Sunteți pe pagina 1din 7

G.P.P.

„Toldi”, Structura „Făt- Frumos”


Grupa mică „Stelutelor”
Prof. înv. preşcolar: Mariscas Adriana
Popescu Gabriela
An şcolar 2021 - 2022

Raport asupra rezultatelor obţinute la evaluarea sumativă

Evaluarea sumativă de la sfârșitul semestrului I a urmărit gradul de progres al fiecărui copil în parte
și a grupei în ansamblu de la evaluarea inițială și până acum. Pe lângă funcțiile de măsurare, de
diagnosticare și de prognozare, s-a pus accent pe funcția de reglare a demersului didactic.   Acest
lucru a determinat elaborarea și punerea în practică a unor modalități și forme cât mai eficiente de
realizare a evaluării, prin care sa se surprindă cât mai fidel și să oglindească clar performanțele
prescolarului în raport cu obiectivele stabilite.
Evaluarea am realizat-o şi prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce au fost aplicate
atât în activităţile de grup, cât şi în cele individuale şi frontale. Acestea au permis preşcolarului să
se manifeste liber, creativ şi astfel s-au evaluat mai uşor cunoştinţele dobândite şi capacitatea de
aplicare a acestora .
Probele de evaluare sumativă au fost aplicate în perioada 11.01. – 14.01.2022, unui număr de
11 copii din cei 20 înscrişi în grupă anul acesta, iar comportamentele urmărite au fost stabilite pe
domenii de dezvoltare.

I.DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE

1.DEZVOLTAREA FIZICĂ
1.1Dezvoltarea motricității grosiere

În urma parcursului aplicativ ”Cursa iepurasilor „ am observat că majoritatea preşcolarilor


execută corect deprinderile motrice învăţate (mers cu pasire peste obstacole, alergare cu ocolire de
obstacole) şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite contexte. În general, copiii cunosc regulile de
igienă a efortului fizic, însă nu le respectă (nu aleargă cu gura închisă); deprinderile motrice sunt în
formare, iar unii copii nu respectă regulile jocurilor în care sunt implicaţi. Unii copii întâmpină
dificultăţi în perceperea schemei corporale, în păstrarea rândului, etc.
Măsuri ameliorative:
- dezvoltarea psihomotrică a copiilor și, mai ales, executări motrice după îndrumări verbale;
- stimulare psihomotrică, acțiuni și activități cu valențe practice; participarea la întreceri și
concursuri, dar și educarea unor trăsături comportamentale: voința, perseverența, rigoarea,
disciplina;
- repetarea aşezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi;
- exersarea individuală pentru a-şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă
corporală;
- insistarea pe respectarea regulilor în cadrul jocurilor;

1.2.Dezvoltarea motricitatii fine

Prin activitățile de dezvoltare personală , activitățile la libera alegere am observat că în general


prescolarii grupei au dezvoltate abilitățile de motricitate finã precum: abilitatea de coordonare a
muschilor mici ai mâinilor, ai bratelor, ai degetelor, prinderea/apucarea obiectelor, folosirea
instrumentelor de pictat,scris,modelat, lipit. Totusi unii prezintă încă dificultăți în utilizarea

1
instrumentelor de deservire, încheierea/descheierea nasturilor, fermoarelor.

Măsuri ameliorative:
-punerea la dispoziție a unei game variate de instrumente și materiale menite exercitiului privind
abilitatea de coordonare a mușchilor mici;
-exersarea abilităților de incheiere/descheiere nasturilor, fermoarelor prin intermediul jocului de rol;
-exersarea abilităților de utilizare a veselei în timpul activităților de rutină cât și a jocului de rol;

1.3.Dezvoltarea senzorio-motorie

În urma activităților de evaluare din cadrul activităților de dezvoltare personala cât și a celor liber
alese am observat ca majoritatea prescolarilor demonstrează o mai buna coordonare oculo-motorie
decât la începutul anului școlar.
Măsuri ameliorative:
- dotarea centrelor de interes cu material suficient și corespunzator vârstei pentru dezvoltarea
coordonarii senzorio-motorie;

2.SĂNĂTATE ȘI IGIENĂ PERSONALĂ


2.1.Promovarea sanatatii si nutritiei
În urma evaluării am observat că majoritatea acceptă mâncăruri noi atunci cand le sunt oferite
dar nu toţi copiii recunosc şi denumesc corect alimentele, identificându-se cu uşurinţă pe cele
benefice sănătăţii.
Măsuri ameliorative:
- desfăşurarea unor activităţi de educaţie pentru sănătate ce promovează alimentaţia sănătoasă.
- introducerea treptată a unor alimente noi în alimentatia prescolarilor;

2.2. Promovarea îngrijirii și igienei personale

În cadrul acestui subdomeniu am urmărit gradul de formare al deprinderilor de igiena personala,


astfel am constatat ca majoritatea copiilor folosesc servetele pentru a-și șterge nasul dar nu toți le
arunca la gunoi, merg la toaleta atunci cand trebuie dar nu se descurca încă singuri, își spală mainile
înainte și după toaleta dar nu fără sprijinul adultului;Prin fișa de evaluare ”E bine sa fii curat ” s-a
evaluat gradul de cunoastere a obiectelor de toaleta utilizate si rolul lor.

Măsuri ameliorative:
-supravegherea permanentă a copiilor în timpul rutinelor pentru asigurarea respectării regulilor de
igiena personala;
-dotarea centrului joc de rol cu obiecte de igienă și încurajarea copiilor în desfășurarea unor jocuri
de creație cu teme de igienă;
-afișarea în grupa a unor reguli de igienă într-un loc vizibil.

2.3.Promovarea practicilor privind securitatea personală


În cadrul activităților de dezvoltare personală s-a urmărit gradul de cunoaștere a regulilor grupei
chiar dacă acestea nu au fost respectate întotdeauna, astfel am observat ca mai bine de jumătate din
efectivul grupei recunoaște regula ilustrată și aproape tot atatia o respecta sau recunosc ca au greșit
dacă le este semnalat acest lucru.
Măsuri ameliorative:
-repetarea regulilor grupei cu intregul colectiv ori de cate ori se semnaleaza o incalcare a acestora;
-formarea unei rutine in repetarea acestor reguli cat si a motivarii acestora.

2
II. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
1.Dezvoltarea socială
1.1.Abilități de interacțiune cu adulții
În urma activităților de evaluare realizate în cadrul tuturor tipurilor de activități derulate cu copiii
am constatat ca majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup, însă există şi
unii care dovedesc un comportament incorect în relaţiile cu cei din jur.In cadrul activitatii liber
alese ”Ajuta-ma te rog” am urmărit ajutorarea adultului în ducerea la bun sfarsit a unor sarcini
simple.

Măsuri ameliorative
-încurajarea copiilor prin atitudini pozitive atunci cand își oferă ajutorul;
-sublinierea necesității cooperării între adult și copil;

1.2.Abilități de interacțiune cu copiii


Prin derularea activităților de evaluare am observat ca majoritatea prescolarilor se imprietenesc si
mențin prietenia cu cel puțin un coleg (”Prieteni pe vecie”); unii copii colaborează în grup pentru
realizarea unor sarcini, se joacă împreună, împart jucării, pe când alţii preferă lucrul (jocul)
individual.
Măsuri ameliorative:
-voi continua socializarea prescolarilor prin jocuri de rol cu caracter prosocial;
-voi interveni în cazul disputelor prin reamintirea regulilor de convietuire în grup;
-mă voi asigura de faptul ca sunt suficiente jucării pentru a evita conflicte pe seama penuriei .

1.3.Dezvoltarea comportamentului prosocial


În urma evaluării din cadrul activității de la centrul bibliotecă ”Motanul pedepsit”(lect. educatoarei)
am constatat că aceştia disting comportamentele pozitive de cele negative și înțeleg ca un
comportament negativ va atrage reacții negative din partea adulților.
Măsuri ameliorative:
-voi creea o rutina din a repeta regulile de convietuire în grup;
-voi atentiona prescolarii care încalcă regulile de grup și voi explica repercusiunile unui asemenea
comportament.

1.4.Acceptarea și respectarea diversității


In urma evaluarii am constatat ca majoritatea copiilor supusi evaluarii inteleg diferentele de gen
între ei și ceilalți; identifica diferențele vizibile de gen se auto identifica aparținând unui anumit
gen.
-voi desfășura activități de educație de gen;

2.DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ
2.1.Dezvoltarea conceptului de sine
În cadrul activității de dezvoltare personală ”Ce știu despre mine..” am observat ca aproape toti
preșcolarii își cunosc numele , prenumele dar unii nu își cunosc varsta.
Măsuri ameliorative:
-voi concepe jocuri de rol în cadrul căruia copiii sa se poată prezenta;
-voi prezenta lucrările de la centrul tematic enuntand numele copiilor.

2.2.Dezvoltarea autocontrolului emoțional


În cadrul activităților de dezvoltare personală am urmărit comportamentele copiilor,
aceștia nu deţin controlul emoţiilor şi caută sprijin emoţional, majoritatea îsi asteapta randul dar
sunt și câteva excepții.
Măsuri ameliorative

3
- voi derula activităţi şi jocuri de autocontrol emotional.

2.3.Dezvoltarea expresivității emoționale


Prin activitatea de la centru joc de masa ”Spune cum este?” am urmărit recunoașterea emoțiilor
prezentate pe jetoane ( vesel, trist,speriat, furios) astfel am observat ca majoritatea copiilor recunosc
principalele emoții redate pe cartonase dar prezinta dificultati in a le constientiza atunci cand le
manifesta și tind sa cada în manifestații mai grave ale acestora.
Măsuri ameliorative:
-vom derula jocuri de recunoaștere și exprimare a emoțiilor;
-voi demonstra prin propriul exemplu managerierea corectă a emoțiilor;
-voi recompensa emoțiile pozitive și voi analiza fără a judeca pe cele negative.

III. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE

1.1.Curiozitate și interes
În cadrul activități liber alese ”Cutiuta muzicala”am constatat că majoritatea copiilor manifestă
curiozitate şi interes pentru activităţi, sunt entuziasmati fata de lucruri sau informații noi, locuri noi
vizitate.
Măsuri ameliorative:
-voi pune la dispoziția copiilor materiale didactice noi și îi voi îndemna sa le analizeze, combine.
-voi pune la dispoziție diferite cărți, enciclopedii menite sa le starneasca curiozitate și interes pentru
temele abordate.

1.2.Inițiativă
Prescolarii dau dovadă de iniţiativă mai ales în alegerea şi realizarea activităţilor liber-alese,
cunosc centrele dispuse și materialele acestora, demarează diverse jocuri de rol cu teme date sau
alese de ei, totuși au încă nevoie de îndrumarea unui adult .
Măsuri ameliorative:
-voi oferi posibilitatea de lucru în grupuri mici sau perechi;
-voi oferi resurse materiale variate.

1.3.Persistentă în activități
În cadrul activității de modelaj ”Bulgari de zapada” am urmărit gradul de persistenţă în activitate al
prescolarilor. Majoritatea copiilor încearca de mai multe ori o sarcina, pe o perioada scurta
majoritatea finalizand-o.
Măsuri ameliorative:
-voi respecta ritmul de lucru al copiilor precum si particularitatile de varsta ale acestora;
-voi ajuta prescolarii daca e necesar.

1.4.Creativitate
Am evaluat gradul de creativitate al copiilor îndeosebi prin intermediul activităţilor artistico-
plastice, practice sau cele de educaţie muzicală.
S-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor de lucru, copiii
modelează plastilina, realizând forme de dimensiuni şi culori diferite. Nu toţi au formată
deprinderea de a desena în contur, copiii prezintă nesiguranță în utilizarea tehnicii picturii, există
unele probleme în ceea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină, respectarea proporţiilor.
Creativitatea copiilor este într-un continuu progres.
Măsuri ameliorative
- diferite activităţi în care să se utilizeze tehnici de lucru diferite (desen, pictură, modelaj) şi
care să stimuleze creativitatea copiilor;
- lărgirea sferei de reprezentări despre tehnici și instrumente necesare picturii, modelajului,
desenului (materiale naturale, lucrări colective)

4
IV.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI
SCRIERII
1.Comunicarea receptiva
În urma evaluării am constatat un progres, atât în ceea ce priveşte volumul vocal, cât şi exprimarea.
Sunt şi unii copii care prezintă o exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic şi gramatical,
prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare sau le este ruşine să se exprime. Atenţia şi memoria
voluntară sunt slab dezvoltate şi de scurtă durată, acest lucru generând reproducerea defectuoasă a
fragmentelor de poezie sau poveste. Preşcolarii recunosc cu uşurinţă povestea, sortând corect
imaginile sugestive, dar întâmpină dificultăţi în relatarea conţinutului unor imagini din poveste. În
ceea ce priveşte poezia, copiii nu utilizează în totalitate calităţile expresive ale limbajului oral şi
corporal.

Măsuri ameliorative
- stimularea comunicării verbale prin lărgirea sferei de reprezentări în plan literar specific:
basme, povestiri, repovestiri, fabule, ghicitori, poezii;
- crearea de texte literare (povești și povestiri cu început dat sau create de copii/grup de copii),
rime, poezioare cu rime;
- stimularea auzului fonematic, a articulării corecte a sunetelor şi a grupurilor de sunete
(vocale, consoane): t-d, r-l,v-f, p-b, c-r prin „exerciții-joc de stimulare” specifice.
-
1.2.Comunicarea expresivă
Prin activitățile de evaluare desfășurate am urmărit la acest subdomeniu utilizarea unor gesturi si
limbaj corporal pentru a exprima nevoi si sentimente, astfel am constatat ca majoritatea
prescolarilor utilizează gesturi si limbajul corporal in exprimarea unor nevoi sau sentimente.
Măsuri ameliorative:
-voi derula jocuri de mimica si gestica menite sa dezvolte limbajul non-verbal al copiilor.

2.PREMISELE CITIRII ȘI SCRIERII


2.1Cunoașterea și aprecierea cărți

În urma activității de la centrul biblioteca ” Citim împreună” am constatat ca majoritatea copiilor


răsfoiesc cu interes cărți din sală de grupa.
Măsuri ameliorative:
-voi pune la indemana copiilor cărți variate pentru a le răsfoi;
-voi cultiva interesul pentru cărți prin propriul exemplu (citirea de povesti la culcare), utilzarea
cărților ca suport intuitiv în diverse activități de învățare

2.2.Asocierea sunet-litera
În cadrul tuturor activităților de învățare am urmărit recitarea sau cantarea unor rime
familiare ,individual sau impreuna cu ceilalti.In cadrul activitatii joc de rol ”De-a actorii” am
observat ca majoritatea prescolarilor întrunesc cerințele la acest subdomeniu.
Măsuri ameliorative:
-voi repeta în cadrul tranzițiilor și nu numai poeziile și cântecele învățate;
-voi desfășura jocuri de recitare sau redare de cantece.

2.3.Conștientizarea mesajului scris/vorbit


În urma activității de evaluare din cadrul centrului biblioteca ”Am spus bine , n-am spus bine” am
observat ca peste jumătate din prescolarii evaluati au făcut progrese în pronunțarea corecta a
vocalelor și majorității consoanelor.Totuși M.A., B.R.,C.A.,F.L.,N.A.,V.R. inca prezinta unele
dificultati de pronuntie.
Măsuri ameliorative:

5
-voi desfășura jocuri de pronuntie corecta a vocalelor și consoanelor.

2.4.Însușirea deprinderilor de scris, folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII


Copiii şi-au îmbogăţit cunoştinţele referitoare la mediul înconjurător. Descriu, enumeră, clasifică
elemente componente ale mediului (plante, animale, obiecte), însă nu toţi adresează întrebări în
legătură cu cele observate. Toţi copiii cunosc părţile corpului omenesc. Unii prezintă neatenție la
ceea ce au de rezolvat pe fișă (distributivitatea atenției, îndemânare, răbdare și perseverență).
S-a observat un progres şi în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice. O mare
parte formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii, numără corect în limitele 1-3.
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometrice. Cu toate acestea, am observat şi o scurtă
durată de concentrare a atenţiei la unii copii, folosirea defectuoasă a limbajului matematic.

Măsuri ameliorative
- desfăşurarea unor activităţi la sectorul Ştiinţă şi a celor de cunoaşterea mediului pentru a
aprofunda cunoştinţele despre lume şi mediul înconjurător;
- observări spontane pentru a antrena toți analizatorii și de a percepe noțiuni complexe de
timp, cauză, spațiu (anotimpuri), activităţi cu valenţe practice;
- antrenarea copiilor în activităţi de verbalizare a acţiunilor întreprinse;
- desfăşurarea unor activităţi şi jocuri de recunoaştere a cifrelor, diferite jocuri cu conţinut
matematic.

MĂSURI PEDAGOGICE GENERALE: Întocmirea planificării anuale și săptămânale ținând cont


de concluziile evaluării. Măsuri generale: aprecierea unor comportamente pozitive; finalizarea
sarcinilor de pe fișă (aplauze, afișarea lucrărilor, expoziţii), jocuri didactice pe echipe cu
recompense, aprecierea lucrărilor de către alții copii și autocorectare; crearea de situații în care
copiii să analizeze și să descopere singuri lumea din jurul lor, fără a pierde din vedere aspectele ce
țin de asigurarea securității și a sănătății acestora; prin joc și experiment preșcolarii vor fi stimulați
să perceapă și să înțeleagă relații spațiale și relații temporale în raport cu propriile activități;
neacceptarea comportamentelor negative; stimularea creativităţii copiilor.

Constatările prezentate evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul de


cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar, deci o evoluţie în
ceea ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a copiilor, astfel încât toţi
preşcolarii grupei pot urma cu succes grupa mijlocie.

6
7

S-ar putea să vă placă și