Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA a II-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Timp efectiv de lucru este de 90 de minute.

I. (35 puncte) La exerciţiile 1-5 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este
corect.
7p 1. Dacă din numărul 36 scădem 2, obţinem numărul:
A. treizeci şi opt B. treizeci şi trei
C. douăzeci şi patru D. treizeci şi patru
7p
2. Dreptunghiul în care sunt scrise numai numere mai mici decât 500 este:
501 493 736 342
199 52 805 612

A. B C. D.
7p 3. Dacă din suma numerelor 9 şi 6 scădem 10, obţinem numărul:
A. 5 B. 15 C. 25 D. 6
7p 4. În scrierea crescătoare a numerelor de la 200 la 300, numărul 263 trebuie scris în
dreptunghiul din dreptul literei:

200 A 225 B 250 C 275 D 300

7p 5. Câte numere naturale sunt mai mici decât 383 şi mai mari decât 370?
A. 13 B. 12 C. 11 D. 14

II. (35 puncte) Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile punctate:

7p 1. Numărul 83 este mai mare decât numărul 47 cu … .

7p 2. Un număr cuprins între 347 şi 400, având cifra unităţilor 2 este numărul … .

7p 3. Rezultatul calculului 529 – 300 + 10 este egal cu … .

7p 4. Într-un parc se jucau 23 de copii. Au plecat 6 copii. În parc a rămas un număr de …


copii.
EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la MATEMATICĂ pag. 1 din 2 ETAPA a III-a – 24.04.2010
Clasa a II-a
7p 5. În dreptunghiul de mai jos încercuiţi două numere a căror sumă să fie 25.
7 10 5
18 16
21 4
9

III. (20 puncte) Scrieţi rezolvările complete.

3p 1. a) Scrieţi din 10 în 10 numerele de la 240 la 350.


2p b) Care dintre numerele scrise la a) au suma cifrelor 7?
3p c) Care dintre numerele scrise la a) au cifra zecilor mai mică decât cea a sutelor?

2. Claudiu are 25 de maşinuţe albe şi 27 de maşinuţe albastre, iar Bogdan are 50 de


maşinuţe.
4p
a) Cine are mai multe maşinuţe? Justificaţi.
3p
b) Cu câte maşinuţe are mai mult un băiat decât celălalt?

3. Într-o cutie erau bomboane. Victor ia 7 bomboane, Elena ia 9 bomboane, iar Ana şi
5p
Mircea iau fiecare câte 5 bomboane. Dacă în cutie nu a rămas nicio bomboană, aflaţi câte
bomboane erau în cutie.

Total punctaj maxim 100 puncte.

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la MATEMATICĂ pag. 2 din 2 ETAPA a III-a – 24.04.2010


Clasa a II-a