Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ DE LUCRU

1. Explică sensurile cuvântului polisemantic a merge în contextele următoare:


a. copilul merge prin casă ........................
b. ceasul merge cu precizie ........................
c. elevii merg la şcoală ........................
d. afacerea merge straşnic ........................
e. aceste culori merg foarte bine ........................

2. Precizaţi în enunţuri sensurile cuvântului ochi, pornind de la următoarle contexte:


a. organ al văzului
b. fiecare dintre spaţiile unei ferestre
c. porţiune de teren
d. buclă obţinută prin îndoirea unui fir
e. orificiu la maşina de gătit
f. pată de grăsime
g. specialiate culinară

3. Sunt polisemantice cuvintele din seria:


a. pană, plută, colţ, bardă, sol
b. post, unic, iarbă, star

4. Explicaţi în enunţuri sensurile omonimului lexical mină.

5. Construiţi contexte în care să demonstraţi omonimia lexico-gramaticală a cuvintelor: dar, cui, vie.

6. Construiţi contexte în care să demonstraţi omonimia gramaticală a cuvintelor: citeşte, sunt.

7. În enunţurile: a. De supărare şi-a luat câmpii şi a plecat spre câmpii; b. Numai prietenii adevăraţi îşi
dedică timpul acestei prietenii; c. Aceste strategii au fost realizate de strategii pricepuţi, substantivele care
se repetă se numesc: ........ ........ ........

8. În enunţurile: a. S-ar bucura de ciuda-ţi cauzată de prezenţa acelor oameni ciudaţi; b. Nava-l aştepta pe
şantierul naval, cuvintele (structurile) subliniate se numesc: ........ ........ ........

9. Alcătuiţi enunţuri omonimele / omofonele următoare: car / c-ar; lac; duce; mai / m-ai; ceai / ce-ai; război.

10. Indicaţi printr-o săgeată sinonimul neologic al cuvintelor din prima coloană.
ramificaţie abil
înfocat decent
descurcăreţ abominabil
groaznic arborescenţă
autohton ardent
ciudat accidental
înţeles alert
întâmplător aborigen
sprinten bizar
cuviincios accepţie

11. Scrie în paranteze sinonimele cuvintelor marcate:


Un negustor din Cetatea Florenţei, din Italia, mergea în ţara lui cu multe lucruri scumpe
(................................) şi cu o mare sumă de bani. El trebuia să treacă (................................) prin Târgovişte,
pentru că acolo era (................................) scaunul domniei. Când ajunsese (................................) la
Târgovişte, se duse drept la Ţepeş cu un dar (................................) bogat şi zise (................................) : -
Măria Ta, ursita (................................) m-a adus să trec cu avutul (................................) prin ţara pe care o
stăpâneşti (................................).
12. Constriţi seria sinonimică a cuvântului a gândi. (şapte termeni)

13. Subliniaţi cuvintele care exprimă aproximaţia culorii gri: brumăriu, maroniu,
plumburiu, castaniu, sur, ciocolatiu, cenuşiu, cafeniu.

14. Construiţi enunţuri cu sinonime lexicale sau frazeologice pentru următoarele sensuri ale verbului a fi: a.
există ........
b. se află ........
c. a avut loc ........
d. se va împlini ........
e. a dura ........
f. a costa ........
g. a arăta ........

15. Găsiţi câte un sinonim şi câte un antonim potrivit pentru cuvintele: a vorbi, a umbla, succes,
limpede ................ / …….......... / ……..…….. / …………….

16. Cuprinde numai antonime grupate corect seria:


a. virtute – viciu; succes - insucces
b. devreme – târziu; duşman – vrăjmaş
c. a micşora – a mări; a alege – a culege.

17. Sunt corecte antonimele neologice pentru cuvintele din coloana stângă?
a. adânc – superficial
b. folositor – inutilizabil
c. neatârnare – independenţă
d. a împacheta – a despacheta

18. Se dă textul:
„- Fătul meu, tu părinţi n-ai, carte multă nu ţi-e dat să înveţi, că nu prea eşti deştept, slugă nu poţi
să te faci, că eşti cam leneş.” (Ion Creangă)
Găsiti antonimele a patru cuvinte din text.

19. Construiţi câte un enunţ în care să folosiţi antonimele obţinute prin prefixare ale cuvintelor: matur,
normal, precis, decent, prefaţă, hipertensiv.

20. Există antonime formate cu prefixe în seria:


a. amoral, anorganic, descoperi
b. dezacord, dispărea, imaturitate
c. impoliteţe, inactual, neaccentuat

21. Cuprinde numai paronime seria:


a. pronume, prenume, compliment, complement
b. aluzie, iluzie, concluzie, perfuzie
c. a vedea, a prevedea, a veni, a preveni

22. Indicaţi, prin subliniere, care este paronimul potrivit în următoarele contexte:
a. Primind o asemenea veste, împăratul a dat imediat sfoară / şfoară în ţară.
b. Alegerea făcută a fost absolut arbitrară / arbitrală.
c. Reuniunile familiale / familiare sunt pentru mulţi dintre noi o plăcere.
d. Zăcămintele petroliere / petrolifere sunt o bogăţie naţională.
e. Şederea într-o staţiune balneară este temporală / temporară.

23. Folosiţi în enunţuri cuplurile de paronime:


erupe / irupe; a releva / a revela; funcţional / funcţionar; elida / eluda; preleva / prevala

24. Alegeţi forma corectă a cuvintelor :


Cetăţenii români provin / previn gripa aviară .
Starea sa a evoluat / evaluat spre bine.
A fost investit / învestit în noua sa funcţie.
A încercat să facă aluzie / iluzie la mine.
Stomacul meu nu mai poate să degere / digere nimic.
Basmul popular a fost transmis pe cale orară / orală.
Trebuie să fim solidari / solitari în faţa necazurilor.
Stofa aceasta este de caritate / calitate superioară.

S-ar putea să vă placă și