Sunteți pe pagina 1din 6

Numele __________________ septembrie 2018

Matematică și explorarea mediului


Test de evaluare inițială, clasa a II-a

Rezolvă corect testul iar prietenii tăi te vor răsplăti cu daruri.

1. Ordonează crescător numerele de pe frunzele galbene si descrescător de pe cele


roșcate iar Omiduța te va răsplăti cu o frunză.

31 72 25 13 69 52
____, ____. ____, ____, ____, ____
48 29 30 50 93 84
____, ____. ____, ____, ____, ____

2. Descompune numerele în zeci si unităti, pe frunze, și albinuța Maia îți va oferi o floare.
Colorează frunzele pe care sunt scrise numere impare.
Model: 21 = 20 + 1

68 29 92 17 33 70

3. Calculează în scris și oral iar Mickey Mouse îți va oferi mingea sa.

32 + 94 - 78 - 47 + 80 - 100 -
5 4 30 29 63 31

55 + 4 = _____ 43 + 7 = _____ 34 + 62 – 58 = ________________________


39 - 6 = _____ 85 – 9 = _____ 60 – 35 + 18 = ________________________

4. Află ce minge lovește paleta fiecărui personaj și vei câștiga o minge de tenis.

nr. 65 mărit cu 18 diferența nr. 49 și 9 suma nr. 28 și 13 suma vecinilor nr. 26

________________ ________________ ________________ ________________

41 83 40 52
5. Unește, după model, denumirea organelor interne cu rolul lor în organism și cu imaginea
corespunzătoare iar pinguinul îti va dărui o inimioară.

creier Pompează sângele în corp.

inimă Conduce activitatea întregului corp.

stomac Elimină substanțele nefolositoare.

plămâni Ajută la respirație.

rinichi Digeră hrana.

6. Scrie care sunt părțile unei plante iar Aricel îți va oferi un măr.

_______________, _______________, _______________, _______________, _______________, _______________,

7. Rezolvă problema și vei primi de la Pluto o bicicletă.

La un concurs de biciclete au participat 46 băieți și cu 22 mai puține fete.


Câți copii au participat la concurs?
Rezolvare
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

R: _______________________________

Bifează darurile pe care crezi că le-ai câștigat rezolvând testul.

Cum te simti la începutul clasei a II-a? Cum te simti după test?


Matematica si explorarea mediului
Test de evaluare initială

1. Competente specifice
1.2 Compararea numerelor naturale
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor,
estimări, aproximări
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând
frecvent la numărare
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă,
<, >, =, +. –) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

2. Descriptori de performantă

Com- Calificativul
pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient
Ordonează crescător și
1.3 12 numere 9 numere 6 numere
descrescător numere date
descompune 6 descompune 4 descompune 2
Descompune numere în zeci si
1.2 numere si numere si numere si
unităti. Identifică numere
1.4 identifică 3 nr. identifică 2 nr. identifică 1 nr.
impare
impare impare impar
Rezolvă adunări si scăderi 11-12 exercitii 8-10 exercitii 5-7 exercitii
1.4
prin calcul scris > 100 corecte corecte corecte
Rezolvă enunturi matematice 4 enunturi 2-3 enunturi
1.6 1 enunt corect
si realizează corespondențe corecte corecte
Realizează corespondenta
3.1 8 corespondente 6 corespondente 4 corespondente
organ intern- rol - imagine
Scrie părtile componente ale
3.1 5 părti 4 părti 2-3 părti
unei plante
întrebările,
întrebările,
Rezolvă problemă cu două operatiile si rezolvă suficient
5.2 operatiile si
operatii răspunsul partial problema
răspunsul corecte
corecte

3. Evaluare

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 6– 7 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 4 – 5 itemi; incorect


BINE
/parţial corect restul itemilor

Rezolvă integral si corect 2 -3 itemi; incorect /parţial


SUFICIENT
corect restul itemilor
Rezultatele probei de evaluare:

Nr. Numele şi Itemi ; Calificative Calif. Obs.


crt prenumele elevului final
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
1. Ambrinos Flavius-Ion
2. Andreescu Antonia-Ioana
3. Cut Alexandru-Gabriel
4. Gherghina Ioan-Teodor
5. Martin Diana-Elena
6. Nițescu Ștefania
7. Popa Cătălina-Ioana
8. Popa Nicolae
9. Popa Sebastian-Florin
10. Son Diana-Andreea
11. Șerban Evelina-Elena
12. Teculescu Maribel-Antonia
13 Turcu Daniel-Andrei

Total: FB
B
S
I

Centralizator pe calificative:

Nr.elevi Itemi
Calificativ
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 final
FB

I
ANALIZA PROBEI

Item I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
Obiectiv
Nr de elevi care au realizat
integral obiectivul

Nr.de elevi care au realizat


parţial obiectivul

Nr de elevi care nu au realizat


obiectivul

Greşeli tipice
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Măsuri ameliorative:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………