Sunteți pe pagina 1din 6

Numele________________________

PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ


COMNUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE VII: ,,POVEȘTILE FAMILIEI,,

1. Citeşte cu atenţie textul:


Cântec de adormit Mitzura
(fragment)
de Tudor Arghezi
Doamne, fă-i bordei în soare, Și-n pridvor, un ochi de apă
Într-un colț de țară veche, Cu o luntre cât chibritul,
Nu mai nalt decât o floare Ca-n crâmpeiul lui să-ncapă
Și îngust cât o ureche. Cerul tău și nesfârșitul.
1.Scrie:
a) titlul textului ..........................................................................................................................
b) numele autorului ......................................................................................................
c) numărul de strofe ...............................................................................................................
d) numărul de versuri .................................................................................................................
e) două cuvinte din poezie care rimează .......................................................................................
f) al treilea vers din prima strofă ..................................................................................................
2. Scrie:
a) cuvinte cu același înțeles pentru: b) cuvinte cu înțeles opus pentru:
pruncie =__________________ întunecat -___________________
fraged =_______________ noapte -____________________
astre=_________________ apar -____________________
staul=_________________ târziu =_________________
vergea=_________________ zgomot =_________________
c) explicația expresiilor:
cu părul nins = _________________________
feline = _______________________
cuibul părintesc = ______________________
3. a) Completează cuvintele cu î sau â:
v__rsta d__nsul pl__nsul ___ntunecat cobor__
ne__nceput re___nt__lni _ngerii salc_m re__ nceput

4.Adaugă semnele de punctuaţie necesare, scriindu-le la locul potrivit, în textul următor:


Tata a adus din pădure un pui de căprioară mic gingaş temător şi neastâmpărat Alexandru zise uimit
Ce frumoasă e căprioara Unde ai găsit puiul tată
Se rătăcise în pădure

5.. Observă afişul. Completează enunţurile de mai jos cu unul dintre răspunsuri:
Afişul adresează invitaţia de a .................
 vizita un loc;
 participa la un concurs;
 cumpăra un produs.
Copiii vor prezenta ..................................
 poezii;
 cântece;
 personaje din lumea cărţolir.
Carnavalul cărţii pentru copii
reprezintă ...................................................
afişului.
 îndemnul;
 sloganul;
 informaţiile.
6.Citeşte biletul alăturat. Alege răspunsul potrivit, apoi completează enunţurile:

a) Acesta este un bilet de ............................. 19. 03. 2019


 solicitare;
 mulţumire; Alina,
 informare. Te rog să-mi împrumuţi cartea
b) Biletul este adresat ................................... Universul într-o coajă de nucă,
 unei persoane din familie; deoarece am de făcut un proiect la
 unei colege; M.E.M.
 doamnei învăţătoare. Mulţumesc!
a) Biletul este adresat .................................. Colega ta,
 Ioanei; Ioana
 Alinei.

7.Formulează cinci-şapte enunțuri în care să descrii un membru al familiei tale, referindu-te la:
 cel puțin o însușire fizică;
 o însușire sufletească, argumentând;
 relația ta cu acest membru al familiei..
Pune un titlu textului obținut.