Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Domeniul experențial:Om și societate

Tema anuală de studiu:Cine sunt/suntem?

Proiect:Despre mine

Subtema: Familia mea

Tema:„ Casa mea”

Tipul activității:formare și consolidare de priceperi și deprinderi

Mod de realizare:lipire

Durată:20-25 min

Scop:Formarea unor deprinderi de lucru:lipire

Obiective operaționale:

O1- să denumească materialele de pe masa de lucru

O2-să lipească formele geometrice din hârtie pe foaia de lucru

O3-să verbalizeze acțiunile interprinse folosind un limbaj adecvat

Strategii didactice:

 Metode și procedee:conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul


 Mijloace didactice:figuri geometrice din hârtie colorată, lipici, coșulețe
 Forma de organizare:frontal, individual
Etapele lecției Ob Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare
Metode și Mijloace Forma de
procedee didactice organizare
1.Moment Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea activității:
organizatoric  Aerisirea sălii de clasă
 Pregătirea materialelor necesare
 Salutul
2.Captarea atenției Atenția și interesul copiilor vor fi captate cu ajutorul unei scurte
conversații:
-Din ce este formată o familie? conversația frontal Observarea
-Unde locuiesc membrii unei familii? comportamentului
copiilor
3.Anunțarea temei -Astăzi, cu ajutorul materialelor de pe mese ne vom construi și Conversația figuri frontal Observarea
și a obiectivelor noi propria noastră casă. geometrice comportamentului
- Voi repeta tema activităţii cu 2-3 copii pentru fixarea ei. copiilor
- Enunț obiectivele activității într-un mod accesibil copiilor explicația coșulețe
4.Dirijarea învățării - Voi cere copiilor să denumească ustensilele și materialele Conversația Hârtie
de lucru de pe mese. colorată Observarea
-Voi explica copiilor că pentru realizarea acestei lucrări comportamentului
vom folosi forme geometrice din hârtie colorată şi lipici. Explicația copiilor
Explic şi demonstrez modul de lucru : luăm în mâna Forme
dreaptă lipiciul şi întindem Demonstrația geometrice Frontal
pasta de lipit pe fiecare formă geometrică, după care le lipim din hârtie
pe foaia A4, apăsăm bine pentru fixare.
-Voi prezenta copiilor modelul realizat de mine( triunghi Coșulețe
pentru acoperiș, pătrat pentru clădire, cerc pentru ferestre și
dreptunghi pentru usa), insistând asupra tehnicilor de lucru Observația lipici Aprecieri verbale
şi ordinea efectuării lor.
-De asemenea trebuie să aveţi mare grijă când întindeţi lipiciul,
să nu puneţi prea mult că se va murdări foaia şi nu va mai fi la
fel de frumoasă lucrarea.
5.Obținerea Voi realiza cu copiii câteva exerciţii de încălzire a Conversația Lipici Observarea
performanței muşchilor mici ai mâinilor : „închidem şi deschidem comportamentului
pumnii, batem palmele sus, facem acoperiş, cântăm la copiilor
pian”
Urez copiilor - „Spor la lucru !”, după care se va trece la Exercițiul Forme
realizarea temei de către copii. geometrice individual
În timpul executării temei voi pune un fond muzical. din hartie
Voi supraveghea îndeaproape activitatea copiiilor, voi colorata
trece pe rând pe la fiecare copil şi voi da explicaţii
suplimentare acolo unde este nevoie. Aprecieri verbale
6.Concluzii și Se fac aprecieri generale și individuale asupra modului în care frontal Aprecieri verbale
aprecieri s-a desfășurat activitatea.

S-ar putea să vă placă și