Sunteți pe pagina 1din 2

Numele : ___________________ Data : _________

Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice


( fişă de lucru )

1. Spune figurile geometrice care se află :

a) în interiorul dreptunghiului b) în exteriorul cercului


____________________________________ _________________________________________

2. Adevărat sau fals ?


 în interiorul cercului se află un pătrat două cercuri , un dreptunghi şi un triunghi
 în exteriorul cercului este un dreptunghi
 în interiorul cercului se află un cerc şi un pătrat
 în interiorul cercului este un dreptunghi ce are un triunghi
în interiorul său
 în exteriorul cercului este un pătrat şi un dreptunghi

3. Da sau nu ?
 În desen nu există cercuri da / nu
 În desen există dreptunghiuri da / nu
 Sunt trei cercuri în desen da / nu
 Patru dreptunghiuri are desenul da / nu
 În desen sunt numai două triunghiuri da / nu
 Nu există niciun pătrat in desen da / nu

4. Completaţi cu patru numere pare interiorul cercului


5. Află :

811 101 193 198

188 919

614
a) suma numerelor din interiorul b) diferenţa numerelor din exteroirul
figurilor geometrice figurilor geometrice

_________________________________ _________________________________

6. În interiorul unei cutii sunt 84 de bile albe , 81 de bile verzi iar în exterior stau împrăştiate 97
de bile roşii . Află numărul bilelor din interiorul şi exteriorul cutiei .
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Realizează un desen cu ajutorul figurilor geometrice