Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect Scoala Altfel

Lectia de istorie „VIZITA LA MUZEUL DE ISTORIE”


Propunator : Ivan ( Lazar) Doinita
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Istoria românilor
Tema: Vestigii istorice din epoca veche
Tipul: recapitulare şi sistematizare
Clasa: a IV-a B
Timpul: 60 minute
Obiectivul de referinţă:
o Să identifice şi să folosească informaţii provenite din surse istorice;
Obiective operaţionale:
01: Să completeze fişele de lucru cu informaţii obţinute în urma interviului luat
muzeografului;
02: Să ordoneze cronologic exponatele din vitrine;
03: Să completeze tabelul dat cu cel putin 3 exponate observate,precizând: tipul de
izvor arheologic, data şi locul unde au fost descoperite;
04: Să prezinte propria colecţie de monede şi bancnote, realizată în activitate colectivă;
05: Să selecteze, din portofoliile realizate, pasaje reprezentative pentru fiecare
conducător al dacilor sau al romanilor;
Resurse: a) umane: elevi, cadre didactice, părinţi, muzeograful de serviciu;
b) materiale: fişe de lucru (pe echipe, independent), exponate ale muzeului,
colecţia de monede şi bancnote, portofolii;
c) procedurale: expunerea, explicaţia, conversaţia, interviul, observarea, lucrul
pe echipe, munca independentă
PREGĂTIREA VIZITEI
1. Anunţarea vizitei – Se realizează cu două săptămâni înainte de efectuarea ei.
2. Pregătirea elevilor – Se face într-o şedinţă specială de instructaj, în care elevilor li
se comunică scopul vizitei, obiectivele ce vor fi urmărite, tipul acestei lecţii.
Elevii vor primi sarcini pe care le vor rezolva anterior, fie independent, fie în echipă,
vor fi informaţi asupra materialelor pe care le vor avea cu ei în acea zi (stilouri, fişe
de lucru, colecţia de monede şi bancnote, portofolii – „Doi regi daci şi un împărat
roman” ). Vor fi împărţiţi în 4 echipe, fiecăreia repartizându-i-se să observe şi să
noteze informaţii referitoare la:
1. istoricul muzeului (Anexa 1);
2. numărul de exponate existente referitor la tema urmărită (Anexa 2);
3. condiţiile păstrării exponatelor şi vechimea lor în muzeu (Anexa 3);
4. vestigii daco-romane descoperite la Botosani şi perioada de când datează (Anexa
4).
Se discută probleme de organizare: asigurarea mijlocului de transport, preţul
biletelor de intrare la muzeu, bani de buzunar pentru micile cheltuieli de la muzeu
(pliante, vederi).
Elevilor li se vor comunica reguli pe care vor trebui să le respecte pe parcursul
vizitei.
Se trezeşte curiozitatea elevilor prin prezentarea de vederi, pliante aparţinând
Muzeului de Istorie din Botosani, amintindu-se că la sfârşitul lecţiei-vizită vor avea de
completat o fişă de lucru pe baza exponatelor văzute, a explicaţiilor şi a informaţiilor
primite în sălile muzeului.
DESFĂŞURAREA VIZITEI
În ziua şi la ora fixată, elevii, alături de învăţătorul clasei, de celelalte cadre
didactice ale ciclului primar, de directorul şcolii şi de părinţi se deplasează, după pregătirea
stabilită anterior, la Muzeul de Istorie din Botosani. Având cu ei toate cele necesare,
coordonaţi de muzeograful de serviciu şi de învăţătorul clasei, desfăşoară lecţia conform
scenariului următor:
o Vizitarea tuturor secţiunilor muzeului, sub îndrumarea muzeografului de serviciu;
o Vizitarea în amănunt a secţiunii vizate:
 Interviuri luate de elevi muzeografului (pe echipe); completarea
fişelor de lucru cu informaţiile aflate;
 Prezentarea colecţiei de monede şi bancnote (lucrare colectivă) ;
 Prezentarea portofoliilor cu tema „Doi regi daci şi un împărat roman” şi
lecturarea unor pasaje reprezentative pentru fiecare conducător.
VALORIFICAREA VIZITEI - Elevii completează independent o fişă de lucru
(Anexa 5).
TEMA PENTRU ACASĂ - Realizează o comunicare de maxim 10 rânduri despre
vizita de astăzi, în care să precizezi ce lucruri (vechi, noi sau deosebite) te-au impresionat,
ce mesaj au transmis acestea şi ce impresie ţi-a lăsat vizitarea muzeului.

Anexa 1
FIŞĂ DE LUCRU
Echipa I
1. Când a fost deschis muzeul?
2. Cine a avut o contribuţie mai deosebită?

Anexa 2
FIŞĂ DE LUCRU
Echipa II
1. Câte exponate (izvoare istorice daco-romane) are muzeul? Care sunt acestea?
2. Unde au fost ele descoperite sau realizate?

Anexa 3
FIŞĂ DE LUCRU
Echipa III
1. Cum sunt păstrate şi conservate exponatele?
2. Care e cea mai veche piesă din muzeu?
Anexa 4
FIŞĂ DE LUCRU
Echipa IV
1. Ce piese existente în acest muzeu sunt descoperite la Botosani ?
2. De când datează ele?

Anexa 5
Numele şi prenumele:.....................................................
Data:................................
Muzeul:..........................................................................

FIŞĂ DE LUCRU
1. Recunoaşteţi şi încadraţi cronologic cel puţin 3 exponate observate, apoi completaţi
casetele libere:

Perioada Exponatul Tipul de Locul unde a fost Data descoperirii


observat izvor descoperit
arheologic

daco- 1.
geţilor
2.

Daciei 1.
Felix
2.

S-ar putea să vă placă și