Sunteți pe pagina 1din 5

PRACTICA PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

În cadrul activității de practică pedagogică, studenții vor realiza portofoliul


profesional, care va cuprinde:
1. fişele de evidenţă a zilelor de practică pedagogică (conform modelului prezentat mai
departe);
2. trei proiecte de activitate (proiectele vor fi obligatoriu semnate de cadrul didactic-
mentor din grădiniță); activitățile susținute efectiv la grupă vor fi însoțite de fișa-
sinteză de evaluare, cu notă propusă de cadrul didactic-mentor din grădiniță (conform
modelului anexat);
3. programe pentru învățământul preşcolar /Curriculum pentru învățământul preșcolar
(3 – 6/7 ani) – a se vedea site-ul programe.ise.ro;
4. raportul final asupra perioadei de practică pedagogică (conform modelului anexat).
FIŞA DE EVIDENŢĂ A ZILELOR
DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

1. Numele şi prenumele cursantului:____________________________________

2. Data: _________________________________________________________

3. Grupa: _________________________________________________________

4. Cadru didactic-mentor: ___________________________________________

5. Activităţi la grupă în care s-a implicat cursantul:


 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

 ___________________________________________________
(exemple: asistenţă, predare, sprijinirea mentorului în procesul didactic,
supravegherea grupei, organizarea unor activităţi etc.)

6. Aprecieri / Recomandări / Observaţii privind participarea cursantului:

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

Evaluator ....................................... (semnătura)


FIŞA – SINTEZĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII

GRĂDINIȚA _________________________________________________________
Cursant _____________________________________________
Grupa la care derulează activitatea ____________________________________________
Domeniul experiențial _______________________________________________________
Tema ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

GRUPA INDICATORI SCALA DE EVALUARE


ACTIVITĂŢILOR
Insuficient Satisfăcător Bine F. Bine
URMĂRITE
I. Proiectarea şi 1.Elaborarea proiectului şi
organizarea activității pregătirea condiţiilor necesare
desfăşurării activității
- documentarea ştiinţifică şi
metodică
- definirea obiectivelor
- corelaţia dintre obiective şi
celelalte componente ale actului
didactic
- organizarea grupei, aspectul
estetic,igienic
- asigurarea mijloacelor de
învăţământ
- organizarea colectivului
II. Desfăşurarea 2.Valenţe educative
activității 3. Conţinutul ştiinţific
4.Corelaţii intra- şi
interdisciplinare
5.Caracter practic aplicativ
6.Alegerea şi folosirea metodelor
de predare- învăţare

7.Îmbinarea diferitelor forme de


activitate
8.Integrarea mijloacelor de
învăţământ
9.Crearea motivaţiei; activizarea
copiilor
10.Formarea deprinderilor de
activitate independentă
11.Strategii de diferenţiere şi
individualizare

12.Strategii de accentuarea a
caracterului formativ
13.Densitatea activității
14.Evaluarea permanent -
formativă

III. Comportamentul 15. Organizarea, îndrumarea,


propunătorului conducerea, controlarea activităţii
de învăţare
16. Creativitatea în conceperea şi
conducerea activității
17. Perseverenţa în realizarea
obiectivelor
18. Conduita în relaţiile cu copiii
19. Capacitatea stăpânirii de sine
şi prezenţa de spirit
IV. Autoevaluarea 20. Autoanaliza şi autoaprecierea
obiectivă

RECOMANDĂRI ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

NOTA ACORDATĂ…………………………….

Semnătura evaluatorului
…………………………………………
RAPORT FINAL ASUPRA PERIOADEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Numele și prenumele studentului…………….…………………………………


Anul, grupa ……………………………………………………………………..
Perioada desfășurării practicii …………………………………………………..
Unitatea de învățământ unde a efectuat practica ………………………………..
Numele și prenumele mentorului ……………………………………………….

Criteriu de evaluare Nota acordată


(de la 10 la 1)
1. prezența satisfăcătoare / nesatisfăcătoare la practică (vor
fi avute în vedere și fişele de evidenţă a activităţilor de
practică pedagogică, întocmite de student)
2. documentarea metodică și ştiinţifică a practicantului (vor
fi avute în vedere și proiectele de activități întocmite de
student)
3. elementele de creativitate în pregătirea activităților
didactice
4. calitatea susținerilor activităților didactice
5. capacitatea studentului de identificare a aspectelor reuşite
şi a celor mai puţin izbutite din timpul practicii

OBSERVAȚII / RECOMANDĂRI…………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Nota acordată studentului, pentru întreaga activitate din practică ………………..


(rezultă ca medie aritmetică a notelor acordate în tabelul de mai sus)

Semnătura mentorului,
Data

S-ar putea să vă placă și