Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Şcoala Generală Nr. 18 Sibiu


Dată: 24.04.2018
Clasa: a III-a
Învățătoare: Prodea Cristina
Profesor coordonator: Profesor dr. Popa Maria Cristina
Studentă: Mărginean Mădălina
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învățare: Explorare, experimentare comunicare
Subiectul lecției: Matilda după Roald Dahl
Tipul lecției:transmitere și însușire de noi cunștințe
Durata:50 min
Scopul: Consolidarea deprinderii de citire corectă, cursivă, conștientă și expresivă.
Dezvoltarea capacității de receptare corectă a mesajului oral și de exprimare corectă, scrisă și
orală.
Competențe specifice:
Limba și literatura română
1.1. Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar simplu
3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia
4.4. Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/trăite
Matematică:
3.1. Localizarea unor obiecte în spațiu și în reprezentări, în situații familiare
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor și corpurilor geometrice în contexte
familiare.

Obiective operaţionale
O1: să exerseze diferite tipuri de citire (în lanț)
O2: să identifice prin subliniere cuvintele și expresiile necunoscute din text
O3: să alcătuiască enunțuri cu structurile și expresiile noi învățate
O4: să identifice în text substantive/adjective.
O5: să deseneze cu ajutorul figurilor geometrice nava cosmică.

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: Explicația, observația, exercițiul, conversația euristică.
 Mijloace didactice : calculator (manualul digital), manual, caiete, tablă.
 Forma de organizare: Frontal, individual.

Bibliografie:
 Programa școlară pentru disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE a
III-a– a IV-a

 Programa școlară pentru disciplină MATEMATICĂ CLASELE a III-a – a IV-a


ETAPELE OB. CONȚINUTUL ESENȚIAL AL LECȚIEI STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
LECȚIEI
OP. METODE ȘI MIJLOACE FORMA DE
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE

1.Moment Asigur condiţiile optime pentru buna desfăşurare a


organizatoric lecţiei:
Observarea
 Aerisirea sălii de clasă;
1 sistematică a
 Pregătirea materialului didactic necesar desfăşurării
copiilor
activităţii;
 Intrarea ordonată a elevilor în sala de clasă

2.Verificarea Se verifică tema cantitativ și calitativ prin citirea de către Conversația Frontal Observarea
temei copii a modului de rezolvare a temei. sistematică a
copiilor

3.Captarea Se face cu ajutorul unui rebus prin care vom afla împreună
atenției titlul lecției de astăzi: „Matilda” (anexa 1.)

1.Rezultatul adunării. (SUMA)


Conversația Rebus Frontal Observarea
2.Operația inversă adunării. (SCĂDEREA) matematic sistematică a
copiilor
3.Se obține în urma scăderii. (DIFERENȚA)

4.Are 24 de ore. (ZIUA)

5.Unitatea de măsură pentru masă este…. (KILOGRAMUL)

6.Bani din metal sau… (MONEDE)


Aprecieri
7.O …… are 4 săptămâni.(LUNĂ) Explicația verbale

Pe verticala rebusului se obține cuvântul „MATILDA”

4.Anunţarea Dragi copii, astăzi vom lectura un nou text din manual. Titlul
temei şi a textului poartă denumirea unei fetițe pe nume Matilda. Vom
Conversația Frontal Observarea
obiectivelor citi textul împreună, vom identifica cuvintele necunoscute iar
sistematică a
apoi le vom explica și vom forma noi propoziții cu noile
copiilor
cuvinte.
Explicația
Acest text a fost scris de Roald Dahl.

5.Dirijarea Copiii deschid manualele la pagina 50 și se intuiește imaginea


învățării din manual. Textul este reprodus de către calculator (manualul
digital).

După audierea textului voi iniția o scurtă conversația pe baza


textului pentru o bună înțelegere a acestuia:

-Care este titlul textului?

-Cine este autorul textului? Conversația Manual digital, Frontal Observarea


pagina 51 sistematică a
-Care sunt personajele textului?
copiilor
-Ce își dorea Matilda să facă?

-Ce credea tatăl ei despre Matilda?


Caiete
Se va citi textul în lanț de către elevi pentru a reține Observația
momentele prinicpale ale acțiunii.

Se vor identifica cuvintele necunoscute din text și se vor


formula propoziții cu ele.

 Prichinduță=copil sau om foarte mic Explicația Tablă Aprecieri


 Fascinată=uimită verbale
 Celebru=renumit, recunoscut

Se vor efectura în continuare exercițiile din manual:

4.Transcrie din text enunțurile sugerate de ilustrații.

5.Scrie trei enunțuri despre Matilda în care să utilizezi:

a.)un substantiv

b.)un verb

c.)un adjectiv
Observarea
Exercițiul Manual digital Frontal
6.a.Completează enunțurile cu informații din text: sistematică a
copiilor
Fetița a terminat de citit……….

Bibliotecara a rămas………. de Matilda.

Matilda află de la ……………. unde găsește cărțile pentru


copii.

Matilda i-a cerut tatălui ei…………… Conversația

Fetița a plecat singură spre……. .

b.Scrie simbolurile în ordinea derulîrii întâmplărilor din text.

c.Delimitează textul în fragmente cu ajutorul planului de idei


obținut la punctual b.

6.Obținerea Se face cu ajutorul metodei ”Pălăriilor gânditoare„. Se va


performanței împărți colectivul de elevi în 6 grupe a câte 5 elevi. Se impart
elevilor cele 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare:
alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. Fiecare echipă va Conversația
rezolva sarcina fiecărei pălării și o va expune în fața colegilor.

Culoarea pălăriei este cea care definește rolul, astfel:

Explicația
PĂLĂRIA ALBĂ este povestitorul, cel ce redă pe scurt
conținutul textului.El este neutru-informează.

-Ce informații avem despre Matilda?

-De ce o considera tatăl ei o răsfățată?

-Ce informații lipsesc sau nu le cunoaștem?

Demonstrația

PĂLĂRIA ROȘIE își exprimă sentimentele, emoțiile,


supărarea față de personajele întâlnite-spune ce simte;

-Ce simțiți în legătura cu comportamentul tatălui ? V-a plăcut


răspunsul dat Matildei?

-Ce ti-a placut cel mai mult la această poveste?

-Ce sentimente ti-a trezit?

PĂLĂRIA GALBENĂ este creatorul, simbolul gândirii


pozitive, creează finalul-efortul aduce beneficii. Se
concentrează asupra aprecierilor pozitive, aşa cum pentru
pălăria neagră erau specifice cele negative

-Ce este de apreciat în această poveste? Cum se comportă


bibliotecara?

PĂLĂRIA NEAGRĂ este criticul, prezintă aspecte negative


ale întâmplărilor-identifică greșelile;

-Ce comportament greșit ați identificat ăn text?

PĂLĂRIA VERDE este gânditorul, care oferă soluţii


alternative, idei noi, dă frâu liber imaginaţiei.

-Voi ce ati fi procedat în locul tatălui? Dar în locul Matildei?

PĂLĂRIA ALBASTRĂ trage concluzii,alege soluția


corecta. Defineşte problema, conduce întrebările, face sinteze,
monitorizează jocul și urmărește respectarea regulilor prin
simple interjecții;alege soluția corectă. Sub această pălăriuță
albastră va sta și educatoarea

7.Încheierea Se vor face aprecieri asupra comportamentului elevilor. Conversația Manual digital Frontal Observarea
activității sistematică a
Vor fi informați despre tema pentru acasă.
copiilor
Temă: Exercițiul-joc de la pagina 51 Explicația Caiet Aprecieri
verbale