Sunteți pe pagina 1din 3

Nume: ........................................................................... Calificativ: ............................ .................... ..................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ..................... .................... .................

Data: 6.XI.2018
Clasa a III-a
Test de evaluare
Numerele naturale cuprinse între 0 și 10.000

1. Scrie în tabel numerele: 4835; 6305; 1007.


clasa miilor clasa unităților
s. z. u. s. z. u.

2. Scrie cu litere numerele:


5.231 - .....................................................................................................................................
3.067 - ....................................................................................................................................
9.002 - ....................................................................................................................................
2.018 - .....................................................................................................................................
3. Scrie cu cifre numerele:
cinci mii două sute optsprezece - .......................
trei mii două sute șaizeci - .....................
opt mii nouă sute nouă - ......................
4 mii 7 sute 2 zeci și 6 unități - .....................
2 mii 5 zeci și 3 unități - .......................
8 mii 1 sută și 9 unități - .......................
4. Încercuiește cu creionul la fiecare număr:
a. cifra zecilor: 6040; 9352; 8307
b. cifra unităților de mii: 3021; 4821; 5000
c. cifra unităților: 1426; 10000; 7777

1
5. Scrie:
a. cel mai mare număr impar de patru cifre identice: ........................
b. cel mai mic număr de patru cifre consecutive pare: .......................
c. cel mai mic număr de patru cifre impare diferite: ..........................
6. Ordonează descrescător numerele: 2451; 1032; 9735; 2018; 7802; 1772:
................................................................................................................................................
7. Adevărat sau fals?
3.021 ˂ 3.120 6.314 ≥ 6.424
2.425 ˂ 2.324 1.398 ≤ 2.180
8.512 = 8.512 5.625 ˃ 5.652
8. Continuă fiecare șir cu încă trei numere:
a. 4448; 4450; 4452; ..............; .............. ; .............. ;
b. 7330; 7325; 7320; ..............; .............. ; .............. ;
c. 1100; 1200; 1300; .............; .............. ; .............. .
9. Completează tabelul:
predecesor 4998
număr 3083
succesor 10000

10. Rotunjește:
a. la zeci: 3559 ..............; 4021 ................; 7896 .................;
b. la unități de mii: 2607 ..............; 8888 ..............; 7095 .............;
c. la sute: 4404 ...............; 5.220 ................; 3663 ................ .
11. Scrie:
a. cu cifre romane: 23 - ...............; 19 - ................; 34 - ...................;
b. cu cifre arabe: XII - ................; XXVIII - ................; XXXIX - ................ .
12. Scrie cu cifre arabe, apoi compară numerele:
XIII VIII IX XI XXV XXIII
...... ....... ..... ...... ....... .......

2
XIV XV XXXIII XXXII XXXVIII XXXV
....... ....... ....... ....... ....... .......

13. Mama are XXXIII de ani, iar fiul este cu XXIV de ani mai mic.
Calculează cu cifre arabe și scrie cu cifre romane vârsta băiatului.
Rezolvare:
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
R.: ..........................

Felicitări!!! Ai ajuns la finalul testului!