Sunteți pe pagina 1din 2

Fișe de lucru- Sintaxa propoziției

Clasa a V-a

I.Citește cu atenție textul dat și rezolvă cerințele:


"Porțile stăteau deschise ca la Domnie. Și prin ele, în zilele line de toamnă, puteai vedea valea
Moldovei cât bătea ochiul până la Cheahlău și Hălăuca. Iar după ce se cufunda soarele înspre tărâmul celălalt
și toate ale depărtării se ștergeau și lunecau în tainice neguri, focurile luminau zidurile de piatră, gurile negre
ale ușilor și ferestrele zăbrelite." (M. Sadoveanu)
1.Analizează propoziția: Porțile stăteau deschise ca la Domnie
2.Subliniază predicatele din textul dat.
3.Identifică subiectul din propoziția Porțile stăteau deschise ca la Domnie.
4.Precizează funcția sintactică a cuvântului focurile.
5.Identifică un atribut exprimat prin adjectiv și un complement exprimat prin substantiv .
6.Construiește propoziții în care cuvântul ușă să îndeplinească următoarele funcții: subiect, complement.

II. Precizează componentele situației de comunicare.

III. Construiește propoziții: (minim 2 propoziții)


1.enunțiative
2.interogative
3.exclamative
4.simple
5.dezvoltate
6..afirmative
7.negative

IV. Construiește propoziții după schema:

+ +

+ + +

V. Realizează o compunere cu titlul Călătoria unui future de gheață. În compunere vei integra propoziții
simple, propoziții exclamative, propoziții negative.