Sunteți pe pagina 1din 2

NUMELE .................. Data.......................

PROBĂ DE EVALUARE

1. Desenaţi :
a) un punct geometric A;
b) o dreaptă în poziţie verticală ;
c) un segment de dreaptă AB de 4 cm ;
d) o linie frântă deschisă formată din cinci segmente ;
e) un poligon cu 5 laturi ;
f) un triunghi ;
g) un pătrat cu latura de 4 cm ;
h) un dreptunghi cu lungimea de 5 cm şi lăţimea de 2 cm;
i) un cerc ;
j) o linie curbă deschisă .

2. Scrieţi denumirile figurilor şi ale corpurilor geometrice de mai jos:

……………… ……………….. ……………………. ………………… ………………. …………….

……………… ……………….. ……………………. ………………… ………………. …………….

3. Scrieţi figurile sau corpurile geometrice aflate:


a) în interiorul dreptunghiului roşu :
b) în exteriorul dreptunghiului roşu .

4. Desenaţi un pătrat în interiorul unui triunghi:


5. Observaţi desenul apoi aflaţi:

342 123

471 96 6

a) jumătatea numărului aflat doar în interiorul cercului şi nu al triunghiului;


b) dublul numărului aflat şi în interiorul cercului şi în al triunghiului ;
c) sfertul numărului aflat în interiorul triunghiului dar în exteriorul cercului ;
d) produsul numerelor aflate în interiorul dreptunghiului dar în exteriorul triunghiului.

6. Completaţi spaţiile libere :

a) Poligonul este ………………………………………….


b) Corpul geometric cu toate feţele pătrate se numeşte ………………………..
c) Cilindrul are bazele sub formă de ……………………
d) Un pătrat are ………….. laturi ……………………