Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 5.04.2019
GRĂDINIȚA: Grădinița Pisicile Aristocrate
GRUPA: Mare
PROPUNĂTOR: Lazăr Iuliana
PROFESOR MENTOR: Dinca Iuliana
TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întamplă?”
PROIECT TEMATIC: „Zvon de primăvară”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Buchetul de flori al Primăverii”
TEMA ZILEI: „Daruri pentru Zâna Primăverii”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale/ Domeniul Științe - Activitate matematică
TEMA ACTIVITĂŢII: “Cine știe mai bine?”
MIJLOCUL DE REALIZARE: joc didactic
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de priceperi şi deprinderi

SCOPUL:Consolidarea și verificarea utilizării numerelor și cifrelor în concentrul 1-9 precum și dezvoltarea capacității de înțelegere și utilizare a
acestora.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1.să numere crescător şi descrescător în limitele 1-9;


O2.să raporteze numărul la cantitate și invers;
O3.să identifice corect vecinii cifrelor, stabilind locul fiecăruia în şirul numeric;

1
O4.să identifice locul obiectelor în șirul dat folosind numeralul ordinal;
O5.să adune și să scadă în limita 1-9 cu o unitate ;

Sarcina jocului :
 să răspundă la întrebări
 să cunoască numeralul ordinal
 să facă raportul între cantitate și număr
 să precizeze vecinii numerelor

Reguli de joc: Jocul se desfăşoară sub formă de concurs pe echipe: echipa lalelelor şi echipa narciselor. Copiii trebuie să respecte
regulile jocului. Câte un copil de la fiecare echipă va extrage câte un plic și i se va citi sarcina dată de educatoare. Fiecare răspuns corect
va fi punctat cu câte o față zâmbitoare. Câștigă echipa care a acumulat cele mai multe fețe zâmbitoare.

Elemente de joc:
 Surpriza;
 Mânuirea materialelor;
 Aplauze;
 Deplasarea de la un punct la altul al grupei;
 Închiderea și deschiderea ochilor;

2
STRATEGII DIDACTICE:

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, expunerea, problematizarea, munca în echipă, jocul didactic

MATERIAL DIDACTIC: scrisoare, flori, jetoane cu cifre, fluturaşi, coș cu plicuri , vaze, probleme cu material ajutătoare, recompense;

FORME DE ORGANIZARE: individual, pe echipe, frontal


FORMA DE EVALUARE: verificare orală, aprecieri verbale, proba practică.

RESURSE :
UMANE : copiii grupei mari
TEMPORALE : 30 minute
SPAŢIALE : sala de grupă

3
BIBLIOGRAFIE :
 Mătăsaru, Maria, Chiriloaie Maria, ,,Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar”, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2008
 Cojocariu, Venera Mihaela, ,,Teoria şi metodologia instruirii”, E.D.P.,2004
 ***,,Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani”, Bucureşti, 2009
 ** Preda, V., „Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Editura Humanitas Educational, Bucureşti, 2005;
 *Ghid de bune practici privind educaţia timpurie a copiilor de la 3la 6/7 ani”, Bucureşti, 2008

4
SCENARIUL DIDACTIC
ADE-DOMENIUL ŞTIINŢĂ/ACTIVITATE MATEMATICĂ :„Cine știe mai bine?”
Evenimentul Ob. Conținuturi Strategii didactice Evaluare
didactic
Metode și Mijloace didactice Forme de
procedee organizare
1. Momentul Pregătirea materialelor necesare
organizatoric pentru buna desfășurare a
activității.
Asigurarea unui climat
educaţional favorabil, în
concordanță cu tema activității.
2. Captarea Captarea atenției se realizează
atenţiei Conversația Scrisoarea Frontal Observarea
cu o scrisoare de la „Zâna
comportamentului
Primăvară”:
„Dragi copii,
Mi-e dor de voi.
Nu am avut timp
Să ajung la voi Expunerea
Pân-atunci voi s-ascultați,
De-a matematica să vă jucați,

5
Si pe mine să mă ajutați.”
Se descoperă surpriza de la
activitatea noastră.
Prezint cosulețul, plicurile și
scrisoarea prin care Zâna
Primăvara îi invită pe copii la
un joc matematic.
Citesc copiilor scrisoarea și le
propun să accepte provocarea.

3. Enunțarea Azi vom desfășura la activitatea


temei şi a matematică jocul „Cine știe mai Frontal
obiectivelor O1 bine?” pentru a vedea cât de Conversația Materialele folosite Observarea
O2 bine știți să numărați. Vom comportamentului
02 număra în ordine crescătoare și
03 descrescătoare, vom descoperi
locul fiecărui număr în șirul
04 natural și venicii acestuia și
vom rezolva probleme cu
05 ajutorul florilor trimise de Zâna
Primăvară.
4.Prezentarea Pentru desfășurarea jocului Explicația,
Medalioane lalele și Frontal
conţinutului matematic copiii vor fi împărțiți
narcise, plicuri Pe echipe Observarea
în două echipe. Acestea se vor colorate comportamentului
întrece la numărat, precum și la
Conversația
formarea șirului crescător și

6
descrescător în concentrul 1-9.
Ei trebuie să fie foarte atenți, să
răspundă corect și coechipierii
să se ajute la nevoie, iar pentru
cei care vor ieși învingători sunt
pregătite surprize. Se împarte
Explicația
grupa în cele două echipe.
Explicarea regulilor jocului şi
a sarcinii didactice
Copiii se împart în două echipe
egale ca număr de participanți,
conform medalionului şi se
aşează pe scăunele: echipa
narciselor şi echipa lalelelor.
Se vor nominaliza echipele
Panou punctaj
formate şi li se prezintă panoul
unde se va ţine punctajul.
Se explică regulile:
- fiecare probă este scrisă pe Bilețele cu
sarcini/roz pentru
bileţele de culoare diferită
lalele și albe pentru
pentru fiecare echipă care se narcise

7
regăsesc în plicuri;
- copilul numit din fiecare
echipă va rezolva corect sarcina
de pe bileţel;
- în urma rezolvării corecte a Față zâmbitoare
probei, fiecare echipă va primi
câte o faţă zâmbitoare;
Jocul de probă
Va veni câte un reprezentant Frontal,pe echipe
din fiecare echipă şi va rezolva
sarcina didactică din primul
plic:

PROBA 1 (Plicul 1)
Deschidem plicul pe care este Plicul 1.
scrisa cifra 1. Scoatem bilețelul
O1 roz(laleaua) și citim
Laleaua:Număraţi crescător de
la 1 la 9!

Scoatem biletul alb(narcisa) și


Aprecieri verbale
citim :
Narcisa:Număraţi descrescător

8
de la 9 la 1!

Individual , pe Aprecieri verbale


echipe
5.Dirijarea Jocul propriu-zis
învățării Executarea jocului de către
copiii

PROBA 2 (Plicul 2)
Recunoaşte cifrele de pe vazele Conversația Cifre cu numere, Frontal Observarea
vaze,flori (narcise, comportamentului,
prezentate (sarcină comună,
lalele), plic nr .2 Aprecieri verbale
cifre diferite), folosind limbaj
matematic;
Deschidem plicul pe care este
Explicația
scrisă cifra 2. Scoatem bilețelul
roz(laleaua) și citim:”
Laleaua:Așază tot atâtea lalele
O2
cât îți arată cifra(9)!
Exercițiul
Scotem biletelul alb (narcisa)
și citim :
Individual
Narcisa: Așază tot atâtea
narcise cât îți arată cifra (8)!
Demonstrația

9
PROBA 3 (Plicul 3)
Coș cu flori
Scoatem bilețelul roz (laleaua)
cifre, plic nr. 3
și citim:”
- Numără și așază cifra
O2
corespunzătoare florilor de pe
coș folosind expresia „mulțimii
Observarea
cu 6 elemente îi corespunde comportamentului
Aprecieri verbale
cifra 6.
Scotem bilețelul alb(narcisa) și
citim : Explicația
- Numără și așază cifra
Individual
corespunzătoare florilor de pe
Pe echipe
coș, folosind expresia „mulțimii
cu 7 elemente îi corespunde
cifra 7.
Plic nr.4, bilețele,
jetoane cifre
PROBA 4 (Plicul 4) Aprecieri verbale

Scoatem bilețelul roz (laleaua) Exercițiul


și citim:”Spune care sunt
vecinii mai mic/mai mare cu o
unitate a lui 7;

10
O3
Scotem bilețelul alb(narcisa) și
citim :
Exercițiul
- Spune care sunt vecinii mai
mic/mai mare cu o unitate a lui
8;

6.Realizarea Copiii rămân în echipele


Pe grupe Aprecieri verbale
feed- stabilite anterior, de la fiecare Explicația
backului şi venind pe rând câte unul .
obţinerea
VARIANTA 1. Flori cu cifre
performanţei
Zâna Primăvara ne-a așezat la Conversația
tabla un șir de flori colorate.

Doriți să le numărăm
împreună? Individual
Se constată faptul că pe tablă
sunt 9 flori de culori diferite.
-Priviti și spuneți :
-A câta floare are culoarea
roșie?
-Care este prima floare? Dar
ultima?
Eu așez acum un fluturaș pe o Fluturaș
O4 floare.

11
Să-mi spună cineva: Pe a câta
floare s-a așezat fluturașul?
- Bravo, copii! Exercițiul
- Fiți acum atenți! Când am să
bat din palme, veți închide
ochii. Fluturașul va zbura și
se va așeza pe o altă floare.
Tot la semnal, veți deschide
ochii și veți ghici pe a câta
floar s-a așezat fluturașul și Aprecieri verbale
va răspunde câte un copil de
la fiecare grupă
Jocul se repeta de 2 ori.

VARIANTA 2.
Fiindcă v-ați descurcat foarte
bine, v-am mai pregătit o
surpriză. Prezint la masă o Explicația Individual
problemă cu material Pe echipe
demonstrativ.
-Priviți cu atenție și spuneți ce
vedeți?
Grupa lalelor: Conversația
O5 -Câte lalele sunt în vază?(8) Vaze, flori
-Câte lalele mai așează
fetița?(1) Exercițiul
-Deci, câte lalele sunt în
vază?(9)
Grupa narciselor:
O fetiță are 8 narcise
Ea dăruiește o narcisă mamei

12
Câte narcise mai are fetița?(7)

Conversația Fețe zâmbitoare


7. Evaluarea Se vor face aprecieri verbale și
Aprecieri verbale
se va număra fețele zâmbitoare. Frontal
„V-aţi gândit, v-aţi consultat
Explicația
Şi răspunsuri bune-aţi dat,
Dar timpul s-a terminat.
Câte puncte-aţi câştigat?
Hai să numărăm în cor
Şi să stabilim un scor.
Să rostim cu voce tare
Echipa câştigătoare.”
8. Încheierea Se fac aprecieri asupra
Conversația Frontal Aprecieri verbale
jocului desfășurării jocului și a
participării copiilor la joc

13

S-ar putea să vă placă și