Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume:

Evaluare
1. (12p) Completaţi următoarele enunţuri:
a. Modurile verbale
personale sunt………………………………., ………………..………………………,………………………………….
.………. şi ……………………………………… .
b. Modurile verbale nepersonale sunt ......................................, ................................, ............................., ...................... .
c. Imperativul are forme pentru persoana …..................................................
d. Verbele auxiliare sunt: ............................................ ,.........................................., ......................................... .

2. (10p) Încercuiți răspunsul corect:

În propoziţia: Citeam o carte interesantă. verbul este:


a) la modul conjunctiv, timpul prezent;
b)la modul indicativ, timpul perfect compus;
c)la modul indicativ, timpul imperfect.

În enunțul Se întoarse în birou și continuă să scrie. există:


a) un verb la modul conjunctiv și două verbe la modul indicativ;
b) două verbe la modul conjunctiv și un verb la modul indicativ;
c) trei verbe la modul conjunctiv.

Verbele din enunțul Maria a făcut tot ce și -a propus. sunt la timpul:


a) imperfect; b) perfect simplu; c) perfect compus.

Verbul subliniat din enunțul A învățat lecția fără a repeta. are funcția sintactică de:
a) complement b) predicat c) subiect
Verbele la modurile nepersonale au funcția sintactică de:
a) predicat verbal b) predicat nominal c) nu au funcție de predicat.

3. (5p) Scrieţi modul şi timpul (unde este cazul) pentru următoarele verbe: (el) ar citi, (tu) să fi scris, Citiţi! a desluşi,
cântând.

4. (6p) Alcătuiţi enunţuri în care să folosiţi verbul a desena la:


a. modul indicativ, prezent, persoana a II-a singular.
b. la modul infinitiv;
c. la modul condiţional-optativ, prezent, persoana a III-a singular.

4. (9p) Alcătuiți enunțuri în care verbul a fi să fie pe rând predicativ, copulativ, auxiliar.

5. (18p) Identifică prin subliniere și analizează primele trei verbe la mod personal și primele trei verbe la mod
nepersonal din textul de mai jos, precizând modul, timpul (unde este cazul), conjugarea, persoana, numărul și funcția
sintactică.
Să fi început a căuta brățara în toate locurile prin care a umblat în acea zi, ar fi durat o veșnicie. Irina era
conștientă de acest lucru. Plângând, știa că nu rezolvă nimic. S-a hotărât să dea uitării brățara primită cadou de
Crăciun de la mama ei.

6. (10p) Alcătuiți enunțuri în care:


a) verbul a învăța să fie la modul supin, funcție sintactică de atribut verbal;
b) verbul a scrie să fie la modul participiu, funcție sintactică de atribut adjectival;
c) verbul a cânta să fie la modul gerunziu, funcție sintactică de complement circumstanțial de mod.
d) verbul a spune să fie la modul infinitiv, funcție sintactică de subiect.

Se acordă 30 de puncte din oficiu !


Test
1. Completaţi următoarele enunţuri:
a. Modurile verbale
personale sunt………………………………., ………………..………………………,………………………………….
.………. şi ……………………………………… .
b. Infinitivul si gerunziul sunt moduri ………………………………………..
c. Imperativul are forme pentru persoana …………………………………………………………………
2.Incercuiti raspunsul corect:

În propoziţia: Am citit o carte interesantă.Verbul este


a)la modul conjunctiv, timpul prezent;
b)la modul indicativ, timpul perfect compus;
c)la modul indicativ, timpul imperfect.

Verbul subliniat din enunțul A învățat lecția fără a repeta. are funcția sintactică de:
a) complement b) predicat c) subiect
Verbele la modurile nepersonale au funcția sintactică de:
a) predicat verbal b) predicat nominal c) nu au funcție de predicat.

3. Scrieţi modul şi timpul pentru următoarele verbe: (el) învăţase, (tu) să fi scris, Citiţi! a desluşi, cântând.

4. Alcătuiţi enunţuri în care să folosiţi verbul a desena la:


a. modul indicativ, prezent, persoana a II-a singular.
b. la modul infinitiv;
c. la modul condiţional-optativ, prezent, persoana a II-a singular.

S-ar putea să vă placă și