Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a IV-a

Fişa de lucru – Matematică


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 : Numerele naturale de la 0 la 1 000 000

 Formarea , scrierea şi cititrea numerelor de la 0 la 1 000 000


 Compararea , ordonarea şi rotunjirea numerelor de la 0 la 1 000 000

1.Scrieţi numerele :
a) de la 997 la 1 014 : .............................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) de la 14 710 la 14 690 : ......................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

2. Scrieţi numai cu cifre numerele :

a) 35 mii 204 ............................ ; b) 101 mii 100 .......................... ;


c) 407 mii 906 ............................; d) 990 mii 9 ............................ .

e ) trei sute patruzeci şi opt : ..................;


f ) patruzeci şi patru de mii patru sute unsprezece : ...........................;
g ) opt sute optzeci de mii opt : ....................... .

3. Scrieţi numerele :
a) de la 6 898 până la 6 911 : ..........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) de la 800 998 până la 801 010 : ...................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

5. Scrieţi :
a) cel mai mare număr de cinci cifre identice : R:......................................
b) cel mai mic număr de cinci cifre diferite : R:.......................................

6. Scrieţi cel puţin patru numere de cifre distincte,folosind cifrele : 5 , 7 , 0 , 2 .


.................................................................................................................................

7. Scrieţi precedentul , apoi succesorul fiecărui număr din exemplele .


a) 10 000 ; b) 100 000 ; c) 999 999 .
................................................................................................................................
8. Scrieţi cel puţin trei numere naturale de şase cifre , care au suma cifrelor egală
cu 21.
.................................................................................................................................

1
9. Scrieţi semnele  ,  ,  , între perechile de numere :
a) 68 504  168 504 ; b) 504 806  499 980 ; c) 860 057  806 057 ;
d) 458  485 ; e) 63 247  63 427 ; f) 740 203  470 203 .

10. Înlocuiţi cu cifre literele , astfel încât expresiile să fie adevărate :

a) a b40  7 840 ; b) 3 560  x  3 564 .


câte două soluţii pentru fiecare exerciţiu.

.a)...................................................... b) ................................................
.a)...................................................... b).................................................

11. Încercuiţi numai numerele care pot fi rotunjite :

a ) rotunjite la 600 : 593 , 211 , 608 , 104 ;

b ) rotunjite la 700 : 690 , 310 , 702 , 103 .

c ) rotunjite la 300 : 782 , 298 , 321 , 630 ;

d ) rotunjite la 800 : 243 , 807 , 782 , 814 , 958 .

13. Ordonează crescător , apoi descrescător numerele :

 3 010 , 42 700 , 9 003 , 53 849 ;


.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 240 000 , 143 050 , 6 020 , 89 935 .
.................................................................................................................................
................................................................................................................................

Bibliografie selectiva:
1. ROŞU,Mihail,ILARION,Niculina,MATEMATICĂ,Manuala pentru clasa a III-a,Ed.ALL,1999;
2. MAIOR,Aurel,PLOSCARIU,Nicu,MATEMATICĂ,Manuala pentru clasa a III-a,ARAMIS,2003;
3. PETRICĂ,I.,GRINDEANU,N.,COJOCARU,I.MATEMATICĂ,Manual pentru clasa a IV-a,Ed.
PETRION, 2004 ;
4. PÂRÂIALĂ,V., PÂRÂIALĂ,D.,MATEMATICĂ,Manual pentru clasa a IV-a,ED.aramis,2003.

S-ar putea să vă placă și