Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădiniţa P.P. ” Dumbrava Minunată” Reşiţa


DATA: 22.10. 2019
GRUPA: 3-5 ani, nivel I, Grupă mică
EDUCATOARE: Bodnar Ionela Nicoleta
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă ?
PROIECT TEMATIC: „Zâna Toamna !”
SUBTEMA PROIECTULUI: „Fructe buclucașe”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADE
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată
TEMA ZILEI: „Ce fructe îmi plac mai mult?’’
TIPUL DE ACTRIVITATE:comunicare, însuşire de noi cunostinte, formare de priceperi si deprinderi
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Ce fructe îmi plac mai mult?’’
ALA I: ȘTIINȚĂ: “Alege fructele roşii, verzi, galbene”;
JOC DE ROL: ”De-a gospodinele”
CONSTRUCTII: „ Livada cu fructe”
ADE:Domeniul limba si comunicare: „Mărul ” de Elena Bejenaru – memorizare
Domeniul om și societate : “Mărul „ lipire
ALA II: „Joc de mişcare: „Atent mergi, departe ajungi!”
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
Conceptul de sine
Activare și manifestare a potențialului creativ
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat
COMPORTAMENTE VIZATE:
Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/ pe cineva sau pentru a executa o mișcare (a merge, a alerga, a prinde/a arunca
o minge etc.).
Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale.
Manifestă creativitate în activități diverse.
Finalizează proiecte simple (ex.: un puzzle din 3-5 piese).
Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă).
Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: expunerea , conversația, explicația, demonstrația, exercițiul;
 Mijloace de învățământ: siluete de măr din hârtie colorată, modelul educatoarei, imagini relevante pentru învățarea poeziei .

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
-să întindă lipiciul pe partea galbenă a hârtiei;
-să aplice mărul (astfel încât să obţină în final o aplicație, ca cea din model) ;
-să păstreze acurateţea lucrărilor
-să denumească poezia și să reproducă versurile înțelegându-le;

DURATA: o zi
Bibliografie:
·        Revista „ Învăţământul Preşcolar”, nr. 3 – 4 / 2009 şi 1 – 2 / 2010;
·        Viorica Preda, „Grădiniţa altfel” ed. Integral, Bucureşti, 2003;
·        Maria Bizdună, Alexandrina Neagu, „Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari”, Bucureşti 1999;
·        Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) 2019;

SCENARIUL ZILEI

Activitățile zilei debutează cu întâlnirea de dimineață, în cadrul căreia se respectă toate etapele specifice desfășurării acesteia  : salutul, prezența,
calendarul naturii, împărtașirea cu ceilalți, activitatea de grup și noutățile zilei. Se anunță tema și se trece la desfășurarea primei activități pe domenii
experiențiale, DLC-memorizare „Mărul ” de Elena Bejenaru. Se efectuează un scurt moment de tranziție și se trece la centrele de interes, unde la Artă se va
desfășura cea de-a II-a activitate pe domenii experiențiale, DOS-activitate practică ” Mărul ” -lipire. Printr-un scrt moment de tranziție, se va trece la
activitatile liber alese II ,care vor încheia ziua prin prilejul de destindere oferit copiilor.
Nr. EVENIMENTUL CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE/
Crt. DIDACTIC Metode și Mijloace Metode și
procedee didactice indicatori

1. Momentul Pregătirea sălii de grupa pentru activitate :


organizatoric - aerisirea sălii de grupă
- pregătirea materialului didactic necesar
- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă
2. Captarea atenției Întâlnirea de dimineață : Conversația, Calendarul Evaluare
și reactualizarea ”Dimineața a sosit, Explicația naturii orala/frontala :
cunoștințelor Dragi copii, bine-ați venit, - salutul
dobândite În cerc să ne așezăm, - cunoașterea
Frumos să ne salutăm ! »  fenomenelor
După salut, se face prezența copiilor. Se lucrează la calendarul naturii, specifice toamnei
stabilindu-se ziua, luna anotimpul și fenomenele specifice anotimpului - cunoașterea și
în care ne aflăm. La activitatea de grup vom repeta cântecul ”Mișcă reproducerea
vântul frunzele ”.  cântecului
3. Anuntarea temei Se vor prezenta noutățile zilei : ” Astăzi, copii, vom învăța o poezie Conversația
și precizarea frumoasă, ne vom juca la centrele de interes , iar , la centrul Arta vom
obiectivelor desfășura cea de-a doua activitate importantă a zilei, lipire, apoi ne vom
juca cu jucaria preferata.
4. Dirijarea învățării Exerciţii de gimnastică maxilo -facială Expunerea Evaluarea:
Umflăm baloane, imităm galopul calului, etc narativa frontală, prin
Recitarea model a poeziei de către educatoare observarea curentă.
Voi recita poezia rar, clar şi expresiv folosind un ton şi o mimică Explicatia
adecvată.
MĂRUL
                                                                 de Elena Bejenaru

Mărul este rotunjor


Roşu, verde, gălbior.
Parcă-i minge, dar nu sare
Şi codiţă mică are.
Parfumat, dar şi gustos,
El mă face sănătos.
Familiarizarea copiilor cu conţinutul poeziei.
Li se explică copiilor cuvintele necunoscute: parfumat=cu miros
frumos
Gustos= cu gust bun, plăcut
Sănătos=zdravăn,fără nici o boală .
Învăţarea propriu-zisă a poeziei de către copii
Învăţarea poeziei se va face pe unităţi logice, pe vresuri cu ajutorul
imaginilor reprezentative.

5. Asigurarea După ce au învățat poezia numesc 2 copilași ce vor venii în fața Conversatia Evaluare
retenției și colegilor să recite poezia, apoi împreună o vom recita toți. exercitiul individuala si
transferului frontala
6. Evaluarea Cântând copiii vor trece la centrele de interes ,unde se va intuit Evaluare
performanței materialul și li se vor comunica ce au de făcut. individuala si
Constructii „ Livada cu fructe” Joc de masa“Alege fructele roşii, verzi, frontala
galbene”; Joc de rol :”De-a gospodinele”Arta:”Marul ”lipire.
Deoarece, cea de-a doua activitate pe domenii experiențiale a zilei se
desfășoară la acest sector, aici vor fi efectuate toate etapele unei Conversația,
activități practice: intuirea materialului, prezentarea modelului, explicația,
explicarea și demonstrarea procedeului de lucru, exercitiile de încălzire demonstrația,
a muschilor mici ai mâinilor. Se va da semnalul de începere a lucrului exercițiul
de către copii. În timp ce aceștia lucrează, vor fi supravegheați și se vor Realizarea corecta
da indicații individuale suplimentare , cu voce scăzută, unde este a sarcinilor
necesar.
La acest centru vor veni pe rând și ceilalți copii , pentru realizarea
temei.
Lucrarile vor fi expuse și apreciate. Evaluarea
lucrarilor

7. Încheierea Pentru asigurarea momentului de relaxare dupa o zi solicitanta, copiii Conversația Aprecieri verbale
activității se vor juca cu jucaria preferata. Se vor face aprecieri generale si
individuale referitoare la comportarea copiilor la activitate