Sunteți pe pagina 1din 5

_____________________________ _______________

Test de evaluare inițială MATEMATICĂ, clasa a III-a B


1. Scrie numerele:
cu cifre: şase sute treizeci şi nouă __________; nouă sute opt ________; două sute doisprezece _______.
cu litere: 710 _________________________ ; 408 __________________________ ; 859 ________________________

2. Încercuiește numerele pare, apoi ordonează-le descrescător:


829; 547; 88; 366; 571; 16; 940; 203; 154; 795; 517; 904.
_________________________________________________________________
3. Scrie în casete semnele: < ; > ; = ;

181 811 912 912 725 304

488 408 413 423 300 299


4. Calculează/ completează tabele:
482 - 361- 594- 478- 136- 347 + 209 + 457 + 356 +
149 138 108 254 108 123 555 492 153

963- 393- 988- 678- 645- 234 + 165 + 342 + 347+


145 239 139 271 137 432 651 88 653

a 4 2 4 5 9 4 8 7 6

b 7 8 9 6 9 9 8 9
axb 42 45 81 27 24 32 54

a 21 10 25 40 40 56 49 16 36

b 7 2 5 8 3 3 7 3 8 9
a:b 7 10 5 7 3

5. Află numărul necunoscut, efectuează și verificarea:


a – 65 = 386 c + 117 = 300 m x 3 = 24 y:5=9
a = _______________ c =_______________ m =________________ y =_____________
a = _________ c =_________ m =__________ y =__________

6. Rezolvă respectând ordinea operațiilor:


2 + 5 x 2 =_____________ 90 – 10 : 5 =_____________ 3 x (5 x 3 – 24 : 4) =________________________
= _______ = _______ = ____________________
= ______________
7. Rezolvă, respectând cerința:
a) Află diferenţa numerelor 74 si 56. _________________________________

b) Află dublul nr.8.______________________________________________

c) Află triplul numărului 7 _____________________________

d) Află câtul numerelor 32 și 4._______________________________________________

e) Află jumătatea numărului 16._______________________________________________

f) La diferenţa numerelor 74 si 56, adaugă dublul nr.8.______________________________________________

g) La triplul numărului 7, adaugă câtul numerelor 32 și 4._______________________________________________

h) Din produsul numerelor 5 și 9 scade jumătatea numărului 16._______________________________________________

i) Din suma numerelor 55 și 88 scade sfertul numărului 40._______________________________________________

j) Cu cât este mai mare triplul numărului 8, decât sfertul lui?_______________________________________________


8. Probleme:
a) Mirela are 4 bancnote de 10 lei, 7 bancnote de 5 lei și 3 bancnote de 1 leu.
Câți lei are în total?
Rezolvare:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

R:__________________________
b) Bianca a citit o carte în trei zile. Află câte pagini are cartea, dacă în prima zi a citit 10 pagini, în a doua zi cu
9 mai multe, iar în a treia zi cu 5 pagini mai puține decât în prima zi.
Rezolvare:
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

R:_____________________
9. a). Scrie denumirea fiecărui corp sau figură geometrică:

____________ _______________ _________ ______________ _________ _____________ _________

b.) Scrie fracția potrivită părții colorate:

___ ___ ___ ___


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVIDIU HULEA” AIUD, JUD. ALBA
DISCIPLINA: MATEMATICĂ EVALUARE INIȚIALĂ
Prof.
Clasa a III- a B, 29 de elevi evaluați Data susținerii evaluării: 28. 09. 2017.
1. Competente specifice
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici sau egali
cu 10
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care au acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10
2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 şi respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care au acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu acelaşi numitor
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente
simple
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000

2. Descriptori de performantă
Com Calificativul
-pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient Insuficient
Precizează o
2.1 I1 Scrie numere cu litere/cu cifre 6 numere 4-5 numere 2-3 numere singură informație
din cele 7
6 numere 4-5 numere
I2 Identifică nr. pare si le Niciun răspuns
2.3 identificate si identificate si 2-3 numere
ordonează corect
ordonate corect ordonate corect

2.2 I3 Compară numere folosind


6 perechi de numere 4-5 numere 2-3 numere O pereche
semnele de relatie <, >, =
I4 Rezolvă operatii matematice
2.4 3- 8 exercitii 9-15 exercitii Peste 15
de adunare, scădere, înmultire si 1-2 exercitii greșite
2.5 greșite greșite exercitii greșite
împărtire

5.1 I5 Află termenul necunoscut 4 exercitii 3 exercitii 1-2 exercitii Niciun ex.

I6 Rezolvă exercitii respectând


2.5 3 exercitii 2 exercitii 1 exercitiu Niciun ex.
ordinea operatiilor

5.1 I7 Rezolvă enunturi matematice 4-5 enunturi 3 enunturi 1-2 enunturi Niciun ex.

întrebările, întrebările si Rezolvă corect câte o


I8 Rezolvă probleme cu mai mult
5.3 operatiile si operatiile partial operație pt. fiecare -
de două operatii problemă
răspunsul corecte corecte
I9 a. Identifică figurile/corpurile 7-8 fig./corpuri 5-6 fig./corpuri 3-4 fig./corpuri
3.2 1-2 fig./corpuri
geometrice Scrie corect cele 4 Scrie corect 2-3 Scrie corect 1
2.1 nicio fracție
I9 b. Scrierea fracțiilor fracții. fracții fracție
3. Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL
Rezolvă integral si corect 7-9 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 4– 6 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor BINE
Rezolvă integral si corect 2 – 3 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor SUFICIENT
Rezolvă parțial unii itemi, predomină calificativele de I INSUFICIENT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVIDIU HULEA” AIUD clasa a III-a B


MATEMATICĂ EV. INIȚIALĂ- REZULTATE 28. 09. 2017.
NR.
CRT.
NUMELE ŞI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Rezultat final
ELEVILOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Interpretarea rezultatelor/ greșeli frecvente/ măsuri de ameliorare


_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________ __________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______
CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Calificativ Nr. elevi
FB
B
S
I

FB – %
B– %
S– %
I– %

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____

ÎNTOCMIT,
……... 09. 2017. AIUD PROF. ÎNV. PRIMAR