Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI CULTURĂ ȘI CERCETARE AL REPUBLICII NOLDOVA

Proiect didactic
La educație fizică în grupa 5-6 ani

TEMA: Jocul ca mijloc de dezvoltare armonioasă a copilului.

Grupa: 23 B
Elaborat: Leahu Svetlana
I.Antet
Activitatea de educație fizică
Grupa de copii: mare
Unitate de conținut: Jocul ca mijloc de dezvoltare armonioasă a copilului.
Obiectivele activității:
La sfîrșitul activității,copilul va fi capabil :
O1. Să înțeleagă beneficiile jocului
O2. Să desfășoare jocuri împreună cu vârstnicii;
O3. Să realizeze cerințele educatorului;
O4. Să se implice activ în activitatea propusă;
Strategii didactice:
-Forme de activitate:
În grup,pe echipe,frontal.
-Metode,procedee:
Explicația,conversația,demonstrația.
-Mijloace didactice:
Fluier,jaloane.

Bibliografie: Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii – Ed.V&Integral,  Buc. 2005

Buruian, L.,  - Educatia fizica in gradinita – Indrumar metodic – aplicativ, Casa de Editura Mures, 2004

Barcan, Ticaliuc, E.,  - Exercitii si jocuri pentru prescolari, Editura Sport-Turism, 1976

Iacovlev, V., - Jocuri pentru copii, Editura Didactica si Pedagogica, Buc 1981

Sabau, E. si colab.  – Educatia fizica la prescolari, Editura Sport-Turism, Buc. 1989


Etapele activității: 1. Introductiv-pregătitoare(mers,alergări,sărituri,exerciții de dezvoltare generală); 2. Fundamentală(Mișcări de bază,joc de mișcare);
3. De închiere.
Etapele Obiective Conținuturi didactice Dozarea Forme de Metode,procedee Mijloac Recomandări/indicații
activității efortului organizare e metodice
fizic,timpul
-Salutul,prezentarea; 30 sec. Frontal Comunicare
-Aranjarea; 1 min.
Etapa pregătitoare

O3 I. Varietăți de mers:
 Mers obișnuit; 10 sec. Frontal
 Mers pe vârfuri,brațele sus; 10 sec. Explicație Tempou moderat
 Mers pe călcâie,mâinile la mijloc; 10 sec. Demonstrație
O3 II. Varietăți de sărituri:
O4  Sărituri pe stângul,mîinile la mijloc; 10 sec.
 Sărituri pe dreptul,mîinile la mijloc; 10 sec. Frontal
 Sărituri pe ambele,mîinile la mijloc; 10 sec. Explicație
IEPURASUL

Etapa fundamentală Deprinderea motrica exersata: saritura cu


desprindere de pe ambele picioare.

Materiale: caciulite de iepuras.

Formatie de lucru: cerc.

Desfasurarea jocului:
O1
Miscarile care urmeaza sa fie efectuate de copii sunt
sugerate prin intermediul urmatoarelor versuri:

Iepurasul urecheat

Sare, sare speriat – saritura pe loc, cu genunchii Explicație


usor indoiti. 5 minute Conversație
Demonstrație
Uite-l, iute s-a ascuns! – ghemuire

De sub tufa el priveste,

Daca nimeni nu-l pandeste

Cand sa-l prindem, hop, el sare – saritura cu


deplasare inainte.

Si o ia din nou la vale

-Se vor face aprecieri individuale / colective. 2 min Frontal Conversație Toți copiii vor fi
încheiere
Etapa de

-Bilantul activitatii. apreciați