Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Jocuri și activități liber-alese (ALAI)

„Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l caştigăm.”

Victor Hugo

Tema anuală de studiu: Cine sunt/suntem?


Temă proiectului:Săptămână independentă
Tema săptămânii:Vine vara cu mult soare!
Categoria de activitate:ALA- Activități liber alese
Tema activității
 CENTRUL ARTĂ - „Fluturași multicolori” - lipire
 CENTRUL ȘTIINȚE: „Așează tot atâtea floricele” - raportare
număr/cantitate
 CENTRUL BILIOTECĂ: „Vara, anotimp minunat” - exerciții grafice
 JOC DE MASĂ: Mozaic - floricele
Dimensiuni ale dezvoltării:
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
Conceptul de sine
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
Activare și manifestare a potențialului creativ
Exemple de comportamente:
Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale
Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
Manifestă creativitate în activități diverse
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative
Tipul activității: consolidare cu cunoștințe, priceperi și deprinderi
Scopul activității: consolidarea deprinderilor de lucru specifice jocurilor liber alese,
de cooperare cu partenerii;
Obiective operaționale:
O1- să denumească materialele puse la dispoziție: inimioare, lipici, foaie albă, contur
fluture;
O2-să lipească corect hartia creponata în conturul fluturașului;
O3-să așeze pe scara numerică tot atâtea floricele cât indică cifra;
O4- să trasze semne grafice pe foaia de lucru;
O5-să asambleze piesele de mozaic în vederea realizării imaginii unor elemente
specifice verii.
Strategii didactice:
 Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, jocul
 Mijloace didactice: hartie creponata, lipici, coală A4, contur fluture, fișă cu
cifre, floricele, creion, fișa de lucru grafisme, piese mozaic
 Forma de organizare: frontal, individual
Forma de evaluare
Evaluare globalӑ;
Evaluare individualӑ;
Observarea comportamentului
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
- Curriculum pentru educaţie timpurie , Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, 2019, Bucureşti;
- Ștefania Antonovici, Jocuri-exercițiu pentru activități alese, Editura Aramis, 2008
- Smaranda Maria Cioflică, Ziua bună începe la întâlnirea de dimineață. Momentele
întâlnirii de dimineață și sugestii de jocuri, Editura Tehno-Art, 2016
Evenimentul Ob. Conținutul științific Strategii didactice Evaluare
Metode și Mijloace Forme de
didactic/secvența Op.
procedee didactice organizare
didactică
1.Momentul Asigur conditiile optime pentru desfășurarea
organizatoric activității pe centre de interes. Copiii se vor deplasa Obs.
spre centre după realizarea tranziției : „Bat din palme conversația frontal comportame
clap, clap, clap/Din picioare trap, trap, trap / Ne- ntului
nvârtim, ne răsucim / Către centre noi pornim!”
2.Captarea Sunt descoperite materialele puse la dispoziție ȋn conversația Coală A4 Evaluare
atenției cadrul centrelor de interes deschise. Lipici, hartie globală
creponata,
floricele
mozaic
3.Anunțarea Sunt prezentate sectoarele amenajate, materialul didactic conversația frontal Evaluare
temei și a și ce s-ar putea realiza cu acesta şi sunt prezentate criteriile globală
obiectivelor de evaluare ale activităţilor.
4.Dirijarea Copiii sunt invitați sӑ ȋși aleagӑ sectorul ȋn care
activității doresc sӑ se joace: Evaluare
Centrul ARTĂ pune la dispoziția copiilor conturul Globalӑ
unui fluture, iar cu ajutorul lipiciului vom lipi Coală A4 Frontal Evaluare
inimioare în interiorul acestuia. Conversația individualӑ
Centrul ȘTIINȚE pune la dispoziția copiilor o fișa de
lucru cu scara umerică. Copiii trebuie să lipească tot Explicația Lipici,
atâtea elemente cât arată cifra. inimioare, Pe grupe Observarea
Centrul BIBLIOTECĂ pune la dispoziția copiilor Demonstrația comportame
fișele de lucru cu elemente grafice. floricele ntului
Centrul JOC DE MASĂ pune la dispoziție Exercițiul
pionezele/mozaicul cu ajutorul cărora copiii vor reda mozaic
imagini / forme ale unor elemente specifice verii.
5.Evaluarea Produsele activitӑții sunt expuse şi se realizeaza conversația frontal Evaluare
activității evaluarea activitaţii copiilor, efortului depus și globalӑ
produselor obținute ȋn urma desfӑșurӑrii acesteia individual Evaluare
conform criteriilor prezentate. individualӑ
6.Încheierea Cadrul didactic face aprecieri globale asupra conversația frontal Aprecieri
activității participӑrii și implicӑrii ȋn activitӑțile propuse. Copiii globale
sunt invitați ȋn spatele sӑlii de grupӑ unde este
amenajat spațiul pentru joc.