Sunteți pe pagina 1din 7

PESTE VÂRFURI…

DE MIHAI EMINESCU

OPERA LIRICĂ
Care este titlul
poeziei?

Cărui gen aparține


poezia? Cine este autorul?

De ce credeți că sunt
folosite forme verbale Ce voce ne comunică
și pronominale la sentimentele, emoțiile
persoana I? poetului?
CAVALCADA EXPRESIVĂ
EXTRAGE DIN TEXT
FIGURILE DE STIL ÎNVĂŢATE:
Epitete
Metafore
Repetiții
Inversiuni
Personificări

EXTRAGE DIN TEXT


IMAGINILE ARTISTICE:
Imagini auditive
Imagini vizuale
ACVARIUL SENTIMENTELOR
Alege sentimentele pe care eul liric le transmite în mod direct prin intermediul figurilor de stil şi al imaginilor artistice

DEZNĂDEJDE RECUNOŞTINŢĂ UIMIRE

NOSTALGIE PUSTIIRE ÎNGRIJORARE

RESEMNARE MULŢUMIRE NEDUMERIRE

REGRET DISPERARE DRAGOSTE

GROAZĂ ADMIRAŢIE
BUCURIE
ÎMPLINIRE SURPRINDERE EXTAZ

STABILITATE ENTUZIASM MELANCOLIE

ÎNCÂNTARE TRISTEŢE AMUZAMENT

SPERANŢĂ INDIFERENŢĂ
DURERE
Treptele devenirii
Identifică în text structuri
care indică
EUL

prezenţa eului liric: LIRIC

MĂRCI
LEXICO- IDEI
GRAMATICALE TRĂIRI
VERBALE SENTIMENTE
PRONOMINALE
TEXTUL SUB VIZOR

Am călătorit ....împreună
prin textul lui
Mihai Eminescu!
Numeşte sentimentul
predominant pe care-l
trăieşti acum
după descifrarea textului!