Sunteți pe pagina 1din 2

Elev ........................................ 21.03.

2019

Test de evaluare
Elemente de geometrie

1. Completaţi spaţiile libere :

Poligonul este ………………………………………………………………………………


Corpul geometric cu toate feţele pătrate se numeşte ………………………..
Cilindrul are bazele sub formă de …………………………
Un pătrat are ………….. laturi ……………………

2. Scrieţi denumirile figurilor şi ale corpurilor geometrice de mai jos:

……………… ……………….. ……………………. ………………… ………………. …………….

……………… ……………….. ……………………. ………………… ………………. …………….

3. Scrieţi figurile sau corpurile geometrice aflate:


a) în interiorul dreptunghiului roşu :……………………………………………………………………..
b) în exteriorul dreptunghiului roşu ………………………………………………………………………

4. Desenaţi un pătrat în interiorul unui triunghi:


5. Latura unui pătrat este de 49 cm. Care este perimetrul acestuia?

6. Un dreptunghi are lungimea egală cu 75 cm, iar lăţimea este egală cu o cincime din lungime. Care este
perimetrul dreptunghiului?

7. Perimetrul unui pătrat este 84 cm. Cât măsoară latura acestuia?

8. Un triunghi cu toate laturile egale are perimetrul de 69 cm. Cât măsoară o latură a acestuia?

9. Trasează, cu o linie axa de simetrie pentru fiecare din figurile de mai jos:

10. Scrie, în casetele de mai jos, câte figuri sunt în fiecare desen:

______dreptunghiuri ______triunghiuri ______cercuri