Sunteți pe pagina 1din 1

PROPOZIȚIA CIRCUMSTANȚIALĂ

CONSECUTIVĂ(CVS)

Propoziția circumstanțială consecutivă exprimă consecința, urmarea unei acțiuni sau a


existenței unei calități din regentă.

Fuge, 1/ încât nu-l prinzi. 2/ (care este consecința faptului că?)

Circumstanțiala consecutivă determină:

 un verb: Minte 1/ de te sperii. 2/


 o loc. verbală: Ne-a tras o chelfăneală, 1/ încât n-am mai dat pe la el. 2/
 un adjectiv: Este atât de amabil, 1/ încât nu-l poți refuza. 2/
 un adverb: A înțeles atât de repede, 1/ încât m-a uluit. 2/

ELEMENTE INTRODUCTIVE:

1. Conjuncţii subordonatoare:
-încât: Ceața este atât de deasă, 1/ încât nu vezi. 2/
- de: Vântul bate 1/ de cad frunzele. 2/
- că: Vorbește atât de repede, 1/ că nu-l înțeleg. 2/
-să: Doar nu-s prost, 1/ să cred orice. 2/
-ca să: Era prea obosit 1/ ca să mai treacă pe la mine. 2/

2. Locuțiuni conjuncționale subordonatoare:


- încât să: Ploile pot 1/ să fie atât de puternice, 2/ încât să producă inundații. 3/
- așa că: Apa a fost foarte fierbinte, 1/ așa că a spart paharul. 2/
-cât să: Era destul de inteligent, 1/ cât să nu fie înșelat în afaceri. 2/

Propoziția circumstanțială consecutivă stă totdeauna după regentă.


Consecutiva se desparte prin virgulă de regntă. Nu se desparte prin virgulă
când este introdusă prin conjuncția subordonatoare de care urmează imediat
predicatului regentei și când în regentă se află corelativul prea.

Adverbe corelative:
Mi-a explicat astfel, încât m-a convins.
A mâncat atât, încât i s-a aplecat.
Se poartă în așa fel, încât îl îndrăgești.
Este pregătit în așa măsură, încât știe tot.
Vorbește așa de frumos, încât impresionează pe toată lumea.