Sunteți pe pagina 1din 4

Domeniul experențial:Domeniul Estetic-Creativ

Tema anuală de studiu: „Cine sunt/suntem?”

Proiect: „Eu și universul meu”

Tema zilei:„Ne jucăm cu plastilină-mâncare pentru veverițe”

Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi

Mod de realizare:modelaj

Durată: 10-15 minute

Scop: Formarea deprinderii de a lucra cu plastilină folosind tehnici variate de lucru.

Obiective operaționale:

O1- să denumească corect materialele și ustensilele pentru modelat;

O2- să execute corect exerciţii pentru încălzirea mâinilor ;

O3-să pregătească materialul de modelat (plastilina) prin frământare, rupere;

O4- să modeleze nuci prin mişcări circulare a palmelor faţă de planşetă.

Strategii didactice:

 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, observația, exercițiul.


 Mijloace didactice: planșete, plastilină diverse culori, modelul educatoarei, mascota
Bruno
 Forma de organizare: frontal, individual

BIBLIOGRAFIE:

•Curriculum pentru învățământul preșcolar,D.P.H, Bucureşti, 2008

•Metodica predării activităţilor de modelaj în grădiniţa de copii, Bucureşti,1992


Etapele lecției Ob Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare
Metode și Mijloace Forma de
procedee didactice organizare
1.Moment Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea activității:
organizatoric •Aerisirea sălii de clasă
(1 min) •Pregătirea materialelor necesare
•Salutul
-Observarea
Solicit copiilor să adopte o poziţie corectă pe scăunele pentru a -conversația comportamentului
putea modela corect: spatele drept, mâinile pe masă, capul copiilor
drept, privirea la mine.
2.Captarea Atenția și interesul copiilor vor fi captate cu ajutorul mascotei
atenției Bruno care este foarte supărat deoarece venind frigul veverițele
(1 min) din pădure au rămas fără mâncare. Vreți voi să pregătim astăzi -conversația -mascota -frontal -Observarea
mâncare pentru veverițe pentru a-l ajuta pe Bruno să nu mai fie Bruno comportamentului
supărat? copiilor
Vom identifica împreună hrana veverițelor.
-Cu ce se hrănesc veverițele? (alune, nuci, ciuperci, semințe)
3.Anunțarea Astăzi vom realiza împreună prin modelare „mâncare pentru -Observarea
temei și a veverițe”. Pentru a avea un aspect plăcut trebuie să fiți atenți și -conversația -frontal comportamentului
obiectivelor să lucrați corect. copiilor
(1 min)
4.Dirijarea Prezint modelul realizat de mine (nuci pentru veverițe) -conversația -modelul -frontal
învățării -Ce formă au nucile? educatoarei
(5 min) -Ce culoare au nucile?
-Ce ați primit voi în coșulețe? (plastilină) -aprecieri verbale
-De ce mai avem nevoie pentru modelaj? (planșete) -observația
-De ce culoare avem nevoie pentru a realiza nucile din
platsilină? (maro)
Se prezintă tehnica de lucru
Demonstrarea acțiunilor ce urmează să le efectueze pentru
efectuarea temei:
 pentru a modela cu ușurință plastilina trebuie încălzită
mai întâi în mâini; -explicația -plastilină -frontal
 rupem o bucățele mici de plastilină și o așezăm pe
planșetă; -Observarea
 cu mâna dreaptă pe plastilină vom executa mișcări -demonstrația -planșete comportamentului
circulatorii față de planșetă. copiilor
Fiecare copil va modela cel puțin două nuci.
Încălzirea musculaturii mâinii se face cu ajutorul unei poezii
despre degețele:
Degețele-lăcăţele,
(Încleștăm degetele de la ambele mâini, formând un "lacăt")
Nu trece nimeni de ele!
(Batem cu "lacătul" în masă) -exercițiul -frontal
Le sucești, le răsucești,
(Rotim "lacătul" într-o parte și în alta)
Bați și tot nu reușești!
(Batem cu "lacătul" în masă)
Dacă sufli... Unde-i?! Nu e! -demonstrația
"Lacătul" - pfuuu! - se descuie!
(Suflam peste "lacăt" și întoarcem palmele în sus)

5.Obținerea Copiii lucrează cu plastilina odată cu educatoarea.Se urmăreşte


performanței poziţia corectă la măsuţe, modul de lucru fiind ajutaţi copiii care -exercițiul -plastilină -individual -aprecieri verbale
( 6 min) întâmpină greutăţi în executarea temei. Când timpul alocat -observarea
activităţii se încheie se face aprecierea lucrărilor. comportamentului
copiilor

6.Concluzii și La sfârşitul activităţii voi face aprecieri generale şi individuale -conversația -frontal -aprecieri verbale
aprecieri asupra modului în care s-a desfăşurat activitatea.
(1 min)