Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

CLASA a VIII-a

Funcții sintactice

Prof. Dovleac Georgeta

Construiți enunțuri respectând următoarele cerințe:

1. Un enunț asertiv în care substantivul ,,copil” să îndeplinească funcția sintactică de atribut


substantival apozițional și un enunț interogativ în care un adverb de mod să îndeplinească
funcția sintactică de nume predicativ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Un enunț interogativ în care să existe un adjectiv propriu-zis cu funcția sintactică de atribut


adjectival și un enunț exclamativ în care un substantiv propriu să îndeplinească funcția
sintactică de complement prepozițional.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Un enunț asertiv în care un pronume personal să îndeplinească funcția sintactică de nume


predicativ în cazul G și un enunț interogativ în care un pronume personal să îndeplinească
funcția sintactică de atribut pronominal prepozițional în cazul Ac.;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Un enunț exclamativ în care să existe un adjectiv pronominal nehotărât și un enunț asertiv în


care verbul ,, a lăuda” să se afle la modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect, diateza pasivă;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Un enunț exclamativ în care să existe un numeral cardinal cu valoare adjectivală și un enunț


interogativ în care un pronume posesiv să îndeplinească funcția sintactică de atribut
pronominal genitival;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Un enunț asertiv în care să existe un adjectiv pronominal de întărire, pers. a II-a, nr. sg. , gen
fem., caz D și un enunț interogativ în care verbul ,, a spăla” să se afle la modul conditional-
optativ, timpul prezent, diateza pasivă;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Un enunț asertiv în care un adjectiv propriu-zis să se afle la gradul de comparație comparativ
de egalitate, cu funcție sintactică de nume predicativ și un enunț exclamativ în care să existe o
construcție reflexivă;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Un enunț asertiv în care substantivul ,,oraș ” să fie în cazul G cu prepoziție, având funcția
sintactică de circumstantial de loc și un enunț interogativ în care un pronume negativ să
îndeplinească funcția sintactică de complement indirect;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Un enunț asertiv în care să existe un adjectiv pronominal demonstrativ în cazul D și un enunț


interogativ în care să existe un adjectiv pronominal nehotărât în cazul Ac;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Un enunț asertiv în care să existe un predicat nominal, iar numele predicativ să fie exprimat
prin pronume posesiv în cazul G și un enunț exclamativ în care subiectul să fie multiplu;