Sunteți pe pagina 1din 2

_________________________________ ________________

(Numele și prenumele) (Data)

TEST DE EVALUARE
Unitatea de învățare: Probleme care se rezolvă prin metoda grafică

1. Alege reprezentarea potrivită fiecărei probleme:


• Suma a două numere este 15, iar diferența lor este 3. Determină numerele.
3

15 15

• Mircea caută 2 numere a căror sumă este 100, iar unul dintre ele este de de 4 ori mai mic decât celălalt. Ce
numere va găsi?

100 100

• Fiul este cu 12 de ani mai tânăr decât tatăl. Dacă se împarte vârsta tatălui la vârsta fiului, se obține câtul 3.
Află vârsta tatălui și a fiului. 12

12

2. Maria și Izabela au împreună 97 de lei. Izabela are cu 77 lei mai mult decât Maria. Ce sumă de bani are
fiecare?
Pasul I Reprezentarea grafică

Pasul II Redactarea rezolvării

3. Într-o livadă, numărul prunilor este de 4 ori mai mare decât al merilor. Dacă în total sunt 35 pomi
fructiferi, află câți pruni și câți meri sunt.
Reprezentarea grafică
Pasul I
Pasul II Redactarea rezolvării

4. Suma a două numere consecutive este 15. Află numerele.


Reprezentarea grafică
Pasul I

Redactarea rezolvării
Pasul II

5. Folosind scrierea și interpretarea datelor date mai jos, reprezintă grafic și rezolvă problema.
Suma a trei numere este 55. Al doilea este dublul primului termen, iar al treilea este cu 15 mai mare
decât al doilea. Care sunt numerele?

a+ b+ c= 55
b= aX 2
c= b+ 15
a, b=?

6. Ionuț a reprezentat prin desenul de mai jos numărul de jucării pe care el și fratele lui, George, le au
împreună. Pune întrebarea și rezolvă problema.
jucării Ionuț
jucării George
15