Sunteți pe pagina 1din 2

.......................... ..................................................

EVALUARE

1. Scrie numele fiecărui corp geometric desenat mai jos:

----- ---------------

2.Completează:
Pătratul are........ ..........................................egale . Triunghiul este poligonul

.................................. Dreptunghiul are .............................laturi .................... .

3.Completează enunţurile:

a. Corpul cu toate feţele dreptunghiuri se numeşte………………..


b. ……………………are două feţe în formă de pătrat şi celelalte 4 dreptunghiuri.
c. ………………………este un corp geometric cu două feţe în formă de cerc.
d. Corpul cu toate feţele în formă de pătrat este……………..
e. …………………este un corp geometric fără muchii şi vârfuri.
f. …………………. are o singură faţă în formă de cerc şi un vârf.

4. Lǎţimea unei grădini în formă de dreptunghi este de 60 m , iar lungimea cu 20 m mai


mare.
Care este lungimea gardului ce înconjoară grădina?
5. Scrie numerele:
16 19
40
24 4
8 12 1
5
14
30

a. Din interiorul celor trei figuri geometrice…………….


b. Din exteriorul dreptunghiului, dar interiorul cercului…………….
c. Din interiorul triunghiului, dar exteriorul cercului……………
d. Din exteriorul dreptunghiului si exteriorul cercului………………..
e. Din exteriorul cercului, dar interiorul dreptunghiului………….
f. Din exteriorul triunghiului dar interiorul dreptunghiului……………

6. ADEVARAT sau FALS:

__ 1. Rombul este un poligon cu 5 laturi.


__ 2. Segmentul de dreaptă este mărginit la ambele capete.
__ 3. Linia poate fi :dreaptă, curbată şi fragmentată.
__ 4. Poligonul este o linie frântă închisă.
__ 5. Dreapta este nemărginită la ambele capete.
__ 6. Semidreapta este mărginită la ambele capete.

7. Suma laturilor unui pǎtrat este de 49 m. Aflǎ latura pǎtratului.