Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectul: Ameliorarea plantelor

I.Completați spațiile lacunare:


1.În procesul de ameliorare a plantelor se obțin soiuri de plante .
2. Soiurile obținute prin multiplicare vegitativă se numesc soiuri - clone .
3. Plantele alogame care se folosesc la obținerea soiurilor-populații .
4. Metodele tradiționale de ameliora re a plantelor sânt: hibridizarea și utilizarea
heterozisului .

5. Hibridizarea în cadrul căreea se încrucișează indivizi, linii sau soiuri de de aceeași specie se
numește hibridiz are apropiată .
6. Triticale este o plantă obți nută în urma hibridizării îndepărtate între grâu și fotoliză.
7. Imbrding-ul reprezintă autopolenizarea forțată ce se utilizează la ameliorarea plantelor cu
polenizare încrucișată.
8.Liniile pure de hibrizi homozigoți, obținuți prin ameliorarea forțată, care dau o productivitate sporită
în primul an se numesc .......................... .
9. Poliploid izarea ca metodă modernă de ameliorare a plantelor are la bază ...................
...................... de .......................... .
10.Materialul folosit pentru selecția celulară reprezintă ................................... .

Subiectul: Ameliorarea animalelor

I.Completați spațiile lacunare:


1. În procesul de ameliorare a animalelor de către om se obțin rase de animale .
2. Metoda de încrucișare înrudită, folosită pentru obținerea liniilor pure (homozigote) la animale se
numește încrucișa re apropiată.
3.Pentru a îmbina într-un organism animal trăsăturile valoroase ale unor rase, specii sau genuri
diverse se apelează la metoda selecției .
4. Pentru obținerea raselor de animale rezistente la diverși factori se practică încrucișarea neînrudită
cu selecția individuală .
5. Folosind autbriding-ul la ameliorarea animalelor se obțin oraganisme ..................... .
6. Selecția în masă se realizează prin analiza caracterelor externe sau după ................ .
7. Selecția individuală se realizează prin analiza productivității sau după genotip .
8. Imbriding-ul este o metodă tradițională de ameliorare a animalelor care se realizează prin
atenuarea unor caractere ca urmare a homozigotării .
9. Crioconservarea ca metodă modernă de ameliorare a animalelor are la bază (congelarea) gameților
și/sau a embrionilor producătorilor, pentru protecția genofondului animalelor domestice;
10. Metodele moderne de ameliorare a animalelor sunt: crioconservare, fecundație artificială și
transplantare a embrionilor.

II. Completează schemele, făcând referire la metodele de ameliorare a animalelor, manualul,


pag.72, itemul 4.
Deosebiri (Criterii)

Încrucișarea apropiată Încrucișarea îndepărtată


............................................ ...................................... ....................................................
............................................ ....................................... ....................................................
............................................ ........................................ .....................................................

Deosebiri (Criterii)
Selecția în masă Selecția individuală
............................................ ...................................... ...................................................
............................................ ....................................... ....................................................
............................................ ........................................ .....................................................