Sunteți pe pagina 1din 18

DATA: 15.11.

2018
UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT: Gradinita cu Program Normal Rățoaia
GRUPA: Grupa mijlocie
PROF.ÎNV.PREȘCOLAR: Lungu Maria- Mirabela
TEMA ANUALĂ: ”Când, cum şi de ce se întâmplă?”
DENUMIREA PROIECTULUI: E toamna iar.....
SUBTEMA: Vitamine din legume
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADE (DOS+DEC)+ALA1+ALA2
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual.
TIPUL ACTIVITATII: Însuşire de noi cunoştinţe, consolidare de priceperi şi deprinderi
COMPONENTA ACTIVITĂŢII:
ACTIVITĂTI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (Întâlnirea de dimineaţă: ,,Bună dimineaţa,
dragi legume!’’)
 Salutul, Prezenta, Calendarul naturii
 Rutina: Suntem sănătoși dacă mȃncăm multe legume (deprinderea de a consuma
legume)
 Tranziţie: «Atenție la clopoțel» ; «Trenulețul legumelor» ; «Sa adunam, sa aranjam»
 Jocuri si activităti didactice alese
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE (ALAI):
CONSTRUCTII: “Borcane pentru muraturi”
NISIP ȘI APA: “Legume de toamna”
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE (ALAII):
1. JOC DISTRACTIV: „Coşuleţul rupt”
2. JOC LINIȘTITOR „Dă pachetul mai departe”
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:
 DEC: Activitate muzicala (predare cântec: „Ploaia”; repetare: „Misca vantul frunzele”)
 DOS: Educație pentru societate (Lectura educatoarei: „Povestea legumelor lăudăroase”
după Vladimir Colin)

1
Scopul activitatii: Formarea tinutei si a respiratiei corespunzatoare obținerii unei emisii vocale
curate; educarea capacității copiilor de a asculta și de a interpreta piese muzicale simple.
Consolidarea deprinderilor de a respecta normele de comporatre civilizata in societate;
Obiective: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:
 să ȋnvețe corect versurile cȃntecului, interpretȃnd melodia prin respectarea duratei,
ȋnălțimii și intensității sunetelor;
 să execute corect mișcările jocului muzical;
 să reţină titlul, personajele și mesajul lecturii;
 să identifice norme de comportare civilizata;
 să ȋmbine cuburile pentru a obține borcane pentru murături;
 să lucreze nisipul kintetic obținȃnd legume de toamnă;
 să respecte regulile jocurilor propuse.
STRATEGII DIDACTICE
Metode: conversaţia, explicaţia, observaţia, lectura educatoarei, metoda RAI,
demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, Turul galeriei
Mijloace: calendarul naturii, Biblioteca grupei, planşe în care sunt redate aspecte
specifice anotimpului toamna, imagini corespunzatoare momentelor principale al lecturii, nisip
kinetic, fisa, legume, cos, cuburi, creion colorat, carte de cȃntece, casetofon, CD, mingea.
DURATA:1 zi
LOCUL DE DESFASURARE: Sala de grupa
Material bibliografic:
 Curriculum pentru învăţămantul preşcolar-prezentare şi explicitări, Editura Didactica
Publishing House, 2009.
 Toma, G., Ristoiu, M., Anghel, M., „Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru
învăţământul preşcolar” Ed. Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2009.
 Coordonatoare Insp. in M.E.C. Viorica Preda, 2011, “Metodica activităţilor instructiv-
educative în grădiniţa de copii’’

2
SCENARIUL ZILEI
Copiii se adună în sala de grupă. Activitatea debutează cu ,,Întâlnirea de dimineaţă’’-ne
aşezăm pe covor în semicerc pentru a stabili un contact vizual cu toţi membrii grupei.
Fiecare copil în pare va fi salutat în ordinea în care se află în semicerc: „Bună dimineaţa legume
de toamna!” etc., si se va continua cu recitarea:
„Bună dimineaţa, cer frumos! Bună dimineaţa animale mici şi mari!
Bună dimineaţa, soare luminos! Toate florile-s aici
Bună dimineaţa, micule vânt Toate sunt prezente
Care-alergi pe pământ! Cu petale mari şi mici
Bună dimineaţa, copaci desfrunziţi! Colorate de pitici,
Bună dimineaţa păsărele mari şi mici! Numai, numai, numai, numai,
Bună dimineaţa pietre tari! Cine nu-i aici?”
În continuare copii vor completa calendarul naturii prin aşezarea jetoanelor potrivite la
panoul „Colţul naturii”. Se analizează mai întâi, cu ajutorul copiilor ziua săptămânii, data, luna
în care ne aflăm precum şi anotimpul. În continuare, copiii sunt îndemnaţi să privească pe geam
pentru a stabili cum este vremea. Se va completa calendarul cu simbolul caracteristic vremii
precum şi îmbrăcămintea adecvată. Se vor purta discuţii despre anotimpuri şi schimbările
petrecute în natură.
Educatoarea primeste o cutie surpriza de la Zâna Toamnă si un plic ȋn care este o
scrisoare o scrisoare. Ea le aduce copiilor ecusoane cu fructe, legume si flori de toamna de culori
diferite şi multe surprize cu ea, pe care le vom descoperi azi la activităţi. În continuare se anunţă
Tema zilei: Vitamine din legume. Zâna Toamnă le spune că are nevoie de ajutorul lor pentru a se
înveseli. Îi anunţă pe copii că îi aşteaptă mari surprize, dar pentru aceasta va trebui să rezolve
mai multe sarcini. Se anunţă obiectivele zilei, numele povestii si sarcinile centrelor dupa care le
spune ca la sfârşitul activităţii vor desfăşura un joc.
Întâlnirea de dimineaţă se încheie cu tranziția «Trenulețul legumelor» după care începe
desfăşurarea activităţilor experienţiale: Educație muzicala: predare cântec: „Ploaia”; repetare:
„Misca vantul frunzele”)
După ȋnvațarea cantecului, se desfăşoară activităţile liber alese ALA1:
CONSTRUCȚII: “Borcane pentru murături”
NISIP ȘI APA: “Legume de toamna”
BIBLIOTECĂ: se realizează lectura educatoarei „Povestea legumelor lăudăroase”

3
după Vladimir Colin, activitate expriențiala ȋncadrata ȋn DOS: Educație pentru societate, când
se vor prezenta copiilor planşele cu scenele din poveste, explica cuvintele necunoscute şi adresa
o serie de întrebări pentru fixarea textului.
Pe parcursul activităţii se vor oferi indicaţii sau copiii vor fi ajutaţi dacă au nevoie.
Fiecare copil se va deplasa către un alt centru, după ce şi-a realizat sarcinile în primul centru ales
şi tot aşa până se face rotirea copiilor pe centre.
Prin intermediul tranziţiei: «Atenție la clopoțel» se realizeaza activităţilor liber alese
ALA2: „Coşuleţul rupt” – joc distracctiv și „Dă pachetul mai departe”-joc liniştitor.
Zâna Toamnă este bucuroasă, vizitează expoziţia cu lucrările copiilor împreună cu
educatoarea şi copiii şi împarte recompense copiilor câte o diploma.

4
DESFASURAREA ACTIVITATII

Eveniment Conţinut activitații Strategii Evaluare


didactic Didactice
Metode Mijloace de Forme de Forme Instrumen
ȋnvațamânt organizare
1.Moment Organizarea observare frontal
oragnizatoric spațiului și a climatului a
educational într-un mod
optim:
-pregătirea materialelor
didactice necesare
desfăşurării activităţii şi
aşezarea scăunelelor în
semicerc
-aerisirea sălii de grupă.
Copiii intră în sala
de grupă şi se aşază pe
scăunele.
2.Captarea Introducerea în observare Scrisoarea frontal orala Evaluarea
atenţiei activitate se realizează a capacitații
printr-o scurtă explicația atenție
conversație despre conversaţi coșul cu voluntara
legumele de toamnă, a legume
având ca suport intuitiv
coșul cu legume de
toamnă, langa acesta
fiind si un plic cu o
scrisoare. Educatoarea
le citeste conținutul
acesteia si le spune ca
Zana Toamna se
pregateste sa plece de la
noi si ca e dezamagita
de comportamentul unor
legume. De aceea ii

5
roaga pe copii sa asculte
temele si sarcinile
propuse pentru a
intelege cum e bine sa
ne comportam.
3. Se realizeaza printr-o conversați
Reactualizarea scurta conversație: a
cunoştințelor -În ce anotimp suntem?
-Ce legume de toamna
cunoaşteți?
-Vreți sa acultați o
poveste despre legume?
4.Anunţarea „Astăzi vom ȋnvața un Evaluarea
temei şi a cântec, vom repetate un explicaţia frontal capacitații
obiectivelor joc muzical, veți asculta atenție
activităţii o poveste: „Povestea voluntara
legumelor lăudăroase”
de Vladimir Colin, vom
construi borcane pentru
muraturi, vom modela
din nisip kinetic
legume.
5.Dirijarea Prin intermediul Demonstr Carte de frontal
ȋnvațarii şi a tranziției «Trenulețul ația cȃntece
procesului de legumelor», se trece la Exercițiul Casetofon Observarea
consolidare a desfășurarea activitații CD comporttam
cunoştințelor, pe domenii ntului
priceperilor şi experiențiale : Educație copiilor
deprinderilor muzicala: predare
cântec: „Ploaia”; Aprecie
repetare: „Misca ri
vantul frunzele”) verbale

Familiarizarea copiilor
cu conţinutul noului
cântec: Se expune
continutul noului

6
cantec, explicandu-se pe grupuri
cuvintele noi care apar
in text.
Interpretarea
cântecului de către
educatoare
Se expune continutul
cȃntecului, apoi se
executa de doua – trei
ori avandu-se in vedere
o executie clara,
corecta, nuantata.
Executare cântecului
de către copii
Se canta prima stofa si
se repeta cu copiii.
Cant a II – a strofa si o
repet si cu copiii.
Cant I si a II-a strofa
(tot cantecul) si il repet
cu copiii.
Cant a III – a strofa si o
repet si cu copiii.
Repet tot cântecul cu
copiii de mai multe ori.
Ii asez in picioare in
semicerc.
Fixarea cantecului
Vor canta pe grupe (fete,
baieti) cate o strofa si
apoi individual.
Se repetă apoi jocul
muzical „Misca vantul
frunzele” executandu-se
corect de doua – trei ori.

7
5.Obţinerea În cadrul Lectura
performanţei sectoarelor ALA1, educatoar
copiii vor realiza ei Observarea
urmatoarele activitati: Explicația comporttam
BIBLIOTECĂ: Demonstr ntului
„Povestea legumelor ația copiilor
lăudăroase”- lectura Exercițiul Planşe din
educatoarei, de poveste Individual Aprecie
Vladimir Colin, ri
activitate pe domenii verbale
experiențiale DOS:
Educație pentru
societate pe grupuri
Pe parcursul
lecturii voi prezenta
copiilor planşele cu
scenele din poveste şi
voi explica cuvintele
necunoscute.
PLAN DE IDEI:
1.Gospodina a făcut
cumpărături.
2.Legumele din coș au
inceput să se laude și să
se certe care e mai bună.
3.Gospodina a gătit
mâncare din toate
legumele, în afară de
ardeiul iute.
4.Ardeiul iute a fost
mîncat de bunic.
Explicarea cuvintelor
necunoscute:
-lăudăros = mândru,
fălos, cu nasul pe sus

8
-gospodină = femeie
harnică
-îngrămădite =
înghesuite
-prăpădit =
neastâmpărat
Explic copiilor
proverbul „Lauda de
sine, nu miroase a bine”
pe înțelesul lor, cu
cuvinte accesibile. „Nu
trebuie să ne lăudăm
nicodată că mie nu mi
se întâmplă un anumit
lucru, nu am pățit ceva
rău, pentru că mai
devreme sau mai târziu
și mie îmi vine rândul,
exact cum a pățit și
ardeiul iute din povestea
noastră.” Cer copiilor să
povestească întâmplări
în legătură cu acest
proverb.
Apoi le voi adresa
următoarele întrebări:
- V-a plăcut
povestea?
- Cum se numeşte
povestea?
- Care sunt
personajele din poveste?
- De cine v-a
plăcut cel mai mult? De
ce?

9
- Credeţi că a
procedat corect? De ce?
După aceste
întrebări le voi spune
copiilor ca Zana
Toamna este foarte
mulţumită de Observarea
răspunsurile lor şi le-a comporttam
pregătit si alte surprize. ntului
CONSTRUCTII: copiilor
“Borcane pentru Cuburi
muraturi” individual
NISIP ȘI APA:
“Legume de toamna” Nisipp
Vom trece kinetic
împreună în revistă Forme de
fiecare centru în parte, legume
vom intui materialele
avute la dispozitie si
vom purta discuţii
despre ce au de realizat
in cadrul fiecarui centru.
Vom executa
exerciţii de încălzire a
muşchilor mâinilor cu
copiii de la toate
centrele. Le urez
copiilor “Spor la
lucru!”.
Voi supraveghea
desfăşurarea activităţii
intervenind cu indicaţii
sau ajutându-i doar dacă
este necesar.
Fiecare copil se va

10
deplasa către un alt
centru, după ce şi-a
realizat sarcinile în
primul centru ales şi tot
aşa până se face rotirea
copiilor pe centre. După
expirarea timpului de
lucru copiii îşi adună
lucruşoarele şi le aşează
la locul potrivit prin
intermediul tranziției
„Sa aduna, sa
ordonam„.

6. Asigurarea Copiii sunt asezati Metoda mingea


retenției și a ȋn cerc. În mijlocul RAI
transferului cercului se afla un copil Observarea
care are mingea. Cel comporttam
care aruncă mingea ntului
trebuie să pună o copiilor
întrebare din activitatea
derulata celui care o Aprecie
prinde. Cel care prinde ri
mingea răspunde la Individual verbale
întrebare şi apoi aruncă
mai departe altui coleg, Evaluarea
punând o nouă capacitații d
întrebare. Evident atenție
interogatorul trebuie să voluntara
cunoască şi răspunsul
întrebării adresate.
Copilul care nu
cunoaşte răspunsul iese
din joc, iar răspunsul va

11
veni din partea celui
care a pus întrebarea.
Dintre ȋntrebarile
adresate evidențiez:
- ce legume de
toamna
cunoaşteți?
- din ce legume
fac mamicile
ciorba?
- dar bulion?
- cum pregatesc
mamicile
legumele pentru
iarna?
7. Evaluarea La sfârşitul lucrului, Aprecie Observarea
activitatii copiii evalueaza Turul ri comporttam
lucrarile folosind galeriei”. legume verbale ntului
metoda „Turul galeriei”. cutie copiilor
Se vor juca ȋn surpriza
continuare jocurile: (pachetul)
„Coşuleţul rupt” (joc
distractiv) și „Dă
pachetul mai departe”
(joc liniștitor).
8. Încheierea Cum te-ai simțit recompense
activităţii astazi? Conversaț recompense frontal Aprecie
Ce ți-a placut mai mult? ia ri
Se fac aprecieri verbale
generale şi individuale
asupra modului în care
au participat la
activitate.

12
Povestea legumelor lăudăroase
după Vladimir Colin

Într-o zi de toamnă gospodina s-a dus la piaţă să facă


cumpărături. Şi-a încărcat coşul cu de toate: ceapă, cartofi, ardei,
morcovi, roşii, pătrunjel, varză.
Legumele din coş au început să se certe între ele pentru că erau
îngrămădite, că nu aveau loc, că fiecare ar fi vrut să stea deasupra, la
aer. Ardeiul iute, fiind mai mititel se simţea destul de bine şi spuse:
- Ce tot vă certaţi? Aveţi puţină răbdare, că în oală o să aveţi
destul loc, când o să fiebeţi.
Apoi interveni gogoşarul, fratele ardeiului iute:
-Tu să taci frăţioare! Nu vezi ce mic şi prăpădit eşti? Parcă n-ai
frate cu mine şi cu ardeiul galben.
-Lasǎ-l în pace pe fratele nostru, că-i mic şi nu ştie ce spune-
zise ardeiul galben.
Şi tot certându-se între ei, gospodina a ajuns acasă şi a aşezat
legumele pe masǎ pentru a le spăla, curăţa şi pune la fiert.
Când s-au văzut pe masă fiecare a început cu lauda; morcovul a zis că
el e cel mai dulce şi mustăcios, gogoşarul că-i gras, roşu şi gustos,
varza că-i cea mai înfoiată şi frumoasă.
Atunci ardeiul iute, cum n-avea astâmpăr interveni şi spuse:
-Nu vă mai certaţi, că-n oală o să ajungeţi şi-o să fierbeţi de n-o
să vă mai vedeţi.
Gospodina a spălat legumele, le-a curăţat şi în oală le-a tocat.
Când ciorba a fost gata, a fost pusă în farfurii la răcit. Cum nu se mai
auzea nimic, ardeiul iute, ca să nu tacă, a început să întrebe.
-Ce staţi supărate, nu mai aveţi glas? Aţi râs de mine că sunt mititel
dar eu tot proaspăt am rămas, nu ca voi nişte legume fierte.
Şi nu bine a terminat vorba că bunicul l-a şi luat şi din el a
muşcat, apoi a exclamat.
-Vai ce ardei mititel, dar e iute, vai de el!
Şi aşa s-a terminat povestea noastră cu legumele lăudăroase
după cum spune şi proverbul “Lauda de sine nu miroase a bine”!
Povestea legumelor lăudăroase - 1
Povestea legumelor lăudăroase – 2
Povestea legumelor lăudăroase – 3
Povestea legumelor lăudăroase – 4
Povestea legumelor lăudăroase – 5

18