Sunteți pe pagina 1din 7

Numele și prenumele: __________________________ 28.02.

2020

TEST DE EVALUARE
Unitatea de învățare: Familia

1. a) Încercuieşte litera corespunzătoare obiectelor care folosesc curent electric:

a) b) c) d) e) f)
b) Scrie simbolul corespunzător elementelor care sunt conductori de curent electric:

..................................................................................................................................................

c) Bifează caseta corespunzătoare imaginilor obiectelor atrase de magneţi:

2. Scrie denumirea fiecărei figuri geometrice:

........................ ........................... ........................ ............................. ...................


3. Completează propoziţiile :

Sfera se află în exteriorul ...............................

Cubul roşu se află în .......................................... dreptunghiului.

Cuboidul se află în ................................ cercului.

Triunghiul se află în interiorul dreptunghiului, dar şi ........................................

Cilindrul roşu se află lângă ...............................................................................

Cilindrul mic se află în ................................ dreptunghiului.

În imagine sunt .......................... corpuri geometrice.

4. Calculează:

345
234
32

178
89
a) Suma numerelor aflate doar în interiorul pătratului;

.......................................................................................................................................................

b) Diferenţa numerelor aflate doar în exteriorul pătratului;

.......................................................................................................................................................

c) Triplul numărului aflat în interiorul ambelor figuri geometrice;

....................................................................................................................................................

5. Trasează axele de simetrie :


MATRICE DE SPECIFICAŢII:

Nr. Competențe
crt. specifice Cunoaşte- Înţelege- Aplicare Anali Sinteză Evalua-
re re ză re
1. 1.6 utilizarea unor denumiri şi Item 6 Item 5 a,
simboluri matematice în b
rezolvarea şi/sau compunerea
de probleme
2. 1.5.- efectuarea de înmulţiri şi Item 3 a Item 2 Item 3 b,
împărţiri în concentrul 0-1 000 c
prin adunări/scăderi repetate
3. 5.2 rezolvarea de probleme cu Item 5 c
sprijin în obiecte, imagini sau
reprezentări schematice
4. 3.1.- rezolvarea de probleme Item 1a Item 1 b Item
simple în cadrul unor 1c
investigaţii, prin observarea şi
generalizarea unor modele sau
regularităţi din mediul apropiat

BAREMUL DE CORECTARE ȘI APRECIERE


MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI - CLASA a II-a

Itemul Foarte bine Bine Suficient

1 Răspuns corect si Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:


complet:realizează uşor realizează uşor şi fără realizează uşor şi fără
şi fără greşeli greşeli corespondenţa greşeli corespondenţa
corespondenţa animal – animal – hrană; stabileşte animal – hrană;
hrană; stabileşte uşor şi cu mici erori, valoarea de stabileşte cu erori,
corect, valoarea de adevăr a propoziţiilor; valoarea de adevăr a
adevăr a propoziţiilor; realizează, cu mici abateri, propoziţiilor; realizează,
realizează corect, cu cu ajutorul imaginilor, o cu abateri, cu ajutorul
ajutorul imaginilor, o relaţie de hrănire; imaginilor, o relaţie de
relaţie de hrănire; hrănire;
2 Răspuns corect si Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
complet: scrie uşor şi scrie , cu mici abateri, Scrie, cu abateri,
corect împărţirile sub împărţirile sub formă de împărţirile sub formă de
formă de scădere scădere repetată; scădere repetată;
repetată;
3 Răspuns corect si Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
complet: rezolvă corect Rezolvă, cu mici abateri, Rezolvă, cu abateri,
operaţiile folosind operaţiile folosind operaţiile folosind
procedeul dorit; scrie procedeul dorit; scrie cu procedeul dorit; scrie cu
corect numărul care mici abateri numărul care abateri numărul care
lipseşte folosind relaţia lipseşte folosind relaţia lipseşte folosind relaţia
cu împărţirea; rezolvă cu împărţirea; rezolvă cu împărţirea; rezolvă, cu
operaţiile, folosind operaţiile, folosind abateri, operaţiile,
legătura cu înmulţirea. legătura cu înmulţirea. folosind legătura cu
înmulţirea.
4 Răspuns corect si Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
complet: reprezintă, uşor reprezintă, cu mici reprezintă, cu abateri, prin
şi corect, prin colorare, abateri, prin colorare, colorare, sfertul şi
sfertul şi jumătatea; sfertul şi jumătatea; jumătatea;
5 Răspuns corect si Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
complet: transpune transpune corect transpune corect
corect terminologia terminologia matematică terminologia matematică
matematică sub forma de sub forma de exerciţiu; sub forma de exerciţiu;
exerciţiu; calculează fără calculează cu mici erori. calculează cu erori;
mici erori; rezolvă uşor rezolvă cu mici abateri rezolvă cu abateri
şi corect problemele: problemele: identifică problemele: scrie cu
identifică întrebările şi întrebările şi operaţiile, le abateri întrebările,
operaţiile, le scrie corect scrie corect, dar calculele identifică cu abateri
şi efectuează corect sunt eronate; operaţiile, oferă doar
calculul; rezultatul sau scrie corect
calculele;

BAREM DE APRECIERE A TESTULUI


CALIFICATIVUL

Numărul itemului și nivelul rezolvării (corect / incorect, TESTULUI


integral/parțial)

Rezolvă 3-5 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinaţie Foarte bine
apropiată acesteia, stabilită de învăţător,după analiza holistică a testului
evidenţiind etosul clasei.
Rezolvă 1-3 itemi cu FB, 1- 3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă Bine
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător,după analiza holistică
a testului evidenţiind etosul clasei.
Rezolvă 1 item cu FB, 1 item cu B, restul cu S/ orice altă combinaţie Suficient
apropiată acesteia, stabilită de învăţător,după analiza holistică a testului
evidenţiind etosul clasei.
Rezolvă 1 item cu FB sau 1 item cu B, 1 item cu S, restul cu I/ orice altă Insuficient
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător,după analiza holistică
a testului evidenţiind etosul clasei.