Sunteți pe pagina 1din 13

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

G.P.P.25 ORADEA

INSPECŢIE FINALĂ PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II

PROPUNĂTOR:PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


ROŞCA SANDA SIMONA

28.01.2020
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25
DATA: 28.06.2020
NIVELUL: 3-5 ani/grupa mijlocie
PROPUNĂTOR: Roșca Sanda Simona
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este , a fost și va fi pe Pământ? ”
TEMA PROIECTULUI:,, Minunata lume a animalelor”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Prietenii noștri de la Polul Nord”
TEMA ACTIVITĂŢII : ,,O zi alături de Ping”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrata de o zi (ADP + ALA1+ ADE + ALA2)
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE:

ADP:
- Întâlnirea de dimineaţă ,,Aș vrea să fiu un......!”
-Rutine: ,,Ca să cresc voinic și mare nu fac mofturi la mâncare”; ,,Îmi aștept rândul”
- Tranziție: liantul dintre activități:
- ,,Mergem toți în pas vioi”
- ,,Ne-nvârtim, ne răsucim,”
- ,,Noi suntem pinguini vestiți, tra, la,la,”
- ,,Pinguinul”- cântec

ALA : - Știință: ,,Surprizele din bucățile de gheață”-experiment


- Joc de masă.: ,, Alege și așează”
- Artă: ,, Pinguinul”-pictură

ADE: DOS- Educație pentru societate: Povestirea educatoarei:,,Povestea unui pinguin”- Marcela Peneș
DPM - Educaţie fizică: Traseu aplicativ –,,Cei mai buni pinguini”
ALA : Joc liniștitor: ,,Pinguinul dispărut”

MIJLOC DE REALIZARE: povestirea educatoarei, traseu aplicativ


DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:
- motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiară.
- cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat,
- activare și manifestare a potențialului creativ,
- finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
- mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

COMPORTAMENTE VIZATE:
- participă la activități fizice variarte, adecvate nivelului lui de dezvoltare
- demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numerația
- manifestă creativitate în activități diverse.
- realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
- exersează, cu sprijin ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui ( comunicare receptivă).

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacității copilului de înțelegere și exprimare a propriilor emoții ,valorificând creații literare și deprinderi
motrice de bază și a celor utilitar aplicative.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- să dobândească informații prin ascultarea unei povești utilizându-le apoi în contexte adecvate.
- să participe cu entuziasm în diverse activități fizice; mers în echilibru, săritură, aruncare și alergare
-să utilizeze numărul și număratul în activități cotidiene (numără câte animale așează în cutie)
- să utilizeze diverse materiale din centrul artă,
- să-și mențină atenția concentrată între 5-10 minute.

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: povestirea, explicația, demonstrația, conversația, exercițiul, problematizarea, observația, expunerea, munca individuală
și pe grupuri, jocul de mișcare, metoda R,A,I,.
 Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentului copiilor, aprecierea individuală și colectivă, analiza produselor activității,
Cubul.
 Mijloace didactice:
 Demonstrative: pinguinul, videoproiector, ecran, tunel, coșuri, mingi,
 Individuale:cutii, gheață, ciocan, foi,acuarele, bureți, pensule, cartoane, aluminiu, siluete de animale, animale din plastic, siluete de animale ,
planșe,
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual.
DURATA ACTIVITĂȚII: 9.30-11
LOC DE DESFĂȘURARE: sala de grupă
BIBLIOGRAFIE:
 *** -Curriculum pentru educatie timpurie 2019;
 Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează Curriculumul pentru educație timpurie.2019
 Repere fundamentale în învatarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;
 Lidia Sandor Costea - ,,Educaţia fizică în grădiniţă”, Editura Aureo, Oradea, 2017;
 Mihaela Păiși-Lăzărescu, Liliana Ezechil – ”Laborator preșcolar – Ghid metodologic”, București 2011.
 Silvia Breben, Elena Gongea, George Taruiu, Mihaela Fulga – ”Metode interactive de grup – Ghid metodic”, 2007;

SCENARIUL ZILEI

Copiii sunt invitați în sala de grupă, unde vor găsi, un decor deosebit cu animale polare.
Activitatea zilei începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ ,,.Aș vrea să fiu….”

Copiii sunt aşezaţi pe pernițe, într-un cerc pe covor, pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei. Educatoarea,
constituie un model de comportament pentru copii, zâmbeşte, îi priveşte, transmite căldură şi încurajare prin toate formele de comunicare – verbală
şi nonverbală.
 SALUTUL DE DIMINEAȚĂ:
Educatoarea salută copii: ,,Bună dimineața, Grupa Mămăruțelor!”- ,,Mă bucur că ați venit azi la grădiniță”Copiii răspund la salut: - ,,Bună
dimineața, doamna educatoare!”
Iar apoi se salută între ei, utilizând tehnica comunicării rotative și se îmbrățișează.
 PREZENȚA:
”Să vedem cine lipsește, Care-i primul ce ghicește?”
Educatoarea va așeza împreună cu un copil în dreptul pozelor fețe vesele sau triste, un băiat va enumera fetele prezente, iar o fetiță băieții prezenți.
 CALENDARUL NATURII:
Se va joaca jocul ,,Adevărat sau fals” ( exemplu: Este adevărat că suntem în luna iunie?, Este adevărat că este anotimpul iarna? )
 ÎMPĂRTĂȘIREA:
Copiii vor povesti o întâmplare legată de pinguini, urși, iepurași, (de la circ sau despre o jucărie) așezați pe ”Scaunul povestitorului”.
 ACTIVITATEA DE GRUP:
Acest moment se va realiza prin intermediul unui joc intitulat ,,La pescuit”. Copiii (peștii) vor sta în cerc, un copil care este pinguinul se va plimba
printre ei și va pescui. Copilul pescuit trebuie să treacă printre piciorele pinguinului și se va așeaza în spatele lui, jocul continuă până când vor fi
pescuiți toți peștii.
 ȘTIREA ZILEI:
Copiilor le este prezentat pinguinul Ping care a venit azi la ei cu multe surprize și să își facă cât mai mulți prieteni noi .
 MESAJUL ZILEI:
Educatoarea le citește de pe panou Mesajul zilei, mesaj care a fost scris de Ping:
”Poveștile ne învață lucruri bune despre viață!”
 RUTINE:
- ,,Ca să cresc voinic și mare nu fac mofturi la mâncare”
- ”Îmi aștept rândul”
 TRANZIȚII:
Tranziția spre centre se va realiza cu ajutorul jocului ,,Mergem toți în pas vioi”- se vor descoperi sarcinile de lucru de la fiecare centru de
interes pentru a da posibilitatea copiilor să decidă la care centru vor dori să lucreze. Copiii sunt invitaţi să aleagă centrul unde doresc să lucreze, cu
mențiunea că, după finalizarea sarcinii, se pot roti.
La centrul Știință- ,, Surprizele din bucățile de gheață”- vor avea pregătită o cutie cu bucăți de gheață, pe care le vor sparge cu ajutorul ciocanului
de jucărie pentru a descoperi jucăria ascunsă în ele, vor așeza în cutii (cu ,,zăpadă”sau cu apă.) atâtea animale cât indică cifra de pe cutie .

La centrul Joc de masă- ,,Alege și așează” vor sorta doar animalele polare și vor căuta umbra acestora .

La centrul Artă-,, Pinguinul” – vor picta pe tablouri confecționate din carton și folie de aluminiu (un pinguin .și diferite aspecte de iarnă).

Prin tranziția ,,Ne-nvârtim, ne răsucim,”se va face trecerea printr-un tunel magic, la prima activitate pe domenii experiențiale, DOS- Educație
pentru societate– povestirea educatoarei ”Povestea unui pinguin”- Marcela Peneș. Expun povestea cu intonația adecvată, cu mimică și gesturi
potrivite situațiilor, utilizând videoproiectorul Pe parcursul povestirii voi explica cuvintele și expresiile necunoscute.
Tranziția ,,Noi suntem pinguini vestiți” va face trecerea spre a doua activitate pe domenii experiențiale, DPM – Traseu aplicativ ,,Cei mai
buni pinguini” copiii vor executa cu entuziasm diverse activități fizice: mers în echilibru (pod), săritură cu deplasare, aruncarea mingii în coș și de
alergare în linie dreaptă.
Cu ajutorul cântecului ,,Pinguinul ” se va trece la ALA2 care constă într-un joc liniștitor: ,,Pinguinul dispărut”. Copiii așezați pe covor
trebuie să-și acopere ochii, iar educatoarea, luând de mână pe unul dintre ei, îl pune în centrul cercului și îl acoperă cu o pătură, care reprezintă
,,apa.” Ceilalți copii vor ghici cine este ascuns sub pătură. Pentru a ajuta la identificare, copilul acoperit poate scoate de sub pătură o mână.
La finalul activității, Ping le mulțumește copiilor pentru felul în care au rezolvat toate sarcinile propuse astăzi. Cu ajutorul metodei Cubul,
pinguinul află părerea copiilor despre întreaga zi, despre activitățile propuse, despre emoțiile pe care le-au trăit, sau ce le-a plăcut cel mai mult.
Ziua se încheie prin recompensarea copiilor cu fețe zâmbitoare sau triste în funcție de cum s-au simțit pe parcursul zilei, cu biscuiți în formă
de pești, din partea pinguinului, pentru felul cum s-au comportat la toate activitățile.
Nr. Etapele activității Conţinut științific Strategii didactice Evaluare/
Crt. Metode
Metode și Mijloace de
procedee învățământ
1. Momentul Asigurarea condiţiilor optime pentru realizarea activităţii: Mobilierul
organizatoric  aranjarea mobilierului şi a spațiului de desfășurare a grupei
activităților;
 pregătirea materialului demonstrativ și distributiv;
 introducerea copiilor în sala de grupă.
2. Captarea atenţiei Se va realizeaza la sfârșitul ,,Întâlnirii de dimineață”,printr-
ghicitoare : ,,Are aripi dar nu zboară
Umblă fără sănioară Conversaţia Pinguinul Observarea
Pe ghețari și prin zăpezi capacității de
Mergi la Poli și ai să-i vezi”. concentrare a
atenției
3. Anunţarea temei şi Educatoarea va anunța tema și obiectivele într-o manieră
a obiectivelor accesibilă copiilor, trezind curiozitatea acestora.
urmărite Această etapă se face la modul general în cadrul ,,Întâlnirii de
dimineață”, la prezentarea ”Știrii zilei”, dar și specific la
demararea fiecărei activități. Explicaţia Observarea
- ,,Astăzi vom desfășura activitatea cu tema: ,,,O zi alături de comportamen
Ping” m-am gândit să ne jucăm azi cu gheață, animale, să pictăm, tului verbal şi
să ascultăm o poveste minunată, care se numește ,,Povestea unui nonverbal al
pinguin” de Marcela Peneș să ne jucăm și, să ajutăm pinguinul să copiilor
se reântoarcă la el acasă.!”
4. Reactualizarea Trecerea spre centre se va realiza cu ajutorul tranziției :,,Mergem
cunoştinţelor toți în pas vioi”.
Se vor viziteaza centrele, se vor descrie materialele şi se vor
prezinta sarcinile de lucru, urmând ca fiecare copil să-și aleagă Explicaţia Cutii, gheață, Observarea
locul unde dorește să lucreze animale, sistematică a
.Preșcolarii au la dispoziţie următoarele centre: ciocane de comportamen
Știință: ,,Surprizele din bucățile de gheață”” plastic tului copiilor
– pe masă se găsesc 2 cutii: cu ajutorul ciocanului de Exerciţiul
de jucărie, vor sparge gheața pentru a descoperi animalele
ascunse în ele, vor așeza în cutii (cu ,,zăpadă”sau cu apă.) Conversaţia
atâtea animale cât indică cifra de pe cutie. Planșe, siluete Aprecierea
Joc de masă: ,, Alege și așează” de animale individuală
- copiii vor sorta doar siluetele animalelor polare din Problematizarea
mulțimea de animalele și vor căuta umbra acestora.
Artă: Pinguinul” Tablou cu folie
- copiii vor picta pe tablouri confecționate din cartoane și de aluminiu,
folie de aluminiu pinguinul așezat pe un ghețar și diferite aspecte Explicația acuarele
de iarnă.
În timp ce copiii lucrează, îi voi supraveghea, voi observa Analiza
comportamentul acestora, modul de lucru și îi voi îndemna produselor
să se rotească și la alte centre după ce și-au îndeplinit activității
sarcina de la centrul ales.
5. Prezentarea noului Prin tranziția: ,,Ne-nvârtim, ne răsucim,”- invit copiii să treacă
conținut și dirijarea prin tunelul magic care ne va conduce spre locul unde se va
învățării desfășura prima activitate din cadrul ADE- DOS- Educație pentru
societate. Le aduc la cunoștință faptul că, le voi spune o poveste
minunată despre un pinguin, povestea se numește ”Povestea unui
pinguin” de Marcela Peneș. Expunerea Tunel Observarea
Se va reda conținutul poveștii concomitent cu imaginile redate la sistematică a
videoproiector (vezi Anexa), cu intonația adecvată, cu tonalitatea Povestirea comportamen
potrivită, cu modularea vocii pentru a imita personajele, cu Videoproiector tului copiilor
marcarea pauzelor determinate de punctuație, mimică și gesturi
adecvate situațiilor. Conversaţia
Se vor explica pe înțelesul copiilor cuvintele și expresiile R.A.I.
necunoscute, pe măsură ce ele apar în povestire: frac, neamul Aprecieri
pinguinesc, înțelept, scrântit. individuale și
Însușirea cuvintelor noi din poveste se va face prin metoda R.A.I.- colective
copiii vor alcătuii propoziții . Explicaţia
Voi scoate în evidență morala poveștii: ,,Ai grijă și păstrează-ți
prietenii, altfel vei rămâne singur.”

6 Obținerea Prin tranziția ,Noi suntem pinguini vestiți”, se va realiza trecerea Explicația Observarea
performanţei la DPM- traseul aplicativ,,Cei mai buni pinguini” ( mers în sistematică a
echilibru, sărituri cu deplasare, cu desprinderea de pe ambele comportamen
picioare, aruncarea de la piept cu două mâini a mingii la coș, telor copiilor
alergare în linie dreaptă).
Se va împarţi grupa în două echipe care vor concura. Dincolo de Demonstrația Pinguin, coșuri,
linie se află: un ,,pod” pentru mers în echilibru, ,,ghețari” pe care mingi
vor sări, aruncarea mingii, de la piept și alergare în linie Exercițiul Aprecieri
dreaptă .Mișcările fiind cunoscute de copiii, reactualizarea nu individuale și
solicită mult timp. Se demonstrează executarea corectă, de către un colective
copil, apoi cele două grupe vor parcurge traseul. Concursul va
solicita corectitudinea execuției, care va fi notată pe tablă cu
buline roșii.
7. Asigurarea retenţiei Cu ajutorul cântecului ,,Pinguinul ” se va trece spre jocul
şi transferului liniștitor: ,,Pinguinul dispărut”. Copiii așezați pe covor îşi vor Explicația Pătură Observarea
acoperii ochii, iar educatoarea, luând de mână pe unul dintre ei, îl Conversația, sistematică a
va aşeza în centrul cercului și îl va acoperi cu o pătură, care Exercițiul, comportamen
reprezintă ,,apa.” Ceilalți copii vor ghici cine este ascuns sub telor copiilor
pătură. Pentru a ajuta la identificare, copilul acoperit poate scoate
de sub pătură o mână.
8. Evaluarea La finalul activității Ping le mulțumește copiilor pentru că s-au Conversația Cub Cubul
descurcat foarte bine la activități, se bucură că de azi va avea mai Aprecierea
mulți prieteni- pe voi și se poate reântoarce fericit la neamul individuală și
pinguinesc. Cu ajutorul metodei ,,Cubul”, Ping află părerea colectivă.
copiilor despre întreaga zi, despre emoțiile pe care le-au trăit, ce
le-a plăcut cel mai mult.Copiii vor primi câte un pește colorat în
culorile de pe fețele cubului, în funcție de culoare se vor împărți în
șase grupe. Fiecare grup își alege un lider. Educatoarea aruncă
cubul, răspunde grupul de copii a căror culoare de pești
corespunde cu fața cubului.
9. Încheierea Ziua se încheie prin recompensarea copiilor cu fețe zâmbitoare
activității sau triste în funcție de cum s-au simțit pe parcursul zilei, cu Conversația Biscuiți în Conversația
biscuiți în formă de pești, din partea pinguinului, pentru felul cum formă de pești
s-au comportat la toate activitățile.
Activitățile desfășurate, impresiile, trăirile și sentimentele, vor fi
consemnate în Jurnalul Grupei.

Povestea unui pinguin


Marcela Peneș

A fost odată un pinguin mic, drăgălaş şi curat, gătit în fracul său strălucitor. Toată lumea pinguinilor îi admira hăinuţa argintie,
luminoasă ca ziua, în partea din faţă, şi neagră, dar tot la fel de strălucitoare pe spate.
– Ce pui drăgălaş! se minuna bunica-pinguin.
– Este foarte curat şi atent cu hăinuţa sa-adăugă mătuşa-pinguin.
– Nu se murdăreşte niciodată-se lăuda şi buna sa mamă.
Micul pinguin asculta impresiile familiei sale despre sine şi se bucura nespus, ba se umfla şi în puful său moale ca zăpada.
Şi pe când doamnele pinguin serveau ceaiul, discuţia se încingea, ba de una, ba de alta, iar pinguinul Ping era tot cu ochii pe hăinuţa
sa strălucitoare.
– Ping, nu vii cu noi la joacă? întrebau verii lui, amatori de săniuş pe derdeluş.
– Nu vin! Nu vreau să mă murdăresc!
– Ping, nu vrei să ne plimbăm prin împrejurimi? îi propunea cu glas blând, aproape rugător, fratele său.
– Nu. Nu vin. Nu vreau să mă murdăresc. E mai bine în casă. Aici nu apar pericole. Nu poate să-ţi murdărească sau să-ţi rupă nimeni
haina. La săniuş te poţi agăţa de un colţ de gheaţă, poţi să cazi, îţi poţi murdări hăinuţa.
– Da, dar hăinuţa se poate curăţa, căutau să-l convingă ceilalţi pinguini.
– Ei, nu mă învăţaţi voi pe mine ce să fac! Ştiu eu mai bine decât voi ce e de făcut şi ce nu e.
Duminica, când ieşeau la plimbare, Ping se aşeza frumos pe tălpile tatălui său şi acesta îl plimba, fără ca micul Ping să facă nici cel
mai mic efort.
Azi aşa, mâine aşa, iată că a venit timpul ca Ping să meargă la şcoală.
În primele zile părinţii îl aduceau pe tălpile lor şi îi ţineau şi ghiozdanul.
Văzând acest lucru, colegii lui au început să-şi dea coate:
– Ce fel de pinguin este acesta?
– Nu ştie să meargă singur?
– Ne face de ruşine neamul pinguinesc!
– Poate o fi bolnav…îşi dădea cu părerea unul mai înţelept.
– Să-l întrebăm! să aflăm adevărul!
Şi ajunşi în faţă, s-au grăbit cu întrebările:
– Te supără ceva? Nu poţi să mergi? Nu poţi să-ţi duci ghiozdanul? Ce ai?
– Nu am nimic, dar aşa vreau eu!
Colegii au început să-l ocolească. Ping era singur…
Într-o zi, un pinguin a căzut într-o adâncitură şi şi-a scrântit piciorul. Nu ştia ce să facă. A strigat după ajutor. Ping era prin
apropiere. A ajuns la el fără întârziere. Şi fără să se mai gândească la hăinuţă, nu s-a lăsat până ce nu l-a ajutat să iasă din crăpătura ivită
între gheţari.
– Ping m-a ajutat! Datorită lui am fost salvat! Ping este un pinguin adevărat. Trăiască Ping!
Din ziua aceea, Ping şi-a câştigat admiraţia şi prietenia colegilor. Din ziua aceea, Ping a înţeles ce înseamnă prietenia. Hăinuţa îi era
la fel de curată, dar nu acesta era lucrul cel mai important pentru el.

S-ar putea să vă placă și