Sunteți pe pagina 1din 2

Portofoliul

Stagiului de practică:
Practica în gimnaziu

Anul III,Semestrul V;
(15 săptămâni; o zi pe săptămână;2 ore)
Specialitatea:
101410 Sport și pregătire fizică
Calificarea:
Instructor educație fizică

Al elevului: Cuțîi Nicolae


Colegiul ,,Vasile Lupu’’din Orhei,2021