Sunteți pe pagina 1din 2

PROPOZIȚIA SUBORDONATĂ COMPLETIVĂ DIRECTĂ (CD)

PROPOZIȚIA SUBORDONATĂ COMPLETIVĂ DIRECTĂ constituie în frază o


realizare propozițională a complementului direct.

Completiva directă determină:

 un verb: Am aflat 1/ că m-ai căutat. 2/


 o locuțiune verbală: A băgat de seamă 1/ că rămăsese singur. 2/
 o interjecție: Iată 1/ ce ie am de la bunica. 2/

ELEMENTE INTRODUCTIVE

1. conjuncții subordonatoare:
- că: Știu 1/ că ai citit un roman. 2/
- să: Aștept 1/ să termini compunerea. 2/
- ca...să: Doresc 1/ ca fiecare coleg să facă un referat. 2/
- dacă: Văd pe fereastră 1/ dacă vine tata de la serviciu. 2/
-de: N-am băgat de seamă 1/ de a plecat la joacă ori la piață. 2/

2. locuțiuni conjuncționale subordonatoare:


- cum că(precum că): Mihai a susținut 1/cum că toate mărturiile tale sunt
false. 2/
3. Pronume relative:
- în N: Am auzit 1/ cine a fost vinovatul. 2/
- în Ac. cu prep. și loc. prepozițională: I-a ajutat 1/pe câți au venit la el. 2/ A
înțeles 1/ față de care a greșit. 2/
- în D: Bănuiește 1/ cui i-ai împrumutat cartea. 2/

4. Adjective pronominale relative: Cumpăr 1/ ce carte vreau. 2/

5. Pronume nehotărâte:
- în N: Afla primul 1/ orice se întâmpla. 2/
- în Ac. cu prep: Pe oricare îl întâlnea 1/ îi întreba de sănătate. 2/
6. Adjective pronominale nehotărâte: Crede 1/ orice prostie aude. 2/

7. Adverbe relative:
-unde: A uitat 1/ de unde a venit. 2/
- când: L-am anunțat 1/ când va pleca la munte. 2/
- cum: Văd 1/ cum zboară păsările în văzduh. 2/
-cât: Știa 1/ cât a câștigat prietenul său. 2/
Observație: În fraza: Îi privea bucuros 1/pe câți veneau la el. 2/, pronumele
relativ pe câți este inclus atât în organizarea regentei, cât și în cea a subordonatei, pentru că
înlocuiește același substantiv:
-complement direct în regentă: Îi primea pe vizitatori.
- subiect în subordonată: Vizitatorii veneau la el.
Cele două organizări sintactice, regenta și subordonata, se amestecă și dau
naștere unui fenomen care se numește împletirea regentei cu subordonata.

Completiva directă așezată după regentă nu se desparte de aceasta prin


virgulă.
Când stă înaintea regentei, folosirea virgulei sau liniei de pauză este permisă,
dar nu obligatorie.