Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect de activitate integrată

Grupa: mijlocie

Data: 21.03.2018

Tema anuală de studiu: ”Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ??”

Tema proiectului: ””

Tema săptămânii: ””

Tema activității: ”În căutarea comorii căpitanului Hook”

Tipul activității: mixtă

Categorii de activități de învățare:ADP+ ALA1+ DŞ+DPM+ ALA2

Forma de realizare: activitate integrată


ADP

„Surprizele
Căpitanului Hook”

Bibliotecă Artă Construcţii

„Albumul „Maşinuţe colorate” „Insuliţe de pe


mijloacelor de mare”
transport”

„În căutarea comorii


căpitanului Hook”
ADP+ ALA1+ DŞ+DPM+ ALA2

DŞ DPM

„În călătorie” „Drumul către


comoară”
Joc didactic
Traseu aplicativ

ALA2

„Scăunelele
muzicale”
Obiective operaționale:

ADE

O1: -să raporteze numărul la cantitatea corespunzătoare de obiecte şi invers,


utilizând jetoane şi cifre;

O2: -să numere corect în limitele 1-4, având ca suport materialele din joc;

O3:-să ordoneze crescător cutiile, în funcţie de numărul de elemente;

O4: -să ordoneze descrescător numerele găsite în traseul aplicativ, după indicaţiile
educatoarei;

O5:-să execute cu amplitudine maximă exerciţiile pentru influenţarea selectivă a


aparatului locomotor;

O6: -să execute corect mersul cu ocolire de obstacole, având la dispoziţie modelul
educatoarei;

O7: -să realizeze săritura cu deplasare, cu desprindere de pe ambele picioare


înainte;

O8-să execute corect târârea pe genunchi şi palme, după exemplul dat;

ALA

O9--să sorteze mijloacele de transport în funcţie de tipul acestora (terestre, acvatice


şi aeriene),utilizând jetoanele puse la dispoziţie;

O10- să lipească jetoane cu mijloace de transport terestre, acvatice şi aeriene în


albumul potrivit ;

O11- să coloreze în contur maşina utilizând culorile indicate de cifră;

O12-să construiască insuliţe de pe mare, folosind piese de lego, combino,


rotodiscuri.
Strategii didactice:

a) Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația,


exercițiul, turul galeriei, jocul didactic,
b) Mijloace și materiale didactice: pernuţe, panoul de prezenţă, calendarul
naturii, Căpitanul Hook din pluş, fişe de colorat, creioane, piese de lego,
combino, rotodiscuri, jetoane cu mijloace de transport, trei albume, lipici,
imagini cu Trenuleţul Thomas, Vaporaşul Johnny şi Avionaşul Cippy,
jetoane pentru fiecare mijloc de transport, cifre, materiale pentru traseul
aplicativ, comoara cu bănuţi, flip-chart, boxe, scăunele.
Forme de organizare a activității: frontală, individuală şi pe grupe.
Scenariul zilei

I. Moment organizatoric:
În vederea bunei desfășurări a activităților de învățare au loc: aerisirea sălii de
grupă, aranjarea mobilierului, asigurarea unei atmosfere de lucru adecvate.

II. Întâlnirea de dimineață:


Preșcolarii se așază pe pernuțe în formă de cerc pentru a stabili un contact vizual
cu toți copiii grupei.

Salutul: educatoarea: ”Dimineața a sosit,

Toți copiii au venit.

În cerc noi ne așezăm,

Cu toții să ne salutăm

A-nceput o nouă zi,

Bună dimineața, copii!”

Prezența: educatoarea numeşte copiii în ordine alfabetică. Fiecare copil numit


spune „prezent” şi îşi pune fotografia la panoul de prezenţă.

Calendarul naturii: copiii vor reactualiza ”Calendarul naturii” amintind în ce


anotimp se află, în ce lună și în ce zi a săptămânii, marcând și schimbările meteo,
dacă este necesar.

Momentul de mișcare:

”Dacă vreau să cresc voinic,


Fac gimnastică de mic...”

Împătășirea cu ceilalți:

Activitatea de grup: se realizează prin jocul “Telefonul fără fir”. Un copil ales de
educatoare şopteşte un cuvânt (mijloc de transport) la cel de lângă el şi tot aşa până
ajunge cuvântul la ultimul copil. Acesta din urmă, trebuie să rostească cu voce tare
ce a auzit.

III. Captarea atenției:


Noutatea zilei

Captarea atenţiei copiilor se realizează prin intrarea în grupă a Căpitanului Hook.


Educatoarea le adresează câteva întrebări despre acest personaj din desene: Cine
credeţi că a venit la noi în vizită?, De unde aţi auzit voi de el?. După primirea
răspunsurilor, Căpitanul Hook le va spune copiilor că a venit de peste mări şi ţări
să îi conducă într-o minunată aventură pe Tărâmul mijloacelor de transport. Alături
vor fi şi prietenii săi: Trenuleţul Thomas, Vaporaşul Johnny şi Avionaşul Cippy, pe
care îi vor întâlni puţin mai târziu.

IV. Anunțarea temei și a obiectivelor activităţii:

Anunţarea temei şi a obiectivelor zilei se realizează prin intermediul personajului


Hook: Aşadar, drag echipaj, azi vom porni în căutarea unei comori în Ţinutul
mijloacelor de transport! Dar, până să ajungem la comoară, în drumul nostru,
vom avea de îndeplinit două misiuni: îi vom întâlni pe prietenii mei: Trenuleţul
Thomas, Vaporaşul Johnny şi Avionaşul Cippy, care s-au împotmolit la numărat.
Dacă îi vom ajuta, ne vor fi alături în a doua misiune unde vom parcurge un
traseu plin de peripeţii, iar la final, găsirea mult visatei comori. Sunteţi pregătiţi
să pornim în căutarea comorii?Înainte să pornim în fantastica aventură,v-am
pregătit nişte surpize la centre ce ne vor fi de folos în călătorie.

V. Dirijarea învățării și obținerea performanței


Activități liber alese

Se prezintă centrele de interes

Bibliotecă: “Albumul mijloacelor de transport”

Copiii au de sortat jetoane cu mijloace de transport în funcţie de tipul acestora:


terestre, aeriene, acvatice şi să le lipească în albumul potrivit. Vor fi trei albume
“Prietenii Locomotivei Thomas”, “Prietenii Avionaşului Cippy” şi “Prietenii
Vaporaşului Johnny”.

Artă: “Maşinuţe colorate”

La centrul Artă, preşcolarii vor colora în contur maşinuţa, folosind culorile indicate
de cifre (1-roşu, 2-galben, 3-maro, 4-albastru);

Contrucţii: “Insuliţe de pe mare”

Copiii vor construi insuliţe de pe mare, având la dispoziţie diferite piese de


asamblat.

Preşcolarii se îndreaptă spre centrele de interes pregătite în funcţie de culoarea


medalionului ales (albastru-Construcţii, galben-Bibliotecă, roşu-Artă)

Cu tranziţia:

”Bat din palme clap-clap-clap,


Din picioare trap-trap-trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi la centre noi pornim!”
La final, copiii fac turul galeriei pentru a aprecia produsele muncii lor.

Cu tranziţia: „Eu locomotivă sunt” copiii părăsesc sala de grupă pentru a bea apă
şi a servi gustarea.

DŞ-Activitate matematică- Joc didactic „”

Copiii intră în sala de grupă unde sunt deja pregătite materialele pentru jocul
didactic. Sunt rugaţi să se aşeze pe pernuţe, iar căpitanul Hook le prezintă prima
misiune: Iată că am ajuns în Ţinutul mijloacelor de transport! Aici îi vom ajuta pe
prietenii mei să numere, să pună cifra potrivită, să îşi ordoneze jucăriile, iar dacă
ne îndeplinim misiunea, ei ne vor ajuta mai departe să ajungem la comoară.
Sunteţi pregătiţi?

Întâi îl vom ajuta pe Trenuleţul Thomas. Acesta vrea să le ducă unor copii nişte
jucării, dar a uitat cifrele, aşadar noi trbuie să numărăm jucăriile din fiecare vagon
şi să punem cartonaşul cu numărul corespunzător sub el. Se demonstrează
realizarea sarcinii de către educatoare.

Se solicită unui copil să realizeze jocul de probă, numărând jucăriile din primul
vagon şi aşezând cifra corespunzătoare.

Copiii se ridică de pe pernuţe şi fac trenuleţul în coloană cântând „Eu locomotivă


sunt, Voi sunteţi vagoane, Aşezaţi-vă la rând, Mâinile-s tampoane”

Varianta 1: Următoarea oprire este la Vaporaşul Johnny, care doreşte să plece în


călătorie, dar a uitat să numere, aşa că nu-şi mai poate pune bagajele. Noi trebuie
să îi punem la bord atâtea elemente câte ne indică cifra. Se demonstrează sarcina
de către educatoare. Se solicită unui copil să realizeze jocul de probă, fiind atent la
indicaţiile educatoarei.

Preşcolarii se ridică din nou de pe pernuţe şi pornesc spre următorul mijloc de


transport.

Varianta 2: Ultima oprire este la Avionaşul Cippy, care este tare supărat. În zborul
său a dat peste o furtună, iar cutiile sale s-au amestecat. Noi trebuie să le aranjăm
în ordine crescătoare (de la cutia cu cele mai puţine elemente la cutia cu cele mai
multe elemente), deci înseamnă că avem de numărat elementele din fiecare cutie,
avem de pus cifra corespunzătoare pe fiecare cutie şi, la final, să le aranjăm în
ordine crescătoare. Se demonstrează realizarea sarcinii de către educatoare.

Se solicită unui copil să realizeze jocul de probă, urmând toţi paşii enumeraţi de
educatoare.

După finalizarea acestei misiuni, Căpitanul Hook îi felicită şi le spune că în


următoarea misiune îi vor avea alături pe cei trei prieteni: Trenuleţul Thomas,
Vaporaşul Johnny şi Avionaşul Cippy.

Cu tranziţia: „Eu locomotivă sunt” copiii părăsesc sala de grupă pentru a bea apă.

VI. Asigurarea retenţiei şi a transferului


Preşcolarii intră în sala de grupă şi sunt întâmpinaţi de Căpitanul Hook „Iată că
mai avem puţin şi ajungem la preţioasa comoară! Dar, mai întâi, trebuie să ne
pregătim forţele.”

Copiii sunt organizaţi în linie dreaptă şi execută, după modelul educatoarei,


exerciţiile pregătitoare a organismului pentru efort: variante de mers (obişnuit, ca
soldaţii, pe călcâie, pe vârfuri, mersul uriaşului, al piticului) alternate cu variante
de alergare (alergare uşoară, cu pensularea gambei înapoi, accelerată).

Se formează un cerc. Influenţarea selectivă a aparatului locomotor se realizează


prin următoarele exerciţii: „Privim cerul, privim pământul”, „Braţe scurte, braţe
lungi”, „Legănăm păpuşa”, „Morişca”, „Sari minge, minge jos!”.

După finalizarea exerciţiilor de încălzire a corpului, se prezintă traseul pe care îl


vor avea de parcurs. Se demonstrează parcurgerea traseului aplicativ de către
educatoare, iar în acelaşi timp se explică modul de execuţie.
„ Pentru a deschide comoara, va trebui să găsim patru cifre magice. Prima cifră ne
aşteaptă la începutul traseului nostru (1). Pentru a le găsi pe celelalte, vom porni cu
Vaporaşul Johnny, navigăm pe apă ocolind obstacolele, iar cand vom ajunge pe
uscat, vom găsi a doua cifră surpriză (2). Apoi ne va prelua Avionaşul Cippy, iar
împreună cu el vom zbura peste obstacole. La finalul zborului, vom găsi a treia
cifră surpriză (3). În ultima călătorie vom porni cu Trenuleţul Thomas, care ne va
duce cu el prin tunel, la capătul căruia vom găsi ultima cifră (4). Cu ajutorul
acestor cifre, vom deschide comoara Căpitanului Hook.”

Se execută traseul aplicativ, educatoarea oferind permanent indicaţii şi dirijând


mereu modul de execuţie al execiţiilor.

La finalul traseului, Căpitanul Hook, ne spune că pentru a deschide comoara,


trebuie să aranjăm cifrele pe tabla magnetică în ordine descrescătoare. Sarcina se
rezolvă frontal , fiecare copil aducându-şi contribuţia la deschiderea comorii.

După rezolvarea sarcinii, Căpitanul Hook deschide comoara şi-i recompensează pe


copii pentru curajul de care au dat dovadă în parcurgerea acestei aventuri,
oferindu-le câte un bănuţ din ciocolată.

Pentru a se relaxa după o aventură atât de palpitantă, Căpitanul Hook le propune să


se aşeze în cerc pe covor şi să desfăşoare jocul „Apă, apă, foc, foc”. Unul dintre
copii va ieşi din grupă, iar alt copil va ascunde mascota Căpitanului Hook . După
ce toată grupa a văzut unde este ascunsă jucăria, se cheamă copilul care a ieşit şi se
dă start joc. Copilul începe să caute mascota. Când este mai aproape de locul unde
este ascunsă jucăria, copiii vor striga foc, foc, foc. Cu cât se îndepărtează de obiect,
copiii vor striga apă, apă. Jocul continuă până ce Căpitanul Hook este găsit, apoi se
reia jocul de către alt copil.
ALA2 „Scăunelele muzicale”
Se aranjează scaunele în aşa fel încât un copil să rămână fără scaun. Educatoarea
porneşte muzica, iar copiii se învârt în jurul scăunelor şi dansează.Când muzica se
opreşte, trebuie să se aşeze pe scaune. Cel care rămâne în picioare, iese. Când iese
un copil din joc se mai scoate un scăunel şi tot aşa până rămâne un singur
"învingător"