Sunteți pe pagina 1din 13

Metoda

proiectelor la
vârste timpurii

Formator: Silvia
Borțeanu
ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE PROIECT -
REFERINȚE

Învăţarea bazată pe proiect îi face pe elevi să


gândească altfel despre ei înşişi. Ei se pot
considera cercetători, investigatori, scriitori,
regizori, reporteri, ceva ce nu s-au gândit
vreodată că vor fi. Te provoacă să te priveşti
altfel. Înveţi deprinderi noi şi ajungi chiar să
vorbeşti cu persoane cu care nu ai mai vorbit
anterior. (Louis Gomez, Project based Learning,
2000)
DEFINIREA CONCEPTULUI
 Proiectul este o metodă interactivă de predare-învățare-
evaluare care implică, de regulă, o microcercetare sau o
investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes
pentru elevi. (L.Ciolan, 2008)
 O strategie care se concentrează pe efortul deliberat de
cercetare al copilului, incluzând:
 depistarea detaliilor
 căutarea și găsirea răspunsurilor legate de o temă propusă,
și pe înțelegerea acesteia într-o manieră comprehensivă
 O unitate tematică, cu o structură temporală care ajută
educatoarea să organizeze progresiv activitatea cu copiii, în
funcţie de dezvoltarea acestora, de interesul manifestat de ei
şi de gradul de cunoaştere a subiectului luat în discuţie
FAZE
 Faza întâi, respectiv debutul proiectului, este aceea a alegerii
subiectului şi a planificării întregului demers didactic necesar
derulării proiectului;

 Faza a doua a proiectului, conţinutul acestuia, este intervalul


în care are loc activitatea efectivă a copiilor, respectiv
documentarea şi investigarea;

 Faza a treia a proiectului este cea a sintezei şi a concluziilor,


a adăugării detaliilor și a atribuirii unor funcționalități. Ea
include pregătirea şi prezentarea rapoartelor şi a rezultatelor
sub formă de jocuri, discuţii, dramatizări, expoziții etc.
FAZA I
• Alegerea subiectului (sursa ), care trebuie să:
- fie destul de vast, pentru a putea permite o investigaţie de cel
puţin o săptămână;
- fie legat de experienţa de zi cu zi a copilului ;
- permită o abordare integrată;
- fie potrivit pentru a putea fi investigat în grădiniţă.
⚫ Stabilirea direcțiilor de dezvoltare și întocmirea unei hărţi tematice.
⚫ Alcătuirea unui inventar al problemelor, al lucrurilor pe care copiii
le ştiu şi al celor pe care nu le ştiu şi doresc să le afle despre
subiectul ales;
⚫ Conceperea unui afiș pentru părinți și/sau a unor scrisori de
intenţie pentru diferiți parteneri din comunitate, pentru a expune
obiectivele proiectului și pentru a le cere sprijinul în derularea
acestuia.
FAZA I
 Discuţii cu persoanele implicate: copii, părinţi, specialişti,
parteneri de proiect;
 Crearea și organizarea centrului tematic, procurarea şi
expunerea materialelor legate de tema proiectului (cu
ajutorul copiilor și cu implicarea, îndeosebi, a familiilor
acestora);
 Stabilirea obiectivelor de referinţă pe care le urmărim pe
parcursul proiectului;
 Planificarea activităţilor care se vor derula pe parcursul
proiectului, respectându-se planul de învăţământ pentru
grupa la care se derulează.
FAZA A DOUA

Este faza în care copiii fac cercetări, desenează în


urma observaţiei directe, construiesc modele,
înregistrează date şi fapte, explorează, fac predicţii,
discută şi chiar dramatizează aspecte legate de noile
achiziţii (ACTIVITĂȚI INTEGRATE).
FAZA A DOUA
ÎNVĂȚAREA SE FACE PRIN JOC - influențarea și sprijinirea
copilului în procesul de asumarede roluri și responsabilități
(profesor cu rol de ghid)
 a-i determina să manifeste interes și curiozitate pentru
lucruri;
 a-i ajuta să înțeleagă informația primită și să o aprofundeze
în continuare independent sau în grup, în clasă sau acasă;
 a-i stimula să lucreze independent, fiind capabili să
experimenteze, pe măsura posibilităților proprii, ceea ce îi
interesează în mod desoebit din tema aleasă;
 a-i sprijini să analizeze datele primite și, pe baza lor, să facă
predicții;
 a-i stimula să exprime independent opinii, stări sufletești și
să le motiveze.
FAZA A TREIA

Este faza în care se face evaluarea întregului


proces desfășurat, fapt care nu se limitează doar la o
privire de ansamblu, ci se referă atât la activitatea
actorilor principali: copiii și educatoarea, cât și la
produsele muncii lor (finalitățile proiectului –
PORTOFOLIUL).
FAZA A TREIA
1. Analiza procesuală:
- modul în care au fost folosite și valorificate de către copii,
în cadrul proiectului, conexiunile și perspectivele
interdisciplinare, competețele și abilitățile de ordin teoretic
și practic;
- care sunt competențele dobândite de copii și capacitatea
acestora de a realiza transferul în alte domenii...;
- gradul de originalitate în căutarea unor soluții;
- capacitatea copiilor de a descoperi și fructifica valențe ale
proiectului.

2. Finalitatea proiectului (expoziție, concurs, act umanitar,


afiș etc.)
CÂTEVA BENEFICII...
⚫ oferă cadrelor didactice posibilităţi unice de a construi relaţii
educaționale cu copiii;

 oferă oportunităţi pentru stabilirea de conexiuni cu diferite


persoane şi instituţii din comunitate;

 permite copiilor să lucreze împreună, creează oportunităţi


pentru a instala şi a promova cooperarea;

 oferă posibilitatea construirii de contexte educaţionale în


care copiii pot aplica o foarte mare varietate de cunoştinţe şi
deprinderi sociale şi intelectuale;
CÂTEVA BENEFICII...
 ajută pe copii și pe adulții din jurul lor să conștientizeze
faptul că școala are viață;

 reprezintă o modalitate eficientă prin care copiii pot fi


motivaţi să se implice în propria învăţare;

 măreşte şansele de achiziţie a deprinderilor de învăţare de


bază şi permanentă;

 respectă ruta individuală a învăţării şi ritmul propriu al


fiecărui copil.
Vă mulțumesc!

S-ar putea să vă placă și