P. 1
0notiuni_de_fonetica

0notiuni_de_fonetica

|Views: 5,559|Likes:
Published by Mihaela Balan

More info:

Published by: Mihaela Balan on Dec 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

 Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui.  Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură.

  (Romani 12:7) 

STUDIEREA ŞI APROFUNDAREA DIVERSELOR ASPECTE ŞI PROBLEME ALE NOŢIUNILOR DE FONETICĂ A LIMBII ROMÂNE Lecţii recapitulative pentru elevii din clasele V - XII

1

Prof. IOAN HAPCA

DEFINIŢIA FONETICII
FONETICA este o ramură a lingvisticii care studiază producerea, transmiterea, audiţia şi evoluţia sunetelor limbajului articulat. LINGVISTICA este ştiinţa care studiază limba şi legile ei de dezvoltare.

2

DENUMIREA NOŢIUNILOR DE FONETICĂ
s i l a b a, a c c e n t u l ş i i n t o n a ţ i a  v o c a l a, h i a t u l ş i d u b l e t u l  s e m i v o c a l a, d i f t o n g u l ş i t r i f t o n g u l  c o n s o a n a, ,, i ” s c u r t ş i a l f a b e t u l  a l t e r n a n ţ a f o n e t i c ă,  transcrierea fonetică  şi pronunţarea ortoepică  a s i m i l a r e a, d i s i m i l a r e a ş i s i n c o p a  c u v i n t e p r o b l e m a t i c e în e x p r i m a r e

3

ALCĂTUIREA SILABEI
CONŢINE OBLIGATORIU O VOCALĂ   O VOCALĂ CU SAU FĂRĂ ALTE SUNETE DINTR-UN CUVÂNT : inimioară = i -ni - mioa - ră ;   DOUĂ CUVINTE SCURTE ROSTITE ÎMPREUNĂ : nu-mi dă, mi-l dă, ţi-o duc, să-ţi duc, dămi, fă-ţi ;   UN CUVÂNT SCURT + UN FRAGMENT INIŢIAL : mi-arată, ne-aduce, m-alintă, ţi-apucă, şi-apoi ;   UN FRAGMENT FINAL + UN CUVÂNT SCURT :  a dus-o, ducă-mi, într-o, dintr-o, printr-un, dintr-un ;   UN FRAGMENT FINAL + UN FRAGMENT 4INIŢIAL : într-adevăr, floare-albastră, spune-acum ;

ALCĂTUIREA SILABEI ŞI OMOFONIA Omofonia este un fenomen fonetic care constă în rostirea identică a două structuri grafice diferite. Acest fenomen favorizează comiterea celor mai frecvente greşeli de ortografie. ai da // a-i da . substantiv. altfel (adverb = altminteri) // alt fel (adjectiv + substantiv) . alegeţi (voi) // alege-ţi (tu) . oarecare // oare care ? .           5 altădată (adverb = odinioară) // altă dată (adjectiv + substantiv) . . ca şters // c-a şters etc. a-şi = (prepoziţie + pronume reflexiv) // aşi = (substantiv) . care pot fi prevenite numai prin însuşirea temeinică a cunoştinţelor de gramatică. o tavă (articol + substantiv) . demers (substantiv) // de mers (verb la supin) oştire. oarecum // oare cum ? . otavă (substantiv) // o ştire. aţi pregăti // a-ţi pregăti . verb auxiliar) . a-l = (prepoziţie + pronume personal) // al = (articol posesiv) . nai (substantiv) // n-ai (adverb + verb) . a-ţi = (prepoziţia infinitivului + pronume) // aţi = (verb auxiliar) . oarecând // oare când ? . a-i = (prepoziţie + pronume personal) ai = (articol. interjecţie.

VOCALE ŞI SEMIVOCALE  Vocalele (emise prin vibraţia clară a coardelor vocale): a. devenind semivocală. dintre care ultimele patru pot deveni semivocale dacă sunt rostite împreună cu o altă vocală. situaţie care creează dificultăţi în ortografiere deoarece al doilea i. doi. oi. măi. ui. i. ia. iod.  Cea mai „instabilă" dintre acestea este „i” care îşi pierde calitatea de vocală. (â). e.  (continuare în pagina următoare) 6 . iute. când este combinată cu oricare dintre celelalte vocale. mâine. iar. îi. î. io. fiind semivocală şi rostindu-se asemănător cu primul. ă. mei. este mai greu de sesizat şi de aceea este omis în scris. ăi. ca în cuvintele: rai. şi chiar în combinaţie cu ea însăşi. ie. u. iu. ca în cuvântul vii. ei. cui. indiferent de poziţia faţă de ele: ai. o. ied.

zău.VOCALE ŞI SEMIVOCALE din pagina precedentă)  Urmează „u” care. eo. i. seu. poate apărea în destul de multe combinaţii: ua. cel mai simplu este să se compare rostirea fiecăreia dintre vocalele: e. rouă. ca în cuvintele: rea şi vreo. în calitate de semivocală. eu.  Vocala „e” devine semivocală numai în combinaţie cu „a” şi „o” şi numai antepusă acestora: ea. ca în cuvântul: doar.  Pentru sesizarea deosebirii dintre vocale şi semivocale. ou. dau. ca în cuvintele: ziua. nou. o. apoi împreună cu vocala „a”. iu. iar vocala „o” îşi pierde această calitate numai când este antepusă vocalei „a”: oa. ău. uă. au. molâu. 7  (continuare . u mai întâi singure. ştiu. îu.

a .ia .ra . a .na .ste . mâi .me . { V — V } : po . { S — CV } : doi . sculp . S = semivocală . cin .e .tru .ne . C = consoană         { V — CV }: toa . jo .u . { VC — CV } : şap . 2) NOTĂ 8 . { V — C(r.tor .ri .zi .uă .tă . 1) NOTĂ { VC — CCV } : pen .te .e . { V — S } : plo .e . { VCC — CV } : jert . sea . for .fă .gre .l)V } : ne .ÎN SILABE (reguli şi exemple) V = vocală .flă .

. rct. r ” sau . ndv.tru . l ” atrage numai consoanele : b. mpţ. tex-til [tek-stil] .bru . atlet = a . d. g. ex-tra-fin [ek-stra-fin]. cupru = cu .cru . ncţ. v. cadavru = ca .za .mism .lic 2) Despărţirea se face numai după a doua consoană în grupurile : ltp.ra .dru .le .e .ta .da . Afrodita = A .di . cataplasmă = ca ta . codru = co .clă ..lă . patru = pa .grar .NOTĂ LA DESPĂRŢIREA CUVINTELOR ÎN SILABE 1) A doua consoană .fro .mă . p. t. împotriva silabisirii normale.la . islamism = is .dă .tlet .van . adică mascând modul real de silabisire : a-xă [ak-să] .hli . stm : . e-xa-men [eg-za-men] . izraelit = iz .” 3) Litera .pru .lă . izlaz = iz .lit .laz . pehlivan = pe . x ” înainte de litere care notează consoane se desparte ca şi cum ar reprezenta un singur sunet. oglindă = o . ncs. ncv. agrar = a . iar celelalte consoane nu sunt atrase : gârlă = gâr .blu . : abrutiza = a .flu . işlic = iş . nct. dovleac = do .vru . buclă = bu .. c. h.plas . mpt. omletă = om . rtf..vleac. acru = a . f.tă . cablu = ca .ti . 9 . aflu = a . sculptorii astmatici şi delincvenţi vânează lincşii cei somptuoşi din ţinutul arctic şi aduc jertfă pentru redempţiune ( izbăvire ) un sendvici.În funcţie de punctaj.glin . vâslă = vâs .

 dreptunghic = drept .poi  paisprezece = pai .spre .lemn  astfel = ast .de .per .va.ze .  dinapoi = din .a .un .  portaltoi = port .  voltamper = volt .al .  altundeva = alt .fel .spre .DESPĂRŢIREA CUVINTELOR COMPUSE ÎN SILABE despre = de .ce 10  .toi.un .ghic  untdelemn = unt .de .am .

lâc.ar .şor :  savantlâc = sa .  vârstnic = vârst .  târgşor = târg .mat  inadecvat = in .  dezarmat = dez .a .ni . 11  .a .al .dec .li .nic .şor .  analfabet = an .lâc .vat  { derivate cu sufixele }: .gal . .nic.DESPĂRŢIREA CUVINTELOR DERIVATE ÎN SILABE { derivate cu prefixe } : inegal = in .vant .e .fa .  sublinia = sub . .bet .

.. interj.  4) substantivele proprii. etc. nehot. ROMSILVA nu ROM-SIL-VA. 12 .. Floarea nu Floa-rea etc.n.  3) numeralele ordinale notate prin cifre romane şi arabe: al XX-lea. al 8-lea.a. î. când se termină în silabe ce au valoarea unor cuvinte monosilabice cu un anumit sens: Sadoveanu nu Sadovea-nu. Dra-gomir nu Drago-mir. ş. neart.  2) abrevierile unor formule curente: a.c.INTERZICERA DESPĂRŢIRII ÎN SILABE LA SFÂRŞIT DE RÂND Nu se despart în rânduri diferite:  1) cuvintele compuse din abrevieri literale: UNESCO nu UNES-CO. ASIROM nu ASI-ROM etc. etc. Emi-nescu nu Emines-cu.e. neacc. Cornea nu Cor-nea.m....d.

lingură . neastâmpăr. macaragiu. eroare. (a patra de la sfârşit)        — _|_ — — — — } : douăsprezece. (a 5-a)  Accentul unui cuvânt plurisilabic pune în evidenţă o silabă printr-o pronunţare mai intensă. valurile. înclinare. sever . deschidere. ficţiune. diferenţă. bolnav. antic. barbar. lacună. doctoriţă. păsărele. elastică. Silaba accentuată este în contrast cu silabele neaccentuate. garanţie. caracter. macara. castan. justificare.ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR  { — _|_ } : (ULTIMA) adevăr. aviator. matur. autor. juxtapunere. codru. duşman. îndărătnică. { — _|_ — — } : (ANTEPENULTIMA) atitudine. 13  . (al) nouăsprezecelea . maleabil. gratitudine. { — _|_ — — — } : (ANTEANTEPENULTIMA) atitudinile. ilustru. dicţionar. fenomen. basma. bine. fabulă. vânturile . nouăsprezece. { — _|_ — } : (PENULTIMA) albastru. civilizaţie. haos. inaptitudine. măsea. obraznic. literele. batjocură. lapoviţă.

PICIORUL METRIC ŞI RITMUL PICIORUL METRIC ŞI RITMUL  troheul ( _|_ -._|_ --) = ritm amfibrahic. anapest ( -.) = ritm dactilic.ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR. amfibrah ( -.-. dactil ( _|_ -. iamb ( -.-. 14 .) = ritm trohaic._|_ ) = ritm iambic._|_ ) = ritm anapestic.

boi. 15  . mură. urmă. veselă . mări. suflă. nota. modele. clasă . sări. dar acele fete nu pot coase. duduie . torturi. bară. umbrele . scânteia . măsură. strică. scutură. birui. haină.stropii. scutură . împrăştie. cotă. dotă . ară. = scumpi . mări . împrăştie . O fată veselă spală o veselă murdară. ară . sări . strigă. dotă. scânteia. mânji . clasă. roşi . perpetuă . tremură. adună. dezvoltă. cântă. dată. suflecă . fugi . manevra . comis . torturi . duduie. măsură . dură. manevra. umbrele. repede . comis . snopii . bară . mârâi . suportă . copii . acéle. pustii. stropii . muri. dar se accentuează diferit (EXEMPLE: Acele se folosesc la cusut. masă.)  ácele. călătorii. tremură .perpetuă. scumpi. modele . roşi. snopii. veselă. suflecă. strigă . companie . mânji. muri . voi. pustii . cotă . veseli . dezvoltă . copii. véselă. strică . suportă. adună . masă . cântă . călătorii . haină . birui . cuminţi. urmă . continuă . căi . fugi. repede. continuă. voi.ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR ŞI OMOGRAFELE Omografele sunt cuvintele care coincid grafic. nota . căi. vesélă . mârâi. urmări . dată. reclamă. ieşi. boi . mură . urmări. reclamă . suflă . cuminţi . dură . companie. ieşi . veseli.

neutru ): — Toţi înţeleg ce-ai spus.( modulaţia vocii în timpul rostirii cuvintelor )   INTONAŢIA    Apelativ — Imperativă ( ton apelativ pentru vocativ şi ton poruncitor sau rugător pentru imperativ ) : — Elevo.. Eminescu) 16 . interogativ ) — Ai spus ceva ? — Nai auzit nimic ? Enunţiativă — Neutră ( ton descendent.. intră în clasă ! Interogativă ( ton ascendent. Eminescu). neutru ) : .O ! te admir. deseori. — Totuşi. Exclamativă ( ton constant.De-oi muri — îşi zice-n sine — al meu nume o să-l poarte / Secolii din gură-n gură …(M. Segmentelor incidente ( ton mai jos decât al enunţului constant. constant. uneori. cu prelungirea ultimei vocale ) : — Ce frumos e versul acesta ! . am impresia că nu suntem înţeleşi cum trebuie. progenitură de origine romană !” (M.

plopi ori brazi . â. o. d. u . f. t. i. i.  17 . e.  22 consoane: m. ğ.SUNETELE LIMBII ROMÂNE 34 total sunete specifice limbii române. o. s. b. din care :  7 v o c a l e : a. aceşti fraţi duc pomi. g. č. c. [ avěaĭ ] [ dŏar ] [ grâǔ ])  1 . g'  4 semivocale : e. p. r. j. v.. h. cireşi. l. n. u . z. ă. ş. carpeni. ţ. (Aveai doar grâu . k'. i ” scurt (nesilabic) : Pe dealuri.

oricum (2 sil. (să) rupeţi (2 sil. cruzi (1 sil. (şi) de genitiv-dativ singular a unor substantive şi adjective de felul : elevi (2 sil. (să) spălaţi (2 sil.). uşi (1 sil. corturi (2 sil.). paşi (1 sil. i ” scurt (nesilabic)      18 la forma nearticulată de plural sau.). . coji (1 sil.).).) .).).). alţi (1 sil. îţi (1 sil. şi pl.) .).).. îşi (1 sil. buni (1 sil. nimeni (2 sil.).). însuţi (2 sil. oricine (3 sil. însumi (2 sil.). la finala unor adverbe ca : asemeni (3 sil. rupseşi (2 sil.) la primii termeni ai unor cuvinte compuse cu ori şi câţi : oricare (3 sil..). oricât (2 sil.). să-ţi (1 sil. verzi (1 sil.). să-şi (1 sil.). acelaşi (3 sil. astăzi (2 sil. iarăşi (2 sil.).) .). câţiva (2 sil.) .).). deunăzi (3 sil.). să-mi (1 sil.).). albi (1 sil. câţi (1 sil.). oriunde (3 sil. uneori (3 sil.). orice (2 sil.). aceşti (2 sil. în forme ale unor pronume sau adjective pronominale ca : îmi (1 sil.).). tari (1 sil.).).). pentru feminine. (să) speli (1 sil. cărţi (1 sil.) .).). precum şi în conjuncţia ori (1 sil. la persoana a II-a sg. însuşi (2 sil. adeseori (4 sil. a unor moduri şi timpuri de felul : (să) rupi (1 sil.). totuşi (2 sil.).). oricând (2 sil.).).). spălaşi (2 sil.) .

/ft/ — ofta . n. p. /st/ — este . d. l. k'. m. ţ .  12 CONSOANE SONORE : b. /sk'/ — schi . /sk/ — scor . č. t. f. g. /sč/ — scenă . /pt/ — opt .  NOTĂ 19 : Înainte de consoane surde se pronunţă numai consoane surde. r. s. v. . j. g'. iar cele sonore sunt excluse : /kt/ — act . ğ. ş. h. /sf/ — sfat. /şt/ — eşti .CLASIFICAREA CONSOANELOR  10 CONSOANE SURDE : c. z . /ht/ — ahtiat . /sp/ — sport . /st/ — stuf .

ss ” (fortissimo)..)  Dubletul este grupul de două litere identice alăturate într-un cuvânt : .oo” (alcool)..zz” (mezzo-soprană)  . (loess). rostite într-o silabă. ..  Dublete în neologisme .)  Diftongul este grupul de sunete format dintr-o vocală şi o semivocală alăturate.ee” (licee)..HIATUL..cc ” (accent). nn ” (înnorat).ll” 20 (allegro) ... (larghetto) . (Vreau să iau ce tu voiai să iei când priveai printre pleoape o leoaică c-o aripioară. Doi scriu trei poezii numai ziua. mass-media) . . (pianissimo). .. . (Poezia ideală e ambiguă în idee.. rostite într-o singură silabă. TRIFTONGUL şi DUBLETUL (definiţii şi exemple) Hiatul este grupul de sunete format din două vocale alăturate rostite consecutiv în silabe diferite...ii ”(fiinţă). .. . . .uu ” (vacuum). . pl. DIFTONGUL. gauşi).  Triftongul este grupul de sunete format dintr-o vocală şi două semivocale alăturate.tt ” (kilowatt). .rr ” (intrregional). (gauss.aa” (contraatac).

oe. 21 ae. ee. uu. ua.HIATURI ŞI DIFTONGI aa. oi. uo. ea. ii. ie. iu. oa. ai. ao. ei. oo. . [a = ă] eu. eo. [i = î] ou. ue. ia. io. ui. au.

haos. suiş.  Hiatul dispare dacă între cele două vocale se intercalează o semivocală. vacuum. o-e. viitor. dar destul de frecvent în vorbirea neîngrijită mai ales când a doua vocală a hiatului este e : aier. real. ca în cuvintele: aer. i-o. u-e. a-i. u-a. scuar. i-a. vie. î-i. e-u. i-i. mârâit. o-o. a-u. naiv. poieziie şi altele).HIAT DIN VOCALE DIFERITE SAU DIN ACEEAŞI VOCALĂ  Hiatul poate fi format din vocale diferite: a-e. neon. sau din aceeaşi vocală. feeric. alcool. căuş. duet. repetată: a-a. i-e. u-i. doime. boa. ca în cuvintele: supraaglomerat. ă-i. noutate. â-a. faină. neuron. u-u. fluor. a-o. fapt inadmisibil în scriere. o-u. aur. o-a. e-e. feieric. 22 . ziar. o-i. e-i. e-o. leit. e-a. fior. diurnă. poet. u-o. i-u.

râu. ău. tei.DIFTONGII ASCENDENŢI ŞI DIFTONGII DESCENDENŢI Diftongii sunt formaţi dintr-o vocală şi o semivocală. eu. iubi. au. uă)  Diftongii descendenţi sunt formaţi dintr-o vocală + semivocală /VS/: mai. pui. iepure. fiu. ii. cutii. ăi. ou. august. oa. (ai. ui. îi. tablou.) . căi. rouă. tău. 23 oi. soare. ie. (ea. iarbă.  Diftongii ascendenţi sunt formaţi dintr-o semivocală + vocală /SV/: seară. iu. noroi. meu. eo. ii. io. ei. ia. steaua. iolă. căpătâi. ua. îu.

TRIFTONGI iau .  iei .  eau .  ioa .  eai .  iai .  24 [ să iau ] [ tu voiai ] [ să iei ] [ aripioară ] [ vreau ] [ priveai ] [ leoaică ] [ pleoape ] .  eoa .  oai .

iai. vreau. oai. iau. „ioa) sau semivocală + vocală + semivocală /SVS/ (priveai. (eai. eoa.STRUCTURA TRIFTONGILOR  Triftongii sunt formaţi dintr-o vocală şi două semivocale. 25 . iei. biruiai. vuiau. având structura: semivocală + semivocală + vocală /SSV/ (leoarcă. iei). eau. lupoaică. inimioară.

k'.NOTĂ LA În DIFTONGI ŞI TRIFTONGI cuvintele care conţin consoanele č. în ceas. geam. În cuvinte ca ziceau. ğ. 26 . i. vegheau nu sunt triftongi. chiar. maghiar. Deci. gheaţă. ghiaur nu sunt diftongi. vegheau sunt diftongi. iar în cuvinte ca ziceau. g' nu există diftongi sau triftongi care să înceapă cu semivocalele e.

unguent. poet. tain // taină. altruist // cui. biolog // iod. zoologie. păun // flăcău . atuuri // luă // rouă. istorie // trebuie. influenţă. fiul // fiu.CUVINTE CU VOCALE ÎN HIAT ŞI DIFTONGI  contraatac. alcool. reziduu) . creez. aeroport. naos. a vâjâi // câine . 27 . coerent. făină // dăinui.  real // deal. duoden.  a lua // ziua. (hiat la: ambiguu. teină // neicuţă. aur // sau. noul // nou . fiinţă // fiică. a se boi // doi. muzeul // muzeu .  istoria // piatră.  coagula // poate. acordeon // vreo.

C = . m. n... H = . U = . â. Q = . j. i.. Â = . b..o”. Ş = .  q. B = . M = . I = .ca”..ze” 28  a. R = .ha”. r. h. G = .be”.ve”.i grec”. ţ. f.i”.fe”.. î... l..te”.ghe”. y.. Î = .u”.. L = . c. x..ALFABETUL LIMBII ROMÂNE ( 31 de litere rostite tradiţional) A = .chiu”.... ş.a”. Ţ = .le”. Ă = .pe”..re”. X = .. D = . v.. w. p.. t.ve”..şe”.  e. g. N = .ă”...  u.î din a”.e”. ă. T = .. K = . d. S = . Z = ..ics”. z.se”.je”  k.ce”..ţe”. J = ... s.. o. W = ..ne”. Y = .de”.me”. E = . F = . ... V = .î”. O = . P = .

NOTĂ LA ALFABETUL LIMBII ROMÂNE ( 31 de litere) În simboluri matematice. se folosesc litere pe care alfabetul limbii române nu le are . chimice etc. 29 . Fr. Röntgen. ö : Köln. Händel. fizice. literele au denumirea stabilită de limbajul ştiinţei respective . ü : Zürich. m şi n se citesc em şi en. neadaptate ortografic. händelian . În scrierea cuvintelor străine. München etc. de exemplu : ä : G. W. C. röntgenoterapie . de exemplu.

macroîncăpere. î ” se scrie la începutul cuvântului : înscriere. întoarcere. î ” se scrie în cuvântul compus şi cu prefix sau prefixoid :bineînţeles. îi. vânt… 30 . vârî …  . sfânt.SCRIEREA CORECTĂ A LITERELOR ... î ” ŞI . pământ. preîntâmpinare. reîncepe. dânsul fântână.. urî. pârî. reîntors. îţi. neînsemnat. îmi.. â ”  .. doborî. â ” se scrie în interiorul cuvântului : cântec. pseudoînchidere…  . hotărî. pogorî. împărat. îşi…  .. coborî. subînţeles. î ” se scrie la sfârşitului cuvântului : amărî. îl. multiîncercat. autoînchidere. lucrând.

bancă / bănci . 31 . la persoane : pot / poţi . la caz : NA toţi / DG tuturor .ALTERNANŢA FONETICĂ (schimbarea regulată a unui sunet în rădăcina sau tema cuvântului)  Alternanţele fonetice sunt schimbări ale sunetelor unui cuvânt sau ale sunetelor din cuvintele aceleiaşi familii de cuvinte. la moduri : fac (indicativ) / făcut (participiu). cu ajutorul cărora se marchează diferenţa dintre formele gramaticale sau dintre derivate şi cuvântul de bază. soare / sori . seară / seri . la gen : negru / neagră .  Diferenţele se pot referi la număr: carte / cărţi .

noră // nurori . tânăr // tineri . tânăr // tineri .  32 .ALTERNANŢE VOCALICE a — e : fată // fete . a — ă : cană // căni . masă // mese . dor // durea . aerian // aerieni . pată // pete . văr // veri . vândut // vindem. sare // săruri .  ă — e : măr // meri . agaţă // agăţ . şadă // şezi . păr // peri . sanie // sănii . mare // mări . mort // muritor . supăr // superi .  o — u : soră // surori . â — i : cuvânt // cuvinte .

pârâu // pâraie  ia — ie sau ie — ia : băiat // băieţi . iarnă // ierni . măsea // măsele  o — oa sau oa — o : os // oase . piatră // pietre .ALTERNANŢE CU DIFTONGI e — ea sau ea — e : creţ // creaţă . măreţ // măreaţă . boală // boli  ău — ai sau âu — ai : ferăstrău // ferăstraie . şcoală // şcoli . mor // moare . iapă // iepe . ied // iadă  33 . plec // pleacă . ros // roase .

văd // vezi . gras // graşi .ALTERNANŢE CONSONANTICE SIMPLE d — z : brad // brazi . grumaz // grumaji . cos // coşi . molid // molizi . ras // raşi . t — ţ : cumnat // cumnaţi . 34 . solid // solizi . frate // fraţi . lat // laţi . bas // başi . z — j : obraz // obraji . treaz // treji . caut // cauţi . s — ş : as // aşi . aud // auzi .

35  . albastru // albaştri . ciobănesc // ciobăneşti .  şc — şt : morişcă // morişti .ALTERNANŢE CONSONANTICE COMPUSE sc — şt : bască // băşti . maşinist // maşinişti . puşcă // puşti . pişcă // pişti .  st — şt : basist // basişti . numesc // numeşti . degust // deguşti . mişcă // mişti . str — ştr : maistru // maiştri .

i : amic // amice // amici . ortodox // ortodocşi . parca // parchez . naviga // navighez. lung // lungi . şterg // şterge // ştergi . sparg // sparge // spargi .  x — şc : sfinx // sfincşi . 36 . urc // urce // urci  c — ch + e.  g — gh + e. pică // să pice // pici .  g — g + e.ALTERNANŢE CONSONANTICE SIMPLE ŞI COMPUSE c — c + e. i : bloca // blochez . i : fulg // fulgi . fix // ficşi . i : larg // largheţe . stoca // stochez .

TRANSCRIEREA FONETICĂ 1
[ v ] transcrie pe v şi / sau w ;  [ i ] transcrie pe i şi / sau y ;  [ č ] transcrie pe c + e, i ;  [ k' ] transcrie pe ch + e, i ;  [ĕ, ĭ, ŏ, ǔ] transcriu semivocalele.

37

TRANSCRIEREA FONETICĂ 2
[

k ] transcrie pe c, k şi qu [ ks şi gz ] transcriu pe x [ ğ ] transcrie pe g + e, i [g' ] transcrie pe gh + e, i [ ī ] transcrie pe ,, i ” scurt
38

NOTĂ LA TRANSCRIEREA FONETICĂ
Programul

„PowerPoint” nu permite transcrierea fonetică, corectă şi tradiţională, a semnelor distincte, de aceea, folosim alte semne: [ĕ, ĭ, ŏ, ǔ] transcriu semivocalele [ ī ] transcrie pe ,, i " scurt.
39

CUVINTE TRANSCRISE FONETIC
văcar [ văkar ], vacanţă [ vakanţă ], Weber [ nume propriu, se pronunţă : vebăr ], kilowatt [k'ilovat ], quasar [kuasar ] Quito [nume propriu, se pronunţă : k'ito ], kaliu [ kalĭu ] Irinuca [ irinuka ], yoga [ĭoga ], yankeu [ĭank'eǔ ], complex [ kompleks ], Alexandra [ aleksandra ] pix [ piks ], prefix [ prefiks ], excursie [ ekskursie ], exemplu [ egzemplu ] duce [ duče ], ceapă [ čapă ], baci [ bač ], cineva [ čineva ], ger [ğer ], frige [ friğe ], geamgerie [ ğamgerie ], ginere [ ğinere ], fragi [ frağ ], giardiază [ğardiază ]= boală parazitară chenar [ k'enar ], cheamă [k'amă ], unchi [ unk' ], chiar [ k'ar ], gheaţă [ g'aţă ], gherghină [ g'erg'ină ], ghimpe [ g'impe ], unghi [ ung' ], ghiol [ g'ol ] deal [ děal ], pleosc [ plěosk ], nuia [ nuĭa ], iepure [ ĭepure ], copii [ copiĭ ], iod [ ĭod ], cui [ kuĭ ], doar [ dŏar ], steaua [ stěaǔa ], ori [ orī ], îmi [ îmī ], vezi [ vezī ], 40 [ popī ], fraţi [ fraţī ], domni [ domnī ], Brâncuşi [ brânkuşī ] popi

CORESPONDENŢĂ RESPECTATĂ ŞI CORESPONDENŢĂ NERESPECTATĂ ÎNTRE SUNET ŞI LITERĂ În general. cort. 41  . 4 litere)  Uneori. exerciţiu etc. prefix. exemplu. 6 sunete (g-i-r-a-f-ă). masă (4 sunete.  Literele c şi g. gard.  Când sunt urmate de e. excepţie. e şi i au valoare de sine stătătoare (notează un sunet). reprezintă sunete care se rostesc ca în cuvintele: car. excursie etc.  gz: examen. cine. aceleaşi litere redau sunete care se rostesc ca în cuvintele cer.  ks: sufix. Deci: girafă =6 litere. i. e. această corespondenţă nu se respectă. litera x reprezintă sunetele: ks şi gz. Dar o literă poate reprezenta simultan două sunete. ger. când nu sunt urmate de h. fiindcă aceeaşi literă poate nota sunete diferite. există corespondenţă între sunet şi literă: o literă reprezintă un sunet: carte (5 sunete. grabă. 5 litere). Astfel. girafă. în aceste exemple. i.

gh. cheamă. unghi. 42 . chitanţă. notează câte un singur sunet: chenar. geam. gheţar. iar h este literă ajutătoare (literele ajutătoare nu se pronunţă. 4 sunete (f-r-a-gi). în aceste exemple. 5 sunete (ch-e-n-a-r). 3 sunete (u-n-chi). ghi au valoarea unui singur sunet când e.. Deci: chenar =6 litere. i şi h sunt numai litere ajutătoare. Grupurile ch. Deci: fragi = 5 litere. chi. grupurile che. Deci unchi = 5 litere. ciorbă. e şi i au valoare de sine stătătoare. ge. ghe. Tot aşa. chiar. fragi. ele ajută numai la pronunţarea literelor împreună cu care apar). gheaţă. înainte de e sau i.CORESPONDENŢĂ NERESPECTATĂ ÎNTRE SUNET ŞI LITERĂ     Prin două sau trei litere alăturate poate fi redat un singur sunet. gi au valoarea unui singur sunet atunci când literele e şi i sunt folosite ca litere ajutătoare. Grupurile de litere ce. ci. ghimpe etc. ca în cuvintele: deci. ca în cuvintele: unchi.

Brâncuşi. întoarcere. îţi. dânsul fântână. Sîrbu. pământ. macroîncăpere. pogorî. N.  la cuvântul compus şi cu prefix sau prefixoid: bineînţeles. Agârbiceanu. îşi…. reîntors. Bîzu).  la sfârşitului cuvântului : amărî. I. îl.ACELAŞI SUNET REDAT PRIN LITERE DIFERITE (1) Sunetul „î” este notat cu „î” la începutul cuvântului : înscriere. neînsemnat. îmi. reîncepe. C. multiîncercat. urî. „â” sunt admise în nume proprii de familie după dorinţa purtătorilor lor (I. împărat. autoînchidere. sfânt. doborî.  dar şi cu „â” în interiorul cuvântului : cântec. hotărî. 43  . vârî …. preîntâmpinare. pârî. lucrând. îi. coborî. subînţeles. vânt…  Literele „î”. pseudoînchidere….

„i”. Quinet (nume propriu se pronunţă chiné). iaz şi în yankeu. Weber (nume propriu. iar lui „i” îi corespund literele „i” şi „y”.  Sunetului „v” îi corespund literele „v” şi „w”. k'ine. în iar. în fonetică. se pronunţă vébăr). în var. redau acelaşi sunet ca grupul de litere ch: kilogram. k: kar. în lucrări de fonetică. urmate de „e”. prin „k” în kaliu. k': k'ilogram. 44 .  Litera „k” şi grupul de litere „qu”. katar. prin „q” în numele propriu Qatar (se pronunţă cátăr).  • Acest sunet se notează. kaliu.ACELAŞI SUNET REDAT PRIN LITERE DIFERITE (2)  Sunetul „c” este redat prin litera „c” în car.  Acest sunet se notează. vopsea şi în watt.

efort. echipă. iernat. ecuaţie. eraţi [ ieraţi ]. ecou. iepe. echivalent. efectiv etc.ie” iniţial. ieftin.ie”. iertare. ecuator. efect. echitate. el [ iel ]. echivoc. erai [ ierai ].e” iniţial . erau [ ierau ]. 45 . echilibru. e ” sau . eram [ ieram ]. Excepţie : ea [ se pronunţă . educaţie. edificiu. egoism.ia”.e” iniţial. este [ ieste ].. ierarh. elastic. în cuvinte vechi : ied. ei [ iei ].  Se scrie ... eficient.. numai în cuvintele : eu [ ieu ].. editură.. ierbos. iepure. ieri. era [ iera ]. eşti [ ieşti ]. iezer . economie.  Se pronunţă şi se scrie . iesle. ele [ iele ]. ecologie. ierarhie. ieşean. în majoritatea neologismelor : echer. ierbar. ie ” iniţial  Se pronunţă şi se scrie . echidistant. echinocţiu. nu .. dar se pronunţă . ierburi.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ (rostirea corectă a cuvintelor ) . ieşire. eclipsă.. e [ ie ].iea” ]. edil.

oală [uaie]< (olar). orgolioasă [orgoliuasă]. oa ” iniţial se pronunţă . deoarece [deuareče]. sfioasă [sfiuasă]. sperioasă [speriuasă]. linioară [liniuară]. ua ” (1)   Diftongul scris . ua ” : oablă [uablă]< (oblu).. roşioară [roşiuară]< (roşior). ua ” : căprioară [kăpriuară] < (căprior). vioară [viuară]. bunăoară [bunăuară]. glorioasă [gloriuasă]. oa ” în interiorul cuvintelor se pronunţă .. copioasă [kopiuasă]. surioară [suriuară]. preţioasă [preţiuasă]. mânioasă [mâniuasă]. oase [uase]< (os).. aşchioară [aşk'iuară]. vicioasă [vičiuasă]. oarecând [uarekând]. junioară [juniuară]< (junior) mioară [miuară]< (mioriţă). soţioară [soţiuară]< (soţior). oacheş [uak'eş]< (ochi). Diftongul scris .. victorioasă [viktoriuasă]. sălcioară [sălčiuară]. oarecum [uarekum].. superioară [superiuară]< (superior). serioasă [seriuasă]. înfioară [înfiuară]< (înfior). oarbă [uarbă]< (orb).PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ (rostirea corectă a cuvintelor ) . graţioasă [graţiuasă]. oarecine [uarečine]. studioasa [studiuasă].. oaie [uaie]< (oi). 46 . oază [uază]. oa ” sau . oaste [uaste]< (ostaş). capricioasă [kapričiuasă]. farfurioară [farfuriuară]. gălbioară [gălbiuară]< (gălbior). oameni [uaneni]< (om). oară [uară] (în prima oară [uară]). odinioară [odiniuară].

savoare. respectuoasă [respektuasă sau respektoasă].oa”/. omoară. doarme. patinoar. aspectuoasă [aspektuasă].. croazieră. împresoară. virtuoasă [virtuasă] Diftongul scris . coate. impetuoasă [impetuasă]. coardă.. coajă. scoală. voala . desfăşoară. poantă.o”) boală. poate. cunoaşte.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ (rostirea corectă a cuvintelor ) . soarbe. defectuoasă [defektuasă]. chioară. ochioasă.. exploata. ua ” (2)  Diftongul scris . cioară. foaier. coace. pavoaza. fructuoasă [fruktuasă]. somptuoasă [somptuasă]. oa ” în interiorul cuvintelor devine şi se pronunţă hiatul . fumoar. ghioagă. poală. toacă.  47 . lucioasă. oa ” în interiorul multor cuvinte se păstrează în pronunţie : ( datorită alternanţei fonetice . boare. tumultoasă [tumultuasă]. oa ” sau . coase. doar. curtoazie. coafa. desfoaie. culoar.. roagă.. coafor. roade. însoară. maiestuoasă [maiestuasă]. doare. poartă. stoarce. ua ” : afectuoasă [afektuasă].. cioată. fermoar. înnoadă. coboară. coadă. înoată.. picioare. sinuoasă [sinuasă]. lavoar. (dar şi fără alternanţă fonetică) balansoar.

învăpăia.  [ e ] aceleia. iaht. Zoia . Iaşi .. Stoian.. cheltuia. fâlfâia.. foia. bâzâia. spoia. 48  . iapă. despuia. iar. gâfâia. foaia. iahnie.  [ o ] altoia. mormăia. ianuarie. odaia. fâsâia.  [ u ] aceluia. iarnă. înnoia. Mamaia . caiac. întemeia. (Excepţie : pronumele personal . bătaia. instruia. deraia.i”) .ea”)  . iatac. iaz. altuia. căruia. poleia. mucegăia. iasomie. femeia. iacă. mângâia. iaurt. şovăia.ie”: [ a ] baia. iască. iarăşi. ia ” (1) . iar. ploaia. acestuia.ie”) se pronunţă şi se scrie la început de cuvânt : ia. Aglaia. iad. bănuia. sforăia. oaia... cu / fără alternanţa . căreia. tăia. cheia. înclăia. răţoia. scânteia. gâgâia. făgăduia.  [ ă ] căia. hârâia. răpăia. îmbăia. găzduia.. încleia. văpaia. jefuia . cârâia.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ (rostirea corectă a cuvintelor ) DIFTONGUL . roia. iată. mârâia . iarmaroc. acesteia. iatagan. bâlbâia. iamb. joia. iarovizare. ia ” (nu .  [ î ] bâjbâia. iacobin. croia. Ialomiţa. boia. ialomiţean. bâţâia. ia ” (se pronunţă şi se scrie după o vocală (alta decât . iadă. războia. claia. trăia. îndoia. sleia . faianţă. iarbă. droaia..

ia ” (se poate constitui între cuvinte conjuncte sau în sinereza altor cuvinte) : i-a dat. . codri-aprinşi 49 .b”. fiare / fier..m”.. mi-a dat. dezmiardă / dezmierzi.ie”: [ b ] abia. [ f ] fiasco. . ţi-a dat. biată / biete. aceeaşi) . fiară (fiare). [ m ] amiază / amiezi. [ v ] viaţă / vieţi. aceiaşi (în opoziţie cu formele de feminin singular : aceea. piaţă / pieţe.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ (rostirea corectă a cuvintelor ) DIFTONGUL . ia ” se pronunţă şi se scrie la sfârşitul formelor de masculin plural ale pronumelor şi adjectivelor pronominale demonstrative : aceia. .. i-aştept.v” cu / fără alternanţa . ... ia ” (2)         . p”. fiarbă / fierbe.f”. şi-acolo. [ p ] piatră / pietre.. ia ” se pronunţă şi se scrie după . obială / obiele.. ţiaminteşti. şi-a dus...

ia ” . [k'abur]. maghiar .NOTĂ LA PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ (rostirea corectă a cuvintelor ) DIFTONGUL ... ia ”: [k'ar]. ghiaur. chiabur.. [mag'ar]) 50 . când nu există forme alternante :     (dar chiar.. ia ” se pronunţă şi se scrie după . aici nu există diftongul . [g'aur].gh” .ch”.. .

ie ” ) : biet // bielă . p”. vi-e foame. iepe. ieşean. . iepure. ierbos. .m”. [ f ] fiere.. ierarhie. fierbe / fiarbă. vi. ni-e dor. mi-e cald. ie ” (se confundă cu hiatul . butoaie. droaie. piedestal.. iertare. vierme // vietate.. ie ” (se poate constitui între două cuvinte conjuncte) : i-e sete.. odaie.. li-e somn . foaie. cu / fără alternanţa . biete / biată. viespe. ie ” (se pronunţă şi se scrie după .ia”: [ b ] obiect. ţi-e frig. miere. .i”) . baie. iezer . Aglaie. .PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ (rostirea corectă a cuvintelor ) DIFTONGUL . . mierlă. [ v ] vierme. ieftin. ieri.b”. pietre / piatră.. miere // premiere . . ierarh... li) -e bine } . ia ” : ied. obiele / obială. claie. . iernat. { Reţine: mi (ţi.f”. iesle.. obiecţie. viezure. ieşire. oaie. ie ” se pronunţă şi se scrie la începutul cuvintelor din fondul tradiţional cu / fără alternanţa . dezmierzi / dezmiardă. ierbar... vieţi / viaţă. ie ”           51 .v” cu / fără alternanţa . subiect. şuvoaie.. văpaie...ia”: [ a ] apăraie. ni. amiezi / amiază.. bătaie. pieţe / piaţă. ploaie. [ m ] miercuri. ie ” se pronunţă şi se scrie după o vocală (alta decât . i. fier / fiare. ierburi. [ p ] impiegat. împiedica.

ş ” sau . sufixele gramaticale şi lexicale : mătuşă.. mojic. j ” în rădăcina cuvintelor : aşa. stejărel ( stejar ) . şase.. Se pronunţă şi se scrie . şerpui. jilţ. grijă. jar. iarăşi. clujean. Fac excepţie desinenţele. şes .i” după . jecmăni. ş ” la sfârşitul unor pronume şi adverbe : însuşi. j ” în rădăcina cuvintelor: deşerta. jir. afişează. jeli.a”. plajă. jivină. înşală. şapte . îngraşă. tânjală . şa. ( să îngroaşe ) .. ş ” sau . ruşine. Se pronunţă şi se scrie . sfârşească. înşela.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA VOCALELE .. . şedea. jimblă.e”.. jalbă. totuşi . deja. jelanie.a” după .. acelaşi. înşişi. jăratic ( jar ). aşază. deşartă. Fac excepţie unele cuvinte derivate: şăgalnic ( şagă ). aceeaşi.. 52 . ş ” sau . aranjează... j ” în rădăcina cuvintelor: maşină.i” după . şir.j”    Se pronunţă şi se scrie . sprijin. . şarpe.. şănţişor ( şanţ ).i” DUPĂ CONSOANELE .. însăşi. jefui. stejar. jilav.. şindrilă.    Se pronunţă şi se scrie . ( să îngraşe ) îngroaşă. jălbar ( jalbă ). strămoşească .. jale. şănţuleţ.e” după .. jintiţă. blajină.. şătrar ( şatră ) . şăluţ ( şal ). jelui . şiret . oblojeală..ş” sau .

după verbele de conjugarea a IV-a cu temă lexicală în ..-ş ” : angajând. Se pronunţă şi se scrie sufixul . răguşi. necăji. . greşi. Se pronunţă şi se scrie. sfriji. reproşând. îmbrăţişând. 53 . buşi. ursi . desluşi.. vrăji . încălzi.-i ” (nu -î) la modul infinitiv. urzi . şantajând . încreţi.-ş ” : coji. sfârşi . sclifosi.. slobozi. defrişând. îngroşând. după verbele de conjugarea a IV-a cu temă lexicală în . bandajând.-ând ” (nu -ind) la modul gerunziu. menajând.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA SUFIXUL VERBELOR     Se pronunţă şi se scrie sufixul .. Se pronunţă şi se scrie sufixul . furişând.. încurajând. forjând.-j ”. veşteji. auzi.-i ” (nu -î) la modul infinitiv. de mirosit.-s ”. mirosi. linguşi.-j ”. afişând. moleşi.. ieşi. . neglijând. ameţi. părăsi. sufixul . îngrăşând.. îngriji. păşi. înfăşând.. înghiţi . avantajând. .. mânji. aranjând. etajând. de găsit.. boţi. păzi.. după verbele de conjugarea I cu temă lexicală în . rotunji. căptuşi. . mirositor .-i ” (nu -î) în unele forme flexionare şi în unele derivate de la tema infinitivului : găsită. găsi. cerşi. găsitor. prăji. protejând.-ţ ”. de obicei. trişând .-z ” : afurisi. săvârşi.

viitor. zoomorf. promiscuu. a se sfii. perpetuu. uu ” (nu -u-) : ambiguu. ştiind. Se pronunţă şi se scrie . reeducat.. noocraţie . el. ii ” (nu -i-) : fiinţă. omagiile.     54 . zootehnie. ultraactiv . Se pronunţă şi se scrie . a pustii. ea. reziduu.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA VOCALE IDENTICE ÎN HIAT  Se pronunţă şi se scrie . zootoxină. contraamiral.. ele (să) (nu) creeze. needucat. a prii . cuviinţă. cooperativă. eu (să) (nu) creez. feerie. coordonator. fiind. zoologie. alee. exerciţiile. Se pronunţă şi se scrie . mediile. atenee. a înmii. ştiinţă. Se pronunţă şi se scrie . idee. aa ”: contraatac. contraargument. paraarticular. clişee. vacuum .. scriind.. asiduu. oo ” (nu -o-) : alcool. coordona. concediile. epizootie. hârtiile. discontinuu. continuu. ee ” (nu e-ie) : feeric. licee. coopta. ei. cenuşiile. zoofit.. coopera. tu (să) (nu) creezi. ghişee. preexistent .

hărnicie.. aeroplan. sărăcie. aeronavă.. aerian. librărie.a ” se pronunţă un diftong ascuns : . maestru . aeromodel. instituţie. aerisire. organizaţie. producţie. staţie. silnicie. medie. aerofobie. liliachie. aeropurtat.. istorie.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA VOCALE ÎN HIAT APARENT (1) ae (după vocala . serie. aeroclub. aerosoli. josnicie. melodie.  55 . protecţie. zodie . victorie. bisturie.ie”(scris .ie”(scris .. grijulie. zădărnicie . sabie. veşnicie. aeroport. aerofar. dibăcie. trăinicie. aerisi. opinie. poezie. e”) : albie. perie. aerosoloterapie. mojicie. prăpastie. e”) : aed. sidefie . vrednicie. burlăcie.. aer. aeronautic. aerogară. aerob. hazlie. relaţie. faeton. sălbăticie. revoluţie. ucenicie. primejdie.   ie (după vocala . aerostat . făţărnicie.. chipie . religie. hârtie. aerodinamic.i ” se pronunţă un diftong ascuns : . situaţie. populaţie. aeromotor. aeroscop. repartiţie.

. comisia. poezia Maria .PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA VOCALE ÎN HIAT APARENT (2) ia (după vocala . studia. devia. farmacia. calomnia. disocia.  adiacent. farfuria.  56 . diateză. melodia.i ” se pronunţă un diftong ascuns : . cofetăria. împrăştia. peria. funcţia.. chiria. domnia. contraria. îmbia. linia. vestiar. sfâşia. iniţia. gospodăria. bărbia. datoria. acompania. speria. graţia. instituţia.  academia.a”) : abrevia. discuţia. caria. opinia. apropia. mlădia. întârzia. media. agenţia.. industria. hârtia.ia”(scris . atenţia. educaţia. inovaţia. înfia. librăria. diferenţial. fotografia. istoria. familial. înfuria. mânia. drojdia. oficia. familia. refugia. elogia. corabia. declaraţia. concepţia. construcţia. zgâria . învia. paria.

ortoepie. suedez. coexistenţă. asidue. poezie. poem.ie”(scris . duet..  57 . ingenue. afluent.u ” se pronunţă un diftong ascuns : . ue (după vocala . coeziune. perpetue. ambigue.e”) : coechiper. siluetă. menuet. desuet..PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA VOCALE ÎN HIAT APARENT (3)  oe (după vocala . coerent... statuetă. coexista. ortoepic. evoluez.. perpetuez. Noe . coeficient.o ” se pronunţă un diftong ascuns : .e”) : accentuez. duel. evacuez.ie”(scris . superflue . continue. constituent. poet.. influent.

bubui. virtuos . lua. zbengui . distribui. alcătui. somptuos. sinuos. luă. eşua. ingenuă. sudui. fructuos. extenua. dezlănţui. dezavua. diminua. hurui. bântui. îngădui. tumultuos. constitui. birui. închipui. preluă.  uo : afectuos. substitui. evacua.  58 .PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA VOCALE ÎN HIAT COERENT (1) ua : accentua. bizui. defectuos. evalua. dezvălui. retribui. insinua. dilua. respectuos. atenua. aspectuos. nărui. insinuă. mântui. fluctua. perpetua. destitui. înghesui. arcui. perpetuă . tatua  uă. fastuos. impetuos. situa. aghezmui. sui. trebui. restitui. efectua. chiui. maestuos. mistui. ui : ambiguă.

râcâi. behăi. hămăi. mormăi. râgâi. ţopăi.  îi. diodă. ţârâi. horcăi. fiolă. hiolă. ăi : bâjbâi. sforăi. măcăi. chiţăi. chiot. târâi. mioriţă. riolit. fâlfâi. tiosulfat. pâlpâi. pufăi. mârâi. pionier. bâlbâi. sionist. liofil. chiorăi. vâjâi. lăfăi. şovăi. gâfâi.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA VOCALE ÎN HIAT COERENT (2) io : biologie. dioptrie. gâgâi. niobiu. răpăi. cârâi. ghiocel. zumzăi . scârţâi. violenţă.  59 . plescăi. bâzâi. zgâlţâi. zbârnâi . pipăi. miorlăi. fâsâi. grohăi. pârâi. hârâi. molfăi. orăcăi. ronţăi. bâţâi. moţăi. clefăi. zornăi.

cilindru. succesiv. e (nu ţ ) şi se pronunţă [ č ] în cuvintele : aprecia. în cuvintele : cocs. văcsuitor . acces. cvadrat. secvenţă. catadicsi. capriciu. îmbâcsi. accepta. i şi se pronunţă [ kč ] (deci literă dublă cu valori diferite) în cuvinte ca : accelera. cvintă.  Se scrie ch + e. frecvent. chirurg. lucernă. cocsifica. succint. 60 . colocviu. cv ” în cuvintele : acvariu. ciment.  Se scrie şi se pronunţă . acvilă. ticsi . cifră. adecvat. occipital. occident. ecvestru. vaccin. cocserie. succes. elocvent.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ DIFICULTĂŢI ALE CONSOANEI ...  Se scrie cc + e. succeda.  Se scrie cs (nu x ) şi se rosteşte deci [ ks ]. văcsui. accent. i şi se pronunţă [ k' ] în cuvintele : chintal. potrivit cu forma de origine şi tradiţia literară. civil. micsandră. orchestră. rucsac. C ”       Se scrie c + i. consecvent. chirilic. accident. vacs. sconcs. cancelarie. relicvă. viciu. succesor.

p ” : ambulanţă. infrastructură.. n ” ?  . avanpremieră. îmblănit.. pamflet.. m” sau . îmbuna. dimpreună.. împerechea. triumf. v ” din rădăcina cuvintelor. Excepţii : avanpost. Istanbul . împăca. m ” se pronunţă şi se scrie înainte de . împricinat. împreună.. dimpotrivă. . Pamfile. limbă.. împacheta. după tradiţie şi origine : confort..PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA CONSOANELE . f ”/ . umfla. limfă. convoi. bomfaier. îngâmfat. Zamfir . b ”. împiedica. împodobi. amforă. . împotrivă. timp. dimprejur.. fanfară. îmbolnăvi. împrejur. sâmbătă. decembrie. Canberra. n ” se pronunţă şi se scrie în faţa consoanelor . bombăni. dar şi amvon .. nimfă.  61 . input. m ” sau . împuternicit. dar şi : amfibiu. embargo. bomboană.

. ş ”) se pronunţă şi se scrie înainte de . ştafetă.. t ”/ ..  . după origine : spalier... sceptic. ştecăr. dar ştachetă. sciziune. dar şpaclu. s ” (nu . scindat .PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA CONSOANELE . ştanţă. sciatică. ş ” ? . sciţi. ş ” se pronunţă şi se scrie în faţa consoanelor . s ” sau . 62 . ascensor.ce”.. stand. standard. ştaif... ştangă. sceptru. scelerat. ştrand . şpalt .... ştampilă. p ” din începutul cuvintelor.ci” : ascet. scenă. s ” sau .

disident. decisiv. fisiune. descentraliza. sesiune. chermesă. fisiona. răscoace. despărţi. vernisaj . vasodilatator. descheia.. disertaţie. desţeleni . desinenţă. discontinuu. transcarpatic... desface. cvasiunanim. esofag. distona. înaintea consoanelor surde : descărca. s ” (nu . deshuma. răsciti. transplanta . răsplăti. conclusiv. z ”) se pronunţă şi se scrie în prefixe. premisă. răsturna. finisa. inclusiv. s ” (nu . vasodilataţie.. z ”) se pronunţă şi se scrie în poziţie intervocalică : asista. gresie. cvasitotalitate.   . displăcea. deshăma. episod..  63 . s ” sau .PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA CONSOANELE . exclusiv. resorbi.. z ” ? (1) .

curios / curiozitate . . caznă.. măslină. trăsni (şi derivatele). snoavă... lesne.. conclusiv / concluzie . prismatic. fantasmagorie. asmuţi.. basma. n ”.  .. m ”. s ” sau . decis / decizie . . cizmă.  .. z ”) se pronunţă şi se scrie în cuvinte derivate din aceeaşi familie : concis / concizie .. .. pleonasm. sesiza.. izmă.. dosnic (dos). cazma. simbolism . z ” ? (2)      .. marasm. zmeu . corosiv / coroziune .PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA CONSOANELE . s ” sau . r ” : breaslă.sm” şi derivatele lor : fantasmă. s ” sau . trosni (şi derivatele). prismă. z ”) se pronunţă şi se scrie în neologismele cu finalele . generos / generozitate .. z ”) se pronunţă şi se scrie înaintea consoanelor . s ” (nu .. căzni. l ”. precis / precizie .  . sarcasm.. s ” (nu .. cizmărie. z”) se pronunţă şi se scrie în cuvintele : casnic (casă). izlaz. 64 . bezmetic.

 Excepţii (înaintea consoanelor sonore . dezrădăcina. dezgoli. brizbiz . dezdoi. dezmierda .  În radicalul cuvintelor din fondul tradiţional : azvârli.desluşi”. dizgraţia.PRONUNŢAREA ORTOEPICĂ LA CONSOANELE . deznoda. dezechilibra.. dezlega. dezlâna. dezmoşteni. dezmembra. deszăvorî. dezrobi. răzgândi . dejuga şi la cuvântul . dezarticula. dezminţi.z”. dejuca.. dezaproba. dezumaniza. s ”) se pronunţă şi se scrie în prefixe şi în radical.. puzderie. înaintea vocalelor şi a consoanelor sonore : dezacord. răzbate. deznădăjdui.j”): deszăpezi. dar şi în neologismele : azbest. zbor. dezice... dezlipi. mâzgă. dezamăgi. năzbâtie. dezgheţa. zgură. dezlănţui. z ” nu . s ” ? .. zdup. la fel neanalizabilele : dezmetici. dezonora. . dezvinovăţi. zvon. izgoni. dezbate.. brazdă.  65 . z ” (nu .

batjocură. segmentul sintactic un cuib sub streaşină se pronunţă apces. 66 . absent. subţire. un cuip sup streaşină). dim păcate. din păcate se pronunţă aproximativ îm barcă. fregvenţă. adecvat. apsent. ob'zeci. badjocură. segmentul sintactic vânt bun! se pronunţă aproape ca agvatic. glazvand. vând bun). prima consoană se sonorizează. prima consoană se asurzeşte trecând în seria nesonantelor surde (cuvintele abces. opţine. optzeci. supţire.ASIMILAREA    Asimilarea exprimă tendinţa de a evita două mişcări articulatorii deosebite. adegvat. De exemplu. glasvand. unul dobândeşte caracteristici asemănătoare cu ale sunetului influent. pronunţându-se aproximativ ca perechea ei sonoră (cuvintele acvatic. segmentele sintactice în barcă. Alteori. obţine. Alt exemplu. frecvenţă. adică din cele două sunete (alăturate sau la mică distanţă).

Grigore) se observă o disimilare regresivă (primul r este modificat în l. coridor. Gligore (corect: arbitru. propriu. este expresia tendinţei de a suprima o mişcare ce se repetă.DISIMILAREA  Disimilarea implică schimbarea calităţii unui sunet sau căderea lui sub influenţa unui sunet identic sau asemănător.  În cuvintele fereastă. recut (corect: fereastră.  De exemplu. în cuvintele albitru. 67 . propiu. recrut) disimilarea este totală: al doilea r este suprimat. deosebindu-se de al doilea r). colidor.

treburle (corect: chipurile. lingurle.e sincopată.  Sincopa reduce corpul fonetic al cuvintelor. care constă în dispariţia unei vocale neaccentuate dintre două consoane sau a unei silabe neaccentuate din interiorul unui cuvânt. iar în vorbirea familiară.SINCOPA  Sincopa este o modificare fonetică condiţionată.  De exemplu. treburile) se observă dispariţia vocalei neaccentuate „i” dintre două consoane. în pronunţarea cuvântului dom'le. silaba -nu. în cuvintele chipurle. 68 . lingurile.

în laborator etc. a da buzna. întrebuinţat în bucătărie. de încălzit. ] reşou [Aparat electric sau cu gaz. a produce repulsie. din a doua jumătate a zilei. ] 69 . A intra (undeva) pe neaşteptate şi cu repeziciune. ] postmeridian [De după-amiază. a trânti. făcând să producă zgomot. ] pufni [A respira cu zgomot suflând brusc şi cu putere aerul pe nări. a pufăi. a displăcea totalmente.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (1)       pogrom [Acţiune duşmănoasă (însoţită de jafuri. plita electrică. ] bufni [A bombăni supărat. A izbi cu violenţă. ] (îmi) repugnă [A inspira repugnanţă. omoruri) organizată de către elemente şovine împotriva unei minorităţi naţionale..

în stare să stârnească râsul. Care provoacă râsul. evidenţiind ridicolul. ]  solar [Care ţine de Soare. ]  ridicol [Motiv care provoacă râsul. propriu Soarelui.]  reziduu [Rămăşiţă provenită în urma prelucrării chimice sau fizice a unui material brut. ]  solariu [Loc special amenajat unde se fac băi de soare. ]  rezidual [Care rămâne ca reziduu.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (2)  revelion [Noapte de Anul Nou. caraghios. ]  a ridiculiza [A face să apară ridicol. aspect caraghios. rizibil. Petrecere care se organizează în această noapte. a lua în râs. Depunere solidă pe fundul sau pe pereţii unor recipiente în care se păs-trează lichide. ] 70 .

care se deplasează pe o cale de comunicaţie. a se ofili. ]  subţire [Care are o grosime mică. Domeniu special de activitate. a-şi pierde vlaga şi frăgezimea. în care se păstrează haine şi lenjerie. ]  şifonier [Dulap mare.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (3)  serviciu [Muncă efectuată în timpul unei activităţi. unde se iau în discuţie şi se rezolvă probleme importante. ]  service [Staţie de reparare a automobilelor sau a unor aparate.] 71 . slujbă. care nu este gros. ]  sesiune [Perioadă în care au loc şedinţele unui organ reprezentativ al puterii de stat. judiciar sau ştiinţific. ]  a veşteji [A deveni veşted.]  vehicul [Mijloc de transport.

tăiată sau rămasă dintr-un material (ţesătură. ] . piele. sub formă de băşici roşii sau albe. hârtie etc. umplut cu tutun mărunţit. care produc mâncărime. ] ultraj [Ofensă adusă unei persoane oficiale (aflate în exerciţiul funcţiunii) constând din vorbe.). ] urticarie [Erupţie de natură alergică. ] ţigară [Produs pentru fumat constând dintr-un sul de hârtie fină. făcut din carne tocată şi prăjit în grăsime. dreptunghi echilateral. gesturi sau ameninţări. ] petic [Bucată ruptă.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (4)        72 pătrat [Patrulater cu toate laturile egale şi cu toate unghiurile drepte. ] marşarier [Mers înapoi al automobilului. ] chiftea [Preparat culinar de formă rotundă.

cu aripi mari. Câine din această rasă. lungă şi largă. ]  capot [Haină. ]  milieu [Obiect (de podoabă) din pânză (brodată) sau din dantelă. ]  şoricar [Pasăre sedentară răpitoare. ]  prozodie [Ramură a poeticii care se ocupă cu studiul tehnicii versificaţiei. de talie medie.] 73 . Rasă de câini de talie mică. care se poartă în casă. care prinde şoareci. halat. cu blana maro-roşcată şi cu picioare foarte scurte. care se aşază pe o mobilă. şopârlar.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (5)  şuter [Sportiv specializat în şuturi. care se hrăneşte în special cu şoareci de câmp. ]  impieta [A se amesteca în treburile altuia. cu coadă lată şi cu penaj brun-închis. lezându-i drepturile.

]  celălalt [Cel care urmează sau precedă. ]  alandala [În dezordine. flanelă. ]  adăuga [A mai pune la ceea ce este. ~ zahăr în ceai. fără noimă. folosită pentru confecţionarea obiectelor de îmbrăcăminte. deznădejde. A completa în scris sau verbal. Cei rămaşi dintr-o 74 mulţime (după ce a fost separată o parte).FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (6)  binoclu [Instrument optic format din două lunete paralele. ] . ]  deseară / diseară [Astăzi seara. pufoasă şi călduroasă. pe dos. folosit pentru a observa obiectele situate la distanţă. anapoda. Astă-seară. ]  desperare / disperare [Stare de apăsare sufletească cauzată de pierderea speranţei. ]  molton [Ţesătură de bumbac (mai rar de lână) moale.

care completează ceva. prin care un grup de persoane unelteşte împotriva statului sau a unei persoane. (despre substanţe) A acumula carbonat de calciu. ] 75 [Care complineşte. . ]  complot [Proiect elaborat în secret. ]  blacheu [Placă mică de metal. ]  carbid [Carbură de calciu întrebuinţată la fabricarea acetilenei. care se aplică pe vârful sau pe tocul încălţămintei pentru a le proteja de tocire. ]  caramelă [Bomboană făcută din caramel. cu adaos de substanţe aromatice şi colorante. conjuraţie. conspiraţie. ]  calcifica / calcifia [A se întări prin depunere de calciu.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (7)  complementar complinitor.

FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (8)        76 cargobot [Navă maritimă pentru transportarea încărcăturilor la distanţe mari. trufaş. ] hebdomadar [Care apare o dată pe săptămână. cargou. orgolios. având în partea posterioară a abdomenului un ac veninos. ] vasoconstricţie [Stare patologică constând în îngustarea vaselor sangvine. ] verosimil [Care pare a fi adevărat şi inspiră încredere. ] icter [Stare patologică constând în acumularea excesivă a fierii în sânge şi a depunerii ei în ţesuturi. săptămânal. infatuat. manifestată. ] vanitos [Care este plin de vanitate. care trăieşte izolat sau în roiuri. plauzibil. prin coloraţia galbenă a pielii. credibil. mai ales. ] viespe [Insectă asemănătoare cu albina. ] .

] a delapida [A sustrage din avutul statului.] tirbuşon [Instrument casnic în formă de spirală de oţel. tăiat în şuviţe subţiri care se consumă fiert. ] .FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (9)       77 istm [Fâşie îngustă de pământ dintre două mări sau golfuri. ] tăiţei / tăieţei [Preparat alimentar din aluat nedospit. ] disertaţie [Lucrare ştiinţifică susţinută public pentru obţinerea unui grad ştiinţific (de doctor în ştiinţe). prevăzut cu un mâner. care uneşte două continente sau un continent cu o peninsulă. ] şosetă [Ciorap scurt care ajunge până deasupra gleznei. folosit pentru a scoate dopurile de plută de la sticlele înfundate. Expunere în care se tratează o problemă în mod ştiinţific pe baza argumentelor şi datelor dobândite prin studiu. a defrauda. teză.

. ]  ferfeniţă [A (se) face sau a (se) rupe ~a (se) rupe în multe bucăţi. de argint sau de sticlă.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (10)  tomnatic [Care ţine de toamnă. a zăcămintelor minerale etc.pilug" a tunde până la piele. * A tunde . ]  excavator [Maşină autopropulsată folosită la săparea şi încărcarea solului. ]  lănţug [diminutiv de la .. propriu toamnei. autumnal.lanţ"]  a expropria [A deposeda de produsele muncii şi de mijloacele de producţie. care se aplică pe un obiect în calitate de 78 ornament. ] . ]  filigran [Dantelă constând dintr-o reţea de fire de aur.  pilug [Unealtă cu care se pisează în piuliţă.

casă.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (11)  graham [Pâine . emisă de către stat şi folosită ca mijloc de plată. ] 79 . ]  bancnotă [Hârtie de valoare cu acoperire în aur. ]  maiou [Articol de lenjerie care se îmbracă direct pe corp. ]  pedagogie [Ştiinţă care se ocupă cu studiul metodelor de instruire şi de educare a tinerei generaţii.graham"= pâine dietetică nesărată. Încăpere unde îşi are sediul acest serviciu. bilet de bancă. ]  casierie [Serviciu într-o întreprindere care efectuează încasările şi plăţile.. preparată din făină integrală. acoperind partea superioară a acestuia. ]  clovn [Actor de circ care evoluează pe arenă cu un program excentric şi amuzant.

] 80  . Fragment sau motiv repetat într-o operă muzicală. (Ştiinţă care se ocupă cu studiul culturii şi civilizaţiei japoneze. călugări sau călugăriţe. fig.)]  lăscaie [Monedă de aramă cu valoarea egală cu o jumătate de para. A nu avea nici ~ (frântă sau chioară) a fi fără nici un ban. specializat în conducerea cailor la alergările de galop şi de obstacole. ]  jocheu [Călăreţ profesionist. fig. ]  japanolog [Specialist în japanologie. după anumite reguli ascetice. ]  mănăstire / mânăstire [Aşezământ religios în care trăiesc. Monedă de valoare neînsemnată. Idee principală asupra căreia se insistă în repetate rânduri (într-o operă ştiinţifică sau artistică). a nu avea nici un ban.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (12) laitmotiv [Motiv muzical care caracterizează un personaj sau o situaţie şi care se reia când apare în scenă personajul sau situaţia dată.

]  japanolog [Specialist în japanologie. ] 81  . ]  jocheu [Călăreţ profesionist. (Ştiinţă care se ocupă cu studiul culturii şi civilizaţiei japoneze. Idee principală asupra căreia se insistă în repetate rânduri (într-o operă ştiinţifică sau artistică). Fragment sau motiv repetat într-o operă muzicală. fig.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (13) laitmotiv [Motiv muzical care caracterizează un personaj sau o situaţie şi care se reia când apare în scenă personajul sau situaţia dată. călugări sau călugăriţe.)]  lăscaie [Monedă de aramă cu valoarea egală cu o jumătate de para. fig. Monedă de valoare neînsemnată. ]  mănăstire / mânăstire [Aşezământ religios în care trăiesc. specializat în conducerea cailor la alergările de galop şi de obstacole. a nu avea nici un ban. după anumite reguli ascetice. A nu avea nici ~ (frântă sau chioară) a fi fără nici un ban.

]  asambla [A reuni formând un sistem tehnic. folosită ca suport pentru un vas pus la foc deschis. pesemne. Coroană care se aşază pe capul mirilor în timpul slujbei oficiate cu prilejul căsătoriei. ]  piure [Preparat culinar în formă de pastă. ]  pirostrie [Obiect de uz casnic. fixată pe trei picioare. ]  pasămite [După cât se pare. ]  patinoar [Teren acoperit cu gheaţă pe care se patinează. format dintr-o ramă metalică (rotundă sau triunghiulară). biseric. probabil.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (13)  obstetrică [Ramură a medicinii care se ocupă cu fiziologia şi patologia sarcinii şi a naşterii. cununie. * A se lăsa (sau a şedea) în ~i a se aşeza cu genunchii îndoiţi şi sprijinindu-se de pământ numai pe picioare. ] 82 . făcut din legume (mai ales cartofi) sau din fructe zdrobite.

] a sucomba [A suferi o înfrângere într-o luptă. ofensator. insultă. adusă cuiva în public. ofensă. Ofensă gravă. afront. ] jignitor [Care este în stare să rănească demnitatea cuiva. ] ingurgita [A face să treacă din gură în stomac. a muri. Jurist angajat de o instituţie pentru a o susţine în faţa justiţiei. a răposa. a se stinge din viaţă. infractor. ] injurie [Vorbă sau faptă care lezează demnitatea sau reputaţia cuiva.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (14)        delincvent [Persoană care a comis un delict. insultător. ] jurisconsult [Specialist în drept care dă consultaţii juridice. a înghiţi. ocară. bătaie de joc. Mustrare umilitoare. a deceda. a se sfârşi. A înceta de a mai trăi. ] 83 . ] batjocură [Atitudine obraznică şi dispreţuitoare. sfruntare.

a înghiţi. ] 84 . ocară. ofensator. A înceta de a mai trăi. Jurist angajat de o instituţie pentru a o susţine în faţa justiţiei. ] a sucomba [A suferi o înfrângere într-o luptă. sfruntare. ofensă. afront. a se sfârşi. a se stinge din viaţă. adusă cuiva în public. ] jurisconsult [Specialist în drept care dă consultaţii juridice. infractor. a deceda.Ofensă gravă. a muri. insultător. ] jignitor [Care este în stare să rănească demnitatea cuiva. insultă. Mustrare umilitoare. bătaie de joc. a răposa. ] injurie [Vorbă sau faptă care lezează demnitatea sau reputaţia cuiva.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (15)        delincvent [Persoană care a comis un delict. ] batjocură [Atitudine obraznică şi dispreţuitoare. ] ingurgita [A face să treacă din gură în stomac.

DESPRE LECŢIILE CUPRINZÂND NOŢIUNI DE FONETICĂ Concept original şi realizare: Numai pentru UZ INTERN la ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  Vişeu de Jos ~ Jud. 1111 Tel.com 85 Adaptarea > Prof. MARAMUREŞ str. nr. IOAN HAPCA . Principală. 0262-368013 sau 0262-355555 E-mail: ihapca2002@yahoo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->