni]< (om).. sperioasă [speriuasă]. graţioasă [graţiuasă].

boare. toacă.. (dar şi fără alternanţă fonetică) balansoar.oa”/.. desfoaie. poantă. ua ” (2)  Diftongul scris . coase. coace. pavoaza. însoară... roade. defectuoasă [defektuasă]. sinuoasă [sinuasă]. fumoar. croazieră. oa ” sau . respectuoasă [respektuasă sau respektoasă]. somptuoasă [somptuasă]. coafa. scoală.  47 . cioară.. desfăşoară. fermoar. doare. omoară. picioare. oa ” în interiorul cuvintelor devine şi se pronunţă hiatul . savoare. doarme.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ (rostirea corectă a cuvintelor ) . înoată. cunoaşte. maiestuoasă [maiestuasă]. oa ” în interiorul multor cuvinte se păstrează în pronunţie : ( datorită alternanţei fonetice . fructuoasă [fruktuasă]. tumultoasă [tumultuasă]. impetuoasă [impetuasă]. foaier. stoarce. lucioasă. voala . virtuoasă [virtuasă] Diftongul scris . coboară.. culoar.. curtoazie. poartă. roagă. cioată. coajă. ua ” : afectuoasă [afektuasă]. ghioagă. chioară. doar. coafor. lavoar. coadă. aspectuoasă [aspektuasă]. coate. patinoar. ochioasă. soarbe. împresoară.o”) boală. coardă. exploata. înnoadă. poală. poate.

sforăia. iatac. Iaşi . iaht. croia. trăia. iacă. sleia . văpaia. iarnă. iarovizare..  [ î ] bâjbâia.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ (rostirea corectă a cuvintelor ) DIFTONGUL . iacobin. foia. despuia. altuia. cârâia. ia ” (1) . găzduia. iad.. odaia. foaia. oaia. bâzâia. bâlbâia. Zoia . înnoia. scânteia. iar.ie”) se pronunţă şi se scrie la început de cuvânt : ia. Aglaia. răpăia. claia. căruia. (Excepţie : pronumele personal .  [ ă ] căia. ia ” (se pronunţă şi se scrie după o vocală (alta decât . bătaia. iarmaroc. mormăia. încleia. gâgâia. mucegăia. boia.ie”: [ a ] baia. iamb. căreia. caiac.. Stoian.. ianuarie. cheia. droaia. spoia. hârâia.. iasomie. răţoia. iahnie..ea”)  . fâlfâia. poleia. femeia. războia. iapă. cu / fără alternanţa . deraia. instruia. ploaia. mângâia. întemeia. roia. bâţâia. învăpăia. joia.i”) . iască. iaz. Ialomiţa.. Mamaia . tăia. făgăduia. şovăia.  [ e ] aceleia. mârâia . înclăia. ialomiţean. jefuia . fâsâia. îndoia.  [ o ] altoia. iată.  [ u ] aceluia. iatagan. faianţă. iar. iadă. ia ” (nu . îmbăia. iarăşi. 48  . iarbă. gâfâia. iaurt. acesteia. acestuia. bănuia. cheltuia.

fiare / fier. ia ” (2)         . [ m ] amiază / amiezi. dezmiardă / dezmierzi. .. obială / obiele.. aceiaşi (în opoziţie cu formele de feminin singular : aceea. aceeaşi) . ţiaminteşti. şi-acolo..v” cu / fără alternanţa .b”. fiarbă / fierbe. ia ” (se poate constitui între cuvinte conjuncte sau în sinereza altor cuvinte) : i-a dat. ia ” se pronunţă şi se scrie la sfârşitul formelor de masculin plural ale pronumelor şi adjectivelor pronominale demonstrative : aceia.. i-aştept.. mi-a dat. [ p ] piatră / pietre.. p”. şi-a dus. [ f ] fiasco... ia ” se pronunţă şi se scrie după . [ v ] viaţă / vieţi. .f”. .. fiară (fiare). .PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ (rostirea corectă a cuvintelor ) DIFTONGUL .ie”: [ b ] abia. ţi-a dat. piaţă / pieţe. codri-aprinşi 49 .m”. biată / biete.

.NOTĂ LA PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ (rostirea corectă a cuvintelor ) DIFTONGUL . ia ” . ia ” se pronunţă şi se scrie după . când nu există forme alternante :     (dar chiar.gh” . ghiaur. [mag'ar]) 50 .... aici nu există diftongul . maghiar . chiabur.. ia ”: [k'ar]. [g'aur].. [k'abur].ch”.

ni-e dor. obiele / obială. claie.i”) .. împiedica. ie ”           51 . vierme // vietate. ie ” se pronunţă şi se scrie la începutul cuvintelor din fondul tradiţional cu / fără alternanţa . iernat... li-e somn . iepure. ie ” (se poate constitui între două cuvinte conjuncte) : i-e sete. ploaie. . biete / biată. foaie. obiecţie.. ierarh. ţi-e frig.. ieşire. . miere // premiere . ie ” (se confundă cu hiatul . vieţi / viaţă. [ m ] miercuri.ia”: [ b ] obiect. piedestal. mierlă. i. ia ” : ied. iezer . [ v ] vierme. viespe.. [ f ] fiere. vi-e foame. . droaie... ierbos. ierbar. bătaie.. odaie. ierarhie. ie ” (se pronunţă şi se scrie după . [ p ] impiegat.. baie.. subiect.ia”: [ a ] apăraie. fier / fiare. amiezi / amiază.f”. dezmierzi / dezmiardă. { Reţine: mi (ţi. iertare. . văpaie.m”. . iepe. vi.. miere. ni. şuvoaie. li) -e bine } . fierbe / fiarbă. ieşean... cu / fără alternanţa . . Aglaie. ieftin.b”. butoaie.. mi-e cald. pieţe / piaţă.v” cu / fără alternanţa . . pietre / piatră. ierburi. viezure. ie ” se pronunţă şi se scrie după o vocală (alta decât . ie ” ) : biet // bielă . p”. ieri. iesle.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ (rostirea corectă a cuvintelor ) DIFTONGUL . oaie.

ş ” sau . şa. şindrilă. stejar. şănţuleţ. Fac excepţie unele cuvinte derivate: şăgalnic ( şagă ).. Se pronunţă şi se scrie . jir. clujean. şănţişor ( şanţ ). înşală. tânjală .i” după . acelaşi. jimblă. şerpui. jeli.j”    Se pronunţă şi se scrie . ş ” la sfârşitul unor pronume şi adverbe : însuşi. şarpe. jilţ. şătrar ( şatră ) . iarăşi. 52 . ruşine. stejărel ( stejar ) . jar.. mojic. j ” în rădăcina cuvintelor: deşerta. ( să îngroaşe ) . oblojeală. ş ” sau .    Se pronunţă şi se scrie . totuşi ... jalbă. jelui . strămoşească .. j ” în rădăcina cuvintelor: maşină. aceeaşi.. deşartă.. blajină.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA VOCALELE .. deja.i” DUPĂ CONSOANELE . jivină.e”. jălbar ( jalbă ).a” după . aranjează. . jecmăni. sfârşească... îngraşă. j ” în rădăcina cuvintelor : aşa. sufixele gramaticale şi lexicale : mătuşă. aşază. afişează. şedea.ş” sau . jintiţă. ş ” sau . grijă. jăratic ( jar ). plajă. însăşi. ... şapte . jefui.i” după .. şes . sprijin.. înşela. înşişi. jale. jelanie. şir. şiret .. şase.a”. Se pronunţă şi se scrie . şăluţ ( şal ). jilav.. ( să îngraşe ) îngroaşă. Fac excepţie desinenţele.e” după .

ieşi.-ţ ”. de găsit. de mirosit.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA SUFIXUL VERBELOR     Se pronunţă şi se scrie sufixul .. îngroşând. boţi. buşi.-i ” (nu -î) la modul infinitiv.-ş ” : coji. după verbele de conjugarea I cu temă lexicală în . după verbele de conjugarea a IV-a cu temă lexicală în . defrişând. forjând.. răguşi. vrăji .. . moleşi. reproşând. mirosi.-i ” (nu -î) la modul infinitiv. .-j ”. înfăşând. ursi . prăji. mânji. linguşi. Se pronunţă şi se scrie.. 53 . trişând . sclifosi.-z ” : afurisi. părăsi. îngriji. greşi. afişând. ameţi.. găsi.-i ” (nu -î) în unele forme flexionare şi în unele derivate de la tema infinitivului : găsită. menajând.. încălzi.-ând ” (nu -ind) la modul gerunziu. veşteji. sfriji..-s ”.-ş ” : angajând. după verbele de conjugarea a IV-a cu temă lexicală în . căptuşi. şantajând .-j ”.. Se pronunţă şi se scrie sufixul .. neglijând. încreţi. avantajând. desluşi. protejând. înghiţi . rotunji. necăji. bandajând.. găsitor. păzi. păşi. sufixul . cerşi. urzi . săvârşi. de obicei. . aranjând. mirositor . încurajând. Se pronunţă şi se scrie sufixul . furişând. sfârşi . îmbrăţişând. îngrăşând. etajând. slobozi.. . auzi.

cenuşiile. cuviinţă.. ştiinţă. Se pronunţă şi se scrie . coopta. zoofit. coordona. a prii . a pustii. concediile.. vacuum . needucat. clişee. continuu. cooperativă. scriind. atenee.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA VOCALE IDENTICE ÎN HIAT  Se pronunţă şi se scrie .. ea. asiduu. licee. perpetuu. ştiind. hârtiile. uu ” (nu -u-) : ambiguu. idee. coopera. viitor. noocraţie . contraamiral. ii ” (nu -i-) : fiinţă. promiscuu. contraargument. alee. fiind..     54 . coordonator. tu (să) (nu) creezi. zoologie. Se pronunţă şi se scrie . reeducat. ele (să) (nu) creeze. zootoxină. mediile. ee ” (nu e-ie) : feeric. discontinuu. zoomorf. paraarticular. a înmii. eu (să) (nu) creez. aa ”: contraatac. ultraactiv . zootehnie. Se pronunţă şi se scrie . reziduu. exerciţiile. omagiile. a se sfii.. Se pronunţă şi se scrie . ei. el. preexistent . feerie. oo ” (nu -o-) : alcool. epizootie. ghişee.

trăinicie. dibăcie. aeronavă.. organizaţie. aerisi.  55 . prăpastie. serie. primejdie. ucenicie. e”) : albie. aerosoli. aeroscop. producţie. zădărnicie . burlăcie.. faeton. poezie. vrednicie..ie”(scris . aerostat . aeroplan. mojicie. protecţie. aerofar. bisturie. sălbăticie.a ” se pronunţă un diftong ascuns : . hărnicie. repartiţie. melodie. hârtie. grijulie. aerosoloterapie. sidefie . silnicie.   ie (după vocala . făţărnicie. zodie . veşnicie. aeromodel.. relaţie. aeromotor. maestru . aeronautic. aeroclub.. victorie. liliachie. opinie. aerisire. aerian. aeroport. aeropurtat. sărăcie. medie. religie.i ” se pronunţă un diftong ascuns : . aer. perie. aerob. aerogară. populaţie.ie”(scris . revoluţie. hazlie. librărie. istorie. instituţie. aerofobie. staţie. sabie.. chipie . situaţie. e”) : aed. josnicie.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA VOCALE ÎN HIAT APARENT (1) ae (după vocala . aerodinamic.

. speria. graţia. oficia. librăria.  adiacent. sfâşia. media. studia. îmbia. istoria. înfuria.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA VOCALE ÎN HIAT APARENT (2) ia (după vocala . devia. comisia. opinia. apropia. cofetăria. acompania. inovaţia. farfuria. bărbia. învia.a”) : abrevia. fotografia. discuţia. caria. peria. zgâria . elogia. linia. paria. chiria.. contraria. gospodăria. educaţia. funcţia. declaraţia. împrăştia. familia. construcţia. concepţia.  academia. drojdia. familial.ia”(scris . vestiar. domnia. corabia. refugia. poezia Maria . instituţia. întârzia. agenţia. atenţia. calomnia. industria. melodia. mânia. farmacia. hârtia. mlădia.. diferenţial.  56 . diateză. iniţia. înfia. disocia.i ” se pronunţă un diftong ascuns : . datoria.

ortoepic.. coexista. poezie. poem. statuetă. perpetuez. Noe . coeziune. ue (după vocala . asidue. perpetue.ie”(scris ..o ” se pronunţă un diftong ascuns : . menuet. ortoepie. superflue . constituent.  57 .. coeficient. evoluez. coexistenţă.u ” se pronunţă un diftong ascuns : . afluent. poet.. coerent. duet.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA VOCALE ÎN HIAT APARENT (3)  oe (după vocala . desuet.e”) : coechiper. continue. siluetă.ie”(scris . ambigue.e”) : accentuez. suedez. duel. ingenue. influent. evacuez...

nărui. dilua. bântui. efectua. zbengui . somptuos. retribui. sinuos. sudui. extenua. hurui. destitui. evacua. fluctua. ui : ambiguă. dezvălui. respectuos. insinua. restitui. mistui. situa. tatua  uă. chiui. dezavua. luă. impetuos. perpetua. înghesui. maestuos. insinuă. ingenuă. aghezmui. distribui. tumultuos. diminua. eşua. bubui. evalua. mântui. aspectuos.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA VOCALE ÎN HIAT COERENT (1) ua : accentua. lua. dezlănţui. îngădui.  58 . alcătui. închipui. constitui. sui. virtuos . defectuos. trebui. substitui. arcui. atenua. birui. preluă. bizui. fructuos. fastuos.  uo : afectuos. perpetuă .

gâfâi. hârâi. diodă. scârţâi. ţopăi.  îi. pârâi. dioptrie. hămăi. gâgâi. horcăi. ronţăi. pipăi. mormăi. violenţă. cârâi. pionier. bâţâi. plescăi. bâlbâi. grohăi. fâlfâi. târâi. zbârnâi .  59 . zumzăi . şovăi. vâjâi. răpăi. miorlăi. chiţăi. chiot. sforăi. ghiocel. moţăi. behăi. fiolă. ţârâi. niobiu. liofil. molfăi. fâsâi. zgâlţâi. râcâi. clefăi. hiolă. pufăi. riolit. măcăi. mârâi. bâzâi.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA VOCALE ÎN HIAT COERENT (2) io : biologie. tiosulfat. mioriţă. lăfăi. zornăi. chiorăi. orăcăi. pâlpâi. sionist. râgâi. ăi : bâjbâi.

. cv ” în cuvintele : acvariu. cvintă. accident. acvilă. văcsui. succesor. i şi se pronunţă [ kč ] (deci literă dublă cu valori diferite) în cuvinte ca : accelera. 60 . civil. occipital. îmbâcsi. potrivit cu forma de origine şi tradiţia literară. ticsi . sconcs. relicvă.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ DIFICULTĂŢI ALE CONSOANEI . capriciu. vacs.  Se scrie cs (nu x ) şi se rosteşte deci [ ks ]. succeda. în cuvintele : cocs. vaccin. succint. lucernă. succes. cifră. cvadrat. adecvat. ciment. cocserie. elocvent. cocsifica. catadicsi. viciu. i şi se pronunţă [ k' ] în cuvintele : chintal. văcsuitor .  Se scrie cc + e. chirilic. orchestră. ecvestru. e (nu ţ ) şi se pronunţă [ č ] în cuvintele : aprecia. cancelarie. accepta. accent. acces. rucsac. C ”       Se scrie c + i.  Se scrie ch + e. occident. frecvent. colocviu. micsandră. succesiv. cilindru. secvenţă. chirurg.  Se scrie şi se pronunţă .. consecvent.

. împerechea. dimprejur.. m” sau . input. bombăni. dimpreună. Excepţii : avanpost.  61 . Istanbul . dimpotrivă.. v ” din rădăcina cuvintelor. împreună. bomboană. amforă. îmblănit. sâmbătă. limfă.. după tradiţie şi origine : confort. convoi. fanfară. împiedica. bomfaier. împotrivă. dar şi amvon . îngâmfat. m ” se pronunţă şi se scrie înainte de . nimfă. . Zamfir . împrejur. pamflet. timp.. n ” se pronunţă şi se scrie în faţa consoanelor . m ” sau . b ”. umfla. îmbuna.. Canberra. limbă. n ” ?  . infrastructură. triumf..PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA CONSOANELE . împodobi. împricinat. avanpremieră. împuternicit. embargo. îmbolnăvi. . împacheta. decembrie. dar şi : amfibiu.. împăca. p ” : ambulanţă. Pamfile.. f ”/ .

sceptru. ştecăr.. ştampilă. scenă.  . ascensor.. ştanţă. ş ” ? .. s ” sau . sciatică. ştafetă..ci” : ascet. 62 ... stand.ce”. dar ştachetă. ştaif. scindat . sceptic. ştangă. ş ” se pronunţă şi se scrie în faţa consoanelor . standard. t ”/ . .. după origine : spalier. scelerat.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA CONSOANELE .. sciţi.. s ” sau . p ” din începutul cuvintelor. ş ”) se pronunţă şi se scrie înainte de . s ” (nu . dar şpaclu. şpalt . sciziune. ştrand ..

răsplăti..PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA CONSOANELE . vasodilataţie. s ” (nu . resorbi. displăcea. transcarpatic. despărţi. s ” (nu . inclusiv. vasodilatator. finisa. disertaţie. chermesă. răsturna. z ”) se pronunţă şi se scrie în poziţie intervocalică : asista..  63 . exclusiv. înaintea consoanelor surde : descărca. desinenţă. fisiona. cvasitotalitate. s ” sau . z ” ? (1) . distona. răsciti. conclusiv. fisiune. deshuma. cvasiunanim. disident. sesiune. deshăma. discontinuu..   . desface.. descentraliza. z ”) se pronunţă şi se scrie în prefixe. transplanta . esofag. gresie. episod. desţeleni .. răscoace. descheia. decisiv. vernisaj .. premisă.

zmeu . curios / curiozitate . 64 .  . lesne. simbolism . z”) se pronunţă şi se scrie în cuvintele : casnic (casă).PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA CONSOANELE .. s ” (nu . bezmetic. pleonasm... conclusiv / concluzie . z ”) se pronunţă şi se scrie în neologismele cu finalele .. n ”. s ” sau . generos / generozitate . caznă. .  . cizmărie.. z ”) se pronunţă şi se scrie înaintea consoanelor ... prismatic. decis / decizie .sm” şi derivatele lor : fantasmă. izlaz. măslină. dosnic (dos). z ” ? (2)      .. l ”. z ”) se pronunţă şi se scrie în cuvinte derivate din aceeaşi familie : concis / concizie ... s ” sau . sesiza. trăsni (şi derivatele). r ” : breaslă. marasm..  .... basma.. . căzni. corosiv / coroziune . cizmă.. precis / precizie . izmă. fantasmagorie. asmuţi. m ”. s ” (nu . sarcasm. prismă. cazma. . trosni (şi derivatele). s ” sau . snoavă.

. zdup. z ” (nu . dizgraţia. dezaproba. dezechilibra. dezrădăcina. înaintea vocalelor şi a consoanelor sonore : dezacord. brazdă. dezbate. la fel neanalizabilele : dezmetici. dezumaniza. dejuga şi la cuvântul . dezdoi. mâzgă. dezlipi.j”): deszăpezi..z”. puzderie. răzbate. zvon. dezgoli. zgură. dar şi în neologismele : azbest. zbor. dezmierda .. răzgândi . dezrobi..PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA CONSOANELE . deszăvorî. dezonora. s ”) se pronunţă şi se scrie în prefixe şi în radical. s ” ? . deznădăjdui. dezmoşteni.. deznoda. dezlâna. dezmembra.  65 .. dezice.desluşi”. năzbâtie.  În radicalul cuvintelor din fondul tradiţional : azvârli. dezamăgi. dezvinovăţi.  Excepţii (înaintea consoanelor sonore . z ” nu . dezlega. dezgheţa. dezminţi. .. dezlănţui. izgoni. brizbiz . dezarticula. dejuca.

vând bun). absent. dim păcate. segmentul sintactic vânt bun! se pronunţă aproape ca agvatic. un cuip sup streaşină). frecvenţă. prima consoană se asurzeşte trecând în seria nesonantelor surde (cuvintele abces. fregvenţă. segmentul sintactic un cuib sub streaşină se pronunţă apces.ASIMILAREA    Asimilarea exprimă tendinţa de a evita două mişcări articulatorii deosebite. badjocură. prima consoană se sonorizează. segmentele sintactice în barcă. Alt exemplu. pronunţându-se aproximativ ca perechea ei sonoră (cuvintele acvatic. Alteori. optzeci. adecvat. De exemplu. unul dobândeşte caracteristici asemănătoare cu ale sunetului influent. subţire. opţine. supţire. obţine. batjocură. apsent. 66 . ob'zeci. adegvat. glasvand. adică din cele două sunete (alăturate sau la mică distanţă). din păcate se pronunţă aproximativ îm barcă. glazvand.

DISIMILAREA  Disimilarea implică schimbarea calităţii unui sunet sau căderea lui sub influenţa unui sunet identic sau asemănător. recut (corect: fereastră.  În cuvintele fereastă.  De exemplu. în cuvintele albitru. deosebindu-se de al doilea r). colidor. propriu. 67 . coridor. propiu. recrut) disimilarea este totală: al doilea r este suprimat. este expresia tendinţei de a suprima o mişcare ce se repetă. Grigore) se observă o disimilare regresivă (primul r este modificat în l. Gligore (corect: arbitru.

 De exemplu. care constă în dispariţia unei vocale neaccentuate dintre două consoane sau a unei silabe neaccentuate din interiorul unui cuvânt. lingurle. iar în vorbirea familiară.SINCOPA  Sincopa este o modificare fonetică condiţionată.e sincopată.  Sincopa reduce corpul fonetic al cuvintelor. 68 . lingurile. treburle (corect: chipurile. silaba -nu. în pronunţarea cuvântului dom'le. în cuvintele chipurle. treburile) se observă dispariţia vocalei neaccentuate „i” dintre două consoane.

] (îmi) repugnă [A inspira repugnanţă. A intra (undeva) pe neaşteptate şi cu repeziciune. ] pufni [A respira cu zgomot suflând brusc şi cu putere aerul pe nări. ] 69 . A izbi cu violenţă. a trânti.. omoruri) organizată de către elemente şovine împotriva unei minorităţi naţionale. din a doua jumătate a zilei. de încălzit. plita electrică. întrebuinţat în bucătărie. ] bufni [A bombăni supărat.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (1)       pogrom [Acţiune duşmănoasă (însoţită de jafuri. ] postmeridian [De după-amiază. făcând să producă zgomot. a pufăi. a da buzna. în laborator etc. ] reşou [Aparat electric sau cu gaz. a displăcea totalmente. a produce repulsie.

în stare să stârnească râsul. ]  solar [Care ţine de Soare. propriu Soarelui. evidenţiind ridicolul. aspect caraghios. ]  a ridiculiza [A face să apară ridicol. ]  solariu [Loc special amenajat unde se fac băi de soare.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (2)  revelion [Noapte de Anul Nou. ]  rezidual [Care rămâne ca reziduu. ] 70 . a lua în râs. caraghios. Depunere solidă pe fundul sau pe pereţii unor recipiente în care se păs-trează lichide. Care provoacă râsul.]  reziduu [Rămăşiţă provenită în urma prelucrării chimice sau fizice a unui material brut. Petrecere care se organizează în această noapte. ]  ridicol [Motiv care provoacă râsul. rizibil.

]  a veşteji [A deveni veşted.]  vehicul [Mijloc de transport. a se ofili.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (3)  serviciu [Muncă efectuată în timpul unei activităţi. Domeniu special de activitate. judiciar sau ştiinţific. slujbă. ]  sesiune [Perioadă în care au loc şedinţele unui organ reprezentativ al puterii de stat.] 71 . ]  subţire [Care are o grosime mică. care se deplasează pe o cale de comunicaţie. unde se iau în discuţie şi se rezolvă probleme importante. ]  service [Staţie de reparare a automobilelor sau a unor aparate. a-şi pierde vlaga şi frăgezimea. în care se păstrează haine şi lenjerie. care nu este gros. ]  şifonier [Dulap mare.

). umplut cu tutun mărunţit. hârtie etc. ] . ] ţigară [Produs pentru fumat constând dintr-un sul de hârtie fină. ] ultraj [Ofensă adusă unei persoane oficiale (aflate în exerciţiul funcţiunii) constând din vorbe. ] chiftea [Preparat culinar de formă rotundă. sub formă de băşici roşii sau albe. gesturi sau ameninţări. făcut din carne tocată şi prăjit în grăsime.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (4)        72 pătrat [Patrulater cu toate laturile egale şi cu toate unghiurile drepte. care produc mâncărime. ] urticarie [Erupţie de natură alergică. tăiată sau rămasă dintr-un material (ţesătură. ] marşarier [Mers înapoi al automobilului. piele. dreptunghi echilateral. ] petic [Bucată ruptă.

FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (5)  şuter [Sportiv specializat în şuturi. ]  milieu [Obiect (de podoabă) din pânză (brodată) sau din dantelă. care se poartă în casă.] 73 . care se hrăneşte în special cu şoareci de câmp. cu aripi mari. cu coadă lată şi cu penaj brun-închis. lungă şi largă. ]  capot [Haină. halat. lezându-i drepturile. de talie medie. ]  impieta [A se amesteca în treburile altuia. care prinde şoareci. ]  prozodie [Ramură a poeticii care se ocupă cu studiul tehnicii versificaţiei. cu blana maro-roşcată şi cu picioare foarte scurte. Rasă de câini de talie mică. ]  şoricar [Pasăre sedentară răpitoare. care se aşază pe o mobilă. Câine din această rasă. şopârlar.

pe dos. folosită pentru confecţionarea obiectelor de îmbrăcăminte. ] . ~ zahăr în ceai. ]  celălalt [Cel care urmează sau precedă. anapoda. pufoasă şi călduroasă. ]  alandala [În dezordine. fără noimă. A completa în scris sau verbal. Cei rămaşi dintr-o 74 mulţime (după ce a fost separată o parte). folosit pentru a observa obiectele situate la distanţă. ]  adăuga [A mai pune la ceea ce este. ]  deseară / diseară [Astăzi seara. flanelă.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (6)  binoclu [Instrument optic format din două lunete paralele. ]  desperare / disperare [Stare de apăsare sufletească cauzată de pierderea speranţei. Astă-seară. ]  molton [Ţesătură de bumbac (mai rar de lână) moale. deznădejde.

]  calcifica / calcifia [A se întări prin depunere de calciu. ]  blacheu [Placă mică de metal. conspiraţie. cu adaos de substanţe aromatice şi colorante. (despre substanţe) A acumula carbonat de calciu. ]  complot [Proiect elaborat în secret. ]  carbid [Carbură de calciu întrebuinţată la fabricarea acetilenei. prin care un grup de persoane unelteşte împotriva statului sau a unei persoane. care completează ceva. ] 75 [Care complineşte. care se aplică pe vârful sau pe tocul încălţămintei pentru a le proteja de tocire. conjuraţie. ]  caramelă [Bomboană făcută din caramel. .FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (7)  complementar complinitor.

manifestată. care trăieşte izolat sau în roiuri. ] vanitos [Care este plin de vanitate. săptămânal. credibil. ] .FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (8)        76 cargobot [Navă maritimă pentru transportarea încărcăturilor la distanţe mari. plauzibil. prin coloraţia galbenă a pielii. ] verosimil [Care pare a fi adevărat şi inspiră încredere. ] viespe [Insectă asemănătoare cu albina. trufaş. ] icter [Stare patologică constând în acumularea excesivă a fierii în sânge şi a depunerii ei în ţesuturi. cargou. ] vasoconstricţie [Stare patologică constând în îngustarea vaselor sangvine. orgolios. mai ales. infatuat. ] hebdomadar [Care apare o dată pe săptămână. având în partea posterioară a abdomenului un ac veninos.

] tăiţei / tăieţei [Preparat alimentar din aluat nedospit. prevăzut cu un mâner. ] disertaţie [Lucrare ştiinţifică susţinută public pentru obţinerea unui grad ştiinţific (de doctor în ştiinţe).FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (9)       77 istm [Fâşie îngustă de pământ dintre două mări sau golfuri. ] şosetă [Ciorap scurt care ajunge până deasupra gleznei. a defrauda. ] a delapida [A sustrage din avutul statului.] tirbuşon [Instrument casnic în formă de spirală de oţel. teză. Expunere în care se tratează o problemă în mod ştiinţific pe baza argumentelor şi datelor dobândite prin studiu. tăiat în şuviţe subţiri care se consumă fiert. care uneşte două continente sau un continent cu o peninsulă. folosit pentru a scoate dopurile de plută de la sticlele înfundate. ] .

* A tunde . ]  excavator [Maşină autopropulsată folosită la săparea şi încărcarea solului. autumnal. de argint sau de sticlă..lanţ"]  a expropria [A deposeda de produsele muncii şi de mijloacele de producţie.. care se aplică pe un obiect în calitate de 78 ornament. ] .  pilug [Unealtă cu care se pisează în piuliţă. ]  ferfeniţă [A (se) face sau a (se) rupe ~a (se) rupe în multe bucăţi. a zăcămintelor minerale etc. propriu toamnei. ]  filigran [Dantelă constând dintr-o reţea de fire de aur.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (10)  tomnatic [Care ţine de toamnă. ]  lănţug [diminutiv de la .pilug" a tunde până la piele.

]  maiou [Articol de lenjerie care se îmbracă direct pe corp. ]  casierie [Serviciu într-o întreprindere care efectuează încasările şi plăţile. casă. bilet de bancă. ]  bancnotă [Hârtie de valoare cu acoperire în aur. ]  clovn [Actor de circ care evoluează pe arenă cu un program excentric şi amuzant. emisă de către stat şi folosită ca mijloc de plată. acoperind partea superioară a acestuia. ]  pedagogie [Ştiinţă care se ocupă cu studiul metodelor de instruire şi de educare a tinerei generaţii.graham"= pâine dietetică nesărată.. preparată din făină integrală. ] 79 .FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (11)  graham [Pâine . Încăpere unde îşi are sediul acest serviciu.

FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (12) laitmotiv [Motiv muzical care caracterizează un personaj sau o situaţie şi care se reia când apare în scenă personajul sau situaţia dată. fig. călugări sau călugăriţe. ]  jocheu [Călăreţ profesionist. ]  japanolog [Specialist în japanologie. (Ştiinţă care se ocupă cu studiul culturii şi civilizaţiei japoneze. Monedă de valoare neînsemnată. fig. a nu avea nici un ban. Idee principală asupra căreia se insistă în repetate rânduri (într-o operă ştiinţifică sau artistică). după anumite reguli ascetice. A nu avea nici ~ (frântă sau chioară) a fi fără nici un ban. ]  mănăstire / mânăstire [Aşezământ religios în care trăiesc. specializat în conducerea cailor la alergările de galop şi de obstacole. ] 80  .)]  lăscaie [Monedă de aramă cu valoarea egală cu o jumătate de para. Fragment sau motiv repetat într-o operă muzicală.

Idee principală asupra căreia se insistă în repetate rânduri (într-o operă ştiinţifică sau artistică). călugări sau călugăriţe. fig. ]  japanolog [Specialist în japanologie. specializat în conducerea cailor la alergările de galop şi de obstacole. A nu avea nici ~ (frântă sau chioară) a fi fără nici un ban. după anumite reguli ascetice.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (13) laitmotiv [Motiv muzical care caracterizează un personaj sau o situaţie şi care se reia când apare în scenă personajul sau situaţia dată. ] 81  . ]  jocheu [Călăreţ profesionist. a nu avea nici un ban. Fragment sau motiv repetat într-o operă muzicală. fig.)]  lăscaie [Monedă de aramă cu valoarea egală cu o jumătate de para. ]  mănăstire / mânăstire [Aşezământ religios în care trăiesc. (Ştiinţă care se ocupă cu studiul culturii şi civilizaţiei japoneze. Monedă de valoare neînsemnată.

FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (13)  obstetrică [Ramură a medicinii care se ocupă cu fiziologia şi patologia sarcinii şi a naşterii. biseric. ]  pasămite [După cât se pare. ] 82 . făcut din legume (mai ales cartofi) sau din fructe zdrobite. cununie. ]  piure [Preparat culinar în formă de pastă. ]  asambla [A reuni formând un sistem tehnic. folosită ca suport pentru un vas pus la foc deschis. * A se lăsa (sau a şedea) în ~i a se aşeza cu genunchii îndoiţi şi sprijinindu-se de pământ numai pe picioare. Coroană care se aşază pe capul mirilor în timpul slujbei oficiate cu prilejul căsătoriei. format dintr-o ramă metalică (rotundă sau triunghiulară). pesemne. probabil. ]  pirostrie [Obiect de uz casnic. fixată pe trei picioare. ]  patinoar [Teren acoperit cu gheaţă pe care se patinează.

A înceta de a mai trăi. Mustrare umilitoare. ] ingurgita [A face să treacă din gură în stomac. Jurist angajat de o instituţie pentru a o susţine în faţa justiţiei. ] jurisconsult [Specialist în drept care dă consultaţii juridice. ] 83 . infractor. a se sfârşi. afront. ] batjocură [Atitudine obraznică şi dispreţuitoare. adusă cuiva în public. bătaie de joc. insultător. a muri. a se stinge din viaţă. ofensator. ofensă. ] jignitor [Care este în stare să rănească demnitatea cuiva.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (14)        delincvent [Persoană care a comis un delict. ocară. sfruntare. insultă. a deceda. Ofensă gravă. ] a sucomba [A suferi o înfrângere într-o luptă. a răposa. a înghiţi. ] injurie [Vorbă sau faptă care lezează demnitatea sau reputaţia cuiva.

Mustrare umilitoare. a muri. a deceda. ] injurie [Vorbă sau faptă care lezează demnitatea sau reputaţia cuiva. ] a sucomba [A suferi o înfrângere într-o luptă. A înceta de a mai trăi. ] ingurgita [A face să treacă din gură în stomac. ] batjocură [Atitudine obraznică şi dispreţuitoare. insultător. a se sfârşi. a înghiţi. ocară. Jurist angajat de o instituţie pentru a o susţine în faţa justiţiei. ofensator. ] 84 . infractor. ] jignitor [Care este în stare să rănească demnitatea cuiva. afront. a răposa. sfruntare.Ofensă gravă. adusă cuiva în public. ] jurisconsult [Specialist în drept care dă consultaţii juridice. a se stinge din viaţă.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (15)        delincvent [Persoană care a comis un delict. insultă. bătaie de joc. ofensă.

DESPRE LECŢIILE CUPRINZÂND NOŢIUNI DE FONETICĂ Concept original şi realizare: Numai pentru UZ INTERN la ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  Vişeu de Jos ~ Jud. 0262-368013 sau 0262-355555 E-mail: ihapca2002@yahoo. nr. IOAN HAPCA . Principală. 1111 Tel.com 85 Adaptarea > Prof. MARAMUREŞ str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful