Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR DE EVALUARE

PRIVIND NEVOIA DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE IN INVATAMANTUL


PRESCOLAR
Unitatea de învăţământ………………………………………………………………………………………………..
Localitatea / judeţul…………………………………………………………………………………………………….
Data evaluării........................................................................................................................................

Acest chestionar este realizat pentru a cunoaşte percepția dumneavoastră cu privire la nevoile de
formare a cadrelor didactice in invatamantul prescolar

Caseta de identificare

1. Sunteți:
Cadru didactic
Cadru didactic auxiliar
Personal nedidactic

2. Vârsta
între 22 – 30 ani 31- 40 ani 41 – 50 ani peste 50 ani

3. Sexul
Masculin Feminin

4. Vechimea in invățământ

sub 5 ani 5 – 15 ani 16 – 25 ani peste 25 ani

I. Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare opțiunii dumneavoastră:


NR. ITEM DELOC ÎN MICĂ ÎN MARE FOARTE
CRT. MĂSURĂ MĂSURĂ MULT
1 Sunteți indrumat/ă de catre responsabilul la nivel de unitate
in vederea formarii si perfectionarii continue?
2 Considerați că aceste cursuri imbunatatesc activitatea
didactica la nivel de grupa?
3 Considerați că oferta la nivilul CCD atinge nevoile de
formare continua?
4 Modul de comunicare internă, de decizie și raportare la
nivelul gradinitei vă sprijină în demersul formarii individuale,
din punct de vedere profesional?
5 Ați fost consultat/ă în elaborarea planului managerial al
Comisiei pentru dezvoltare profesionala si evolutie in
cariera didactica?
6 Sunteti multumit/ă de modul de organizare a Comisiei
pentru dezvoltare profesionala si evolutie in cariera
didactica (conținut, frecvență?
7 Ati aplicat la grupa competentele dobandite in urma
participarii la cursurile de perfectionare?
8 Sunteţi multumit/ă de modul de utilizare a tehnologiilor
informaţionale din cadrul cursurilor la care ati participat?
9 Sunteți informat/ă cu privire la noile oferte de cursuri?
10 Apreciați că informaţiile privind cursurile de formare sunt
ușor accesibile celor interesați?
11 Participarea la cursuri de formare a avut impact pozitiv
asupra dezvoltarii personale?
12 Ati diseminat informatiile dobandite in cadrul Comisiei
Metodice?
13 Sunteti sprijinit/ă de conducerea școlii în dezvoltarea
profesională?
14 Cum apreciati calitatea formatorilor din cadrul cursurilor la
care ati participat in ultimul an?
15 Unitatea scolara in care activati organizeaza cursuri de
formare?