Sunteți pe pagina 1din 12

GRADINITA LICEULUI “ALEXANDRU CEL BUN “

BOTOȘANI

ACTIVITATE OPŢIONALĂ

“SĂ ÎNVĂŢĂM SĂ VORBIM


CORECT”
AN ŞCOLAR 2019-2020

NIVEL DE VÂRSTĂ: II-GRUPA MARE

TIMP DE DESFĂŞURARE:1 AN

NUMĂR DE ORE PE SAPTĂMÂNĂ:1 ORA

Educatoare: Lazăr Doinița


Educatoare : Dimitriu Rozalia Gabriela

1
ARGUMENT

Comunicarea orala este metoda cardinala ȋn dezvoltarea personalității preṣcolarilor.


Limbajul ȋi conferă copilului preṣcolar autonomie ṣi posibilitatea de a se miṣca cu uṣurința ȋn
mediul ȋnconjurător.

Oricȃt de bine ar fi ȋnzestrat de la naṣtere un copil,limbajul lui nu apare ṣi nu se dezvoltă ȋn


afara exersarii verbale.

În procesul instructiv-educativ, limbajul reprezintă un mijloc de comunicare dar ṣi un


mijloc de cunoaṣtere deoarece prin intermediul lui se transmit cunoṣtințe ṣi se lărgeṣte orizontul
copiilor cu noi reprezentări.

Pentru copilul normal dezvoltat din punct de vedere intelectual ṣi care nu are “probleme” ȋn
ceea ce priveṣte capacitatea de emisie a sunetelor ṣi de recepție auditivă,constituirea ṣi formarea
opționala a aspectului fonetic,lexical ṣi gramatical al limbajului,ȋn general,decurge normal.În
cazul copiilor deficitari sub aspectul pronunției corecte a cuvintelor,ȋnsuṣirea sistemului fonetic al
limbii materne nu se produce spontan,ci necesita interventia activă ṣi sistematică a
educatoarei,acțiune la care trebuie antrenată ṣi familia.

Între ortoepie (pronuntarea corectă a cuvintelor) ṣi limbaj(manifestarea sistemului limbii ȋn


actul viu al comunicării) există o strȃnsă legătură.Respectarea regulilor de pronuntare corectă a
cuvintelor asigură realizarea ȋn bune condiții a comunicării verbale orale.Rostirea corectă a
cuvintelor ne ajută să valorificăm exact conținutul logic al noțiunilor folosite,al propozițiilor ṣi
frazelor.

O dicție bună, ȋn concordanță cu specificitatea fonetică a limbii,pe langă faptul ca da vorbirii


un aspect sonor placut,pune ȋn valoare ṣi intențiile,gȃndurile vorbitorului.

Cu cȃt ȋṣi ȋnsuṣeṣte mai bine vorbirea,cu atȃt copilul poate fi educat mai uṣor. Prin
intermediul cuvȃntului se contribuie la dezvoltarea lui intelectuală.Utilizand limbajul,copilul
poate să gȃndească,să analizeze,să compare,să clasifice ṣi astfel ȋṣi dezvoltă gȃndirea,vocabularul
ṣi modul de exprimare.

Formarea unor deprinderi de exprimare corectă constituie o preocupare permanentă ȋn


grădiniță: ȋn fiecare moment al zilei, educatoarea ȋi ȋndeamnă pe copii să vorbească
frumos,intonȃnd corect,expresiv ṣi firesc ceea ce doresc să comunice.

Deṣi,ȋn cadrul exercițiilor de ȋnviorare sau al jocurilor,se pot efectua diverse exerciții de
gimnastica facială,linguală,diverse exerciții de respirație,pentru a invăța copiii să pronunțe corect

2
sunetele ṣi cuvintele limbii romȃne,am ales să desfăṣor ȋn acest an ṣcolar un opțional ce aparține
Domeniului Limba ṣi Comunicare ȋn vederea exersării limbajului contextual,coerent ṣi pentru
ȋnsuṣirea ȋn linii mari a pronunției corecte.

Pentru a putea ajunge preṣcolarii să repovesteasca un text,pentru a putea crea o poveste,


trebuie ȋn primul rȃnd să ṣtie să se exprime corect din punct de vedere lexical,fonetic ṣi sintactic.

Pentru realizarea acestui opțional voi apela la jocuri didactice,la diverse jocuri-exercițiu,la
lecturi ale educatoarei precum ṣi la memorizări.

3
COMPETENȚE SPECIFICE:

1.să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv și să utilizeze un limbaj oral corect din punct
de vedere gramatical
Exemple de comportamente:
-să învețe cuvinte noi în cadrul jocurilor
-să înțeleagă semnificația cuvintelor(sinonime, antonime , omonine)
-să alcătuiască propoziții folosind corect sinonime, antonime, omonime
- să înțeleagă felul în care propozițiile sunt alcătuite din cuvinte iar cuvintele din slabe

2. să distingă suntele ce compun cuvintele și să le pronunțe corect


Exemple de comportamente:
-să pronunțe (relativ) corect suntele limbii române
-să recunoască și să numească sunetul inițial din cuvântul pronunțat oral
- să recunoască și să numească sunetul final din cuvantul pronunțat oral

3.să audieze cu atenție un text, să rețină ideile acestuia și să demonstreze că l-a înțeles
Exemple de comportamente:
-să urmărească linia unei povești, concomitent cu imaginea din cartea ori ascultând povestea
spusă sau citită de educatoare
-să asculte și să reacționeze adecvat la povești , poezii transmise fie prin citire sau povestire, fie
prin mijloace audio-vizuale
-să demonstreze înțelegerea textului apelând la diferite modalități de redare sau rememorare a
acestuia( repovestire, dramatizare, desen etc)

4
CONŢINUTURI:

Poezii din folclorul copiilor, numarători, frămȃntări de limbă, poveṣti pentru copii, ritmizarea
versurilor.,jocuri didactice.

Aspecte fonetice:
-pronunțarea corecta a sunetului limbii române potrivit modului de articulare; intonația acestora
în funcție de așezarea în cuvant sau în silaba
-formarea și dezvoltarea auzului fonematic ( sesizarea sunetelor în ansamblul cuvântului sau în
grupuri silabice)
-despărțirea cuvintelor în silabe
Aspecte lexicale:
-utilizarea în vocabularul activ și pasiv a unor cuvinte care exprimă:substantive comune și
proprii;
-adjective reprezentând însușiri referitoare la culori, mărimi , dimensiuni
-pronume personale, posesive și demonstrative
Aspecte ale structurii gramaticale:
-folosirea corectă a singularului și pluralului unor substantive
-folosirea corectă a cazului substantivului
-asocierea cuvintelor cu sensurile pe care le poartă
Aspecte ale comunicării orale:
-alcătuirea de propoziții păstrând coreența logică a ideilor
-formularea unor întrebări și a unor răspunsuri nuanțate
Aspecte ale expresivității vorbirii:
-recitarea unor poezii accesibile
-exprimarea nuanțată folosind omonime, sinonime ,antonime
-respectarea intonației, accentului, pauzei, ritmului și nuanțarea vocii în timpul comunicării orale

MIJLOACE DE REALIZARE:

Exerciții de respirație verbală ce asigură dezvoltarea aparatului verbo-motor ṣi


pronunțarea corectă a sunetelor;
 Jocuri ṣi exerciții pentru dezvoltarea atenției auditive ṣi a auzului fonetic;
 Jocuri-exercițiu pentru ȋndreptarea greṣelilor de pronunție;
 Jocuri didactice; Poezii; Povestiri
RESURSE:
RESURSE MATERIALE: planse,diferite jucării, jetoane, recompense,fișe de lucru
RESURSE UMANE:prescolari,educatoare ,parinti
RESURSE DE TIMP:1 an scolar
TIPUL DE OPTIONAL:la nivelul disciplinei;DLC(Domeniul limba si comunicare)
METODE ŞI PROCEDEE:conversația,demonstrația jocul didactic,exercitiul,povestirea.

5
 EVALUARE: Jocuri-concurs, „Cel mai bun recitator”, album cu fotografii, expozitie cu
fisele realizat
 EVALUARE: Jocuri-concurs, „Cel mai bun recitator”, album cu fotografii, expozitie cu
fisele realizat
 -orală: prin jocuri exercitiu, jocuri didactice.
 -scrisă: prin aplicarea fişelor individuale

BIBLIOGRAFIE:

 Revista Invatamantului Prescolar nr.1-2/2009;


 Educarea limbajului,indrumator pentru educatoare,Editura
Aramis 2008;
 Curriculum pentru invatamantul prescolar,Editura DPH,2009;
 Dogaru,Zoe,Jocuri didactice pentru educarea
limbajului,Editura Aramis,2001
 Jocuri didactice pentru educarea limbajului, Editura Tehno
Art-Indrumător metodic, autor Aurelia Ana și Smaranda
Maria Ciuflică
 Învăț să vorbesc corect, Ed. CD Press, autor Filoftea Grama și
Mioara Pletea-caiet pentru grupă mar

6
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂŢILOR
SEMESTRUL I

NR. DATA TEMA ACTIVITĂŢII OBIECTIVE CONTINUTUL INVATARII


CRT. OPERAŢIONALE
1. 16.09. „Fă ca mine!” -să execute exercițiile de Exerciții de gimnastică
2019 gimnastică după indicațiile articulatorie pentru dezvoltarea
ṣi exemplul educatoarei. auzului fonematic ṣi stimularea
exprimării verbale.
2. 23.09. Proba de depistare a -să se prezinte exprimȃndu- Joc-exercițiu
2019 defectelor vorbirii se corect gramatical.
3. 30.09. „Cocoṣul ṣi gȃsca” -să denumească păsările ṣi Joc didactic
2019 să imite sunetele emise de (sunetele „g” ṣi”c”)
acestea.; Fise:Pronunta corect!(sunetele
Sa denumeasca imaginile : g,c,h,x
Sa spuna cu ce sunet incep
imaginile de pe primul
rand,dar cele de pe al doilea
rand:
Sa coloreze pe toate si sa
gaseasca si alte cuvinte cu
sunetele date.
4. 7.10. „Zdeanta”,de Tudor -să pronunțe corect serii de Memorizare
2019 Arghezi silabe pe care le aud.
-sa memoreze versurile
poeziei.
5. 14..10. „Focul ṣi vȃntul” -să redea corect sunetele Joc-exercițiu
2019 izolate”f” ṣi „v”. Fise:”Pronunta corect!””
-sa denumeasca imaginile: (sunetele:f si v)
-sa coloreze pe cele care
incep cu sunetul”F”
-sa incercuiaca pe cele care
se termina sau care contin
sunetul „”V”
6. 21.10. „Ce stii despre mine? -să denumesca imaginile; Joc didactic
2019 -sa formuleze enunturi
sugerate de imagine;
-sa foloseasca corect
acordul subiect predicat;
-sa recunoasca simbolul
propozitiei enuntiative (linia
orizontala si punctul
7. 4.11. „Trenul ṣi vȃntul” -să pronunțe corect Joc didactic
2019 sunetele”s” ṣi „j” Fise;
8. 11.11. „Vrăbiuța ṣi copacii” -să pronunțe corect Joc-exercițiu

7
2019 sunetele”f”,”v”,”s”ṣi”j”ȋn
combinații
9. 183.11. „Turtița” -să audieze textul, să Lectura educatoarei
2019 denumească animalele cu
care s-a ȋntȃlnit turtița;
-să redea onomatopeele.
10. 25.11. „’Eu spun una,tu spui -să distinga singularul de Joc didactic
2019 multe” pluralul substantivelor; Fisa
-sa transforme singularul in
plural si invers;
- sa formuleze prpozitii cu
aceste cuvinte.
11. 02.12. „Gaseste cuvantul -să inteleaga semnificatia Joc didactic
2019 potrivit” cuvintelor; Fisa:”Cum mai poti spune?
-sa precizeze sensul
cuvintelor;
-sa alcatuiasca propozitii
folosind corect sinonime
-sa gaseasca si alte cuvinte
care sa denumeasca acelasi
obiect(camera,plec,alerg,
mananc.sireata,lacom,)
12. 09.12. Gaseste cuvantul potrivit - să inteleaga semnificatia Joc didactic
2019 “ cuvintelor; Fisa:”Spune cuvinte cu sens
-sa precizeze sensul pous!”(antonime)
cuvintelor;
-sa alcatuiasca propozitii
folosind corect antonime
-sa gaseasca cuvinte cu
sens contrar :
Eu spun mare,tu spui….
(gros/subtire,slab/gras,moal
e//tare,curat/murdar,batran/t
anar,merg/stau,vorbesc/tac,u
rc/cobor,inchid
/deschid,intru/ies.)
13. 16.12. Gaseste cuvantul potrivit - să inteleaga semnificatia Joc didactic
2019 “ cuvintelor;
-sa precizeze sensul Fisa:”Spune cuvinte cu sens
cuvintelor; opus!”(omonime)
-sa alcatuiasca propozitii Joc exercitiu:
folosind corect omonime Precizeaza sensul
-sa uneasca printr-o linie cuvintelor:leu,broasca,gradinita
imaginile cae au aceeasi ,zmeu,capra,plasa,liliac.
denumire, dar inteles diferit;

8
SEMESTRUL
AL II-LEA
14. 11301. “Al (A) cui este?” -sa utilizeze in exprimarea Joc-exercitiu
2020 orala cazul genitive Fisa:”A cui hrana este?”
respectand genul si
numarul;
-sa exerseze in comunicarea
orala. acordul dintre subiect
si atributul genitival;
15. 20.01. “Fetita alintata”de -sa audieze cu atentie textul; Memorizare;
2020 Otilia Cazimir -sa retina cuvintele noi; Conversatia.
-sa redea continutul poeziei
respectand intonatia.

16. 27.01. “Unde s-a oprit roata?, -sa recunoasca imaginea la Joc-exercițiu
2020 ” care s-a oprit roata;
-sa indice daca este
imaginea unui singur obiect
sau a mai multor obiecte.
17. 03.02. “Găina ,cocoṣul ṣi -să audieze cu atenție textul; Lectura educatoarei
2020 ṣoarecele” -să răspundă la ȋntrebările
cu ajutorul căreia redau
povestea.
18. 10.02. “Ce fac?Ce face?” -să alcatuiasca propozitii in Joc-exercițiu
2020 care actiunea sa treaca de la
present la trcut si la viitor;
-sa formulize propozitii
corecte din punct de vedere
grammatical,respectand
acordurile sintactice.
19. 17.02. “Frămȃntări de limbă” -să exerseze pronunțarea Joc-exercițiu
2020 sunetului”r”.
-să repete exercițiile spuse
de educatoare, pronunțȃnd
corect sunetele
20. 24.02. “Cine este?Cine sunt?” -sa foloseasca correct in Joc didactic
2020 comunicare pronumele Fise:”Ionel e El””
personal si de politete ; “Ei si ele”
-sa inlocuiasca numele
colegilor cu pronumele
porivit;
-sa inteleaga semnificatia
pronumelui de politete si
sastie cand se foloseste..

9
21. 02.03. “Unde se află?” -să foloseasca cuvinte care Joc-exercițiu
2020 indica poziția ȋn spațiu a
unui obiect.
22. 09.03. “”Cine (Ce) este acesta -să-si activizeze vocabularul Joc didactic
2020 (aceasta?” cu cuvintecare denumesc Fise
apropiere:acesta –
aceasta;acestia –acestea; de
departare:acela-aceea;:aceia
-acela
23. 16.03. “Numaram cuvintele -să separe propozitia in Joc didactic
2020 cuvinte,numarandu-le Fisa:”Spune cate cuvinte…”
-sa extinda propoziti din
doua cuvinte in propozitiicu
trei –patru cuvinte.
24. 23.03. “Cei trei purceluṣi” -să audieze cu atenție textul; Povestea educatoarei
2020 -să rețina cuvintele noi ṣi
sensul acestora.
25. 30.03. “Cei trei purceluṣi” -să redea conținutul textului Repovestire
2020 cronologic folosind atȃt
monologul cȃt ṣi dialogul.
26. 20.04. “Cate silabe are -să discute liber despre Joc didactic
2020 cuvantul?” sarbatoarea de Paṣti.
-sa inteleaga notiunea de Fisa:”Cate silabe are cuvantul?”
silaba(silaba este rostirea cu
o singura deschidere a
gurii);
-sa identifice numarul de
respiratii pentru fiecare
cuvant;
-sa stabileasca relatia dintre
cuvant si silaba(cuvantul
este alcatuit din silabe
,silabele compun cuvinte);
-sa alcatuiasca propozitii.

27. 27.04. “Gospodina”,de Otilia -să audieze cu atețtie textul; Memorizare;


2020 Cazimir -să rețină cuvintele noi; Conversația.
-să redea conținutul poeziei
respectȃnd intonația,ritmul.
28. 04.05. “Povesteṣte ce ai visat?” -să povestească ȋn propoziții Joc de stimulare a comunicarii
2020 simple ce a visat. orale
29. 11.05. “Ghici,ghicitoarea -să găsească răspunsurile Concurs
2020 mea!” ghicitorilor.
30. 18..05. “Cu ce sunet incepe -să inteleaga notiunea de Joc didactic;
2020 cuvantul?” sunet; Fisa:”Cu ce sunet incepe (se
-sa asocieze sunetul cu sfarseste ) cuvantul.

10
litera..
31. 25.05. “Telefonul fără fir!” -să redea corect cuvantul Joc-exercițiu
2020 auzit de la colegul de langă
el.
32. 01.06. “Cei mai buni recitatori” -să recite poeziile ȋnvățate ȋn Concurs de poezii
2020 acest an ṣcolar.
33. 08.06. “Hai la ṣezătoare!” -să recunoască ṣi să Joc concurs
2020 denumească diverse
personaje cu ajutorul
imaginilor.

11
SUPORT DE CURS

JOCURI DIDACTICE:
„ Să vorbim corect !”
„Ne jucam propoziti formulam!”
„Cum mai putem spune!”
„Eu intreb, tu raspunzi!”
„Hai sa asociem si cuvinte sa-n vatam!”
-Fise : :”Cate silabe are cuvantul?” Cu ce sunet incepe (se sfarseste ) cuvantul?.”
“Spune cuvinte cu sens opus!”(antonime)

12

S-ar putea să vă placă și