Sunteți pe pagina 1din 5

1) Ce este opera lirică?

2) Care este modul de expunere întâlnit în opera lirică?

3) Ce figuri de stil întâlnim în aceste tipuri de text?

4) Precizaţi ce fel de imagini întâlnim în opera lirică.

5) Arătaţi ce elemente de versificaţie pot fi prezente în textul liric.

aliteraţie
asonanţă
descrierea metaforă
verbe pers
pronume pers I
oana I

comparaţi
moduri de e
eul liric
expunere epitet
repetiţi
e
mesaj artistic
transmis personificare
direct figuri de stil

TEXTU
L LIRIC
enumeraţi
e
vizuale
elemente de
imagini măsură
artistice versificaţie

auditive motorii rimă

olfactive strofă
vers

Ciorchine GENUL LIRIC

După realizarea schemei, se împart fişe de lucru (muncă pe grupe) pentru identificarea unor trăsături
particulare ale genului liric.

Fişa nr.1
Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă cerinţele:

Miresme dulci de flori mă-mbată şi mă alină gânduri blânde...


Ce iertător şi bun ţi-e gândul, în preajma florilor plăpânde!
Râd în grămadă: flori de nalbă şi alte flori de mărgărint,
de parc-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de argint.

Atâtea amintiri uitate cad abătute de-o mireasmă.


Ca nalba de curat odată eram, şi visuri de argint
îmi surâdeau cu drag cu râde lumina în foi de mărgărint,
şi dulci treceau zilele toate, şi-arar dureri dădeau ocoale...
Ah, amintirile-s ca fulgii rămaşi uitaţi în cuiburi goale !

(Dimitrie Anghel – În grădină)

1) Precizează două argumente că textul de mai sus aparţine genului liric.


2) Transcrie un vers care conţine mărci ale eului liric.
3) Găsiţi, în text, un epitet şi o comparaţie.
4) Selectează un vers în care apare o imagine vizuală.
5) Precizează rima şi măsura primei strofe.
6) Prezintă în trei,patru rânduri impresiile pe care ţi le-a creat lectura poeziei.
7) Realizaţi un desen în care arătaţi imaginile vizuale din poezie.

Fişa nr.2
Citeşte cu atenţie următorul text şi răspunde cerinţelor:

O, tu, cea mai frumoasă dintre zâne,


Cu tot alaiul tău de bucurii,
Toţi te-aşteptăm cu-atâta dor să vii:
Dar nimeni, nimeni mai cu dor ca mine.

Şi ce-mi aduci tu, care pe câmpii


Pui flori şi cerului dai zări senine,
Şi cântec lucitor, şi unde line
Izvorului, ce daruri tu-mi îmbii?

( Şt.O.Iosif - Primăverii)

1) Transcrie o invocaţie retorică.


2) Identifică, in prima strofă, o metaforă şi o repetiţie,apoi precizaţi-le rolul în text.
3) Selectează un epitet şi o enumeraţie din strofa a doua.
4) Arătaţi măsura şi rima poeziei.
5) Arătaţi care sunt sentimentele ce se desprind din poezie
6) Realizaţi un desen în care reprezentaţi tot ceea ce aţi văzut în poezie.

Fişa nr.3
Citeşte cu atenţie următorul text şi răspunde cerinţelor:

Frumoasă eşti , pădurea mea,


Când umbra-i încă rară
Şi printre crengi adie abia
Un vânt de primăvară...

Când de sub frunze moarte ies


În umbră viorele
Iar eu străbat huceagul des
Cu gândurile mele...

Cînd strălucesc sub roua grea


Cărări de soare pline,
Frumoasă eşti, pădurea mea,
Şi singură ca mine...

( George Topârceanu – Cântec)

1) Identifică, în prima strofă, o invocaţie retorică şi arătaţi ce exprimă ea.


2) Arătaţi modul de expunere prezent în text.
3) Găsiţi un epitet şi o personificare, în text.
4) Subliniaţi două imagini vizuale.
5) Argumentaţi de ce eul liric iubeşte natura.
6) Realizaţi un desen în care să reprezentaţi imaginile vizuale din poezie.
Fişa nr.4

Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde la următoarele cerinţe:

Când am pornit, ştiam doar că-i departe


Şi-i tare greu de-ajuns unde voiam;
Dar unde-i acel unde nu ştiam
Căci nu-l găsisem încă-n nicio carte.

Pe drumuri lungi şi vechi bătătorite[...]


Am colindat călăuzit de-o stea,
Icoana unei lumi întrezărite.

Dar într-o zi o fată – bat-o focul –


mi-a-ntors din cale pasul obosit...
- Unde-aş fi fost de nu m-aş fi oprit
Şi nu mi-aş fi vândut ei tot norocul?

(Ion Minulescu – Cântec de drum )

1) Identifică două mărci ale eului liric.


2) Explică semnificaţia versului ,, Dar unde-i acel unde nu ştiam’’
3) Transcrie din ultima strofă o expresie populară.
4) Identifică o metaforă în versurile: ,,Am colindat călăuzit de-o stea,/ Icoana unei lumi
întrezărite’’,apoi explică-le semnificaţia.
5) Exprimă-ţi părerea .Despre ce vorbeşte eul liric în această poezie?
6) Realizaţi un desen în care reprezentaţi tot ceea ce aţi văzut în poezie.