Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Florarii pricepuți ”

Data: 11.03.2020

Unitatea de învătământ: G.P.P. “Toldi”-structura ``Făt-Frumos``

Grupa: nivel I (mijlocie )

Educatoare: Popescu Gabriela

Tema anuală: “Când,cum și de ce se întâmplă?”

Tema proiectului: “Adiere de primăvară”

Tema săptămânii: “Parfumul primăverii”

Tema activității: “Florarii pricepuți”

Forma de realizare: activitate integrată care înglobează A.D.E. dintr-o zi

Tipul activității: mixtă (predare-învățare și de consolidare a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor)

Componența activității: D.L.C.+ D.O.S.

Mijloace de realizare: “Florile Primăverii” de Elena Ene-memorizare

“Buchetul primăverii” - asamblare și lipire

Dimensiuni ale dezvoltării:

- motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;

-autocontrol și expresivitate emoțională;


- activare și manifestare a potențialului creativ;

- finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);

-mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;

-mesaje orale în diverse situații de comunicare.

Comportamente:

-utilizează mâinile și degetele pentru realizarea unor activități diversificate, specifice vârstei;

-recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc.;

-realizează sarcinile de lucru cu consecvență;

-demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor;

- respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare ;

-demonstrează extinderea progresivă a vocabularului;

-demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversatii si povestiri creative;

-demonstrează extinderea progresivă a vocabularului;

Scopul activității:

Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de
dezvoltare motrică.

Obiective operationale:

O1-să memoreze logic textul și să-l recite expresiv respectând pauzele, tonul precum și ritmul impus;

O2- să înțeleagă sensul cuvintelor noi ( “îmbietor”, “ decor”, “cupă” “firavă”);


O3- să înțeleagă mesajul poeziei, îmbogățindu-și sfera de reprezentări despre florile de primăvară;

O4-să lipească corect părțile componente ale buchetului și al florilor după modelul dat;

O5-să evalueze și să-și autoevalueze lucrările prin referire la cerințele de lucru date.

Strategii didactice:

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, ”turul galeriei”,

Metode de evaluare: observarea comportamentului copiilor, aprecieri verbale, analiza produselor activității.

Mijloace didactice: suportul intuitiv (ilustrația), coșul cu boboci de flori, coș cu plante înflorite,lipici, carton color, părti ale florilor pentru
asamblare și lipire, panou pentru expunerea lucrărilor;

Forma de organizare: frontal, individual,

Locul desfășurării: sala de grupă

Resurse de timp: 30-35 de minute

Bibliografie:

1.Ministerul Educației Naționale “Curriculum pentru educatia timpurie” 2019

2. Culea Laurenția “Activitatea integrată din grădiniţă’’, Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008

3.Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, “Metode interactive de grup”, Ed. Arves, Pitestim 2006.

4.Cant Annabella, Leva Emilia, Tataru Lolica

5. “Dragă, educatoarea mea-Modele de proiecte tematice cu integrarea narativă a conținuturilor curriculare” Editura Diamant 2010
Etapele Conținut științific Strategii didactice
activității
Metode de evaluare
Metode si procedee Mijloace de învățământ

1.Momentul Voi asigura condițiile necesare pentru o bună


organizatoric desfășurare a activităților:
-aerisirea sălii de grupă;
Mobilierul grupei
- distribuirea materialelor necesare pe sectoare de
activitate.
-aranjarea mobilierului
-organizarea copiilor.

2.Captarea
atenției Le voi spune copiilor despre pasiunea mea de a fi
florar în timpul liber, despre florile mele de Costumul de florar observarea
primăvară care în ciuda faptului ca le-am îngrijit și Conversația comportamentului
iubit s-au speriat de vremea rece și nu vor să mai Coșul cu boboci de flori copiilor
înflorească.Le propun să devină ajutoarele mele. Explicația

“Ce spuneți copii? Doriti sa mă ajutați și să deveniți


și voi florari ca si mine?”
Etapele Conținut științific Strategii didactice
activității
Metode de evaluare
Metode si procedee Mijloace de învățământ

3.Anunțare Le voi propune copiilor să învățăm poezia “Florile


a temei și a primăverii “de Elena Ene asigurându-i că vor Coșul cu boboci de flori observarea
obiectivelor înveseli atât florile primăverii cât și pe mine dacă Conversația comportamentului copiilor
o vor învăța.

Voi repeta titlul și autorul poeziei cu 2,3 copii.

Familiarizarea cu conținutul poeziei


4.Dirijarea
învățării Voi afisa tabloul care ilustrează conținutul
poeziei, apoi vom purta o scurta discutie despre Conversația Ilustrația cu florile de observarea
anotimpul in care ne aflam și caracteristicile lui primăvară comportamentului copiilor
pentru a face legatura cu continutul poeziei.

Le voi spune copiilor ca inainte de a învăta poezia


trebuie să asamblăm și să lipim un buchet cu flori
de primăvară flori ce ne vor înveseli și ne vor
ajuta sa învățăm poezia mai repede si vor
înfrumuseța sala.

Invit copiii să se așeze la mesele aranjate în careu.


Etapele Conținut științific Strategii didactice
activității
Metode de evaluare
Metode si procedee Mijloace de învățământ

Intuirea materialelor
Lucrarea model
Prezint lucrarea model.
4.Dirijarea Conversația pliculețe cu materialul
învățării Se va trece la intuirea materialului unde voi de asamblat
intreba copiii ce au primit în pliculețe. Fiecare Explicația hârtia ornamentală observarea
copil are 3 tipuri de flori,(narcise, lalele,zambile) lipici comportamentului copiilor
tulpina și frunzele din carton de ouă colorat, hartia șervețele
ornamentală lipici și servețele umede.Voi pune Cofrage de oua
accent pe proveniența materialelor folosite la
lucrare( cofrage de oua, hartie decorativă pentru
prăjituri) evidențiind și importanța reciclării
deșeurilor.

Explicarea și demonstrarea tehnicii de lucru


Explicația
Voi trece la explicarea și demonstrarea modului
de lucru.Voi pune accent pe asamblarea și lipirea
corectă a buchetului și la acuratețea lucrărilor. pliculețe cu materialul
Demonstrația de asamblat
Mai întâi vom lipi ambalajul buchetului pe foaia hârtia ornamentală observarea
de lucru în mijlocul ei; mănunchiul cu cele trei lipici
comportamentului copiilor
tulpini în mijlocul ambalajului iar pe capătul de șervețele
Exercițiul
sus al tulpinilor asamblăm și lipim petalele
florilor.
Etapele Conținut științific Strategii didactice
activității
Metode de evaluare
Metode si procedee Mijloace de învățământ

Nu murdărim petalele și nici ambalajul buchetului cu


4.Dirijarea lipici.
învățării
Încălzirea mușchilor mici ai mâinii Conversația pliculețe cu materialul observarea
de asamblat comportamentului
Se trece la încălzirea mușchilor mici ai mainii, prin Lucrul individual hârtia ornamentală copiilor
euritmia “de la sămînță la floare”. lipici
Exercițiul șervețele
Executarea propriu-zisă a lucrării

Copiii trec la realizarea lucrării, se creează ambianță


prin muzica liniștitoare.Revin cu explicații
suplimentare sau ajutor acolo unde este cazul.

Dupa finalizarea lucrarilor, invit copiii sa revină în


semicerc unde vom continua cu învățarea poeziei.

Recitarea model

Voi recita poezia respectând pauza, accentuând rima,


ritmul adecvat și utilizand o intonație adecvată. Demonstrația Ilustrația cu flori de
primăvara observarea
Florile primăverii
comportamentului
de Elena Ene copiilor

Am o narcis

Firavă ea ne vesteste
Etapele Conținut științific Strategii didactice
activității
Metode de evaluare
Metode si procedee Mijloace de învățământ

Soarele cum ne încălzește.

Am o zambiluță,

Mică și dragută,
4.Dirijarea Ilustrația cu flori
învățării Cu miros îmbietor
observarea
Înflorește în decor. Conversația comportamentului
Am si o lalea, copiilor

Este floarea mea.

Cupa ei mirositoare

Se deschide catre soare. Exercițiul


observarea
Dupa ce recit încă o data, subliniez importanța comportamentului
florilor pentru oameni și animale. Ilustrația cu flori copiilor
Învățarea poeziei pe strofe

Voi trece la învățarea poeziei pe strofe.Astfel se va Aprecieri verbale


recita prima strofă , prima cu a doua, prima cu a doua
și a treia, după care o vom recita integral cu 2, 3
copii.
Etapele Conținut științific Strategii didactice
activității
Metode de evaluare
Metode si procedee Mijloace de învățământ

observarea
5.Obținerea După recitarea integrală propun copiilor concursul Jocul exercițiu comportamentului
performanțe “Recită mai departe”, astfel in funcție de strofa care copiilor
i îi revine recită mai departe.
Aprecieri verbale

Lucrările copiilor Analiza produselor


6.Evaluarea După finalizarea concursului vom merge la zona Turul galeriei
activității amenajată turului galeriei și se vor face aprecieri si Lucrarea model activității
autoaprecieri asupra lucrărilor, revenindu-se cu Conversația
îmbunătățiri acolo unde e cazul. Material mărunt Aprecieri verbale

La final le mulțumesc copiilor pentru ajutorul dat si


7.Încheierea îi răsplătesc dându-le coșul cu florile care s-au Coșul cu flori înflorite Aprecieri verbale
activitătii deschis să le planteze în curtea grădinitei .Acestea îi Conversația
vor înveseli cu frumusețea și parfumul lor,vestind
astfel venirea primăverii și vor ajuta primele insecte
să își găsească mai usor hrana.

SCENARIUL ACTIVITĂȚII

La intrarea în grupă vom descoperi un coș cu boboci de flori și o ilustrație alături.


Le spun copiilor că în timpul liber sunt un florar pasionat și sunt foarte supărată deoarece vântul și ploaia rece au speriat
florile (pe care le-am cultivat și îngrijit cu drag pentru această săptămână) acestea închizându-și petalele . Astfel le cer
ajutorul copiilor (care tocmai învață despre aceste flori minunate) să le convingă ca să se deschidă din nou deoarece
insectele și oamenii au nevoie de parfumul si de frumusețea lor.
Se trece la familiarizarea copiilor cu poezia “Florile Primaverii” care le va reaminti florilor cât sunt de frumoase și
parfumate, ( asigurându-i că recitarea poeziei va încânta florile, ajutându-le să înflorească) dar înainte de a o învăța, le
propun copiilor să realizăm prin lipire un buchet de flori de primăvară(narcise, zambile și lalele toate înflorite) pentru a ne
ajuta sa învățăm mai repede poezia și pentru a înfrumuseța sala cu aceste lucrări .
Dupa realizarea lucrărilor,se trece la memorizarea poeziei.La final se pune accent pe mesajul poeziei, frumusețea și
mirosul îmbietor al florilor care ne plac si ne bucură ochii. Apoi se trece la turul galeriei unde se evaluează lucrările și se pot
completa după caz. La finalul activității vom observa coșul cu florile deschise(ca urmare a strădaniei copiilor) propunându-
le copiilor să le planteze în curtea grădiniței pentru a o înfrumuseța și a vesti venirea primăverii dar si pentru a ajuta
insectele să își găsească hrană mai usor.