Sunteți pe pagina 1din 2

______________________ _________________

Test de evaluare
Elemente intuitive de geometrie

1. Desenaţi şi notaţi:

a. o dreaptă;

b. 2 segmente de dreaptă, de diferite lungimi;

c. o linie frântă deschisă;

d. o linie frântă închisă;

e. un punct B în interiorul unei linii frânte închise;

f. o linie curbă deschisă;

g. o linie curbă închisă şi un punct, M, în interiorul ei.

2. Desenaţi şi notaţi:

a. un pătrat; b. un dreptunghi;

c. un triunghi; d. un cerc.
3. Notează numărul fiecărei figuri geometrice:

Pătrate:

Trinughiuri:

Dreptunghiuri:

Cercuri:

4. Calculaţi:

a. exerciţiul din interiorul dreptunghiului:


__________________________________ 55+ 23

b. exerciţiul din exteriorul triunghiului:


___________________________________
43+3
65- 4
c. exerciţiul din interiorul cercului: 57
____________________________________
64-48
d. exerciţiul din interiorul triunghiului:
____________________________________

e.Suma rezultatelor de la exerciţiile din interiorul triunghiului şi cercului:


____________________________
____________________________
____________________________
____________________________