Sunteți pe pagina 1din 5

Numele................................... 13. 10.

2016

Matematica : Test de evaluare” NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 10 000 ˮ


Scrierea, citirea, compararea, ordonarea numerelor naturale 0 – 10 000;
Rotunjirea/aproximarea numerelor în contexte similare unor situaţii din viaţa cotidiană ;Exerciţii de
utilizare a cifrelor romane în situaţii uzuale.

1. Scrie cu cifre numerele. Colorează vagoanele conform codului de culori dat.

numere pare numere impare

2. Compară următoarele perechi de numere .Completează semnul corespunzător : <, =, >

2345 3456 ; 2000 8299; 4567 4567 ; 4983 4987 ; 2340 998 ; 2015 2015 ;

5472 5243 ; 1979 2006 ; 2764 7650 ; 9876 9876 ; 1780 1870 ; 3200 2300;

3. Scrie :
a) cel mai mare număr natural par format din patru cifre :

b) cel mai mic număr natural impar format din patru cifre diferite :

c) cel mai mare număr natural format din patru cifre diferite
care are cifra miilor 2 şi a zecilor 0 :
d) cel mai mic număr natural format din patru cifre,
la care cifra sutelor să fie 6 şi cea a unităţilor 1 :

4. Completează pe frunze predecesorul şi succesorul fiecărui număr .Colorează.


5. Descompune numerele în mii, sute, zeci şi unităţi:

4 194 5 355 8 104


6.

Rotunjeşte la mii, la sute, apoi la zeci următoarele numere :


6 594 → → →

1 469 → → →

8 619 → → →

7. Formează toate numerele scrise cu cifre romane de la 1 la 30 :

8. Scrie cu cifre arabe numerele :


XIX → ; V→ ; XXXIV → ; XXVIII → ;

9. Ordonează crescător, apoi descrescător, următoarele numere :

10. Alege unul dintre simbolurile învăţate şi


imaginează-ţi povestea lui. Scrie un text scurt.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________
Matematică
 Evaluare – Formarea, citirea și scrierea numerelor naturale 0 – 10 000; – Compararea și –
ordonarea numerelor naturale 0 – 10 000; – Rotunjirea numerelor naturale 0 – 10 000;
Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X.

1. Competente specifice
1.2. Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0 – 10 000
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000,
2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000

1. Descriptori de performantă
Com- Calificativul
pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient

1.1 1- 2
Scrie cu cifre numerele 4 numere 3 numere
numere

1.2 Compara perechile de numere 11-12 numere 8-10 numere 4-7 numere

1.2 Scrie 4 numere 3 numere 2 numere

1.3 Identifica predecesorul si succesorul 6 numere 4-5 numere 2-3 numere

3.1 Descompune numerele 3 numere 2 numere un numar


3.1 Rotunjeşte numerele 9 rotunjiri 7 rotunjiri 4 rotunjiri
5.1 Scrie cu cifre romane 30 numere 20 numere 10 numere
3.1 Scrie cu cifre arabe 4 numere 3 numere 2 numere
Ordoneaza crescator si descrescator
6 numere 4-5 numere 3 numere
numerele

Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 7-9 itemi FOARTE BINE


Rezolvă integral si corect 5 – 6 itemi; incorect
BINE
/parţial corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 3 – 4 itemi; incorect
SUFICIENT
/parţial corect restul itemilor
REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr. I8 I9
crt Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Cfinal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi I8 I9
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

Observatii: FB – %

B– %

S– %

I– %
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și