Sunteți pe pagina 1din 25

GRĂDINIȚA M.Ap.N.

NR1

Prof. învăț. preșcolar : Cireașă Ioana-Theodora


Data: 24.10.2019
Unitatea de învăţământ: Grădiniṭa M.Ap.N. Nr 1
Prof. înv. preșc: Cireașă Ioana-Theodora
Grupa: MARE ,,BUBURUZELE“
Tema anuală de studiu: Când, cum şi de ce se întâmplă?
Tema proiectului tematic: Călători în anotimpuri
Tema săptămânii: Pe cărările toamnei
Forma de realizare: Activitate integrată:
ADP+ALA+ADE( DLC+DOS)
Tema activităţii integrate : Balada unui greier mic
Forma de organizare: Frontal, pe grupuri şi individual

Tipul activităţii: Predare şi consolidare de cunostinte, priceperi și


deprinderi
Durata: 1 zi

COMPONENŢA ACTIVITĂŢII:

1. Activităţi de dezvoltare personală(ADP):

●Întâlnirea de dimineaţă – „Bună dimineața, dragi furnicuțe și dragi


greierași!”
Salutul, Prezenta, Calendarul naturii, Activitatea de grup, Noutatea zilei;

●Tranzitii:”Bate vântul frunzele!”-joc distractiv;


„Bat din palme!”-joc cu text și cânt.

2. Activităţi liber alese(ALA 1):

 Artă: ” Toamna în culori”- desen după șablon


 Joc de masă : „Toamna”-puzzle;
 Bibliotecă: Exercițiu grafic litera F

3. Activităţi pe domenii experienţiale(ADE):

● Domeniul limbă şi comunicare(DLC): - ”Balada unui greier


mic” de George Topîrceanu- memorizare fragment;

●Domeniul Om și Societate (Dos): - ,,Tablou de toamna”- lipire;


4. Activităţi liber alese(ALA 2):
●Joc de atentie : „Deschide urechea bine!”- joc cu text
și cânt;
Dimineața,înainte de sosirea copiilor,se amenajeaza sala de grupa
pentru activitatea integrată „Balada unui greier mic”.
Activitatea debuteaza cu Momentul de Miscare, urmata de intalnirea
de dimineata.

ADP
Salutul:
Se realizeaza prin tehnica comunicarii rotative. Copiii se aşaza în
semicerc . Salutul porneste de la educatoare si este continuat de toti copiii
grupei, fiecare salutandu-și colegul din dreapta.
Copiii sunt salutați prin intermediul versurilor:

„Dimineaţa a sosit
Toți copiii au venit,

A-nceput o nouă zi ,
Bună dimineața , copii!

Prezenţa:

„După ce ne-am adunat


Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?”

Se va realiza prezenta copiilor la panou .Se remarca copiii absenti.

Calendarul naturii:

Atentia copiilor este indreptata spre calendarul naturii.


Copiii, ajutati de educatoare, vor completa calendarul naturii
precizând ziua, luna, anul şi anotimpul în care suntem, dar şi câteva
caracteristici ale vremii.

Activitatea de grup:

Preşcolarii, împreună cu educatoarea vor recita versurile urmatoare


pentru a crea energia şi buna dispoziţie necesare:
„În fiecare dimineata ,
S-avem gândul bun pe față,

Către soare să privim ,


Iubire să dăruim !

Noutatea zilei:

Se remarcă scrisoarea de la spiridușul toamnei.

Impărtășirea cu
ceilalți: Doamna
educatoare le povesteste copiilor că în drum spre grădiniță
s-a întâlnit cu Spiridusul Toamnei, care i-a dat o scrisoare și multe surprize.
Educatoarea citeste scrisoarea al cărei conţinut îi familiarizează
pe copii cu
activităţile care se vor desfăşura pe tot parcursul zilei.

Tranziţie: ,,Bat din palme!’’-joc de misare;

Anunțarea temelor și a obiectivelor la fiecare sector în parte se face


prin intuirea materialului de pe măsuțe:
ALA 1
La îndemnul educatoarei, copiii vor descoperi materialele puse la
dispoziţie în cadrul centrelor de interes deschise şi vor afla sarcinile de
lucru.
La centrul Artă copiii vor avea ca sarcină de lucru să realizeze desene
după sablonul dat.
La centrul Joc de masa copiii vor avea de realizat cu ajutorul
materialelor puse la dispoziţie un puzzle cu imagini din anotimpul toamna.
La centru Bibliotecă copiii vor avea de realizat exercitiul grafic,
trasarea literei F.
În desfăşurarea activităţilor la centrele de interes copiii vor primi
sprijinul educatoarei. Se reaminteste copiilor comportamentul potrivit in
cazul acestor activitati.
Se va realiza evaluarea activitatilor la centre.

Tranziţie: „Bat din palme!”-joc de miscare;

„Bat din palme: clap, clap, clap,


Din picioare: trap, trap, trap.
Ne-nvârtim, ne răsucim,
Si-napoi acum pornim!”
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

Copiii se vor întoarce în sala de grupă intonând cantecelul”Bate


vântul frunzele” şi se vor aşeza pe scăunele, la măsuţe.
Li se va reaminti copiilor de scrisoarea trimisă de spiridusul toamnei,

de titlul activităţii integrate „Balada unui greier mic” dar şi de activităţile


pe domenii experienţiale desfăşurate în cadrul acesteia.

●Domeniul Limbă şi Comunicare: „Balada unui greier mic” de


George Topîrceanu- memorizare fragment;
Voi expune conținutul poeziei cât mai expresiv, folosind
gestica și mimica corespunzătoare.
Pe parcursul poeziei voi explica sensul cuvintelor noi.

●Domeniul Om și Societate : ,, Tablou de toamnă”- lipire;

Copiii vor descoperi pe măsuţe materialele necesare realizării


tabloului de toamna. Acestia vor avea de lipit diverse elemente ale
anotimpului toamna. Pentru a realiza o lucrare eficientă se vor executa
copiii exerciţii de încălzirea muşchilor mici ai mâinii:
Palmele:

,, Lovim palmele uşor,


Un- doi-trei,
Lovim palmele cu spor ,
Un- doi-trei,
Eu strâng pumnii şi-i desfac,
Un- doi-trei,
Degetelor le fac pe plac,
Un- doi-trei,
La pian acum cantam,
Un- doi-trei,
Si cu spor acum lucram,
Un- doi-trei.

Educatoarea le va da indicaţii cu privire la modul de realizare a


lucrărilor, vor lipii pe rând fiecare element, lăsând la alegerea copiilor
modul de folosire a materialelor puse la dispozitie pentru realizarea unor
lucrări originale, urmând a evalua modul în care au lucrat colegii dar şi a
aprecia propria lucrare.

Tranziţie:” Bate vântul frunzele!”

4.JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE – JOC DE ATENȚIE

Întorşi în sala de grupă copiii vor intona alături de educatoare


cântecul: ,, Bate vântul frunzele!’’.
La finalul zilei educatoarea va face aprecieri asupra modului de lucru
şi a comportamentului copiilor şi-i va invita la un joc de atentie ”Deschide
urechea bine!”.
Ca răsplată pentru efortul depus şi rezultatele deosebite obţinute,
aceştia vor primi recompense.
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Momentul de mișcare
Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, dragi furnicuțe și dragi
greierași!”
Rutine: salutul, prezența, completarea calendarului naturii
Mesajul zilei: “Dragă Toamna, bine ai venit!”
Tranziții: „Bate vântul frunzele!”
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Participarea și implicarea afectivă a copiilor,
stimularea comunicării, favorizarea interrelaționării.
OBIETIVE:
 Să utilizeze formele de salut adecvate momentului zilei;
 Să adopte un comportament adecvat în timpul salutului;
 Să sesizeze prezența sau absența unui coleg;
 Să descrie vremea de afară, oferind verbal câteva caracteristici ale
acesteia, marcându-le prin simbolul adecvat;
STRATEGII DIDACTICE:
a. Metode si procedee: conversația, elementul surpriză ( Spiridușul
toamnei);
b. Mijloace de învătământ: calendarul naturii, catalogul , imagini;
c. Forma de organizare: frontal; individual.
d. Resurse temporale: 15 minute
N
Nr. Eveniment Conținutul științific Metode și Evaluare
Crt. ul didactic procedee

1. Momentul Ziua începe cu momentul Convorbirea Aprecieri


de mișcare de mișcare, în cadrul caruia Exercițiul verbale
preșscolarii vor realiza diverse
exerciții fizice ce vor da o stare
de bine și liniște.

Copiii vor sta pe


2. Salutul scaunele asezate in semicerc şi
vor saluta colegul din dreapta
spunând: Aprecieri
-”Bună dimineaţa, furnicută Convorbirea verbale
Eva!”
-„Bună dimineața, greieraș
Gabriel!”,etc.

3. Calendarul Se va completa
naturii calendarul naturii cu data zilei, Convorbirea Aprecieri
luna ,anul,se va purta o scurtă verbale
convorbire despre vremea de
afară. Explicaţia
4. Noutatea Li se vor aduce la
zilei cunoştinţă copiilor faptul că au Convorbirea Aprecieri
un invitat special, precum şi verbale
desfăşurarea activităţilor din Exerciţiul
ziua respectivă.
5. Activitatea Preşcolarii,împreună cu
de grup educatoarea vor recita versurile Convorbirea Aprecieri
urmatoare pentru a crea energia verbale
şi buna dispoziţie necesare: Exerciţiul
„În fiecare dimineata ,
S-avem gandul bun pe fata,
Catre soare sa privim ,
Iubire sa daruim !”
6. Încheierea Voi face o scurtă analiză Aprecieri
activităţii a activităţii copiilor după care Convorbirea verbale
vom realiza tranziţia către
centrele de interes.
PROIECT DE ACTIVITĂȚI LIBER ALESE
CENTRE DE INTERES

Tema de studiu: „Când, cum și de ce se întâmplă?”


Tema proiectului tematic: „ Pe cărările toamnei ”
Subtema: „Balada unui greier mic”
Tipul de activitate: Dobândire de noi cunoștințe;
MIJLOC DE REALIZARE:
 Artă: ” Toamna în culori”- desen după șablon
 Joc de masă : „Toamna”- puzzle;
 Bibliotecă: Exercițiu grafic litera F
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Valorificarea cunoștințelor privind aspectele
caracteristice anotimpului toamna.
OBIECTIVE:
Artă: - să deseneze după sablon imagini din anotimpul toamna;
Joc de masă: - să îmbine corespunzător piesele pentru realizarea unei
imagini reprezentând anotimpul toamna;
Bibliotecă: - să traseze cu ușurință litera F repectand punctele date.

STRATEGII DIDACTICE:
a. Metode si procedee: explicația, conversația, dialogul, turul galeriei;
b. Mijloace de învătamânt: culori, șabloane, creioane grafice, fișe,
puzzle;
c. Forma de organizare: pe gupuri, individual;
d. Resurse temporale:15-20 min
Nr. crt Evenimentul Continutul științific Metode și Evaluare
didactic procedee
Momen
1. t Se organizează spaţiul şi
organizatoric climatul afectiv într-un
mod optim desfăşurării
activităţii.

Materialul va fi distribuit
pe arii de stimulare.
2 Captar Se va realiza prin
. ea atenţiei prezentarea celor trei Observarea
Surpriza
centre de interes sub formă comporta-
Expunerea
de surpriză din partea mentului
Spiridusului Toamnei copiilor
pentru copiii cuminţi.
Anunţa La centrul „Arta
3. rea temei şi a ”veţi avea de realizat
obiectivelor desene cu ajutorul
sabloanelor; La centrul Observarea
„Joc de masă”veti avea de comporta-
facut un puzzle mentului
„Toamna”,avand de copiilor
Expunerea
reintregit o imagine cu
peisaj din anotimpul
toamna, punand in ordine
cifrele. La centru
Bibliotecă veti avea de
realizat exercitiu grafic,
trasare litera F.
Prezentarea După ce le-au fost
4. noului prezentate centrele de
conţinut şi interes, copiii vor opta Aprecieri
conducerea pentru unul dintre ele, îşi verbale
învăţării vor ocupa locurile şi vor
aştepta cuminţi să
primească indicaţii.
La centrul”
Artă”,copiii vor avea de
desenat diverse imagini ce
reprerinta anotimpul
toamna, cu ajutoruul
sabloanelor date. Observaţia
În cadrul „Jocului
de masă”
preşcolarii vor identifica Explicaţia
materialele puse la
dispozitie pentru realizarea Conversaţia
unui puzzle.
În cadrul centrului Demonstraţia
”Bibliotecă” preșcolarii
vor realiza exercitiul
grafic, trasarea literei F.
La fiecare centru de
interes voi începe prin
intuirea materialului aflat
pe măsuţe după care voi
explica şi demonstra
modul de lucru.

5. Evaluarea Lucrările vor fi


lăsate pe măsuţe, iar copiii Turul galeriei
vor porni în şir unul după Analiza
altul să privească lucrările lucrarilor
şi să le analizeze .
Se vor lua în
considerare următoarele
criterii :
- respectarea
tehnicilor de lucru;
- creativitatea şi
originalitatea;
- finalizarea lucrării.
6. Încheierea Se fac aprecieri
activităţii generale asupra modului
de lucru şi de comportare
al copiilor pe tot parcursul
activităţii si după care Conversatia Aprecieri
vom realiza tranziţia către verbale
activitatea pe domenii
experentiale.
Proiect de activitate
Activități pe domenii experențiale
DLC+ DOS- (EDUCAREA LIMBAJULUI+ ACTIVITATE PRACTICĂ)

Grădinița: Grădinița M.Ap.N. NR 1


Nivelul de vârsta/grupa: II- grupa MARE
Prof. înv. preșcolar: Cireașă ioana-Theodora
Data: 24.10.2019
Activitate integrată: DLC+DOS
Tema anuală: Când, cum şi de ce se întâmplă?
Tema proiectului: Călătorie prin anotimpuri
Tema săptămânii: Pe cărările toamnei
Forma de activitate: Activitate pe domenii experențiale ( DLC+DOS)
Tema activității: „Balada unui greier mic” de George Topârceanu +
”Tablou de toamnă”-
Tipul lecției: Transmitere si asimilare de cunostințe
Tipul activității: memorizare + lipire
Dimensiuni ale dezvoltarii:
DLC
 Mesaje orale la contexte de comunicare cunoscute;
 Premise ale citirii și scierii, in contexte de comunicare cunoscute
 Ascultarea activă a mesajului pentru întelegerea și receptarea lui
( comunicare receptivă)
 Exprimarea orală a mesajului, a emotiilor etc ( comunicare
expresivă)
 Manifestarea unei atitudini pozitive fată de limba română
DOS

 Motricitate grosiera si motricitate fina in contexte de viata familiar;


 Conceptul de sine;
 Activare si manifestare a potentialului creative;
 Familiarizarea sarcinilor si a actiunilor (persistenta in activitati);

Comportamente vizate:
DLC:
 1.1. Asculta povesti si povestiri scurte, participă la jocuri/ cantece/
poezii insotite, initial , de gesturi ( comunicare receptivă);
 1.2. Folosește intopnații diferite, gesturi, limbajul corpului,
structuri lingvitice/ gramaticale simple pentru a transmite un mesaj
(comunicare expresivă);
 3.2. Recită sau cântă rime familiare, individual sau împreună cu
altți copii;
 1.2. Intelege mesaje simple;
 1.3. Participă la activitati de grup si la activitati de joc, in situatii
uzuale, in calitate de auditor;
 3.1 Participă cu interes si placere, la activitatile in limba romana;
DOS:
 1.2 Participa la activitati fizice variate, adecvate nivelului lui de
dezvoltare
 3.1 Exerseaza, cu sprijin, autoapreciere pozitiva, in diferite situatii
educationale
 3.2Demonstreazaactivitate prin activitati artistico-plastice, musicale si
practice, in conversatii si povestiri creative
 2.1 Realizeaza sarcinile de lucru cu consecventa

Scopul lecției:
 Formarea deprinderii de a memora si reproduce voluntar si logic
poezia, a deprinderii de a reda nuanţat si expresiv versurile;
 Sintetizarea cunoştinţelor despre aspecte specifice toamnei cât şi
despre schimbările aduse în viaţa insectelor;
 Formarea deprinderii de a realiza lucrări armonioase, respectând
subiectul activității și tehnica de lucru.

Obiective operaționale: La sfârșitul activității elevii vor fi capabili :

O1 – Să asculte cu atenţie poezia, reținând ideile principale dar şi


mesajul acesteia, cu ajutorul educatoarei;
O2- Să recite poezia pe baza tablourilor prezentate, cursiv si expresiv;
O3 - Să reţină cuvintele noi din text, folosindu-le în răspunsuri la
întrebările educatoarei;
O4 - Să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv, utilizând un limbaj
oral corect din punct de vedere gramatical;
O5 - Să denumească materialele de lucru necesare realizarii activității
artisice ;
O6:- să lipească elementele componente ale lucrarii;
O7-să utilizeze corect tehnicile de lipire, materialele şi uneltele
specifice;
O8-să respecte poziţia corectă a corpului faţă de măsuţă pentru o bună
coordonare oculo-motrică;
O9-sã execute individual tema dată;
O10- sã lucreze curat şi în linişte,
Strategia didactică:
 Expunerea narativă
 conversaţia
 demonstraţia
 explicaţia
 exerciţiul verbal

Mijloace didactice:
 Planşe cu imagini din poezia : „Balada unui greier mic” de George
Topârceanu , lipici, foi, elemnte ale anotimpului toamna ( copaci, frunze,
nori etc)
 Stimulente

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 „Curriculum pentru educație timpurie”, 2019;
 „Ghid pentru proiecte tematice” – Didactica Publishing House 2008;
 ” Învățământul preșcolar în mileniul III”, Editura Rephpgraph, 2016
Evenimentul Continutul științific Metode și Evaluare
didactic procedee
1. Moment Se asigură condiţiile necesare
organizatoric unei bune desfăşurări a activităţii: Observarea
-aerisirea salii de grupa; Conversaţia comportamentul
ui copiilor

-pregătirea materialului didactic;


-aranjarea mobilierului;
-intrarea copiilor în clasă.
2.Captarea Conversaţia Observarea
atenţiei O voi face prin scrisoarea de la Elementul comportamentul
Spiridusul Toamnei,care vrea sa-i surpriză ui copiilor
gaseasca pe furnicuta si pe greieras.

3.Reactua Se va purta cu grupa de Conv Răspund la


lizarea copii o discuție despre anotimpul ersaţia întrebări
cunostintelor toamna și schimbarile insușite
acestuia.
 În ce anotimp suntem?
Suntem în anotimpul toamna.

 Cum este vremea în


acest anotimp?
Afară este mai frig și plouă
mai des.

 Ce se întâmplă cu pomii
in acest anotimp?
Frunzele copacilor isi schimbă
culoarea si cad.
4. Discuție
pregătitoare Se va realiza sub formă de
ghicitoare pentru prezentarea celor
doua personaje
„Cine cântă vara toată
De cu zori şi până seara,
Cine cri – cri – cri tot spune,
Îi cunoaşteţi al său nume?”
( Greieraşul)
Locuieşte-n muşuroi
Şi-i mai mică decât noi,
Toată ziua ea munceşte
Şi de greu nu se fereşte.
(Furnica)

5. Astazi va voi spune o poezie Explicaţia


Anunţarea temei din care veti avea foarte multe
şi a obiectivelor lucruri de invatat.Din aceasta
poveste veti afla despre harnicia
furnicii dar si despre lenevia
greierelui. Conversația
Poezia se numeste „Balada
unui greier mic”si este scrisa de
George Toparceanu.
La sfarsitul activitatii,voi
trebuie sa stiti sa recitati poezia
expresiv. La activitatea
practică va trebui sa lipiți elemente
ale anotimpului toamna pentru a
realiza un tablou de toamna.
6. Prezentarea Deschidem plicul şi scoatem
conţinutului şi poezia “Balada unui greier mic”, de Memorizarea
dirijarea George Toparceanu pe care a trimis-
învăţării o Spiridusul Toamnei. Repetă poezia
Se va recita fragmentul și se
vor explica cuvintele noi : Aprecieri
 „zgribulite” – care stă verbale pozitive
ghemuit, tremurând de frig Explicația
 „humă”- argilă, lut
 „tuș”-cerneală specială
(mai ales neagră)
 „brumă”-cristale de
gheata, care se formeaza noaptea.

Balada unui greier mic


De George Toparceanu Memorizarea
Repetă poezia
Peste dealuri zgribulite,
Peste ţarini zdrenţuite, Aprecieri
A venit aşa, deodată, verbale pozitive
Toamna cea întunecată.

Doar pe coastă, la urcuş,


Din căsuţa lui de humă
A ieşit un greieruş,
Negru, mic, muiat in tuş
Si pe-aripi pudrat cu brumă:

Cri-cri-cri,
Toamnă gri, Repetă poezia
Nu credeam c-o să mai vii Memorizarea
Înainte de Crăciun, Aprecieri
Ca puteam si eu s-adun verbale pozitive
O grăunţă cât de mică,
Ca să nu cer împrumut
La vecina mea furnică,
Fiindcă nu-mi dă niciodată,
Si-apoi umple lumea toată
Că m-am dus si i-am cerut...

Cri-cri-cri,
Toamnă gri,
Tare-s mic si necăjit!

Se va recita poezia model și


se va explica conținutul ei. Repetă poezia
Poezia va fi memorata pe
unitati logice. Memorizarea Aprecieri
Se va recita prima strofă ca verbale pozitive
model, se va repeta colectiv (2-3 ori)
apoi individual (2-3 ori).
Se trece la a doua strofă care
va fi repetata impreună cu prima. Se
vor repeta amandoua colectiv (2-
3ori) si individual (2-3 ori)
Se trece la a treia strofă care
va fi repetata impreună cu primele
două. Se vor repeta cele 3 strofe
colectiv (2-3ori) si individual (2-3 Repetă poezia
ori)
Se trece la a patra strofă care Aprecieri
va fi repetata impreună cu primele Memorizarea verbale pozitive
trei. Se vor repeta cele 4 strofe
colectiv (2-3ori) si individual (2-3
ori)

Se va recita poezia cu ajutorul


planselor.

Se vor adresa întrebări cu Raspunsurile la


privire la conținutul poeziei. intrevari
 Cum se numește
poezia?
Poezia se numeste „Balada
unui greier mic”
Conversația
 Cine a scris „Balada
unui greier mic”?
Poezia a fost scrisă de George
Topârceanu.

 Care sunt personajele


din poezie?
Personajele sunt greierașul și
furnica.

 Care este mesajul


transmis de această poezie?
Poezia ne transmite ca trebuie
sa muncim ca sa avem si nu sa
lenevim ca mai apoi sa cerem de la
altii.

Tranziţie: “Bate vanul


frunzele!

7.Obţinerea Explicaţia Observarea


performanţei Copiii se vor aşeza la măsuţe comportamentul
unde vor găsi elementele pentru ui
tabloul de toamna, lipici şi fise
individuale . Prezint materialele de
pe masă, explic sarcina de lucru:
“Astăzi trebuie să lipim elementele
pentru a reusii sa realizam tabloul de
toamna ce ii va fi de mare folos
Spiridusului Toamnei”.
Copiilor li se cere să înceapă
lucrul,fiind atent supravegheaţi. Pe
măsură ce vor termina, lucrările vor
fi expuse.
8. Evaluarea La revenirea în sala de grupă Conversaţia
copiii îşii vor exprima părerea cu Turul galeriei Aprecieri
privire la lucrările care le-au executat verbale pozitive
si vor mai recita o data poezia
“Balada unui greier mic” de George
Toparceanu.
9.Încheierea Se fac aprecieri asupra Conversaţia Aprecieri
activităţii modului de desfăşurare a activităţii, verbale
implicând şi copiii.Copiii vor primi individuale si
stimulentele trimise de Spiridusul colective.
Toamnei.
Balada unui greier mic
De George Topîrceanu

Peste dealuri zgribulite,


Peste ţarini zdrenţuite,
A venit aşa, deodată,
Toamna cea întunecată.

Doar pe coastă, la urcuş,


Din căsuţa lui de humă
A ieşit un greieruş,
Negru, mic, muiat în tuş
Şi pe-aripi pudrat cu brumă:

- Cri-cri-cri,
Toamnă gri,
Nu credeam c-o să mai vii
Înainte de Crăciun,
Că puteam şi eu s-adun
O grăunţă cât de mică,
Ca să nu cer împrumut
La vecina mea furnică,
Fi'ndcă nu-mi dă niciodată,
Şi-apoi umple lumea toată
Că m-am dus şi i-am cerut...

Cri-cri-cri,
Toamnă gri,
Tare-s mic şi necăjit!
Evenimentul Continutul stiintific Metode și Evaluare
didactic procedee
1. Momentul Pentru buna desfasurare a
organizatoric activitatii se vor lua urmatoarele masuri
organizatorice:
-Aerisirea salii de grupa;
-Copiii vor intra in ordine si
disciplina in sala de grupa;
2. Captarea atentiei Se va realiza prin scrisorica de la Conversatia Observarea
Spiridusul Toamnei. comportamentulu
copiilor

3. Anuntarea temei Astazi ne vom juca impreuna Explicatia Observarea


jocul de atentie,, Deschide urechea comportamentulu
bine!”. copiilor

4. Desfasurarea Copiii sunt asezati pe scaunele in


activitatii semicerc,iar un alt copil va sta cu Observarea
mâinile la ochi și cu spatele la ceilalți. comportamen-tulu
Un copil numit de educatoare îl va striga copiilor
iar el se va întoarce spunând numele
celui care l-a strigat.
Dacă ghiceste, se va pune copilul
acela în locul lui, iar daca nu va ghici, se
va mai pune înca o dată.
Jocul se va desfasură pe versurile:
„ Deschide urechea bine,
Sa vedem ghicesti ori ba
Cine te-a strigat pe nume
Hai ghiceste,nu mai sta!”
Jocul se reia de cateva ori.
5. Incheierea Dupa terminarea jocului voi face
activitatii aprecieri colective și individuale asupra Aprecieri colectiv
modului cum s-au comportat copiii. Conversatia individuale
Copiii vor fi recompensați.

S-ar putea să vă placă și