Sunteți pe pagina 1din 9

Fișă de lucru nr.

REBUS

Completaţi rebusul, astfel încât pe coloana A-B veţi obţine numele ştiinţei care studiază sensul cuvintelor.

1. Cuvinte cu forme diferite şi cu sens identic.


2. Cuvinte care se scriu şi se pronunţă la fel.
3. Cuvinte cu aceeaşi formă şi cu sens complet diferit.
4. Cuvinte cu sensuri diametral opuse.
5. Identitatea semantică a unui cuvânt.
6. Cuvinte care au două sau mai multe sensuri legate între ele.
7. Cuvinte cu formă asemănătoare şi cu sens diferit.
8. Sinonime cu sensuri identice.
9. Este o greşeală de exprimare prin folosirea alăturată a unor cuvinte sau a unor construcţii cu acelaşi înţeles.

1
Cubul - fişă de lucru nr. 2
I. Descrie
1. Descoperiţi categoria semantică, explicaţi sensul şi descrieți relaţiile semantice ale acestor cuvinte, în enunţurile următoare:

a) Cărţile sunt pe masă. …………………


b) Masa este servită. ……………………
c) A fost acolo masă mare. ………………
d) Acum este ora mesei. ………………
II. Compară
2. Comparaţi (asemănări/deosebiri), identificaţi tipurile acestei categorii şi explicaţi relaţiile lor semantice în enunţurile
următoare:
a) Acesta este un sol bun pentru pământ.
b) Împăratul a trimis un sol la Istanbul.
c) Se cântă pe nota sol.
d) Sunt multe torturi la cofetărie.
e) Prizonierii au fost supuşi la multe torturi.
III. Asociază
3. Asociaţi cuvintele din cele două coloane, identificaţi categoria semantică a acestor cuvinte, apoi precizaţi în paranteze
categoriile gramaticale:

---------------

2
sus incoruptibil (………………..)
a opri fată (……………….)
coruptibil a da drumul (……………….)
ceva jos (……………….)
băiat dedesubtul (………………)
deasupra nimic (………………)
IV. Analizează
4. Găsiţi şi clasificaţi sinonimele în funcţie de numărul de sensuri şi în funcţie de gradul de echivalenţă semantică, pentru
următoarele cuvinte:
a) cuvânt = ………………; ……………..; ……………;
(sinonime …………….)
b) timp = …………………;
(sinonime ……………..)
c) cupru = ………………….;
(sinonime ……………..)
d) cuibar rotind de ape = ……………….; ………………….;
(sinonime ……………..)
V. Aplică
5. Argumentaţi dacă următoarele perechi de cuvinte sunt sau nu paronime şi precizaţi în paranteze categoriile gramaticale:
a) apropia/ apropria (…………….);
-------------------------------------

3
-------------------------------------
b) concentrare/ concentraţie (……………)
-------------------------------------
-------------------------------------
c) eminent/ iminent (…………………)
-------------------------------------
-------------------------------------
d) anuar/ anual (………………………..)
-------------------------------------
-------------------------------------
VI. Argumentează
6. Argumentaţi de ce sunt pleonastice următoarele îmbinări lexicale:
a) rodnic şi fructuos;
--------------------------------------
b) mijloace mass-media;
--------------------------------------
c) un triunghi cu trei unghiuri;
-------------------------------------
e) aniversarea a zece ani;
--------------------------------------

4
Fișă de lucru nr. 3

1. Găsește sinonimul neologic al următoarelor unități frazeologice:


a) a pune la o parte = b) a trage cuiva un perdaf = c) a ține piept =
a se lăsa păgubaș = pestriț la mațe = a-și pierde pâinea =
a lăsa totul la pământ = cât ai zice pește = a lăsa în plata Domnului =
a-i părea rău = în coadă de pește = a pune piciorul în prag =
a se da după perdea = a lua pe cineva peste picior = a-i merge în plin =
2. Alege paronimul potrivit:
a) Poza i-a fost publicată în b) Textul avea un caracter literal/literar. c) Pentru a-i putea lua sânge, i-a strâns
anuarul/anualul societății. brațul cu un carou/garou.
I-a fost cerut libretul/livretul militar.
Anual/anuar se petrec accidente grave. Avea eroare/oroare de gândaci.
3. Corectează enunțurile, eliminând confuziile paronimice:
A fost o alegere fortuită de împrejurări.
A luat o bucată de anaforă.
Nava a ancorat la țărm.
Medicamentul era un adjuvant.
Și-a exprimat aderența față de doctrina partidului.
El a rostit o elocuțiune în Parlament.
4. Subliniază tautologiile din următoarele enunțuri:
a) Frate, frate, dar brânza e pe bani.

5
b) Soarele, că e soare, și tot are pete.
c) Cuvântul e cuvânt.
5. Rescrie și explică pleonasmele din următoarele enunțuri:
a) Protagonistul principal are un destin b) I-a răstălmăcit greșit vorbele. c) Pentru serbarea de sfârșit de an au
sinuos. pregătit o scurtă scenetă.
Trebuie să readmit din nou că ai
A avut de comentat un proverb popular. dreptate. Respecta întotdeauna siesta dupa-masă
a bunicii.
Pubela de gunoi este plină. Recita cu voce tare.
La cererea profesorului, a realizat o
Rochia purtată are un rafinament Pentru această boală nu există un
sinteză sumară a capitolului cărții.
distins. remediu vindecător.
Am discutat cu o somitate prestigioasă
A împrumutat niște bani și trebuie să-i Festivitatea a reunit împreună familia.
în domeniul artei.
ramburseze înapoi.
Casa era de o rusticitate țărănească.
De la farmacie am cerut o poțiune
Și-a însușit rapid și prompt observațiile
Se simțea copleșită de rutina zilnică. lichidă.
făcute de șef.
Pentru acel examen s-a pregătit cu o Preconizează dinainte ce va face.
Se enervase și a răbufnit violent.
sârguință neobosită.
El preferă mai bine fotbalul.
Pe acoperiș, ploaia răpăia zgomotos.
Inginerul dăduse indicații asupra
Din cauza căldurii, fusese cuprins de o Firma avea un profit avantajos.
topografiei locului.
toropeală moleșitoare.
Este biroul meu propriu și personal.
I-a expus succint și lapidar datele
Nu știu dacă am vreo șansă de reușită la
problemei. Azi a turnat temelia fundației.
examenul auto.

6
Fișă de lucru nr. 4

Fişă de autoevaluare

Rezolvă cerinţele următoare, apoi calculează punctajul pe care l-ai obţinut:


Mă deşteptam în fiecare dimineaţă cu o nouă mirare. Patul meu de campanie se afla chiar lângă uşă, şi cele dintâi priviri
descopereau o încăpere ciudată, cu fereastra înaltă şi zăbrelită, pereţii vopsiţi în verde, un vast fotoliu de paie şi două taburete,
alături de o masă de lucru. Îmi trebuiau câteva minute ca să-mi amintesc unde mă aflu, să înţeleg acele zgomote surde care veneau de
afară, pe fereastra deschisă, sau de pe coridor, prin uşa lată, pe care o închideam noaptea cu o bară de lemn.
(Mircea Eliade, Maitreyi)

1. Notează sinonime şi antonime contextuale adecvate pentru următoarele cuvinte din text: ciudată, vast. 2p
2. Dovedeşte, în enunţuri, omonimia cuvântului companie. 2p
3. Construieşte două enunţuri în care să foloseşti verbul a veni cu sensuri diferite. 2p
4. Transcrie, din text, paronimul cuvântului companie. 1p
5. Explică ce este greşit în enunţul următor:
La răscrucea din intersecţia oraşului era foarte aglomerat. 2p
Din oficiu 1p
Punctaj:
 4-6 puncte: Mai ai de lucrat!
 6-8 puncte: Cu siguranţă poţi mai mult!
 9-10 puncte: Continuă în acelaşi fel!

7
Fișă de lucru nr. 5
Completați următoarea schemă:

Categorii semantice

SEMANTICA
- se ocupă cu studiul sensului Erori semantice
cuvântului.

Temă: Urmărește o emisiune de la televizor și notează-ți în caiet erorile semantice identificate.

8
Fișă de lucru nr. 6
Corectaţi textele:
1) Scrie-ţi-vă tema şi re transcrie-ţi-o şi tu ca să na-i nici-o problemă cu educatorii aceea. Nu trebuie să-ţi spun de ce n-acept vre-o
greşală dea lor de acum înainte! Fii atent şi numai fi distrat să na-i probleme întruna din zile.
2) De-aş fi fost eu însemi-însumi în locul lor v-aş fi creiat impresia că ei vă agreiază prea mult. Efortul continu v-i sa recomandat
demult timp dar voi n-aţi luat aminte! Citi-tu-i-ai pe scriitori aceea care ne-au fost recomandaţi întruna din zile de profesorii noştrii.
3) Mă întâlni, întruna din zile cu copii aceea a căror fapte ne-au c-am dat de gândit. Aduna-tu-s-au pe aleie toţi aceea pe care i-am
anunţat eu însemi- însumi. Fi-ţi mai atenţi, iar tu nu m-ai fii distrat, ca-i s-o păţeşti când te-or întâlni ai noştrii.
4) De-l ve-i găsii pe educatorul acela dă-ii lui în grijă pe chiulangii aceea. Întru cât orce moment pierdut îţi crează neplăceri, nu le m-ai
fă nicio concesie. I-aţi acele studii, ne uitând vreo clipă să te pregăteşti întruna ca să a-i rezultate bune.
5) Ne mai putând să aştepte sa dus la plimbare. Va spus întruna din zile că lămuri-va şi pe aceea să-l însoţească. Pare că şi tu (însuţi-
înseţi) le-ai spus să numai fie supăraţi c-or trece toate cu bine. Toţi îl agreiază fiincă sa decis să nu m-ai absenteze.
6) Fi bun, numai fi rău, ca-i s-o păţeşti. Creiază-ţi o idee despre proprii tăi amici a căror fapte nu le agreiem. Mă sfii să le spun totul
când văzui că nu-s integrii cum trebuie să fie toţi arbitrii aceia.

7) V-a-ţi convins că no s-aştept pân s-o-nopta’ ca să-i re întâlnesc pe aceea.Niciun admirator nar putea renunţa, i-am asigurat eu pe
colegii noştrii. În ziua acea n-a apărut nici un nor pe cer, iar ei sau adunat în acelaş loc de vreme.

8) De cum mi-i vedea pe mine acolo, fi amabil şi adresează-i-te în numele a lor nostri şi-a lor voştrii. Întâmpla-tu-s-au de atunci multe
şi auzi că zurbagii aceea nu ne m-ai creiază probleme. Ne-am adresat continuu aceleeaşi autorităţi ai cărei membrii ne-au agreiat şi ne
agrează continu.

9) Întâmpinatu-i-am pe aleie pe toţi aceea pe care i-am înştinţat, Nu-i nici-o nădejde c-am putea săi învingem pe redutabili noştrii
inamicii; De li-i vedea pe el acolo, dă-i lui în primire pe năzdrăvanii aceia, poate că el îi agreiază alt fel, de cât noi.

10) Duce-ţi-vă şii informaţi că arbitri aceea sunt mai puţin asprii. E o problemă aceia a cărei aspecte nu le-au ştiut proprii ei
susţinători. Numai fii nepăsător casă nu fi păgubit!