Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE LA LIMBA ROMÂNĂŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a IV-a

Numele şi prenumele elevului: COJOCA


Data susţinerii testului:.............................................................................
Timp efectiv de lucru 50 minute.

PARTEA I_-_ÎNŢELEGEREA TEXTULUI______________________________________

1. Citeşte cu atenţie textul următor:


„Motocel se opri în neclintirea pădurii pustii şi dădu un strigăt de bucurie. Înălţă braţul şi arătă
spre furca unui fag:
- O veveriţă!
Ne oprirăm în cărare şi căutarăm cu privirile minunea pe care o descoperise copilul.
Era într-adevăr o veveriţă, un ghem de blăniţă de culoarea flăcării, cu coada stufoasă adusă pe
spinare spre urechi, cu-n căpşor minuscul în care licăreau ochişorii, ca două boabe de ploaie ori de
lacrimi.
Ea se furişa pe o ramură subţire. Apoi, desprinzându-se de acolo, trecu pe un fag mai bătrân.
Făcuse o săritură fără îndoială, de pe o creangă joasă, în înălţime; însă fără nici o sforţare, ca şi cum
puful ei de flacără se desprinsese de-aici şi plutise în sus. Acolo în fagul cel bătrân, se opri puţin
cercetându-ne, atât cât puturăm să-i observăm cravata albă.”

(MihailSadoveanu – “Veveriţa”)

2. Încercuieşte răspunsul corect:


⮚ Autorul textului este:
a) Motocel b) Mihail Sadoveanu c) Mihai Eminescu

⮚ Acţiuneatextului se petrece:
a) În pădure b) în parc c) la grădina zoological

1
⮚ Textul are:
a) 3 alineate b) 4 alineate c) 5 alineate

⮚ Veveriţa era:
a) Roşcată şi bătrână b) sprintenă şi fricoasă c) roşcată şi sprintenă

3. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii, scriind în dreptul fiecăreia un A pentru


Adevărat şi un F pentru Fals.

⮚ Mergând prin pădure, Motocel s-a întâlnit pe cărare cu o veveriţă. ____


⮚ Fagul pe care stătea veveriţa era mai tânăr. ____
⮚ Veveriţa se furişa pe o ramură subţire. ____
⮚ Copilul s-a speriat şi a fugit. ____
⮚ Veveriţa s-a coborât pe o creangă cât mai aproape de pământ. ____

4. Precizează câte un cuvânt cu înţeles asemănător pentru cuvintele:

pădure _______________________________
cărare _______________________________
licăreau _______________________________
ramură _______________________________

5. Găseşte câte un cuvânt cu înţeles opus pentru fiecare dintre cuvintele:

bucurie_______________________________
a opri_______________________________
bătrân_______________________________
puţin_______________________________

6. Desparte în silabe cuvintele:

neclintirea_______________________________
sforţare _______________________________
ghem_______________________________
creangă _______________________________

2
PARTEA a II-a____ LIMBA ROMÂNĂ________________________________

7. Se dă propoziţia:

Ea se furişa pe ramura subţire a unui fag tânăr.

a) Transformă propoziţia dată în propoziţie simplă.


___________________________________________________________________________
b) Analizează substantivele din propoziția de la punctul a)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul „tânăr” să fie, pe rând, substantiv şi adjectiv.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Taie cu o linie forma greşită a cuvintelor scrise înclinat:


o Motocel s-a/sa plimbat prin pădure.
o O veveriţă i-a/ia atras atenţia.
o Avea coada roşcată şi cravat ca de ne-a/nea.
o Mâine va merge l-a/la şcoală şi va povesti colegilor despre ea.

PARTEA a III-a____LITERATURĂ_______________________________________
9. Imaginează-ţi un dialog între Motocel şi veveriţă. Scrie textul în 6 – 8 rânduri având învedere:
- să respecţi cerinţa;
- să fii original;
- să respecţi aşezarea corectă în pagină;
- să foloseşti corect semnele de punctuaţie;
- să scrii îngrijit şi corect.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………............................................

3
\

S-ar putea să vă placă și