Sunteți pe pagina 1din 19

Modul de influenţă a spaţiului asupra modului de relaţionare

Subiectul:
Dezvoltarea competenţelor de
comunicare eficientă – o cale
reală de formare a
personalităţii elevului.
Legătura dintre adunare
şi scădere
motto:
“ E în zădar să-i vorbeşti
celui care nu vrea să te
asculte” Mihai Eminescu
OBIECTIVE:

Elaborarea anumitor modalităţi de dezvoltare a


competenţelor de comunicare eficientă în cadrul
lecţiilor de limbă şi literatură română.
Stabilirea cerinţelor vis-a-vis de dezvoltarea
competenţelor de comunicare eficientă.
Implementarea metodelor activ-participative
ce duc spre o comunicare eficientă cu şcolarii
mici.
Interiorizarea unui sistem de valori integratorii
în situaţiile de învăţare şi comunicare cotidiană.
Comunicarea
orală are o
deosebită
importanţă
pentru că
asigură
înţelegerea
dintre oameni.
...acţiunea de a comunica şi rezultatul ei;
...înştiinţare, ştire, veste, raport, relaţie, legătură;
...transmiterea unei informaţii de la emiţător la
receptor;
...proces în care oamenii îşi împărtăşesc informaţii,
idei, sentimente;
...o funcţie socială;
...un proces de viaţă esenţial, prin care oamenii
generează sisteme, obţin, transformă şi folosesc
informaţia pentru a-şi duce la bun sfîrşit activităţile
sau viaţa;
...bipolaritate: de la “mine către tine” şi de la “tine
către mine”;
...atît o artă cît şi o ştiinţă.
Cine comunică?

canalul

Emiţătorul Receptorul

informaţia
Sarcinile emiţătorului:
• să pronunţe clar sunetele;
• să rostească în întregime cuvintele;
• să formuleze enunţuri clare;
• să folosească o intonaţie potrivită,
iar volumul vocii să fie reglat în
funcţie de situaţia dată;
• să manifeste respect faţă
de ascultător.
Sarcinile receptorului:
• să asculte atent mesajul;
• să înţeleagă mesajul;
• să ceară informaţii suplimentare;
• să manifeste respect faţă de
emiţător;
• să fie tolerant în situaţii
contradictorii.
Pentru a ne
angaja într-o
Legătura dintre adunare şi comunicare
scădere
eficientă
trebuie:

;
• Să alegem calea corespunzătoare, timpul şi locul
corespunzător;
• Să fim clari;
• Să ne concentrăm asupra discuţiei;
• Să ne comunicăm sentimente, dar să nu le arătăm;
• Să fim atenţi la semnele nonverbale.
Pentru a încheia o comunicare eficientă trebuie:

• Criticăm conţinutul, nu
persoana – observăm semnele
nonverbale ale emiţătorului,
ascultăm şi suntem răbdători,
Să acordăm atenţie – răspundem într-un mod care
ne concentrăm asupra arată că am înţeles cele
conţinutului comunicării comunicate.
şi încercăm să nu luăm
în seamă piedicile;
De ce comunicăm?

Orice comunicare are patru


scopuri:
1. Să clarifice;
2. Să impresioneze şi să
convingă;
3. Să ducă la acţiune;
4. Să stimuleze.
Cînd comunicăm?

75% dintr-o zi de lucru, vorbim şi


ascultăm;
75% din ce auzim, auzim imprecis;
75% din ceea ce auzim, precis uităm
în următoarele trei săptămîni.
Cum comunicăm?

Suntem evaluaţi şi criticaţi de


oameni prin patru lucruri
1. Prin ceea ce facem;
2. Prin cum arătăm;
3. Prin ceea ce spunem;
4. Prin modul în care spunem ce
avem de spus.
“Cuvintele sunt cu adevărat mijlocul de comunicare
cel mai puţin eficient. Ele sunt cele mai expuse
la interpretări greşite şi cel mai des prost
înţelese” Neale Donald Valsch
Într-o comunicare orală informaţia este percepută şi
reţinută astfel:
7% - datorită cuvintelor (nivelul logic) Ce spui?
38% - paraverbal (ton, volum, viteza de rostire...)
Cum spui?
55% - nonverbal (expresia facială, poziţia,
mişcarea, îmbrăcămintea, mimica, privirea,
gestica, tăcerea).
REGULI DE BAZĂ PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ
Culoarea ne reprezintă
Culorile influenţează şi ele comunicarea.Ele evidenţiază atitudinea
omului faţă de viaţă şi faţă de cei din jur.
Culorile şi semnificaţia lor:
Roşu- om sentimental;
Roz- îi place să iubească, să fie iubit şi să aibă grijă de alţii;
Portocaliu- este organizat şi hotărît să-şi realizeze planul;
Galben- doreşte să discute;
Verde- îi place schimbarea;
Bleu, albastru- este inventiv;
Bleumarin- îi place să fie şef şi să dea ordine;
Negru- ştie foarte bine ce are de făcut.
Material realizat de dir. adjunct Negru Raisa şi
înv. Măţilă-Parfenii Viorica, Bezniuc Tatiana
Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” mun. Bălţi