Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Arie curriculară: Excursie în pădure


Tema globală: Eu și lumea înconjurătoare
Tema proiectului: Vara în țara mea
Tema zilei: Frumusețea și formele pădurii vara
Forma de activitate: Excursie în pădure
Vârsta: 4-5ani
Strategii didactice
Metode și procedee: Observarea, discuția, enumerarea,
dezbateri, colectarea, jocul, convorbirea, ezplicația,
demonstrarea.
Forme de organizare: materiale din natură, plastilină, foi A4,
creioane colorate.
Etapa pregătitoare
- În prealabil educatoarea vizitează pădurea pentru a stabili
ruta și locurile de popas
- Educătoarea din timp anunță copii, părinții și administrația
despre despre destinația și obiectivele excursiei
Domeniul de activitate: Științe și tehnologii
Dimensiunea: Educația pentru mediu
Competența specifică: Adaptarea unui comportament
adecvat în mediul înconjurător, manefistând responsabilitatea
și abtitudine pozitivă .
Unități de competență
3.4. Indentificarea regulilor de îngrijire a mediului ambiant
3.5. Menținerea unui mediu curat prin aplicarea unor reguli de
îngrijire
Obiective operaționale
Cognitive
O1. Să enumere unele de conduită în sânul naturii în pădure
O2. Să argumenteze de ce frunzele înverzesc vara
O3. Să indentifice copacul după frunze
O4. Să indetifice asemănări și deosebiri între parc și pădure.
Socio-afective
O5. Să manifeste atitudine grijulie față de pădure și vietățile
ei.
O6. Să respecte regulile de conduită în pădure
Psihomotorii
O7. Să colecteze materiale din natură.
O8. Să execute mișcări sugerate de versurile jocului.
O9. Să mânuească materialele puse la dispoziție.
Etapele Conținutul Metode material Forma de Evaluare
activității activității procedee e organizar
e
Moment Crearea Unități de Frontal Corectitu
organizatori condițiilor transport comporta
c necesare a i și respec
bunei Pătură regulilor
desfășurări a Sticle cu transport
excursiei apă
Captarea Conversație Oservarea Frontal Observar
atenției cu copii: răspunsur
frumusețea copiilor
pădurii în Individual
anotimpul Conversație
vara
Recapitualizarea Discuții cu
cunoștințelor
copii Discuția Frontal
referitor la
asemănări și
deosebiri Individual
dintre parc,
pădure
Lămurirea
Tema:
frumusețea și
farmecul
pădurii vara
Realizarea Convorbirea: Convorbirea Frontal
sensului Reguli de
conduită și
protecție în Enumerarea Observar
pădure Individual mișcărilo
efectuate
Frunze
Joc muzical: Joc muzical verzi Grup mare
Când am fost
noi la pădure

Frontal

Obseravarea Observarea
asupra
frunzelor

Grup mare
Joc de Joc de Textul
mișcare mișcare poeziei
corespunzăto
r versurilor-
Vântul de
vară pornește
Realizarea Joc didactic: Joc didactic Frunze Individual
sensului Recunoaște ale
copacul după diferitor
frunză copaci Observar
răspunsur
copiilor

Dezbateri cu Conversație Grup mare


copii la Trunchiul
descoperirea unui
unui trunchi copac
de copac

La sfârșitul Colectarea Frontal


excursiei
copii au
strâns Individual
materiale din
natură Materiale
din natură

Au făcut Frontal
ordine la
locul de
popas
Tranziție Cu unitate de Unitate Grup mare
transport ne de
întoarcem în transport
grădiniță
Evaluare La întoarcere Grup mic
în grădiniță Desenul Foi A4 Observar
copii vor? Creioane realizării
colorate sarcinilor
Desena pe copii
tema: Vara în Grup mic
pădure
Înfrumuseța Grup mic
coșul zânei Cofecționar Materie
vara e din natură
Plastilină
Modela Plăci.
pădurea vara
Modelarea

Extinderea La finalul
proiectului se Frontal
va organiza o Lucrările
expoziție cu Expoziție copiiilor
creațiile
copiilor