Sunteți pe pagina 1din 30

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

12 IAȘI

„IARNĂ SĂ TE DUCI CU BINE”

GRADUL II – INSPECȚIE CURENTĂ 1

Metodist: Baciu Valentina


Director unitate: Acatrinei Ghena
Candidat: Baldovici Andreea Elena

1
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Data: 22.02.2021

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 Iași

Grupa: mică

Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?”

Tema săptămânală:„ Iană să te duci cu bine”

Tema zilei: „Omuleți de zăpadă”

Forma de realizare: Activitate integrată

Tipul activității: mixtă, transmitere și formare de priceperi și deprinderi

Categoria de activitate: JALA1+ADE(DLC+DOS2) + JALA2

Forma de realizare: Activitate integrată

SCOPUL ACTIVITĂȚII:

 Formarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor preșcolarilor privind primul


semn al sosirii anotimpului de primăvară

Bibliografie:

 Hobjilă, A., „Elemente de didactcă a activităților de educare a limbajului”, Iași, Ed.


Institutului European, 2008;
 Culea, L., „Activitatea integrată din grădiniță”, Editura Didactic Publishing House,
București, 2008;

2
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE

 ADP:
 Rutine:
- Sosirea copiilor
- Deprinderi de igienă personală
- Micul dejun
 Întâlnirea de dimineață:
- Salutul: „Bună dimineața, omuleților”
- Prezența
- Calendarul naturii
- Noutatea zilei

 ADE:
 DLC: ,,Soarele și omuleții de zăpadă” –povestirea educatoarei
 Tranziție: „Oameni de zăpadă săltăreți”

 JALA1:

 ARTĂ: „OMULEȚUL DE ZĂPADĂ” (colorare în contur)


 JOC DE MASĂ: „IMAGINI DIN POVESTE” – puzzle
 ȘTIINȚĂ: „GĂSEȘTE UMBRA OMULUȚELUI DE ZĂPADĂ” – fișă de lucru
Tranziție: „Bat din palme clap-clap”

 ADE:
 DOS2 „Omulețul din poveste”- lipire
Tranziție: „Oameni de zăpadă pitici”

 JALA2:

Joc distractiv: „Omuleți atenție la mine” – predare; „Omuleți înghețați” – repetare

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;


- Activarea potențialuli creativ;
- Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc (comunicare expresivă)
- Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunucare
receptivă)
- Motricitate fină în contexte de viață familiare;
- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor;
- Conduita senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării;

3
COMPORTAMENTE VIZATE:

- Demonstrează capacitatea de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni,


emoții proprii (comunicare expresivă)
- Manifestă creativitate în activități diverse;
- Exersează cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj , în vederea înțelegerii și receptării lui
(comunicare receptivă);
- Exersează și extinde progresiv vocabularul;
- Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
- Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate;
- Utilizează simțurile ( văzul, auzul etc) în interacțiunea cu mediul apropiat;

4
SCENARIUL ZILEI
Ziua debutează cu primirea copiilor la grădiniță, pe care îi voi aștepta cu zâmbetul pe buze.
Până la micul dejun copiii se joacă cu jucării, vor fi atent supravegheați, și voi nota
comportamentele deosebite observat în timpul jocului liber.
După ce s-au spălat pe mâini copiii merg să servească micul dejun. La întoarcerea în sala
de clasă observă un omuleț de zăpadă cu luminițe. Se așează pe scăunel în formă de semicerc să
le povestesc cum a ajuns acest om de zăpadă la noi în grupă.
Salutul: Voi saluta prima întreg colectivul de copii, utilizând formula: „Bună dimineața
omuleților” atingându-i cu omul de zăpadă, apoi fiecare își salută colegul din stânga și din dreapta
cu formula: „Bună dimineața omulețule de zăpadă”
Prezenţa – se va realiza prin introducerea fotografiilor copiilor prezenți în buzunarele
special amenajate din Calendarul naturii.
Cu ajutorul Calendarului naturii vom stabili anotimpul în care ne aflăm și starea vremii.
Noutatea zilei : Omulețul de zăpadă a adus cu el și o scrisoare. Cred că este pentru voi.
Haideţi să vedem ce scrie pe plic ! ,,Pentru copiii din grupa mică I”
Se dă citire scrisorii .
Scrisoare de la ,,Omulețul de zăpadă”:
Dragi copii,
,, Am auzit că astăzi veţi avea musafiri în grădiniţa voastră, de aceea m-am gândit să vă
fac şi eu câteva surprize. Prin jocurile și activitățile pe care le veţi desfăşura astăzi veţi afla multe
lucruri despre o poveste, veți realiza lucrări frumoase, veți juca și câteva jocuri care sunt convins
că o să vă placă.
Aveți și o cutie în care sunt niște bilețele cu sarcinile pe care le aveți de realizat, doamna
educatoare o să vi le citească pe rând. Dacă sarcinile acestea vor fi duse la bun sfârşit, veţi primi
surpriza de la final. Sper să vă placă!
Eu voi fi prezent de aici și o să mă bucur cu voi de activități. Vă rog să fiți cuminți și să
aveți un comportament frumos penru a vă primi surpriza, pe carei-am dat-o doamnei educatoare.
Vă mulţumesc şi vă doresc o zi minunată în compania oamenilor de zăpadă
Spor la lucru!

Urmează activitatea pe domeniul experiențial Domeniul Limbă și Comunicare unde se


va povesti „Soarele și omuleții de zăpadă”. Le voi spune copiilor că această este o surpriză de la
omulețul de zăpadă. El a pregătit o poveste frumoasă și interesantă. Copiii trebuie să asculte cu
atenție povestea, să numească personajele din poveste, să descrie comportamentul personajelor
din poveste, și să înțeleagă că după topirea omuleților de zăpadă a apărut vestitorul primăverii.
Tranziție: „Oameni de zăpadă săltăreți”

5
Jocurile și activitățile liber alese I se vor desfășura pe trei centre: Artă, Joc de masă,
Știință, prin extragerea unor ecusoane cu oameni de zăpadă. La centru Artă vor colora în contur
omul de zăpadă. La centrul Joc de masă, sarcina copiilor este să realizeze puzze-ul cu imaginea
din poveste. La centrul Știință, copiii vor avea sarcina de a găsi umbra fiecărui om de zăpadă de
pe fișa de lucru.
După ce sarcinile de la centre vor fi îndeplinite, voi trece pe la fiecare centru pentru a
vedea și aprecia rezultatele activității.
Tranziție: Cântecul: „Bat din palme clap-clap”
Următoarea sarcină de la omulețul de zăpadă se realizează prin activitatea de la
Domeniul Om și Societate (DOS). Copiii trebuie să realizeze omul de zăpadă prin activitatea de
lipire. Ei vor primi indicațiile necesare pentru lucru, dar înăinte de începerea efectivă a lucrului
se realizează câteva exerciții de încălzire a mâinilor.
Tranziție: „Oameni de zăpadă pitici”
În cadrul activităților liber alese – II se va desfășura jocul de mișcare „Omuleți atenție
la mine”. Copiii vor primi fulare din hârtie creponată de culoare diferită: roșii, albastre, verzi. Ei
trebuie să fie atenție la comanda educatoarei. Copiii vor primi diferite comenzi pe care trebuie să
le execute, iar când voi ridica panoul cu soare copiii se vor ghemui. După ce se termină acest joc
ne vom aminti jocul „Omuleți înghețați”, se va drumul la muzică și când se oprește muzica ei
trebuie să se prefacă că sunt niște omuleți înghețați.
La sfârșitul zilei voi face aprecieri generale și individuale, referitoare la activitățile
desfășurate și la comportamentul copiilor pe durata zilei.

6
PROIECT DIDACTIC
Data: 22.02.2021
Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12
Grupa: mică
Tema anuală: „Când, cum și de se întâmplă?”
Temă săptămânii: ,,Iarnă să te duci cu bine”
Domeniul experiențial: Limbă și Comunicare
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Subiectul: ,,Soarele și omuleții de zăpadă”
Mijloc de realizare: povestirea educatoarei
Tipul activității: transmitere și însușire de noi cunoștințe
Scopul: Formarea deprinderii de a asculta povestea pentru a înțelege firul logic al întâmplărilor;
dezvoltarea capacității de exprimare orală; îmbogățirea vocabularului;
Obiective operaționale:
O1: Să asculte cu atenție conținutul poveștii;
O2: Să răspundă la întrebările adresate pe baza momentelor din poveste;
O3: Să descrie apariția Soarelui de la sfârșitul poveștii;
O4: Să recite o strofă din poezia „Omul nostru de zăpadă” învățată anterior;
Strategii didactice:
Metode și procedee: povestirea, conversația, explicația, observația, algoritmizarea
Mijloace de învățământ: imagini din poveste, sfoară, cârlige, machetă;
Forma de organizare: frontal
Resurse: umane: 22 copii
Temporale: 15 minute

7
Secvențele Ob.op Metode și Mijloace de Forma de Evaluarea
activității Conținutul instructiv-educativ procedee învățământ organizare

Se asigură condițiile optime desfășurării exercițiul Cutia cu frontal Capacitatea


activității instructiv – educative: bilețele copiilor de a intra
1.Moment - aerisirea sălii de grupă; Imagini din organizat în sala
organizatoric -aşezarea mesuţelor în careu deschis; poveste de grupă
-aşezarea scăunelelor în interiorul
careului în formă de semicerc;
-pregătirea materialului didactic pe o
mesuţă în faţa clasei;
-intrarea organizată a copiilor în sala de
grupă.
2. Captarea atenției Se va realiza cu ajutorul cutiei în care Cutia cu Frontal Capacitatea
sunt bilețele de la Omulețul de zăpadă. bilețele copiilor de a fi
Voi extrage bilețelul și îl voi citi copiilor Observația Imagini atenți la
Explicația poveste educatoare
Dragi copii după cum vedeți v-am trimis
niște imagini, doamna educatoare se va
folosi de aceste imagini la această activitate,
voi trebuie să fiți cuminți și atenți pentru a
primi surpriza de la sfârșitul activităților.

3. Anunțarea temei Voi anunța copiii că astăzi le voi spune o Explicația Frontal Capacitatea
și a obiectivelor poveste care se numește „Soarele și copiilor de a vea
omuleții de zăpadă„ și voi folosi interes pentru
imaginile trimise de omuleț. Le voi spune activitate
copiilor că ei trebuie să asculte cu atenție
conținutul poveștii pentru a răspunde la
întrebările adresate, să recite o poezie
omul de zăpadă, să descrie apariția
Soarelui de la sfârșitul poveștii.

8
4. Dirijarea Voi prezenta conținutul poveștii clar,
învățării coerent și expresiv, cu un ton și o mimică
adecvată. În timp ce povestesc voi avea
a.Familiarizarea cu în vedere explicarea cuvintelor
conținutul textului necunoscute : ger strașnic=foarte frig,
uliță=drum îngust și expunerea
imaginilor pe sfoară în funcție de șirul
povesții enunțând ideile principale :
1. Cinci omuleți de zăpadă răsar în
curtea școlii ; Povestirea
2. Omuleții de zăpadă află de Algoitmizarea Imagini din
existența soarelui și pleacă în poveste
căutarea lui ; Explicația Sfoară Capacitaea
3. În drumul lor o întâlnesc pe Cârlige Frontal copiilor de a fi
O1 „Ciocănitoarea harnică”, care îi atenț la conținutul
roagă pe omuleți să-i transmită Observația poveștii
soarelui să vină repede ca altfel va
muri de frig și de foame
4. Următoarea care le iese în cale
este veverița-pui care îi roagă pe
omuleți același lucru ;
5. Tot mergând îl întâlnesc pe
iepurașul spăimântici care stătea
pitit și înfricoșat și îi roagă pe
omuleți să gasească Soarele
repede
6. Dezamagiți cei cinci omuleți se
îndreaptă spre ultiță unde se
întâlnesc cu cioara cea bătrână pe
care o roagă să zboare până la
Soare și să-l roage să vină cât mai
repede

9
7. A doua zi dimineață a răsărit
Soarele, omuleții de zăpadă s-au
topit, iar în locul lor au apărut cinci
ghiocei care ne anunță sosirea Conversația
primăverii.
Macheta Frontal
O2 Se va realiza cu ajutorul unor înrrebări
b. Fixarea O3 pentru a se fixa cunoștințele : Capacitatea
cunoștințelor 1. Câți omuleți de zăpadă erau în copiilor de a
curtea școlii ? (R : cinci omuleți) răspunde la
2. În căutarea cui au plecat omuleții întrebările
de zăpadă ? (R : în căutarea adresate pentru
Soarelui) fixarea
3. Ce s-a întâmplat cu cei cinci cunoștințelor.
omuleți de zăpadă când a apărut
Soarele pe cer ? (R : s-au topit)

Copiii sunt solicitați să își amintească o


5. Asigurarea O4 poezie învățată anterior cu omul de Exercițiul Frontal Capacitatea
retenției și a zăpadă, se va recita o strofă din poezia copiilor de a recita
transferului „Omul nostru de zăpadă” de L. Culea poezia învățată
anterior
6. Încheierea Voi face aprecieri frontale și generale Conversația Frontal Capacitatea
activității asupra comportamentelor copiilor la copiilor de a
a)Aprecieri activitate. răspunde la
b) Fixarea Se fixează activității: întrebările
temei - Cum se numește povestea de adresate pentru
astăzi? (R:Soarele și omuleții de fixarea activității.
zăpadă)
- Ce au apărut în locul oamenilor
de zăpadă topiți? (R: ghiocei)
- Ce semnifică ghioceii? (R: sosirea
anotimpului de primăvară)

10
ANEXA

Soarele si omuleţii de zăpadă

A fost odată ca niciodată…. A fost odată o iarnă albă şi strălucitoare cu puf mult
aşternut pe crengi, pe pământ şi pe case. Puful era moale şi când sclipea în bătaia soarelui , îţi părea că
zăreşti arzând focuri mărunte. Doar când luai puful în mână simţeai cât e de rece. Iar dacă suflai asupra
lui cu căldură , atunci se topea încetişor , şi îndurerat că piere, îţi lăsa în palmă o lacrimă…!

Era un ger straşnic în zilele acelea. Copacii abia


îndrăzneau să mai trăiască. Iarba pierise iar frunzele se
duseseră. Din sat, mulţi prieteni ai copiilor, au plecat: fluturii şi gândăceii s-au ascuns sub scoarţa copacilor;
păsărelele au zburat spre ţările calde. Doar cioara a rămas să croncăne prin unele curţi.
Intr-o dimineaţă geroasă, a acelei ierni, în curtea grădiniţei au apărut cinci omuleţi de zăpadă
nemaipomenit de hazlii. Unul, înalt şi voinic, purta un joben mare pe cap, o mătură în mâna dreaptă şi o
coroniţă în mâna stângă; altul mai mic si mai grăsuţ, purta pe cap o oală veche, un fular scurt cu dungi la
gât şi în mâna dreaptă – o lopată; al treilea cu mănuşi în mâini, gata să prindă fulgii de zăpadă; al patrulea
cu o pălărie neagră şi , cu mătura în mâna dreaptă dar şi cu chitara, parcă ar fi tanti Veronica, femeia de
serviciu de la grădiniţa noastră, pregătită pentru concert!; iar al cincilea , cel mai bătrân dintre toţi.
Cine-i făcuseră? De unde apăruseră? Sst! Nu pot să vă spun. E o taină pe care noi cinci, eu şi
prietenii mei : Costel, Măriuţa, Ionuţ şi Nicuşor, am jurat să n-o trădăm nimănui.
Pot doar să vă destăinuiesc atât: cei care construiseră oamenii de zăpadă nu s-au mai îndurat să-i
strice, pentru că într-adevăr , când le zăreai nasurile de morcovi şi caraghioasele de pălării îţi venea să râzi
, iar când îi priveai în ochii de chipăruşi îţi deveneau grozav de dragi.

11
Seara, când au plecat spre casele lor, meşterii făuritori au vorbit între ei: „Ce-ar fi dacă i-am lăsa
să trăiască şi ei!? ….Măcar până la primăvară! Că atunci o să vină soarele cald şi o să-i topească…..”
Noaptea , toată lumea din sat s-a culcat, ne-am culcat şi noi iar cei cinci omuleţi au rămas în
curtea grădiniţei. S-a lăsat un ger năprasnic, încât parcă îngheţase şi vântul, ba şi fumul hornurilor. Iar
inimile copacilor, sub scoarţa îngheţată, de-abia mai ticăiau.
Atunci deodată, momâile cele albe din curtea grădiniţei au prins să se mişte. Pasămite, fusese un
asemenea ger năprasnic, încât şi oamenilor de zăpadă le venise chef să tropăie din picioare. Şi aşa pesemne
au înviat.
Cât de veseli erau omuleţii noştri! Săreau încolo şi încoace, priveau de jur împrejur de li se părea
lumea: o minunăţie. Ba, băieţelul cu mănuşile în mâini a început să alerge după fluturaşii de zăpadă. Cel
mai voinic s-a apucat să mărşăluiască spre case să desfunde hornurile iar femeia cu rochia până in pământ
a început să deretice prin curte cântând. Dar pe când toţi îşi găsiseră câte o îndeletnicire, unul singur, cel
mai bătrân , rămăsese pe gânduri, sprijinit de-o ulucă a gardului.
Când băgară de seamă toţi ceilalţi , se adunară în jurul lui şi-l întrebară:
- Ce ai moşule, de ce eşti supărat?
- Ce să am, oftă moşneagul. Ia, mi-am adus şi eu aminte de ceva…
- De ce?
- Mi-am adus aminte că, în timp ce dormeam, am auzit nişte voci de copii spunând:
„ Omuleţii ăştia n-o să trăiască mult. O să vină Soarele cald şi o să-i topească!”
Câtăva vreme au rămas toţi nemişcaţi. De spaimă nici nu mai îndrăzneau să vorbească.
- Ce-i de făcut? A şoptit , în sfârşit tanti Veronica, femeia de nea. Moşneagul a ridicat din
umeri:
- Păi, ştiu eu?
- Dar cum arată soarele acesta cald? Întrebă băieţelul.
- Nu te pot lămuri, a oftat moşneagul, nici eu nu l-am văzut!
- Frumos îi şade, strigă tanti Veronica, punându-şi mâinile în şold. Auzi, să se lege el, aşa,
tam-nisam de oameni! Ce are cu noi, de vreme ce nici nu ne cunoaşte? De ce să ne topească?
- Nu l-am putea ruga să nu mai vină ?... se băgă în vorbă şi cel mic şi grăsuţ.
- Am putea, dar nu ştim unde şade. Clătină din cap moşneagul.
- L-am putea căuta, îşi dădu cu părerea tanti Veronica.
- Da, da, să-l căutăm ! încuviinţară ceilalţi. De ce să ne pierdem nădejdea? Poate că soarele cald
nu-i rău la suflet. O să înţeleagă şi o să se ducă în altă parte. Să ne lase şi pe noi să trăim.
Şi aşa au pornit la drum. Dar oricât au căutat pe uliţele satului nu au găsit Soarele cald. De aceea
au mers mai departe şi au ajuns la marginea satului, pe câmp. Dar câmpul era pustiu. Atunci au pornit şi
mai grăbiţi şi mergând fără răgaz, s-au văzut deodată înconjuraţi de o mulţime de copaci. Erau în pădure.
Şi, pe când străbăteau cărările argintate de raza verzuie şi rece a lunii, iată că le-au ajuns la ureche nişte
tainice şi ciudate ciocănituri.
- Nu cumva o fi soarele cald? A întrebat băieţelul de omăt speriat.
Dar nu. Era o pasăre cu o scufiţă roşie şi cu o scurteică împestriţată. Avea un cioc lung şi ascuţit
şi lovea de zor în scoarţa unui copac.
- Cum te numeşti frumoasă zburătoare ? o întrebară prietenii noştri.
- Eu, mi-am zis „Ciocănitoarea harnică” , răspunse ea. Dar încotro, oameni buni ?
- Mergem şi noi. Vrem să căutăm Soarele cald !....
- O, că bine faceţi, dragii mei. Mergeţi cât mai degrabă şi spuneţi-i să vină neîntârziat. De
uimire , moşneagului îi căzu luleaua din gură:
- Cum aşa, păi nu te temi de el?
- Ba, eu mă tem de ger, zise ciocănitoarea. Că din pricina lui , micile vietăţi de sub scoarţa
copacilor stau amorţite şi nu mai ies la lumină. Nici nu mai ţin minte de când n-am mai pus pe limbă .
Duceţi-vă, duceţi-vă, oameni buni, şi spuneţi-i soarelui cald aşa: că de nu se grăbeşte, şi de nu vine mâine
în zori moare Ciocănitoarea harnică !
Au plecat prietenii noştri şi s-au afundat mai adânc în pădure.

12
- Nu vă opriţi , îi îndemnă femeia de nea.
Dar ei se simţeau mâhniţi de soarta tristă a ciocănitoarei. Noroc că i-a înveselit niţel un pui de
animal, sprinten. Părea un ghemuleţ roşcat , cu coada lungă – ce sărea uşor, fie de pe o creangă pe alta, fie
di vârful unui copac, la poalele lui . şi era atât de zglobiu, năzdrăvanul, încât cel mai grăsuţ dintre oamenii
noştri de zăpadă s-a luat după el. A alergat ce-a alergat şi apoi buuuf, s-a trezit cu nasul în nămeţi. Ceilalţi
l-au întrebat pe roşcovan:
- Cum te cheamă şi de ce sări atât de voios?
- Sunt Veveriţa-pui şi sar de nerăbdare, în aşteptarea Soarelui cald.

- Cum aşa, nu te temi de el? întrebă mirat băieţelul care aştepta să prindă fluturi de
zăpadă.
- Să mă tem? Zise Veveriţa – pui. Dimpotrivă . cămara maică-mi e goală şi în zadar căutăm
cu toţii ghinde şi conuri de brad, totul e acoperit de zăpadă. Numai Soarele cald ne poate scăpa. Dacă
daţi cumva de el , spuneţi-i să nu zăbovească, altminteri pierim până mâine la amiază !
Cei cinci oameni de zăpadă s-au aşternut la drum. Mergeau greoi şi supăraţi. Şi iată că de
după o moviliţă , zăriră răsărind două urechi lungi şi ciudat de tremurătoare.
- Văleu, să ştiţi că acesta-i Soarele cald ! zise băieţelul cel grăsuţ şi ceilalţi se opriră
înspăimântaţi.
- Nu vă apropiaţi de el - rosti cel mai voinic dintre ei., să nu vi se întâmple vreun rău. Lăsaţi-
mă pe mine….
- Măria Ta, rosti el, cu băgare de seamă. Suntem o familie de oameni de zăpadă. Ieşi rogu-te
de după moviliţă că avem să-ţi spunem ceva…
- Dacă aveţi ceva de spus, veniţi voi încoace, se auzi o voce slabă.
Cel care aştepta să prindă fluturi de zăpadă , începu să tremure…
- Nu putem, că ni-i frică de matale.
- Păi, şi mie mi-e frică de voi…
- Aşa, zise moşneagul către ceilalţi, apăi atunci să ştiţi că acesta nu-i Soarele cald.
- Dar cine-i ? întrebă cel grăsuţ.
- Acesta-i Iepuraşul - spăimântici , căci numai el e atât de fricos.
- Dar de ce te-ai pitit de după deal?
- Nu m-am pitit, răspunse Iepuraşul – spăimântici. Scormonesc zăpada
să caut rădăcini vechi de iarbă, căci nu mai pot de foame. Puieţii cei tineri i-am ros de
mult . Oof, că dacă nu vine Soarele cald mai repede mă prăpădesc până mâine în amurg…
Oamenii noştri de zăpadă au mai mers puţin şi deodată au auzit glasurile arborilor ce se văitau ,
care mai de care cu vocile lor: unele mai groase, altele mai subţiri.
- Uf , rău mă mai dor braţele ! Crengile mele sunt prea împovărate de zăpadă. Or să se rupă !
O să pierim cu toţii! Primăvară, Soare cald, veniţi mai repede….!
Prietenii noştri s-au oprit câteva clipe din drum. Erau tare îngânduraţi. Tocmai ieşiseră din pădure
şi s-au pomenit la marginea câmpului. Apoi s-au pus din nou în mişcare şi…..fără să-şi mai spună nimic ,
au luat-o înapoi, de-a curmezişul ogoarelor înzăpezite, spre satul nostru. Când să intre pe prima uliţă , i-a
zărit o pasăre neagră:
- Cra, cra, cra. Ia te uită cine umblă teleleu prin sat! Da de unde veniţi oameni buni? De la
crâşmă?
- De unde venim, de unde nu venim, ce-ţi pasă dumitale ? a mormăit morocănos
moşneagul. Nu ne mai supăra şi mata; în primul rând, că nici nu ne cunoaştem!
- Si în al doilea rând nici nu vrem să-ţi spunem că am fost să căutăm Soarele cald,
ţipă femeia de nea..
- Cârr, Cârr, Cârr, aţi fost să căutaţi Soarele cald ? Şi l-aţi găsit ?
- Vezi bine că nu ! Nu l-am găsit nicăieri.

13
- Aşa ? Aflaţi că eu sunt Cioara cea bătrână şi învăţată, care-şi are cuibul într-un horn de pe
acoperişul grădiniţei. Eu ştiu foarte multe, chiar şi unde-i locuinţa Soarelui cald. Să stiţi că stă tocmai acolo,
după vârful acela de munte înalt.
- Zău ?Şi cum se ajunge până la el?
- Nu poţi ajunge decât în zbor.
- Cioară dragă, se rugă atunci femeia, fii bună şi du-te matale până la dânsul, că ţi-e mai uşor.
Zboară degrabă şi du-i veste din partea oamenilor de zăpadă . spune-i că moare pădurea dacă nu vine. Pier
veveriţele cele roşcovane, se prăpădesc iepuraşii urechiaţi, se sting ciocănitoarele cele frumoase şi harnice;
îngheaţă de tot mândrii copaci…. Aşa să-i spui, auzi ?
- B ine, mă duc, încuviinţă cioara.
Iar prietenii noştri îi urară drum bun, făcându-i semn cu capul. Si ca şi cum Soarele cald ar fi fost
pe undeva pe-aproape, din ochii femeii de nea se revărsară câteva lacrimi…de zăpadă !
Dimineaţa, când m-am trezit, era soare afară şi bătea parcă un vânt călduţ. Zăpada începu să se
topească. Plângeau parcă şi streşinile casei şi deodată în geamul meu bătu o cioară. Ea mi-a povestit toate
câte s-au întâmplat. Apoi au venit prietenii mei: Costel, Măriuţa, Ionuţ şi Nicuşor .
- Vino să vezi, mi-au spus ei, în curtea grădiniţei au răsărit ghiocei.
Am alergat cu ei. Şi într-adevăr , ici, acolo, se zăreau tulpiniţe verzi cu căpşoare albe. Unul era
mai mare , doi erau mai scunzi, al patrulea avea frunzele verzi, răsucite ca nişte braţe proptite în şolduri,
iar cel din urmă avea tulpina mai groasă si un bumbuleţ pe-o ureche.
Nu păreau trişti, ci sunau din clopoţei parcă spuneau: „ A venit primăvara !”

14
PROIECT DIDACTIC
Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema săptămânii: „Iarnă să te duci cu bine”
Tema zilei: „Omuleții de zăpadă”
Domeniul de activitate: Jocuri și activități liber alese I
Tipul de activitate: consolidare de priceperi și deprinderi
Scopul activității: consolidarea priceperilor și deprinderilor de a participa activ la jocurile și
activitățile desfășurate pe grupuri mici;
 CENTRUL DE INTERS: ARTĂ:

Subiectul: „Omulețul de zăpadă”


Mijlocul de realizare: colorare în contur
Obiective operaționale:
O1- Să coloreze respectând conturul omului de zăpadă
O2- Să țină corect în mână creioanele cu care lucrează;

 CENTRUL DE INTERES: JOC DE MASĂ

Subiectul: „Imagini din poveste”


Mijlocul de realizare: puzzle
Obiective operaționale:
O3- Să ansambleze piesele de puzzle formând imaginile de poveste;
O4 -să descrie imaginea formată din piesele de puzzle;

 CENTRUL DE INTERES: ȘTIINȚĂ

Subiectul: „Găsește umbra omulețului de zăpadă”


Mijlocul de realizare: fișă de lucru
Obiective operaționale:
O5- Să identifice prin trasarea umbra fiecărui om de zăpadă;
O6-Să utilizeze corect instrumentele de lucru – creionul;
Strategii didactice:
Metode și procedee: explicația, observația, conversația, exercițiul, jocul, demonstrația, analiza;

15
Materiale didactice: omul de zăpadă, ecusoane, foi cu om zăpadă, creioane colorate, puzzle, fișe
de lucru, carioci;
Forma de organizare: individual, frontal, pe grupe
Resurse: temporale: 15 minute
Umane: 22 copii
Bibliografie:
 Antonivici, Ș. (2009). Jocuri-exercițiu pentru activități alese, Editura Aramis: București

16
Secvențele activității Conținutul instructiv- educativ Strategii didactice Evaluare
Ob.
op Metode și Mijloace de Forma de
procedee învățământ organizare
Se asigură condițiile optime Exercițiul Omulețul de Frontal Capacitatea copiilor
desfășurării activității instructiv – zăpadă de a intra organizat
1.Moment educative: Foi cu omulețul de în grupă
organizatoric - aerisirea sălii de grupă; zăpadă
-așezarea măsuțelor pe cele trei centre Creione colorate
- -intrarea organizată a copiilor în sala Puzzle
de grupă. Fișa de lucru
Carioci
2. Captarea atenției Se va realiza cu ajutorul omulețului de Explicația Cuția cu bilețele Frontal Capacitatea copiilor
zăpadă prin care îi roagă pe copiii să-i Jocul Foi cu omulețul de de a fi atenți la
găasească frățiorii de care s-a pierdut. zăpadă educatoare
Le mai transmite copiilor că este Creione colorate
convins că la sfârșitul acestei activități Puzzle
își va găsi frățiorii și că are încredere Fișa de lucru
în ei. Carioci
3. Anunțarea temei și Voi anunța jocurile și activitățile ce Explicația Frontal Capacitatea copiilor
a obiectivelor urmează a fi desfășurate la fiecare de a fi atenți la
centru de interes. Voi anunța educatoare
obiectivele urmărite pentru fiecare
centru. Voi reaminti copiilor
comportamentul pe care trebuie să-l
adopte în timpul activităților.
4. Dirijarea învățării Cu ajutorul unor ecusoane cu oameni
de zăpadă, copiii vor merge la centrele Ecusoane Frontal
de interes.
a) Intuirea materialelor de pe Capacitatea copiilor
măsuțe: Explicația Pe grupe de a denumi
materialele de pe
măsuță

17
Îi voi ruga pe copii să privească și să
denumească materiale pregătite de pe Capacitatea copiilor
măsuțe. Foi cu omulețul de de a fi atenți la
Explicația zăpadă Pe grupe explicarea și
b) Explicarea și demonstrarea Demonstrația Creione colorate demonstarea
Voi explica copiilor ce au de realizat Puzzle educatoarei
la fiecare centru. La centru Artă voi Fișa de lucru
colora omulețul de zăpadă cu Carioci
creioanele colorate fără să depășesc
conturul. La centrul Joc de masă voi
realiza puzzle pentru a descoperi
imaginea di poveste, iar la centru
Știință voi găsi umbra fiecărui om de
zăpadă prin trasare de la imagine la
umbra corespunzătoare.

O1 c) Executarea jocurilor, Explicația Foi cu omulețul de


O2 activităților de către copii zăpadă Individual
Artă: voi cere copiilor să coloreze Exercițiu Creione colorate Pe grupe
omulețul de zăpadă fără a depăși Puzzle Capacitatea copiilor
conturul folosind creioanele colorate Fișa de lucru de a colora în contur
O3 Carioci
O4 Joc de masă - Sarcina copiilor este să Capacitatea copiilor
ansambleze piesele de puzzle pentru a de ansambla corect
forma o imagine din poveste. piesele de puzzle

O5 Știință- voi cere copiilor să fie atenți


O6 la omuleții de zăpadă de pe fișa de
lucru în partea de sus, iar în partea de Capacitatea copiilor
jos au umbrele omuleților, le voi de a rezolva sarcina
explica că trebuie să traseze cu o linie fișei
de la imaginea omulețului la umbra
lui.

18
Se realizează expoziția de lucrări a Lucrările copiilor Capacitatea copiilor
5. Evaluarea copiilor pentru a evalua dacă s-a Observația Frontal de a evalua lucrările
produselor colorat fără a depăși conturul, s-au Analiza copiilor
folosit culorile corespunzătoare, s-a
găsit corect umbra fiecărui om de
zăpadă, s-au asamblat corect piesele
puzzle, dacă s-a lucrat îngrijit, și
evaluăm și creativitatea.
6. Încheierea Voi face aprecieri frontale, individuale Conversația Frontal Aprecieri stimulative
activității asupra lucrărilor realizate de către
a) Aprecieri copii.
b) Fixarea temei Voi fixa temele de la centrele de
interes. La activitatea de pe centrele de
interes am colorat omul de zăpadă, ne-
am jucat ansamblând puzzle și am
rezolvat o fișă.
Se părăsește sala precum oameni de
zăpadă săltăreți (tranziția)

19
Anexe:

20
Proiect didactic
Data: 22.02.2021
Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12
Grupa: mică
Tema anuală: „Când, cum și de se întâmplă?”
Temă săptămânii: ,,Iarnă să te duci cu bine”
Domeniul experiențial: Om și Societate
Categoria de activitate: Activitate practică
Subiectul: ,,Omulețul din poveste”
Mijloc de realizare: lipire
Tipul activității: consolidare
Scopul: Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de lipire şi de mânuire a materialului, prin
realizarea lucrării: Omulețul din poveste
Obiective operaționale:
O1- Să urmărească cu atenție explicarea și demonstrarea realizării lucrăii;
O2- Să numească materiale necesare pentru confecționarea lucrării practice
O3 – Să lipească corect fiecare component a lucrării, ghidându-se după modelul dat;
O4- Să finalizeze lucrarea, respectând indicațiile primite;
O5- Să aprecieze critic și autocritic lucările colegilor pe baza criteriilor date;
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația, exercițiul, analiza;
Mijloace de învățământ: foaie colorată A5, corpul omului de zăpadă, pălărie, mătură, lipici,
planșa cu etapele realizării omulețului, modelul educatoarei, șervețele umede, sfoară, cârlige
Forma de organizare: frontal, individual;

21
Secvențele activității Ob. Conținutul instructiv- educativ Strategii didactice Evaluare
Op Metode și Mijloace de Forma de
procedee învățământ organizare
Se asigură condițiile optime Exercițiul Foaie colorată Capacitatea copiilor de a
desfășurării activității instructiv – A5 Frontal intra organizat în grupă.
1.Moment educative: Corpul omului
organizatoric - aerisirea sălii de grupă; de zăpadă
-aşezarea mesuţelor în careu deschis; Pălarie
-aşezarea scăunelelor în interiorul Mătura
careului în formă de semicerc; Lipici
-pregătirea materialului didactic pe o șervețele
mesuţă în faţa clasei;
-intrarea organizată a copiilor în sala
de grupă.
2. Captarea atenției Se va realiza cu ajutorul cutiei din Surpriza Cutia Frontal Capacitatea copiilor de a
care extrag un bilețel prin care copiii Bilețelul asculta.
sunt rugați să-l ajute pe Omulețul de Omulețul
zăpadă să pregătească cadouri pentru Modelul
frățiorii lui și că le-a pregătit și un
model.
3. Anunțarea temei și Voi anunța copiii că fiecare va realiza Expicația Frontal Capacitatea copiilor de a
a obiectivelor lucrarea numită „Omulețul din avea interes pentru
poveste” pentru a-l ajuta pe Omulețul activitate
de zăpadă să pregătească caoduri
pentru frățiorii lui. Pentru a realiza
lucrarea vom lipi corect fiecare
componetă a omulețului, vom finaliza
lucrarea respectând indicațiile primite
și veți avea un comportament adecvat
în timpul activității.
4. Dirijarea învățării a)Prezentarea și analiza modelului. Foaie colorată
A5

22
Le voi prezenta copiilor lucrarea Corpul omului Capacitatea copiilor de a
model, pe care o vom analiza Conversația de zăpadă răspunde la întrebările
împreună. Pălarie adresate.
- Ce puteţi observa în această Mătura Frontal
lucrare?( Un om de zăpadă) Lipici
-Ce are pe cap omul de zăpadă? ( Șervețele
pălărie) Modelul
-Dar în bulgărele din mijloc ce are
înfipt omul de zăpadă? (o mătură)

O1 b)Explicarea și demonstrarea
modului de lucru: Capacitatea copiilor de a
Explicaţiile vor fi clare şi demonstraţia fi atenți la explicarea și
va fi integrală, pentru ca toţi copiii să Explicația Planșa cu demonstrarea modului
reţină succesiunea operaţiilor ce Demonstrația etape Frontal de lucru.
trebuiesc efectuate, a etapelor ce Exercițiul
trebuiesc urmărite. Le voi explica Modelul
copiilor că au pălării de culoare educatoarei
diferită. Unii au pălării albastre, unii
roșii, alții verzi.
Etapele de lucru:
 Etapa I: Se lipește corpul omului
de zăpadă pe foaia colorată ;
 Etapa a II-a: Se lipește pălăria
omului de zăpadă deasupra
primului bulgăre
 Etapa a III-a: Se lipește mătura de
la bulgărele mijlociu;.
O2
c)Intuirea materialului de lucru:
Voi dirija atenţia copiilor asupra Foaie colorată
materialelor existente pe măsuţe: A5

23
- Pentru ca, la final, lucrarea voastră Conversația Corpul omului Frontal Capacitatea preşcolarilor
să reprezinte omulețul din poveste de zăpadă de a numi materialele
avem nevoie de câteva materiale. Pălarie necesare realizării
(Anexa 1) Mătura lucrării
Ce aţi primit pe măsuţele voastre? Lipici
(hârtie albastră, corpul omului de Șervețele
zăpadă, pălărie, mătură, lipici,
șervețele umede)

d)Exerciții pentru încălzirea


mușchilor mici:
Se vor executa câteva exerciții în Capacitatea copiilor de a
vederea motricității mâinilor: realiza exercițiile de
- să închidă și să deschidă Explicația Frontal încălzire
pumnii; Exercițiul
- să simuleze unele fenomene
ale naturii: „Plouă, tună,
fulgeră, Uraaa, a ieșit
O3 Soarele!
O4 -
e)Executarea temei de către copii Capacitatea copiilor de a
Se va repeta încă odată, succesiunea lipi corect, fiecare
etapelor de lucru ce trebuie efectuate componentă a lucrării,
pentru realizarea lucrării, cu ajutorul Foaie colorată ghidându-se după
copiilor. A5 modelul dat;
Voi da semnalul de începere a lucrului.
Corpul omului Individual
Voi trece pe la fiecare masa de lucru
pentru a urmări dacă copiii lucrează cum de zăpadă
li s-a explicat; pentru a vedea dacă Pălarie
poziția corpului, a capului și a mânuțelor Mătura
sunt corecte; dacă mânuiesc bine lipiciul Explicația Lipici Capacitatea copiilor de a
și îl întind pe întreaga suprafață a Exercițiul Șervețele finaliza lucrarea,
elementelor de lipit. Voi da indicațiile respectând cerințele
copiilor care nu au înțeles foarte bine ce primite

24
au de făcut și notez lucrările cu numele
lor
5. Evaluarea Le voi cere copiilor să înceteze lucru. Lucrările Frontal Capacitatea copiilor de a
produselor Și fiecare copil va veni cu lucrarea Observația copiilor aprecia produsele
O5 pentru a o agăța pe sfoară realizând Analiza Sfoară obținute respectând
expoziția lucrărilor și analizând astfel Cârlige criteriile de evaluare.
copii și lucrările colegilor după mai
multe criterii de evaluare: respectarea
pașilor de lucru, lipirea corectă a
fiecărei componente, finalizarea
lucrării, acuratețea.
7. Încheierea Voi face aprecieri generale și Conversația Frontal Capacitatea copiilor de
activității individuale asupra comportamentelor a numi tema activității.
a) Aprecieri copiilor la activitate.
b) Fixarea temei Voi fixa titlul activității:
-Ce am lipit astăzi? (Omulețul din
poveste)

25
Proces tehnologic

Grupa: Mică
Subiectul activității: ”Omulețul din poveste”
Tehnica de lucru utilizată: Lipire
Materiale de lucru: foaie colorată, corpul omului de zăpadă, pălărie, mătură, lipici, șervețele, coșuleț;

Etape de lucru:
 Etapa I: Se lipește corpul omului de zăpadă pe foaia colorată;

 Etapa a II-a: Se lipește pălăria omului de zăpadă deasupra primului bulgăre;

 Etapa a III-a: Se lipește mătura de la bulgărele mijlociu;

26
PROIECT DIDACTIC
DATA: 22.02.2021
GRUPA: Mică
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Iarnă să te duci cu bine”
TEMA ACTIVITĂŢII: Omuleți antenție la mine ( predare); Omuleți înghețați (repetare)
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Jocuri și activități liber alese II
MIJLOC DE REALIZARE: jocuri distractive
TIPUL ACTIVITĂȚII: mixt
Scopul activității: Deconectarea psiho-fizcă și relaxarea copiilor după efortul intelectual din
timpul activităților precedente; stimularea
Obiective operaționale:
O1- Să execute corect jocul propus respectând regulile;;
O2- Să răspundă la comenzile date de educatoare;
O3- Să urmărească cu atenție apariția panoului cu soare;
O4- Să distingă oprirea și pornirea muzicii prin dans;
Sarcină didactică: Să sară într-un picior, să se învârtească după comanda primită și să se așeze
jos ghemuiți atunci când vede panoul cu soare.
Regulilele jocului: Copiii vor primi câte un fular din hârtie creponată: unii albastre, alții roșii și
unii verzi, relatând astfel că ei sunt omuleți din poveste. Educatoarea le va da câteva comenzi
copiilor precum: omuleții sar într-un picior sau omuleții se învârtesc. După câteva comenzi
primite, educatoare va arata panoul cu soare, la care copiii trebuie să se pună jos precum oameni
de zăpadă topiți.
Elemente de joc: comenzi, apariția soarelui, muzică, dans;
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, jocul, demonstrația;
Mijloace de învățământ: fulare din hârtie creponată, panou cu soare, casetofon;
Forma de organizare: frontal;
Resurse: umane: 22 copii
Temporale: 15 minute

27
Secvențele activității Ob. Conținutul instructiv- educativ Strategii didactice Evaluare
Op Metode și Mijloace de Forma de
procedee învățământ organizare
Se asigură condițiile optime Exercițiul Fulare Frontal Capacitatea copiilor
desfășurării activității instructiv – colorate din de a intra organizat
1. Moment educative: crearea unui spațiu cât hârtie în grupă.
organizatoric creponată
mai larg pentru desfășurarea
jocului, intrarea organizată a
copiilor în grupă.
2. Reactualizarea Îi voi întreba pe copii care sunt Conversația Frontal Capacitatea copiilor
cunoștințelor regulile atunci când desfășurăm un de a-și aminti
însușite joc? ( Nu țipăm, nu ne împingem, regulile.
anterior ne bucurăm)

3. Anunțarea Se anunță titlul noului joc și modul Explicația Frontal Capacitatea copiilor
temei și a de desfășurare precum și repetarea de a avea interes
obiectivelor jocului învățat anterior. Voi anunța pentru activitate
obiectivele: să respecte comenzile
primite, să execute corect
comenzile, să aibă un
comportamnet adecvat în timpul
jocurilor.
Intuirea materialelor: Capacitatea copiilor
4. Dirijarea Voi împărți copiilor fularele și îi Conversația Fulare Frontal de a răspunde la
învățării voi întreba pe copiii ce culoare au întrebările adresate
a) Predare joc fularele? ( R: albastre, roșii, verzi)
,,Omuleți,
atenție la Explicația și demonstrația jocului
mine” Le explic copiilor că au primit Fulare
aceste fulare pentru a se asemăna Explicația colorate Frontal

28
cu omuleții din povestea învățată Demonstrația Panoul cu Capacitatea copiilor
anterior. Le voi explica copiilor soare de concentrare a
cum ne vom desfășura jocul. atenției.
Le precizez că vor primi niște
comenzi pe care ei trebuie să le
execute, precum: omuleții sar într-
un picior, omuleții se învârtesc. Ei
trebuie să fi atenți că la un momet
O1 dat că eu voi ridica în sus panoul cu
O2 soare, atunci când ridic panoul ei
O3 trebuie să se ghemuiască pentru a
semăna cu omuleți de zăpadă din
poveste când a apărut soarele.

Jocul de probă Fulare Capacitatae copiilor


Le voi pune copiilor fularele colorate Frontal de a executa jocul de
colorate. Încep să dau comenzile: Explicația Panoul cu probă
omuleții sar într-un picior; omuleții Jocul soare
se învârtesc; ridic panoul cu soare.

Jocul propriu-zis Capacitatea copiilor


Desfăşurarea propriu-zisă a jocului de a respecta regulile
se va realiza atât timp cât copiilor le jocului, modalitatea
va face plăcere şi până când se Jocul Frontal de implicare a
constată că s-a înţeles pe deplin fiecăruia în
procedeul de joc activitatea de joc și
colaborarea în
echipe
b) Repetare O4 Se va repeta de două ori jocul Jocul Casetofon Frontal Cpacitatea copiilor
joc ,,Omuleți înghețați”. La pornirea de a respecta regula
,,Omuleți muzicii copiii vor începe să jocului.
înghețați” danseze, iar la oprirea ei se vor
preface în niște oameni înghețați.

29
5. Încheierea Voi face aprecieri generale și Conversația Frontal Capacitatea copiilor
activității individuale asupra de a răspunde la
a. Aprecieri finale comportamentelor în timpul celor întrebări.
b. Fixarea temei două jocuri.
Se va fixa titlul celor două jocuri.
-Cum s-au numit jocurile? (
„Omuleți atenție la mine”și
„Omuleți înghețați”)
-Ce ați făcut când ma ridicat panoul
cu soare? ( Ne-am ghemuit)

30

S-ar putea să vă placă și