Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT DIDACTIC

Data : 28.11.2013
Școala : Școala Gimnazială Nr.1 Telega
Clasa : clasa pregătitoare
Propunător : prof. înv. primar Voineag Elena-Adina
Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Disciplina:COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Subiectul lecției : ,,TOAMNA ÎN OCHI DE COPIL”
Discipline :
Tipul activității : Activitate integrată (Comunicare în limba română,Matematică și
explorarea mediului, Arte vizuale și abilități practice, Muzică și mișcare)
Competenţe generale:
Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.
Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare.

Competențe specifice integrate:

 Comunicare în limba română


1.1.Identificarea semnificației unui mesaj scurt, rostit clar și rar;
1.3 Identificarea silabelor unor cuvinte rostite clar și rar;
2.1. Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor în enunțuri simple;
2.2.Transmiterea unor informații referitoare la sine și la universul apropiat,prin mesaje scurte;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte,în situații de comunicare uzuală.

 Matematică și explorarea mediului


1.1 Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-5;
3.1 Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repititive simple din mediul apropiat, în
scopul identificării unor regularitati.
 Muzică și mișcare
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text.

 Arte vizuale și lucru manual


1.1Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen,care reflectă un
context familiar;
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) COGNITIVE
O1- Să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral;
O2- Sǎ denumeascǎ anotimpul ilustrat;
O3- Sǎ precizeze caracteristicile toamnei;
O4- Să enumere fructele, legumele și florile de toamnă;
O5- Să descrie starea vremii specifică anotimpului toamna, precizând fenomenele specifice
(bruma, ceața) și transformarile pe care le suferă natura;
O6- Să identifice răspunsurile la ghicitorile propuse pe baza caracteristicilor conținute de
acestea;
O7- Să aprecieze cu „adevarat” sau „fals” unele enunțuri scurte care testează înțelegerea
unui mesaj oral;
O8- Sǎ marcheze în casete silabele cuvintelor care denumesc imaginile indicate, folosind linii
orizontale;
O9- Să specifice cardinalul numărului de silabe;
O10- Să identifice cuvintele alintate,cuvintele cu sens opus;
O11- Să recite clar, corect și expresiv poeziile ce descriu elemente ale toamnei;
O12- Sǎ identifice imaginile care ilustreazǎ flori,fructe,legume și fenomenele meteorologice
în anotimpul toamna;
OC13- Sǎ intoneze corect din memorie cântecul despre toamnǎ;

b) AFECTIVE
O14- Sǎ manifeste interes pentru lecţie;
O15- Să-și exprime sentimentele față de florile specifice anotimpului toamna;
O16- Să colaboreze cu membrii grupului;

c) PSIHO-MOTRICE
O17- sǎ mânuiascǎ corect instrumentele de scris.

Resurse:

I. Metodologice

Strategia didactică:

Mijloace didactice: fişe de lucru, planşă înregistrare scor joc,jetoane cu fețe zâmbitoare,fețe
triste,fructe,flori,legume,fenomene ale naturii,CD player,Cd cu cântece,markere;
Metode de învăţământ, procedee: explicatia,demonstratia,jocul de rol, ciorchinele
Forme de organizare a activităţii: frontală, pe grupuri, individuală.

II. Temporale: 35min+15 min.act.recreativǎ

III. Umane: 24 elevi

IV. Bibliografice:

Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învăţământul primar,M.E.C.T.S.,2013


Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela-Metode interactive de grup-
ghid metodic, Editura Arves, 2002
Cursul de formare “ORGANIZAREA INTERDISCIPLINARĂ A OFERTELOR DE
ÎNVĂŢARE PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR CHEIE LA ŞCOLARII MICI
“-2013
Cântec “A venit pe dealuri toamna” – mp3,
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Strategii didactice
Nr. C.S/OP
Etapele lecției Conținutul informativ Mijloace și Evaluare
crt. Metode și procedee
materiale
Momentul Elevii se pregătesc pentru activitate.
1. - - -
organizatoric
Se realizează Întâlnirea de dimineață prin care se urmărește
intrarea în activitate și conectarea la lecție.
Intâlnirea de dimineață:
CLR 1.Salutul: Calendarul
1.1 ,,Dimineaţa a sosit, Observarea
naturii
1.3 Toţi copiii au venit. Conversația comporta-
2. Captarea atenției Flori pentru
2.2. La şcoalǎ ne-am întâlnit mentului
2.3. De mânuţe ne luǎm prezență
elevilor
Și cu toţii ne salutǎm.”
2.Calendarul naturii
Se va completa calendarul naturii.
3.Prezenţa
,,Astăzi este o zi specială, avem oaspeți și vreau să vă anunț că
CLR nu vom desfășura toate lecțiile, ci doar o singură lecție și
1.1 anume CLR” Observarea
Anunțarea temei și a 1.3 D-na director intervine și va anunța faptul că, activitatea va fi Conversația Plicul cu comporta-
3.
obiectivelor 2.2. organizată sub forma unui concurs cu tema:,,Toamna în ochi probe mentului
2.3. de copil”și-mi va înmâna plicul cu probele necesare elevilor
desfășurării concursului. De asemenea, le va spune copiilor că,
echipele câștigătoare vor primi diplome de merit.
4. Dirijarea învățării CLR Explic regulile concursului: Conversația Plicul cu Analiza
1.1. Voi împărți elevii în 4 echipe/grupe : Explicația probe produselor
1.3. Fructelor,Florilor,Legumelor,Meteorologilor.Voi eticheta Exercițiul Stimulente activității
2.1. fiecare masă cu numele echipei. Problematizarea (fețe
Concursul are 9 probe, iar pentru fiecare răspuns corect echipa zâmbitoare.
MEM
va primi câte o față zâmbitoare,iar pentru un răspuns incorect se fețe triste)
1.1.
va primi o față tristă.
PROBA NR.1 Răspunde la următoarele întrebări.(ANEXA 1)
3.1
PROBA NR.2 Ghicitori! (ANEXA 2)
O2
PROBA NR.3 Adevărat/fals: Dacă propoziția pe care o auziți
O3
O4 este adevărată aplaudați,dacă nu puneti mâinile la ochișori!
O5 (ANEXA 3)
O6 PROBA NR.4 Desparte în silabe următoarele cuvinte
O7 ,reprezintă-le graphic la tablă apoi scrie din câte silabe este
O8 alcătuit! (ANEXA 4)
O9 PROBA NR.5 Cuvinte alintate! (ANEXA 5)
O10 PROBA NR.6 Cuvinte opuse! (ANEXA 6)
O11 PROBA NR.7 Eu spun una, tu spui multe! (ANEXA 7)
O14
PROBA NR.8 Recitați, vă rog, câte o poezie reprezentativă
O15
pentru fiecare grupă!( ANEXA 8)
O17
Pentru fiecare răspuns corect, echipa primește câte o față
zâmbitoare.
PROBA NR.9 Ciorchinele! Fișe
CLR Veți primi câte un plic cu jetoane.Fiți atenți la imagini!Pe coala reprezentân Analiza
Obținerea 1.1. mare, va rog să lipiți imaginile și să realizati ciorchinele. d produselor
1.3. (ANEXA 9) Explicația
performanței ciorchinele activității
2.2. Fiecare echipă va primi câte un plic cu jetoane De asemenea Demonstrația
celor 4
MEM vor primi coli mari cu inscripțiile specifice Exercițiul
echipe
1.1. grupelor:FRUCTE,LEGUME,FLORI, CARACTERISTICI Lipici
5. 3.1. Elevii vor lipi jetoanele astfel încât să obțină un ciorchine. Jetoane cu
AVAP
Liderul fiecărei echipe va lipi la tablă colile în jurul cuvântului imagini
1.1.
TOAMNA și vor obține ciorchinele mare. Stimulente
2.3.
O4 De asemenea vor identifica ,,intrusul” jetoanelor. (fețe
O12 Pentru realizarea corectă a ,,ciorchinelui”, echipa primește câte zâmbitoare.
O14 o față zâmbitoare. fețe triste)
CLR ,,V-ați gândit, v-ați consultat
1.1. Și răspunsuri bune ați dat!
CD player
Retenția și transferul 2.2. Și-nainte de plecare,
Demonstrația CD cu
6. 2.3. Un moment de relaxare
negativul
MM Pentru doamnele învățătoare!”
2.1. cântecului
Voi ruga elevii să interpreteze cântecelul:,,A venit pe dealuri
O13 toamna!”
Se va realiza clasamentul echipelor.
,,De la doamna directoare,
Pentru munca istovitoare,
Câte-o diplomă de participare
CLR Pentru fiecare.”
Diplome de Aprecieri
7. Încheierea activității 2.2. Se va înmâna diplomele cu ajutorul d-nei director. Conversația
participare verbale
2.3. ,,Lecția s-a terminat
Răspunsuri bune ați dat.
Doamnelor învățătoare
Le mulțumim pentru participare!”
ANEXA 1 PROBA NR.1
Răspunde la următoarele întrebări:
ECHIPA FRUCTELOR ECHIPA LEGUMELOR
1.În ce anotimp suntem și care sunt lunile de toamna? 1.Care sunt bogățiile toamnei?
(Suntem în anotimpul TOAMNA și lunile de toamna sunt: (Bogățiile toamnei sunt fructele si legumele)
SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE,NOIEMBRIE).
ECHIPA FLORILOR ECHIPA METEOROLOGILOR
1.Care sunt florile care înfloresc toamna? 1.Care sunt fenomenele naturii specific anotimpului toamna?
(Florile care înfloresc toamna sunt: crizantema,crăița,brândușa de (Fenomenele naturii specific anotimpului toamna sunt:
toamna, trandafirul,dalia) ploaia,vântul,ceața,bruma)

ANEXA 2 PROBA NR.2


Ghicitori!
ECHIPA FRUCTELOR ECHIPA LEGUMELOR
Boabele îi sunt mărgele, Verde, lung, din vrej l-aduni,
Însă în ciorchini stau ele. Toamna la murat să-l pui. (castravetele)
Must si vin din ele fac,
Cui îi dai, zău ca îi plac!
Ghici, ghicitoarea mea. (strugurele) Buni sunt copţi, fierţi şi prăjiţi
Şi-s aproape nelipsiţi,
Verde, auriu sau roş’, Când dorim o garnitură
E ascuns printre frunzare. Lângă oricare friptură. (cartofii)
Îl culeg şi-l pun în coş,
După ce s-a copt la soare. (mărul)
ECHIPA FLORILOR ECHIPA METEOROLOGILOR
Japonezul o-ndrăgeşte, Formă de ciupercă are
Românul cu drag o creşte, Şi ne apără de ploaie. (umbrela)
Fiindcă iernii îi zâmbeşte. (Crizantema) Vine, pe neaşteptate,
Atât de fragilă În faţă şi în spate ne bate,
Şi plină gingăşie, Ne place când adie,
Cu floare liliachie Ne supără dacă-i vijelie.
Apare in fiecare toamna tarzie? Împrăştie seminţele-n zbor,
În această ghicitoare Florile ies pe pământ roditor,
Se vorbeşte de o... floare!(brândușa de toamna) Bărcile cu pânze le pune-n mişcare
Aţi ghicit cine e oare? (Vântul)
ANEXA 3 PROBA NR.3
Adevărat/fals: Dacă propoziția pe care o auziți este adevărată aplaudați, dacă nu puneti mâinile la ochișori!
ECHIPA FRUCTELOR ECHIPA LEGUMELOR
1.Toamna este anotimpul cel mai bogat.(A) 1.Zilele de toamnă sunt foarte călduroase.(F)
2.Pomii înfloresc toamna. (F) 2.Toamna se culeg roadele din livezi și din grădinile de legume.
(A)
ECHIPA FLORILOR ECHIPA METEOROLOGILOR
1.Toamna se recoltează porumbul.(A) 1. Se întorc în țară păsările călătoare.(F)
2.Iarba înverzește.(F) 2.Toamna, frunzele copacilor îngălbenesc și cad.(A)

ANEXA 4 PROBA NR.4

Desparte în silabe următoarele cuvinte ,reprezintă-le grafic la tablă apoi scrie din câte silabe este alcătuit!
ECHIPA FRUCTELOR ECHIPA LEGUMELOR
Fructe 2 Legume 3

ECHIPA FLORILOR ECHIPA METEOROLOGILOR


Flori Fenomene
1 4

ANEXA 5 PROBA NR.5


Cuvinte alintate!
ECHIPA FRUCTELOR ECHIPA LEGUMELOR
1.greiere (greieraș) 1.furnică (furnicuță)
2.copac (copăcel) 2.nor (norișor)
ECHIPA FLORILOR ECHIPA METEOROLOGILOR
1.covor (covoraș) 1.frunză (frunzuliță)
2.ploaie (ploicică) 2.umbrelă (umbreluță)
ANEXA 6

PROBA NR.6

Cuvinte opuse!

ECHIPA FRUCTELOR ECHIPA LEGUMELOR

1.mic # mare 1.gros # subțire

2.vesel # trist 2.moale # tare

ECHIPA FLORILOR ECHIPA METEOROLOGILOR

1.crud #copt 1. dulce # sărat

2.frumos #urât 2.alb # negru

ANEXA 7
PROBA NR.7

Eu spun una, tu spui multe!

ECHIPA FRUCTELOR ECHIPA LEGUMELOR

1.crizantemă -- crizanteme 1.cartof – cartofi

2.frunză – frunze 2. gutuie - gutui

ECHIPA FLORILOR GRUPA METEOROLOGILOR

1.ploaie – ploi 1. sac – saci

2.coș -- coșuri 2.umbrelă – umbrele

ANEXA 8 PROBA NR.8

Recitați, vă rog, câte o poezie reprezentativă pentru fiecare grupă!

ECHIPA FRUCTELOR ECHIPA LEGUMELOR ECHIPA FLORILOR ECHIPA METEOROLOGILOR


Fructele toamnei de Niculina Hora legumelor de Lucia Muntean Flori de toamna, de Craita Pleaca pasarile de Marin Moscu
Muresan Georgescu
Legumele toate, toate Pleaca pasarile din tara
Hai, copii,veniti cu mine! Sunt izvor de sanatate! Un secret mi-a spus bunica: Cat e rece si e ger,
In livada-i tare bine. Fiecare-n felul ei Crizantema, tufanica Vor veni la primavara
Fructele ne-asteapta toate Ne ajuta cu temei: Flori de toamna se numesc, Pe cararile din cer.
Sa mancam pe saturate. Ca atunci ele-nfloresc.
Usturoiu-alunga boala, Pana-atunci la gradinita
Mere,pere,nuci si prune Ceapa vindeca raceala, Dar va spun acum eu voua; Le vom desena usor
Si gutui,sunt tare bune! Frunza verde de spanac Cred ca mai cunosc vreo doua, Pe cap cu o coronita
Iar de urcati sus,la vie, Este buna la stomac. De cu vara infloresc De iubire si de dor.
Aici alta bogatie. Iar salata neaparat Dar si toamna se gasesc.
Face bine la ficat. Pleaca pasarile din tara,
Strugurii s-au strans gramada Morcovii, cartofii, varza Dalia, carciumareasa, Noi din maini le facem semn,
Iar ciorchinii stau sa cada. Rosiile si fasolea Sunt precum Toamna - craiasa. Le-asteptam in primavara
Hai, pe ganduri nu mai stati! Au pornit si ele hora! Au rochite infoiate Cu casute noi de lemn.
Sunt zemosi si aromati. Si cu bruma dantelate.
Oricum ar fi consummate: Ele vor fi bucuroase
Fructele-s gustoase toate Fierte, crude, toate, toate, Cand din oua vor iesi
Insa trebuie spalate. Sunt izvor de sanatate! In casutele frumoase
Ca praful necugetat Puisori pufosi de-o zi.
Pe ele s-a asezat.
Si pe ei sub culmi de zare
Doar si mamica le spala Ii vom proteja de zor
Cand le-aseaza in camara Peste tot sa aiba soare
Ca toata iarna s-avem Cu lumina catre zbor!
Compot, dulceata si gem.

ANEXA 9

PROBA NR.9
Ciorchinele!

Veți primi câte un plic cu jetoane.Fiți atenți la imagini!Pe coala mare, vă rog să lipiți imaginile și să realizați ciorchinele.
FRUCTE
LEGUME
FLORI
CARACTERISTICI

INTRUȘII DIN FIECARE GRUPĂ:


FRUCTE CARACTERISTICI
TOAMNA

LEGUME
FLORI