Sunteți pe pagina 1din 4

Ce este substantivul? De câte feluri este? Câte numere are substantivul? Câte genuri are substantivul?

1. Scrie în tabel substantivele următoare, în funcție de ceea ce denumesc: şcoală, copil, ploaie, carte, ceață, dulap, fulger,
Camelia, masă, Azorel.
Fiinte lucruri fenomene ale naturii

2. Scrie substantivele la numărul singular:


copaci - ……………. creioane - …………………..
cutii - ………………. cărți - ………………………
3. Scrie substantivele la numărul plural:
ghindă - ………………… masă - ……………………..
lecție - …………………. autobuz - …………………..
4. Scrie substantivele de gen opus:

cocoş - ………….. băiat - ………………


nepot - ……………. frate - ………………
5. Scrie trei substantive comune şi trei substantive proprii.
substantive comune - ……………………………………………………………….
substantive proprii - ………………………………………………………………...
6. Numărați substantivele şi aflați genul:

Substantivul Numărați substantivul Genul

drum …………………….

…………………….

flori ……………………..

……………………..

7. Alcătuieşte propoziții cu substantivele date şi completează tabelul: tablou, Ionel, pâine.


1……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Substantiv Felul Numărul Genul

8. Completează cu substantive potrivite următoarele propoziții:


Ţara noastră se numeşte __________________. Capitala ţării este oraşul ________________ .
Munţii _______________ alcătuiesc o cunună în centrul ţării. Eu locuiesc în localitatea ___________________, județul
_________________.
Numele şi prenumele: ……………….. Data: …………….

Grupa: Substantive comune

6. Numără substantivul şi află genul:

Substantivul Numără substantivul Genul

………………………
frunze
………………………

7. Alcătuieşte propoziții cu substantivele date şi completează tabelul: munte, maşină, Irina.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Substantiv Felul Numărul Genul


Grupa: Substantive proprii

Fişă de lucru

1. Scrie în tabel substantivele date în funcție de ceea ce denumesc: carte, ceață, masă, Maria, fulger, măgar.

ființe lucruri fenomene ale naturii

2. Scrie substantivele la numărul singular:

cutii - ………………. cărți - ………………………

3. Scrie substantivele la numărul plural:

lecție - …………………. autobuz - …………………..

4. Scrie substantivele de gen opus:

nepot - ……………. frate - ………………

5. Scrie trei substantive proprii.

substantive proprii - ………………………………………………………………...


6. Numără substantivul şi află genul:

Substantivul Numără substantivul Genul

…………………….
oraş
…………………….

7. Alcătuieşte propoziții cu substantivele date şi completează tabelul: Ionel, vapor, colege.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Substantiv Felul Numărul Genul

S-ar putea să vă placă și